Info

Permalink
Function
_g_log_abort
First occurrence
2020-10-26
Last occurrence
2021-02-26
State
NEW
Components
gnome-terminal, gnome-shell, xdg-desktop-portal-gtk, gnome-settings-daemon, cinnamon-settings-daemon, nautilus
Quality
-44

Graphs

Statistics

Operating system Count
CentOS 7 456
Fedora 31 4
Architecture Count
x86_64 460
Executable Count
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 301
/usr/libexec/gnome-terminal-server 153
/usr/libexec/gsd-xsettings 3
Show more… (3)
/usr/bin/nautilus 1
/usr/libexec/csd-media-keys 1
/usr/libexec/gsd-power 1
Related packages Count
gtk3 890
 0:3.22.30-8.el7_9 689
 0:3.22.30-6.el7 195
 0:3.22.30-5.el7 2
 0:3.24.13-2.fc31 2
 0:3.24.13-1.fc31 1
 0:3.24.12-3.fc31 1
glib2 460
 0:2.56.1-9.el7_9 411
 0:2.56.1-8.el7 45
 0:2.56.1-5.el7 1
 0:2.62.5-1.fc31 1
 0:2.62.1-1.fc31 1
 0:2.62.6-2.fc31 1
atk 459
 0:2.28.1-2.el7 457
 0:2.34.1-1.fc31 2
Show more… (132)
gdk-pixbuf2 459
 0:2.36.12-3.el7 457
 0:2.40.0-1.fc31 2
glibc 459
 0:2.17-326.el7_9 338
 0:2.17-325.el7_9 39
 0:2.17-324.el7_9 33
 0:2.17-323.el7_9 23
 0:2.17-326.el7_9.3 13
 0:2.17-322.el7_9 5
 0:2.17-317.el7 4
 0:2.17-307.el7.1 1
 0:2.30-10.fc31 1
 0:2.30-13.fc31 1
 0:2.30-5.fc31 1
libX11 459
 0:1.6.7-4.el7_9 375
 0:1.6.7-3.el7_9 52
 0:1.6.7-5.el7_9 28
 0:1.6.7-2.el7 1
 0:1.6.9-2.fc31 1
 0:1.6.12-1.fc31 1
 0:1.6.8-3.fc31 1
at-spi2-atk 458
 0:2.26.2-1.el7 456
 0:2.34.1-1.fc31 1
 0:2.34.2-1.fc31 1
at-spi2-core 458
 0:2.28.0-1.el7 456
 0:2.34.0-1.fc31 2
bzip2-libs 458
 0:1.0.6-13.el7 456
 0:1.0.8-1.fc31 2
cairo 458
 0:1.15.12-4.el7 456
 0:1.16.0-6.fc31 1
 0:1.16.0-7.fc31 1
cairo-gobject 458
 0:1.15.12-4.el7 456
 0:1.16.0-6.fc31 1
 0:1.16.0-7.fc31 1
dbus-libs 458
 1:1.10.24-15.el7 455
 1:1.10.24-14.el7_8 1
 1:1.12.16-3.fc31 1
 1:1.12.20-1.fc31 1
expat 458
 0:2.1.0-15.el7_9 291
 0:2.1.0-12.el7 98
 0:2.1.0-14.el7_9 66
 0:2.2.8-1.fc31 2
 0:2.1.0-11.el7 1
fontconfig 458
 0:2.13.0-4.3.el7 456
 0:2.13.92-3.fc31 2
freetype 458
 0:2.8-14.el7_9.1 455
 0:2.8-14.el7 1
 0:2.10.0-3.fc31 1
 0:2.10.0-4.fc31 1
fribidi 458
 0:1.0.2-1.el7_7.1 456
 0:1.0.5-4.fc31 1
 0:1.0.5-5.fc31 1
graphite2 458
 0:1.3.10-1.el7_3 456
 0:1.3.13-1.fc31 1
 0:1.3.14-1.fc31 1
harfbuzz 458
 0:1.7.5-2.el7 456
 0:2.6.1-2.fc31 2
libblkid 458
 0:2.23.2-65.el7_9.1 451
 0:2.23.2-65.el7 4
 0:2.23.2-63.el7 1
 0:2.34-3.fc31 1
 0:2.34-4.fc31 1
libepoxy 458
 0:1.5.2-1.el7 456
 0:1.5.3-4.fc31 2
libffi 458
 0:3.0.13-19.el7 456
 0:3.1-23.fc31 2
libgcrypt 458
 0:1.5.3-14.el7 456
 0:1.8.5-1.fc31 2
libgpg-error 458
 0:1.12-3.el7 456
 0:1.36-2.fc31 2
libmount 458
 0:2.23.2-65.el7_9.1 451
 0:2.23.2-65.el7 4
 0:2.23.2-63.el7 1
 0:2.34-3.fc31 1
 0:2.34-4.fc31 1
libpng 458
 2:1.5.13-8.el7 455
 2:1.6.37-2.fc31 2
 2:1.5.13-7.el7_2 1
libselinux 458
 0:2.5-15.el7 456
 0:2.9-5.fc31 1
 0:2.9-6.fc31 1
libthai 458
 0:0.1.14-9.el7 456
 0:0.1.28-3.fc31 2
libwayland-client 458
 0:1.15.0-1.el7 456
 0:1.17.0-2.fc31 2
libwayland-cursor 458
 0:1.15.0-1.el7 456
 0:1.17.0-2.fc31 2
libwayland-egl 458
 0:1.15.0-1.el7 456
 0:1.17.0-2.fc31 2
libXau 458
 0:1.0.8-2.1.el7 456
 0:1.0.9-2.fc31 2
libxcb 458
 0:1.13-1.el7 456
 0:1.13.1-3.fc31 2
libXcomposite 458
 0:0.4.4-4.1.el7 456
 0:0.4.4-17.fc31 2
libXcursor 458
 0:1.1.15-1.el7 456
 0:1.1.15-6.fc31 2
libXdamage 458
 0:1.1.4-4.1.el7 456
 0:1.1.4-17.fc31 2
libXext 458
 0:1.3.3-3.el7 456
 0:1.3.4-2.fc31 2
libXfixes 458
 0:5.0.3-1.el7 456
 0:5.0.3-10.fc31 2
libXi 458
 0:1.7.9-1.el7 456
 0:1.7.10-2.fc31 2
libXinerama 458
 0:1.1.3-2.1.el7 456
 0:1.1.4-4.fc31 2
libxkbcommon 458
 0:0.7.1-3.el7 456
 0:0.8.4-2.fc31 1
 0:0.9.1-3.fc31 1
libXrandr 458
 0:1.5.1-2.el7 456
 0:1.5.2-2.fc31 2
libXrender 458
 0:0.9.10-1.el7 456
 0:0.9.10-10.fc31 2
pango 458
 0:1.42.4-4.el7_7 456
 0:1.44.6-1.fc31 1
 0:1.44.7-1.fc31 1
pcre 458
 0:8.32-17.el7 456
 0:8.43-2.fc31.1 1
 0:8.44-2.fc31 1
pixman 458
 0:0.34.0-1.el7 456
 0:0.38.4-1.fc31 2
xz-libs 458
 0:5.2.2-2.el7_9 339
 0:5.2.2-1.el7 117
 0:5.2.4-6.fc31 1
 0:5.2.5-1.fc31 1
libgcc 457
 0:4.8.5-44.el7 454
 0:4.8.5-39.el7 1
 0:9.2.1-1.fc31 1
 0:9.3.1-2.fc31 1
systemd-libs 457
 0:219-78.el7_9.7 247
 0:219-78.el7_9.3 84
 0:219-78.el7_9.9 63
 0:219-78.el7_9.5 55
 0:219-78.el7_9.2 4
 0:219-73.el7_8.9 1
 0:243.7-1.fc31 1
 0:243-4.gitef67743.fc31 1
 0:243.9-1.fc31 1
elfutils-libelf 456
