Info

Permalink
Function
raise
First occurrence
2020-09-25
Last occurrence
2024-02-27
State
NEW
Components
gcr, xdg-desktop-portal-gtk, evolution, at-spi2-core
Quality
-28

Statistics

Operating system Count
CentOS 7 586
Architecture Count
x86_64 586
Executable Count
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 580
/usr/bin/evolution 3
/usr/libexec/gcr-prompter 3
Related packages Count
libblkid 752
 0:2.23.2-65.el7_9.1 537
 0:2.23.2-65.el7 185
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-61.el7 11
 0:2.23.2-61.el7_7.1 7
libmount 752
 0:2.23.2-65.el7_9.1 537
 0:2.23.2-65.el7 185
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-61.el7 11
 0:2.23.2-61.el7_7.1 7
libuuid 752
 0:2.23.2-65.el7_9.1 537
 0:2.23.2-65.el7 185
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-61.el7 11
 0:2.23.2-61.el7_7.1 7
Show moreā€¦ (171)
systemd-libs 752
 0:219-78.el7_9.3 515
 0:219-78.el7 195
 0:219-67.el7_7.2 9
 0:219-67.el7 8
 0:219-73.el7.1 5
 0:219-78.el7_9.7 5
 0:219-73.el7_8.9 4
 0:219-78.el7_9.5 4
 0:219-78.el7_9.2 3
 0:219-73.el7_8.8 2
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-67.el7_7.3 1
freetype 590
 0:2.8-14.el7_9.1 540
 0:2.8-14.el7 50
glib2 590
 0:2.56.1-9.el7_9 528
 0:2.56.1-5.el7 30
 0:2.56.1-7.el7 20
 0:2.56.1-8.el7 12
gtk3 590
 0:3.22.30-6.el7 357
 0:3.22.30-5.el7 194
 0:3.22.30-8.el7_9 21
 0:3.22.30-3.el7 18
zlib 589
 0:1.2.7-19.el7_9 452
 0:1.2.7-20.el7_9 70
 0:1.2.7-18.el7 50
 0:1.2.7-21.el7_9 17
atk 586
 0:2.28.1-2.el7 568
 0:2.28.1-1.el7 18
at-spi2-atk 586
 0:2.26.2-1.el7 586
at-spi2-core 586
 0:2.28.0-1.el7 586
bzip2-libs 586
 0:1.0.6-13.el7 586
cairo 586
 0:1.15.12-4.el7 586
cairo-gobject 586
 0:1.15.12-4.el7 586
dbus-libs 586
 1:1.10.24-15.el7 556
 1:1.10.24-13.el7_6 24
 1:1.10.24-14.el7_8 6
elfutils-libs 586
 0:0.176-5.el7 562
 0:0.176-4.el7 12
 0:0.176-2.el7 12
fontconfig 586
 0:2.13.0-4.3.el7 586
fribidi 586
 0:1.0.2-1.el7_7.1 570
 0:1.0.2-1.el7 16
gdk-pixbuf2 586
 0:2.36.12-3.el7 586
graphite2 586
 0:1.3.10-1.el7_3 586
harfbuzz 586
 0:1.7.5-2.el7 586
libattr 586
 0:2.4.46-13.el7 586
libcap 586
 0:2.22-11.el7 568
 0:2.22-10.el7 18
libepoxy 586
 0:1.5.2-1.el7 586
libgcrypt 586
 0:1.5.3-14.el7 586
libglvnd 586
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 586
libglvnd-egl 586
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 586
libgpg-error 586
 0:1.12-3.el7 586
libpng 586
 2:1.5.13-8.el7 556
 2:1.5.13-7.el7_2 30
libselinux 586
 0:2.5-15.el7 570
 0:2.5-14.1.el7 16
libthai 586
 0:0.1.14-9.el7 586
libwayland-client 586
 0:1.15.0-1.el7 586
libwayland-cursor 586
 0:1.15.0-1.el7 586
libwayland-egl 586
 0:1.15.0-1.el7 586
libX11 586
 0:1.6.7-3.el7_9 318
 0:1.6.7-2.el7 212
 0:1.6.7-4.el7_9 56
libXau 586
 0:1.0.8-2.1.el7 586
libxcb 586
 0:1.13-1.el7 586
libXcomposite 586
 0:0.4.4-4.1.el7 586
libXcursor 586
 0:1.1.15-1.el7 586
libXdamage 586
 0:1.1.4-4.1.el7 586
libXext 586
 0:1.3.3-3.el7 586
libXfixes 586
 0:5.0.3-1.el7 586
libXi 586
 0:1.7.9-1.el7 586
libXinerama 586
 0:1.1.3-2.1.el7 586
libxkbcommon 586
 0:0.7.1-3.el7 586
libXrandr 586
 0:1.5.1-2.el7 586
libXrender 586
 0:0.9.10-1.el7 586
pango 586
 0:1.42.4-4.el7_7 578
 0:1.42.4-3.el7 8
pcre 586
 0:8.32-17.el7 586
pixman 586
 0:0.34.0-1.el7 586
expat 585
 0:2.1.0-12.el7 534
 0:2.1.0-10.el7_3 18
 0:2.1.0-15.el7_9 18
 0:2.1.0-11.el7 12
 0:2.1.0-14.el7_9 3
libglvnd-glx 585
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 585
xz-libs 584
 0:5.2.2-1.el7 578
 0:5.2.2-2.el7_9 6
xdg-desktop-portal-gtk 580
 0:1.0.2-1.el7 580
libffi 579
 0:3.0.13-19.el7 563
 0:3.0.13-18.el7 16
glibc 574
