Info

Permalink
Function
gvdb_table_lookup
First occurrence
2020-10-05
Last occurrence
2020-10-05
State
NEW
Components
gnome-terminal
Quality
-78

Statistics

Operating system Count
CentOS 7 532
Architecture Count
x86_64 532
Executable Count
/usr/libexec/gnome-terminal-server 532
Related packages Count
gtk3 656
 0:3.22.30-8.el7_9 358
 0:3.22.30-6.el7 158
 0:3.22.30-5.el7 95
 0:3.22.30-3.el7 45
atk 552
 0:2.28.1-2.el7 521
 0:2.28.1-1.el7 31
gdk-pixbuf2 552
 0:2.36.12-3.el7 552
Show moreā€¦ (121)
glib2 552
 0:2.56.1-9.el7_9 399
 0:2.56.1-5.el7 68
 0:2.56.1-8.el7 43
 0:2.56.1-7.el7 42
gnome-terminal 532
 0:3.28.2-3.el7 470
 0:3.28.2-2.el7 62
at-spi2-atk 532
 0:2.26.2-1.el7 532
at-spi2-core 532
 0:2.28.0-1.el7 532
bzip2-libs 532
 0:1.0.6-13.el7 532
cairo 532
 0:1.15.12-4.el7 532
cairo-gobject 532
 0:1.15.12-4.el7 532
dbus-libs 532
 1:1.10.24-15.el7 470
 1:1.10.24-13.el7_6 32
 1:1.10.24-14.el7_8 30
dconf 532
 0:0.28.0-4.el7 532
elfutils-libelf 532
 0:0.176-5.el7 470
 0:0.176-2.el7 31
 0:0.176-4.el7 31
elfutils-libs 532
 0:0.176-5.el7 470
 0:0.176-2.el7 31
 0:0.176-4.el7 31
fontconfig 532
 0:2.13.0-4.3.el7 532
fribidi 532
 0:1.0.2-1.el7_7.1 511
 0:1.0.2-1.el7 21
gmp 532
 1:6.0.0-15.el7 532
gnutls 532
 0:3.3.29-9.el7_6 532
graphite2 532
 0:1.3.10-1.el7_3 532
harfbuzz 532
 0:1.7.5-2.el7 532
libattr 532
 0:2.4.46-13.el7 532
libblkid 532
 0:2.23.2-65.el7_9.1 412
 0:2.23.2-65.el7 58
 0:2.23.2-61.el7_7.1 31
 0:2.23.2-63.el7 31
libcap 532
 0:2.22-11.el7 501
 0:2.22-10.el7 31
libepoxy 532
 0:1.5.2-1.el7 532
libgcrypt 532
 0:1.5.3-14.el7 532
libgpg-error 532
 0:1.12-3.el7 532
libmount 532
 0:2.23.2-65.el7_9.1 412
 0:2.23.2-65.el7 58
 0:2.23.2-61.el7_7.1 31
 0:2.23.2-63.el7 31
libpng 532
 2:1.5.13-8.el7 470
 2:1.5.13-7.el7_2 62
libselinux 532
 0:2.5-15.el7 501
 0:2.5-14.1.el7 31
libtasn1 532
 0:4.10-1.el7 532
libthai 532
 0:0.1.14-9.el7 532
libuuid 532
 0:2.23.2-65.el7_9.1 412
 0:2.23.2-65.el7 58
 0:2.23.2-61.el7_7.1 31
 0:2.23.2-63.el7 31
libwayland-client 532
 0:1.15.0-1.el7 532
libwayland-cursor 532
 0:1.15.0-1.el7 532
libwayland-egl 532
 0:1.15.0-1.el7 532
libX11 532
 0:1.6.7-4.el7_9 379
 0:1.6.7-2.el7 93
 0:1.6.7-3.el7_9 60
libXau 532
 0:1.0.8-2.1.el7 532
libxcb 532
 0:1.13-1.el7 532
libXcomposite 532
 0:0.4.4-4.1.el7 532
libXcursor 532
 0:1.1.15-1.el7 532
libXdamage 532
 0:1.1.4-4.1.el7 532
libXext 532
 0:1.3.3-3.el7 532
libXfixes 532
 0:5.0.3-1.el7 532
libXi 532
 0:1.7.9-1.el7 532
libXinerama 532
 0:1.1.3-2.1.el7 532
libxkbcommon 532
 0:0.7.1-3.el7 532
libXrandr 532
 0:1.5.1-2.el7 532
libXrender 532
 0:0.9.10-1.el7 532
lz4 532
 0:1.8.3-1.el7 470
 0:1.7.5-3.el7 62
nettle 532
 0:2.7.1-9.el7_9 396
 0:2.7.1-8.el7 136
p11-kit 532
 0:0.23.5-3.el7 532
pango 532
 0:1.42.4-4.el7_7 532
pcre 532
 0:8.32-17.el7 532
pcre2 532
 0:10.23-2.el7 532
pixman 532
 0:0.34.0-1.el7 532
vte291 532
 0:0.52.4-1.el7 468
 0:0.52.2-2.el7 64
xz-libs 532
 0:5.2.2-2.el7_9 294
 0:5.2.2-1.el7 238
expat 531
 0:2.1.0-15.el7_9 285
 0:2.1.0-12.el7 155
 0:2.1.0-10.el7_3 31
 0:2.1.0-11.el7 31
 0:2.1.0-14.el7_9 29
glibc 531
 0:2.17-326.el7_9 297
 0:2.17-325.el7_9 80
 0:2.17-317.el7 59
 0:2.17-292.el7 31
 0:2.17-323.el7_9 27
 0:2.17-307.el7.1 19
 0:2.17-324.el7_9 18
libglvnd 531
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 531
libglvnd-egl 531
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 531
libglvnd-glx 531
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 531
zlib 531
 0:1.2.7-21.el7_9 208
 0:1.2.7-18.el7 120
 0:1.2.7-19.el7_9 115
 0:1.2.7-20.el7_9 88
gvfs-client 530
 0:1.36.2-7.el7_9 242
 0:1.36.2-5.el7_9 137
 0:1.36.2-4.el7 87
 0:1.36.2-3.el7 64
systemd-libs 529
 0:219-78.el7_9.7 237
 0:219-78.el7_9.5 102
 0:219-78.el7_9.3 66
 0:219-78.el7 42
 0:219-73.el7_8.9 28
 0:219-67.el7_7.2 21
 0:219-78.el7_9.2 16
 0:219-67.el7_7.3 9
 0:219-78.el7_9.9 4
 0:219-73.el7_8.8 2
 0:219-67.el7_7.4 1
 0:219-73.el7_8.6 1
freetype 528
 0:2.8-14.el7_9.1 435
 0:2.8-14.el7 93
libgcc 527
 0:4.8.5-44.el7 468
 0:4.8.5-39.el7 59
libstdc++ 527
 0:4.8.5-44.el7 467
 0:4.8.5-39.el7 60
libffi 526
 0:3.0.13-19.el7 495
 0:3.0.13-18.el7 31
dejavu-sans-mono-fonts 524
 0:2.33-6.el7 524
adwaita-icon-theme 518
 0:3.28.0-1.el7 518
hicolor-icon-theme 515
 0:0.12-7.el7 515
gnome-icon-theme 503
 0:3.12.0-1.el7 503
glibc-common 496
 0:2.17-326.el7_9 278
 0:2.17-325.el7_9 72
 0:2.17-317.el7 51
 0:2.17-292.el7 31
 0:2.17-323.el7_9 27
 0:2.17-307.el7.1 19
 0:2.17-324.el7_9 18
libcanberra 494
 0:0.30-9.el7 463
 0:0.30-5.el7 31
libcanberra-gtk3 494
 0:0.30-9.el7 463
 0:0.30-5.el7 31
libogg 494
 2:1.3.0-7.el7 494
libtdb 494
 0:1.3.18-1.el7 473
 0:1.3.16-1.el7 21
libtool-ltdl 494
 0:2.4.2-22.el7_3 494
libvorbis 494
 1:1.3.3-8.el7.1 494
nss-softokn-freebl 492
 0:3.79.0-4.el7_9 203
 0:3.67.0-3.el7_9 141
 0:3.53.1-6.el7_9 60
 0:3.44.0-8.el7_7 58
 0:3.90.0-6.el7_9 29
 0:3.44.0-5.el7 1
abattis-cantarell-fonts 491
 0:0.0.25-1.el7 491
PackageKit-gtk3-module 489
 0:1.1.10-2.el7.centos 456
 0:1.1.10-1.el7.centos 33
libcroco 279
 0:0.6.12-6.el7_9 240
 0:0.6.12-4.el7 39
librsvg2 279
 0:2.40.20-1.el7 279
libxml2 278
 0:2.9.1-6.el7_9.6 193
 0:2.9.1-6.el7.5 65
 0:2.9.1-6.el7_2.3 11
 0:2.9.1-6.el7.4 9
gtk3-devel 186
 0:3.22.30-8.el7_9 79
 0:3.22.30-6.el7 74
 0:3.22.30-5.el7 30
 0:3.22.30-3.el7 3
ibus-gtk3 87
 0:1.5.17-12.el7_9 65
 0:1.5.17-14.el7_9 12
 0:1.5.17-10.el7 7
 0:1.5.17-11.el7 2
 0:1.5.17-5.el7 1
ibus-libs 87
 0:1.5.17-12.el7_9 65
 0:1.5.17-14.el7_9 12
 0:1.5.17-10.el7 7
 0:1.5.17-11.el7 2
 0:1.5.17-5.el7 1
dejavu-sans-fonts 60
 0:2.33-6.el7 60
vlgothic-fonts 31
 0:20130607-2.el7 31
gamin 13
 0:0.1.10-16.el7 13
glib2-fam 13
 0:2.56.1-9.el7_9 13
oxygen-icon-theme 13
 0:4.10.5-2.el7 13
ucs-miscfixed-fonts 12
 0:0.3-11.el7 12
gnu-free-sans-fonts 11
 0:20120503-8.el7 11
mozilla-fira-mono-fonts 11
 0:4.202-1.el7 11
nhn-nanum-gothic-fonts 10
 0:3.020-9.el7 10
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts 8
 0:20170801-10.el7 8
wqy-microhei-fonts 6
 0:0.2.0-0.12.beta.el7 6
wqy-zenhei-fonts 6
 0:0.9.46-11.el7 6
gnu-free-serif-fonts 5
 0:20120503-8.el7 5
libXv 5
 0:1.0.11-1.el7 5
sssd-client 5
 0:1.16.5-10.el7_9.15 4
 0:1.16.5-10.el7_9.8 1
VirtualGL 5
 0:2.6.5-20201117 4
 0:2.6.3-20191024 1
freetype-freeworld 4
 0:2.8-12.el7.nux 4
sssd-common 4
 0:1.16.5-10.el7_9.15 3
 0:1.16.5-10.el7_9.8 1
gnome-themes-standard 3
 0:3.28-2.el7 3
google-noto-emoji-color-fonts 3
 0:20180508-4.el7 3
gnu-free-mono-fonts 3
 0:20120503-8.el7 3
cjkuni-uming-fonts 2
 0:0.2.20080216.1-53.el7 2
flac-libs 2
 0:1.3.0-5.el7_1 2
gsm 2
 0:1.0.13-11.el7 2
libasyncns 2
 0:0.8-7.el7 2
libICE 2
 0:1.0.9-9.el7 2
libSM 2
 0:1.2.2-2.el7 2
libsndfile 2
 0:1.0.25-12.el7_9.1 2
libXtst 2
 0:1.2.3-1.el7 2
pulseaudio-libs 2
 0:10.0-6.el7_9 2
tcp_wrappers-libs 2
 0:7.6-77.el7 2
vlgothic-p-fonts 1
 0:20130607-2.el7 1
bitmap-fixed-fonts 1
 0:0.3-21.el7 1
xorg-x11-fonts-Type1 1
 0:7.5-9.el7 1
lohit-kannada-fonts 1
 0:2.5.3-3.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

Report backtrace


Complete report #82266
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
__memcmp_ssse3
/lib64/libc.so.6 0x16ee72
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
gvdb_table_check_name
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8410
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
3
gvdb_table_lookup
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8594
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
4
gvdb_table_get_value