 0:0.176-5.el7 455
 0:0.176-4.el7 1
elfutils-libs 456
 0:0.176-5.el7 455
 0:0.176-4.el7 1
libattr 456
 0:2.4.46-13.el7 456
libcap 456
 0:2.22-11.el7 456
libglvnd 456
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 456
libglvnd-egl 456
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 456
libuuid 456
 0:2.23.2-65.el7_9.1 451
 0:2.23.2-65.el7 4
 0:2.23.2-63.el7 1
libglvnd-glx 455
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 455
lz4 455
 0:1.8.3-1.el7 454
 0:1.7.5-3.el7 1
zlib 453
 0:1.2.7-21.el7_9 229
 0:1.2.7-20.el7_9 117
 0:1.2.7-19.el7_9 100
 0:1.2.7-18.el7 5
 0:1.2.11-19.fc31 1
 0:1.2.11-20.fc31 1
glibc-common 435
 0:2.17-326.el7_9 320
 0:2.17-325.el7_9 36
 0:2.17-324.el7_9 33
 0:2.17-323.el7_9 23
 0:2.17-326.el7_9.3 13
 0:2.17-322.el7_9 5
 0:2.17-317.el7 4
 0:2.17-307.el7.1 1
gtk3-devel 430
 0:3.22.30-8.el7_9 333
 0:3.22.30-6.el7 96
 0:3.22.30-5.el7 1
xdg-desktop-portal-gtk 301
 0:1.0.2-1.el7 301
gvfs-client 160
 0:1.36.2-7.el7_9 109
 0:1.36.2-5.el7_9 32
 0:1.36.2-4.el7 17
 0:1.42.1-1.fc31 1
 0:1.42.2-1.fc31 1
dconf 157
 0:0.28.0-4.el7 155
 0:0.34.0-1.fc31 2
pcre2 156
 0:10.23-2.el7 153
 0:10.34-7.fc31 1
 0:10.33-14.fc31 1
 0:10.35-8.fc31 1
libstdc++ 155
 0:4.8.5-44.el7 154
 0:9.2.1-1.fc31 1
gnome-terminal 154
 0:3.28.2-3.el7 154
adwaita-icon-theme 154
 0:3.28.0-1.el7 154
gnome-icon-theme 154
 0:3.12.0-1.el7 154
dejavu-sans-fonts 153
 0:2.33-6.el7 153
gmp 153
 1:6.0.0-15.el7 153
gnutls 153
 0:3.3.29-9.el7_6 153
ibus-gtk3 153
 0:1.5.17-12.el7_9 124
 0:1.5.17-14.el7_9 29
ibus-libs 153
 0:1.5.17-12.el7_9 124
 0:1.5.17-14.el7_9 29
libtasn1 153
 0:4.10-1.el7 153
nettle 153
 0:2.7.1-9.el7_9 143
 0:2.7.1-8.el7 10
p11-kit 153
 0:0.23.5-3.el7 153
vte291 153
 0:0.52.4-1.el7 153
dejavu-sans-mono-fonts 150
 0:2.33-6.el7 150
hicolor-icon-theme 145
 0:0.12-7.el7 145
libxml2 64
 0:2.9.1-6.el7_9.6 60
 0:2.9.1-6.el7.5 4
libcroco 63
 0:0.6.12-6.el7_9 63
librsvg2 63
 0:2.40.20-1.el7 63
libcanberra 7
 0:0.30-9.el7 5
 0:0.30-19.fc30 2
libcanberra-gtk3 7
 0:0.30-9.el7 5
 0:0.30-19.fc30 2
libogg 7
 2:1.3.0-7.el7 5
 2:1.3.3-3.fc31 2
libtdb 7
 0:1.3.18-1.el7 5
 0:1.4.2-1.fc31 2
libtool-ltdl 7
 0:2.4.2-22.el7_3 5
 0:2.4.6-31.fc31 2
libvorbis 7
 1:1.3.3-8.el7.1 5
 1:1.3.6-5.fc31 2
nss-softokn-freebl 5
 0:3.79.0-4.el7_9 3
 0:3.53.1-6.el7_9 2
PackageKit-gtk3-module 4
 0:1.1.10-2.el7.centos 2
 0:1.1.12-11.fc31 1
 0:1.1.12-15.fc31 1
libxcrypt 3
 0:4.4.15-1.fc31 1
 0:4.4.10-1.fc31 1
 0:4.4.17-1.fc31 1
gnome-settings-daemon 3
 0:3.28.1-10.el7_9 1
 0:3.34.0-1.fc31 1
 0:3.34.2-1.fc31 1
gnome-desktop3 2
 0:3.28.2-2.el7 2
libnotify 2
 0:0.7.7-1.el7 2
libseccomp 2
 0:2.3.1-4.el7 2
glibc-all-langpacks 2
 0:2.30-13.fc31 1
 0:2.30-5.fc31 1
libdatrie 2
 0:0.2.9-10.fc31 2
lz4-libs 2
 0:1.9.1-1.fc31 2
glibc-langpack-en 1
 0:2.30-10.fc31 1
libX11-xcb 1
 0:1.6.9-2.fc31 1
pulseaudio-libs 1
 0:13.0-2.fc31 1
pulseaudio-libs-glib2 1
 0:13.0-2.fc31 1
ncurses-libs 1
 0:5.9-14.20130511.el7_4 1
nscd 1
 0:2.17-326.el7_9 1
nss-mdns 1
 0:0.14.1-9.el7 1
vlgothic-fonts 1
 0:20130607-2.el7 1
libgudev1 1
 0:219-78.el7_9.2 1
libXtst 1
 0:1.2.3-1.el7 1
upower 1
 0:0.99.7-1.el7 1
nautilus 1
 0:3.26.3.1-7.el7 1
abattis-cantarell-fonts 1
 0:0.0.25-1.el7 1
brasero-libs 1
 0:3.12.2-5.el7 1
brasero-nautilus 1
 0:3.12.2-5.el7 1
evince-libs 1
 0:3.28.2-10.el7 1
evince-nautilus 1
 0:3.28.2-10.el7 1
file-roller 1
 0:3.28.1-2.el7 1
file-roller-nautilus 1
 0:3.28.1-2.el7 1
gnome-terminal-nautilus 1
 0:3.28.2-3.el7 1
gstreamer1 1
 0:1.10.4-2.el7 1
gstreamer1-plugins-base 1
 0:1.10.4-2.el7 1
libacl 1
 0:2.2.51-15.el7 1
libarchive 1
 0:3.1.2-14.el7_7 1
libicu 1
 0:50.2-4.el7_7 1
lzo 1
 0:2.06-8.el7 1
nautilus-extensions 1
 0:3.26.3.1-7.el7 1
openssl-libs 1
 1:1.0.2k-21.el7_9 1
orc 1
 0:0.4.26-1.el7 1
sqlite 1
 0:3.7.17-8.el7_7.1 1
sssd-client 1
 0:1.16.5-10.el7_9.8 1
sssd-common 1
 0:1.16.5-10.el7_9.8 1
totem-nautilus 1
 1:3.26.2-1.el7 1
totem-pl-parser 1
 0:3.26.1-1.el7 1
tracker 1
 0:1.10.5-8.el7 1
libmodman 1
 0:2.0.1-20.fc31 1
libproxy 1
 0:0.4.15-14.fc31 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

Report backtrace


Complete report #271142
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x577b5
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
2
g_log_writer_default
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5a18c