 0:2.17-325.el7_9 429
 0:2.17-324.el7_9 79
 0:2.17-317.el7 23
 0:2.17-292.el7 18
 0:2.17-307.el7.1 12
 0:2.17-323.el7_9 8
 0:2.17-326.el7_9 5
elfutils-libelf 571
 0:0.176-5.el7 549
 0:0.176-4.el7 12
 0:0.176-2.el7 10
lz4 380
 0:1.8.3-1.el7 351
 0:1.7.5-3.el7 29
libgcc 360
 0:4.8.5-44.el7 342
 0:4.8.5-39.el7 18
glibc-common 95
 0:2.17-326.el7_9 21
 0:2.17-317.el7 19
 0:2.17-292.el7 18
 0:2.17-307.el7.1 11
 0:2.17-325.el7_9 10
 0:2.17-324.el7_9 9
 0:2.17-323.el7_9 7
gtk3-devel 19
 0:3.22.30-6.el7 9
 0:3.22.30-5.el7 7
 0:3.22.30-8.el7_9 3
intel-oneapi-clck-2021.7.3 13
 0:2021.7.3-45658 13
intel-oneapi-itac-2021.9.0 13
 0:2021.9.0-43491 13
libstdc++ 9
 0:4.8.5-44.el7 9
mesa-libglapi 9
 0:18.3.4-12.el7_9 6
 0:18.3.4-10.el7 3
gcr 6
 0:3.28.0-1.el7 6
adwaita-icon-theme 6
 0:3.28.0-1.el7 6
gvfs-client 6
 0:1.36.2-4.el7 3
 0:1.36.2-3.el7 2
 0:1.36.2-5.el7_9 1
ibus-gtk3 6
 0:1.5.17-12.el7_9 4
 0:1.5.17-10.el7 1
 0:1.5.17-5.el7 1
ibus-libs 6
 0:1.5.17-12.el7_9 4
 0:1.5.17-10.el7 1
 0:1.5.17-5.el7 1
p11-kit 6
 0:0.23.5-3.el7 6
libdrm 6
 0:2.4.97-2.el7 6
libxshmfence 6
 0:1.2-1.el7 6
libXxf86vm 6
 0:1.1.4-1.el7 6
llvm-private 6
 0:7.0.1-1.el7 6
mesa-dri-drivers 6
 0:18.3.4-12.el7_9 3
 0:18.3.4-10.el7 3
mesa-libGL 6
 0:18.3.4-12.el7_9 6
gnome-icon-theme 5
 0:3.12.0-1.el7 5
libcroco 5
 0:0.6.12-6.el7_9 3
 0:0.6.12-4.el7 2
librsvg2 5
 0:2.40.20-1.el7 5
libxml2 5
 0:2.9.1-6.el7.5 3
 0:2.9.1-6.el7.4 1
 0:2.9.1-6.el7_2.3 1
intel-gdb-2020 5
 0:2020.0-304 5
dejavu-sans-fonts 5
 0:2.33-6.el7 5
hicolor-icon-theme 3
 0:0.12-7.el7 3
evolution 3
 0:3.28.5-10.el7 3
avahi-libs 3
 0:0.6.31-20.el7 3
cups-libs 3
 1:1.6.3-51.el7 3
cyrus-sasl-lib 3
 0:2.1.26-23.el7 3
dconf 3
 0:0.28.0-4.el7 3
dejavu-sans-mono-fonts 3
 0:2.33-6.el7 3
enchant 3
 1:1.6.0-8.el7 3
evolution-data-server 3
 0:3.28.5-5.el7 3
evolution-ews 3
 0:3.28.5-8.el7_9 3
evolution-mapi 3
 0:3.28.3-2.el7 3
geocode-glib 3
 0:3.26.0-3.el7 3
glib-networking 3
 0:2.56.1-1.el7 3
gmp 3
 1:6.0.0-15.el7 3
gnome-desktop3 3
 0:3.28.2-2.el7 3
gnome-online-accounts 3
 0:3.28.2-1.el7 3
gnutls 3
 0:3.3.29-9.el7_6 3
google-noto-emoji-color-fonts 3
 0:20180508-4.el7 3
gstreamer1 3
 0:1.10.4-2.el7 3
gstreamer1-plugins-bad-free 3
 0:1.10.4-3.el7 3
gstreamer1-plugins-base 3
 0:1.10.4-2.el7 3
gtkspell3 3
 0:3.0.3-4.el7 3
harfbuzz-icu 3
 0:1.7.5-2.el7 3
hunspell 3
 0:1.3.2-16.el7 3
hyphen 3
 0:2.8.6-5.el7 3
jansson 3
 0:2.10-1.el7 3
json-glib 3
 0:1.4.2-2.el7 3
keyutils-libs 3
 0:1.5.8-3.el7 3
krb5-libs 3
 0:1.15.1-50.el7 3
libcanberra 3
 0:0.30-9.el7 3
libcanberra-gtk3 3
 0:0.30-9.el7 3
libcom_err 3
 0:1.42.9-19.el7 3
libcurl 3
 0:7.29.0-59.el7_9.1 3
libdb 3
 0:5.3.21-25.el7 3
libgdata 3
 0:0.17.9-1.el7 3
libglvnd-gles 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
libgweather 3
 0:3.28.2-4.el7_9 3
libical 3
 0:3.0.3-2.el7 3
libICE 3
 0:1.0.9-9.el7 3
libicu 3
 0:50.2-4.el7_7 3
libidn 3
 0:1.28-4.el7 3
libjpeg-turbo 3
 0:1.2.90-8.el7 3
libldb 3
 0:1.5.4-2.el7 3
libmodman 3
 0:2.0.1-8.el7 3
libnotify 3
 0:0.7.7-1.el7 3
liboauth 3
 0:0.9.7-4.el7 3
libogg 3
 2:1.3.0-7.el7 3
libproxy 3
 0:0.4.11-11.el7 3
libproxy-mozjs 3
 0:0.4.11-11.el7 3
libseccomp 3
 0:2.3.1-4.el7 3
libsecret 3
 0:0.18.6-1.el7 3
libSM 3
 0:1.2.2-2.el7 3
libsoup 3
 0:2.62.2-2.el7 3
libssh2 3
 0:1.8.0-4.el7 3
libtalloc 3
 0:2.1.16-1.el7 3
libtasn1 3
 0:4.10-1.el7 3
libtdb 3
 0:1.3.18-1.el7 3
libtevent 3
 0:0.9.39-1.el7 3
libtool-ltdl 3
 0:2.4.2-22.el7_3 3
libvorbis 3
 1:1.3.3-8.el7.1 3
libwayland-server 3
 0:1.15.0-1.el7 3
libwbclient 3
 0:4.10.16-15.el7_9 3
libwebp 3
 0:0.3.0-10.el7_9 3
libxslt 3
 0:1.1.28-6.el7 3