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8bc3
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
5
dconf_engine_read
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x62cb
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
6
g_settings_backend_read
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10d602
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
7
g_settings_read_from_backend
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x11198b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x112c8a
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
9
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113d0b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
10
update_color_scheme
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x20e1b
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
11
terminal_screen_style_updated
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x22b81
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
12
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
13
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21977
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
14
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
15
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
16
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
17
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21977
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
18
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
19
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
20
gtk_style_context_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x2e251d
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
21
gtk_css_widget_node_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x19b469
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
22
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1816db
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
23
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
24
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
25
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
26
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
27
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
28
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
29
gtk_container_idle_sizer
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1688f6
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
30
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
31
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
32
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
33
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
34
gdk_frame_clock_paint_idle
/lib64/libgdk-3.so.0 0x412ac
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
35
gdk_threads_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x2c598
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
36
g_timeout_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4cacd
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
37
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
38
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
39
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
40
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
41
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c4f
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
Complete report #23381
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
gvdb_table_lookup
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8542
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
2
gvdb_table_get_value
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8bc3
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
3
dconf_engine_read
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x62cb
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
4
g_settings_backend_read
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10d602
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
5
g_settings_read_from_backend
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x11198b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
6
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x112c8a
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
7
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113d0b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
update_color_scheme
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x20e1b
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
9
terminal_screen_style_updated
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x22b81
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
10
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
11
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
12
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
13
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
14
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
15
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
16
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
17
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
18
gtk_style_context_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x2e251d
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
19
gtk_css_widget_node_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x19b469
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
20
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1816db
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
21
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
22
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
23
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
24
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
25
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
26
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
27
gtk_container_idle_sizer
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1688f6
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
28
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
29
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
30
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
31
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
32
gdk_frame_clock_paint_idle
/lib64/libgdk-3.so.0 0x412ac
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
33
gdk_threads_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x2c598
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
34
g_timeout_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4cacd
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
35
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
36
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
37
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
38
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
39
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c4f
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
Complete report #11076
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
dconf_engine_source_user_needs_reopen
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x7589
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
2
dconf_engine_source_refresh
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x728f
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
3
dconf_engine_acquire_sources