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
3
g_log_structured_array
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x583f7
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
4
g_log_structured_standard
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x58e14
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68caa
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
6
gdk_x_error
/lib64/libgdk-3.so.0 0x75ca3
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
7
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x4943b
Build id: 12b16f887f5908fec358666531e65998981368db
-
8
handle_error
/lib64/libX11.so.6 0x461a7
Build id: 12b16f887f5908fec358666531e65998981368db
-
9
_XReply
/lib64/libX11.so.6 0x473b3
Build id: 12b16f887f5908fec358666531e65998981368db
-
10
XRRGetOutputProperty
/lib64/libXrandr.so.2 0x659a
Build id: a091ebeda6ab3bddb44d96ccba9e9616ce26fc87
-
11
init_multihead
/lib64/libgdk-3.so.0 0x7800d
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
12
process_monitors_change
/lib64/libgdk-3.so.0 0x78df9
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
13
_gdk_x11_screen_size_changed
/lib64/libgdk-3.so.0 0x791f1
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
14
gdk_x11_display_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6a414
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
15
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70929
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
16
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70414
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
17
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x380f4
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70086
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51570
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
20
g_main_context_iterate.isra.0
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51900
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
21
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51bf3
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
22
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x24f43d
Build id: db4b387f8e71b8a3da4c15da6e281b570272fe90
-
23
main
/usr/libexec/gsd-xsettings 0x7fbc
Build id: abafeb0859f8de1d7a22797dd9bd44af660dfbf6
-
Complete report #226665
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51be1
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
2
g_log_writer_default
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x544a2
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
3
g_log_structured_array
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52755
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
4
g_log_structured_standard
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5323e
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x61427
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
6
gdk_x_error
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6df39
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
7
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x4521b
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
handle_error
/lib64/libX11.so.6 0x42207
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
_XReply
/lib64/libX11.so.6 0x432e3
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
10
XRRGetCrtcInfo
/lib64/libXrandr.so.2 0x3403
Build id: ee17ca7909f542a211a16a50c1d995827a6be16c
-
11
init_multihead
/lib64/libgdk-3.so.0 0x703f1
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
12
process_monitors_change
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70e99
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
13
_gdk_x11_screen_size_changed
/lib64/libgdk-3.so.0 0x7128d
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
14
gdk_x11_display_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x62b8a
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
15
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68e42
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
16
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x689cd
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
17
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x333b9