libXt 3
 0:1.1.5-3.el7 3
mozjs17 3
 0:17.0.0-20.el7 3
nettle 3
 0:2.7.1-9.el7_9 3
nspr 3
 0:4.25.0-2.el7_9 3
nss 3
 0:3.53.1-7.el7_9 3
nss-mdns 3
 0:0.14.1-9.el7 3
nss-softokn 3
 0:3.53.1-6.el7_9 3
nss-softokn-freebl 3
 0:3.53.1-6.el7_9 3
nss-sysinit 3
 0:3.53.1-7.el7_9 3
nss-util 3
 0:3.53.1-1.el7_9 3
openchange 3
 0:2.3-3.el7 3
openldap 3
 0:2.4.44-23.el7_9 3
openssl-libs 3
 1:1.0.2k-21.el7_9 3
orc 3
 0:0.4.26-1.el7 3
p11-kit-trust 3
 0:0.23.5-3.el7 3
samba-client-libs 3
 0:4.10.16-15.el7_9 3
samba-common-libs 3
 0:4.10.16-15.el7_9 3
sqlite 3
 0:3.7.17-8.el7_7.1 3
sssd-client 3
 0:1.16.5-10.el7_9.8 3
webkitgtk4 3
 0:2.28.2-2.el7 3
webkitgtk4-jsc 3
 0:2.28.2-2.el7 3
wqy-zenhei-fonts 3
 0:0.9.46-11.el7 3
intel-oneapi-dpcpp-debugger-2021.6.0 2
 0:2021.6.0-178 2
intel-oneapi-itac-2021.6.0 2
 0:2021.6.0-434 2
google-noto-sans-fonts 1
 0:20141117-5.el7 1
nscd 1
 0:2.17-323.el7_9 1
ncurses-libs 1
 0:5.9-14.20130511.el7_4 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

Report backtrace


Complete report #894404
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x352e7
Build id: 75ab0bc2340733f82e401ff25637fb185e177964
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x366c8
Build id: 75ab0bc2340733f82e401ff25637fb185e177964
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2e406
Build id: 75ab0bc2340733f82e401ff25637fb185e177964
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2e4b2
Build id: 75ab0bc2340733f82e401ff25637fb185e177964
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x42a3a
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x42aec
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42ddd
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x3480d
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6860f
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be89
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c380
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #248009
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x685ef
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be89
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c380
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #276506
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x42a3a
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x42aec
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42ddd
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x3480d
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6860f
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be89
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c380
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #241955
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x42a3a
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x42aec
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42ddd
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x3480d
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6860f
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be89
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c380
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
13
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
14
main
/usr/libexec/gcr-prompter 0x111a
Build id: 5562b4485cbc76daca14f4b9c21283a935b2b977
-
Complete report #222573
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6860f
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be89
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c380
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #208811