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x54cd
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
4
dconf_engine_read
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x612d
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
5
g_settings_backend_read
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10d362
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
6
g_settings_read_from_backend
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x1116eb
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
7
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x1129ea
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113a6b
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
9
update_color_scheme
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x20dfb
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
10
terminal_screen_style_updated
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x22b61
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
14
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
15
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
16
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
17
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
18
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
19
gtk_style_context_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x2ec95d
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
20
gtk_css_widget_node_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1a0619
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
21
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18673b
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
22
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
23
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
24
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
25
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
26
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
27
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
28
gtk_container_idle_sizer
/lib64/libgtk-3.so.0 0x16d626
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
29
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
30
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
31
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
32
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
33
gdk_frame_clock_paint_idle
/lib64/libgdk-3.so.0 0x41930
Build id: 953fe96b5ea6151cb7dd7b94fe2e94f036cb3ac5
-
34
gdk_threads_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x2c588
Build id: 953fe96b5ea6151cb7dd7b94fe2e94f036cb3ac5
-
35
g_timeout_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4cacd
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
36
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
37
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
38
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
39
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa35e5
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
40
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c2f
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
Complete report #5432
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
__memcmp_sse4_1
/lib64/libc.so.6 0x16ab15
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
gvdb_table_check_name
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8410
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
3
gvdb_table_lookup
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8594
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
4
gvdb_table_get_value
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8bc3
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
5
dconf_engine_read
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x62cb
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
6
g_settings_backend_read
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10d362
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
7
g_settings_read_from_backend
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x1116eb
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x1129ea
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
9
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113a6b
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
10
update_color_scheme
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x20dfb
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
11
terminal_screen_style_updated
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x22b61
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
12
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
13
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
14
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
15
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
16
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
17
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
18
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
19
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
20
gtk_style_context_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x2ec95d
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
21
gtk_css_widget_node_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1a0619
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
22
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18673b
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
23
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
24
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
25
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
26
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
27
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
28
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18676a
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
29
gtk_container_idle_sizer
/lib64/libgtk-3.so.0 0x16d626
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
30
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
31
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
32
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
33
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
34
gdk_frame_clock_paint_idle
/lib64/libgdk-3.so.0 0x41930
Build id: 953fe96b5ea6151cb7dd7b94fe2e94f036cb3ac5
-
35
gdk_threads_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x2c588
Build id: 953fe96b5ea6151cb7dd7b94fe2e94f036cb3ac5
-
36
g_timeout_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4cacd
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
37
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
38
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
39
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
40
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa35e5
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
41
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c2f
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
Complete report #147633
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
dconf_engine_source_user_needs_reopen
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x7589
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
2
dconf_engine_source_refresh
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x728f
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
3
dconf_engine_acquire_sources
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x54cd