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68592
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
20
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
21
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c52c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
22
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
23
main
/usr/bin/nautilus 0x40650
Build id: e5ee090f3e52c0957882818dd816c683934bb413
-
Complete report #129354
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51b61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
2
g_log_writer_default
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x54422
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
3
g_log_structured_array
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x526d5
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_log_structured_standard
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x531be
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x61427
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
6
gdk_x_error
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6df39
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
7
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x4521b
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
handle_error
/lib64/libX11.so.6 0x42207
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
_XReply
/lib64/libX11.so.6 0x432e3
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
10
XRRGetCrtcInfo
/lib64/libXrandr.so.2 0x3403
Build id: ee17ca7909f542a211a16a50c1d995827a6be16c
-
11
init_multihead
/lib64/libgdk-3.so.0 0x703f1
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
12
process_monitors_change
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70e99
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
13
_gdk_x11_screen_size_changed
/lib64/libgdk-3.so.0 0x7128d
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
14
gdk_x11_display_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x62b8a
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
15
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68e42
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
16
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x689cd
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
17
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x333b9
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68592
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
20
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
21
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
22
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
23
main
/usr/libexec/gsd-power 0x5d05
Build id: 771ff2f0b8bc70a7545bc36352de77e536ae5fa5
-
Complete report #107553
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51b61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
2
g_log_writer_default
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x54422
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
3
g_log_structured_array
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x526d5
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_log_structured_standard
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x531be
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x61427
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
6
gdk_x_error
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6df39
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
7
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x4521b
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
handle_error
/lib64/libX11.so.6 0x42207
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
_XReply
/lib64/libX11.so.6 0x432e3
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
10
XRRGetCrtcInfo
/lib64/libXrandr.so.2 0x3403
Build id: ee17ca7909f542a211a16a50c1d995827a6be16c
-
11
init_multihead
/lib64/libgdk-3.so.0 0x703f1
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
12
process_monitors_change
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70e99
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
13
_gdk_x11_screen_size_changed
/lib64/libgdk-3.so.0 0x7128d
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
14