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f156
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f202
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6a03f
Build id: 953fe96b5ea6151cb7dd7b94fe2e94f036cb3ac5
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
13
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x236b55
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
14
main
/usr/libexec/gcr-prompter 0x111a
Build id: 5562b4485cbc76daca14f4b9c21283a935b2b977
-
Complete report #156404
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6860f
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #98492
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x685ef
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #80621
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x363d7
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37ac8
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6860f
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #77760
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f156
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f202
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6a03f
Build id: 953fe96b5ea6151cb7dd7b94fe2e94f036cb3ac5
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #159766
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f156
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f202
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6a03f
Build id: 953fe96b5ea6151cb7dd7b94fe2e94f036cb3ac5
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #187852
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6860f
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be89
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c380
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
13
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
14
main
/usr/bin/evolution 0x408d
Build id: 3bfbb09751db88212dbc99fd070b74c2abee74cc
-
Complete report #112786
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x363d7
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37ac8
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6860f
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #18716
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6860f
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #7637
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x685ef
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
13
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
14
main
/usr/libexec/gcr-prompter 0x111a
Build id: 5562b4485cbc76daca14f4b9c21283a935b2b977
-
Complete report #2019
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
__assert_fail_base
/lib64/libc.so.6 0x2f1a6
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
4
/lib64/libc.so.6 0x2f252
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
5
/lib64/libX11.so.6 0x4285a
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
6
poll_for_response
/lib64/libX11.so.6 0x4290c
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
7
_XEventsQueued
/lib64/libX11.so.6 0x42bfd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
8
XPending
/lib64/libX11.so.6 0x346dd
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
9
gdk_event_source_check
/lib64/libgdk-3.so.0 0x685ef
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
10
g_main_context_check
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4be09
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c300
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
13
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-