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
4
dconf_engine_read
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x612d
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
5
g_settings_backend_read
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10d602
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
6
g_settings_read_from_backend
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x11198b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
7
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x112c8a
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113d0b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
9
update_color_scheme
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x20e9b
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
10
terminal_screen_style_updated
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x22b81
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21977
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
14
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
15
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
16
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21977
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
17
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
18
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
19
gtk_style_context_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x2e251d
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
20
gtk_css_widget_node_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x19b469
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
21
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1816db
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
22
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
23
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
24
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
25
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
26
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
27
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
28
gtk_container_idle_sizer
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1688f6
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
29
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
30
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
31
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
32
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
33
gdk_frame_clock_paint_idle
/lib64/libgdk-3.so.0 0x412ac
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
34
gdk_threads_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x2c598
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
35
g_timeout_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4cacd
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
36
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
37
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
38
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
39
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
40
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c4f
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
Complete report #112072
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
gvdb_table_new_from_bytes
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x86b6
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
2
gvdb_table_new
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x87a9
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
3
dconf_engine_source_user_reopen
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x75fd
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
4
dconf_engine_source_refresh
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x72ce
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
5
dconf_engine_acquire_sources
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x54cd
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
6
dconf_engine_read
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x612d
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
7
g_settings_backend_read
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10d602
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
g_settings_read_from_backend
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x11198b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
9
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x112c8a
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
10
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113d0b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
11
update_color_scheme
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x20e1b
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
12
terminal_screen_style_updated
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x22b81
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
13
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
14
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21977
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
15
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
16
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
17
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
18
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21977
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
19
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
20
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
21
gtk_style_context_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x2e251d
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
22
gtk_css_widget_node_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x19b469
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
23
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1816db
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
24
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
25
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
26
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
27
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
28
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
29
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
30
gtk_container_idle_sizer
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1688f6
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
31
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
32
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
33
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
34
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
35
gdk_frame_clock_paint_idle
/lib64/libgdk-3.so.0 0x412ac
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
36
gdk_threads_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x2c598
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
37
g_timeout_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4cacd
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
38
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
39
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
40
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
41
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
42
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c4f
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
Complete report #91531
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
__memcmp_sse4_1
/lib64/libc.so.6 0x16ab65