gdk_x11_display_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x62b8a
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
15
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68e42
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
16
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x689cd
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
17
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x333b9
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68592
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
20
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
21
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
22
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
23
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c4f
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
Complete report #82965
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51b61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
2
g_log_writer_default
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x54422
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
3
g_log_structured_array
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x526d5
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_log_structured_standard
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x531be
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x61427
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
6
gdk_x_error
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6df39
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
7
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x4521b
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
handle_error
/lib64/libX11.so.6 0x42207
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
_XReply
/lib64/libX11.so.6 0x432e3
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
10
XRRGetCrtcInfo
/lib64/libXrandr.so.2 0x3403
Build id: ee17ca7909f542a211a16a50c1d995827a6be16c
-
11
init_multihead
/lib64/libgdk-3.so.0 0x703f1
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
12
process_monitors_change
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70e99
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
13
_gdk_x11_screen_size_changed
/lib64/libgdk-3.so.0 0x7128d
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
14
gdk_x11_display_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x62b8a
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
15
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68e42
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
16
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x689cd
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
17
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x333b9
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68592
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
20
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
21
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
22
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #43332
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x57765
Build id: 65c6a08330d0427141a134f375197126d7715f16
-
2
g_log_writer_default
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5a13c
Build id: 65c6a08330d0427141a134f375197126d7715f16
-
3
g_log_structured_array
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x583a7
Build id: 65c6a08330d0427141a134f375197126d7715f16
-
4
g_log_structured_standard
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x58dc4
Build id: 65c6a08330d0427141a134f375197126d7715f16
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68c9a
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
6
gdk_x_error
/lib64/libgdk-3.so.0 0x75c43
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
7
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x493bb
Build id: fc406e837a590eb14b9d14592de358ecb612e262
-
8
handle_error
/lib64/libX11.so.6 0x46127
Build id: fc406e837a590eb14b9d14592de358ecb612e262
-
9
_XReply
/lib64/libX11.so.6 0x47333
Build id: fc406e837a590eb14b9d14592de358ecb612e262
-
10
XRRGetCrtcInfo
/lib64/libXrandr.so.2 0x4074
Build id: a091ebeda6ab3bddb44d96ccba9e9616ce26fc87
-
11
init_multihead
/lib64/libgdk-3.so.0 0x787ce
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
12
process_monitors_change
/lib64/libgdk-3.so.0 0x78d99
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
13
_gdk_x11_screen_size_changed
/lib64/libgdk-3.so.0 0x79191
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
14
gdk_x11_display_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6a404
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
15
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70919
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
16
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70404
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
17
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x380f4
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70076
Build id: 48205d2d971969abb708c4ea5fcfacea4783fab0
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51520
Build id: 65c6a08330d0427141a134f375197126d7715f16
-
20
g_main_context_iterate.isra.0
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x518b0
Build id: 65c6a08330d0427141a134f375197126d7715f16
-
21
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51ba3
Build id: 65c6a08330d0427141a134f375197126d7715f16
-
22
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x24f3bd
Build id: 3bce4bce297e7cec712fb6d0a1c8c3358cef6fd1
-
23
main
/usr/libexec/csd-media-keys 0x7e6b
Build id: aa7d791f876d40a55abc668e24019d4e4b633ace
-
Complete report #21071
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51b61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
2
g_log_writer_default
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x54422
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
3
g_log_structured_array
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x526d5
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_log_structured_standard
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x531be
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x61427
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
6
gdk_x_error
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6df39
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
7
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x4521b
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
8
handle_error
/lib64/libX11.so.6 0x42207
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
9
_XReply
/lib64/libX11.so.6 0x432e3
Build id: b3dc957bb3f93872e72f2a2974984157247f6e65
-
10
XRRGetCrtcInfo
/lib64/libXrandr.so.2 0x3403
Build id: ee17ca7909f542a211a16a50c1d995827a6be16c
-
11
init_multihead
/lib64/libgdk-3.so.0 0x703f1
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
12
process_monitors_change
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70e99
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
13
_gdk_x11_screen_size_changed
/lib64/libgdk-3.so.0 0x7128d
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
14
gdk_x11_display_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x62b8a
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
15
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68e42
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
16
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x689cd
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
17
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x333b9
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68592
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
20
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
21
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
22
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
23
main
/usr/libexec/gnome-terminal-server 0x13c4f
Build id: 07c7208b8abf5bfbe7bacfb846ee6326750574b7
-
Complete report #11588
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51b61
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
2
g_log_writer_default
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x54422
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
3
g_log_structured_array
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x526d5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_log_structured_standard
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x531be
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x61407