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
gvdb_table_check_name
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8410
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
3
gvdb_table_lookup
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8594
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
4
gvdb_table_get_value
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8bc3
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
5
dconf_engine_read
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x62cb
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
6
g_settings_backend_read
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10d362
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
7
g_settings_read_from_backend
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x1116eb
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x1129ea
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
9
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113a6b
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
10
update_color_scheme
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x20dfb
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
11
terminal_screen_style_updated
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x22b61
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
12
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
13
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
14
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
15
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
16
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
17
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
18
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
19
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
20
gtk_style_context_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x2e251d
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
21
gtk_css_widget_node_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x19b469
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
22
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1816db
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
23
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
24
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
25
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
26
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
27
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
28
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
29
gtk_container_idle_sizer
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1688f6
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
30
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
31
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
32
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
33
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
34
gdk_frame_clock_paint_idle
/lib64/libgdk-3.so.0 0x412ac
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
35
gdk_threads_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x2c598
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
36
g_timeout_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4cacd
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
37
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
38
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
39
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
40
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa35e5
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
41
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c2f
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
Complete report #91214
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
gvdb_table_lookup
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8542
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
2
gvdb_table_get_value
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x8bc3
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
3
dconf_engine_read
/usr/lib64/gio/modules/libdconfsettings.so 0x62cb
Build id: 23487a268085e6e9d475344c5c20b9311af6ab7c
-
4
g_settings_backend_read
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10d362
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
5
g_settings_read_from_backend
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x1116eb
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
6
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x1129ea
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
7
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113a6b
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
update_color_scheme
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x20dfb
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
9
terminal_screen_style_updated
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x22b61
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-
10
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
11
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
12
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
13
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
14
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
15
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21967
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
16
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
17
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
18
gtk_style_context_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x2e251d
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
19
gtk_css_widget_node_validate
/lib64/libgtk-3.so.0 0x19b469
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
20
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1816db
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
21
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
22
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
23
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
24
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
25
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
26
gtk_css_node_validate_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x18170a
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
27
gtk_container_idle_sizer
/lib64/libgtk-3.so.0 0x1688f6
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
28
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
29
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
30
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
31
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
32
gdk_frame_clock_paint_idle
/lib64/libgdk-3.so.0 0x412ac
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
33
gdk_threads_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x2c598
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
34
g_timeout_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4cacd
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
35
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
36
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
37
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
38
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa35e5
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
39
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c2f
Build id: efbd6a38e3d72e97f4c9edf208d139a85d79e0a2
-