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
6
gdk_x_error
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6df19
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
7
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x4521b
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
8
handle_error
/lib64/libX11.so.6 0x42207
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
9
_XReply
/lib64/libX11.so.6 0x432e3
Build id: 081f3ac9e8eb4928c0f0eca1d816a1826a950ce4
-
10
XRRGetCrtcInfo
/lib64/libXrandr.so.2 0x3403
Build id: ee17ca7909f542a211a16a50c1d995827a6be16c
-
11
init_multihead
/lib64/libgdk-3.so.0 0x703d1
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
12
process_monitors_change
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70e79
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
13
_gdk_x11_screen_size_changed
/lib64/libgdk-3.so.0 0x7126d
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
14
gdk_x11_display_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x62b6a
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
15
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68e22
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
16
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x689ad
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
17
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x333b9
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68572
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
20
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
21
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
22
main
/usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk 0xae12
Build id: 048918e3701d36ee380c602f36369ef57e04ec87
-
Complete report #116006
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x577b5
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
2
g_log_writer_default
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5a18c
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
3
g_log_structured_array
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x583f7
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
4
g_log_structured_standard
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x58e14
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68caa
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
6
gdk_x_error
/lib64/libgdk-3.so.0 0x75ca3
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
7
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x4943b
Build id: 12b16f887f5908fec358666531e65998981368db
-
8
handle_error
/lib64/libX11.so.6 0x461a7
Build id: 12b16f887f5908fec358666531e65998981368db
-
9
_XReply
/lib64/libX11.so.6 0x473b3
Build id: 12b16f887f5908fec358666531e65998981368db
-
10
XRRGetCrtcInfo
/lib64/libXrandr.so.2 0x4074
Build id: a091ebeda6ab3bddb44d96ccba9e9616ce26fc87
-
11
init_multihead
/lib64/libgdk-3.so.0 0x7882e
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
12
process_monitors_change
/lib64/libgdk-3.so.0 0x78df9
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
13
read_settings
/lib64/libgdk-3.so.0 0x86bac
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
14
gdk_xsettings_manager_window_filter
/lib64/libgdk-3.so.0 0x876ad
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
15
gdk_event_apply_filters
/lib64/libgdk-3.so.0 0x6ffef
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
16
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x7033c
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
17
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x380f4
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x70086
Build id: 70ec508cb9d1c0140ec0bc7ccdd2936795edf4df
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51570
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
20
g_main_context_iterate.isra.0
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51900
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
21
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51bf3
Build id: b37a4e5e45d19857f6213ce7013e0f09db69452f
-
22
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x24f43d
Build id: db4b387f8e71b8a3da4c15da6e281b570272fe90
-
23
main
/usr/libexec/gsd-xsettings 0x7fbc
Build id: abafeb0859f8de1d7a22797dd9bd44af660dfbf6
-