Info

Permalink
Function
huge_dalloc(void*, arena_t*)
First occurrence
2020-12-27
Last occurrence
2021-02-27
State
NEW
Components
firefox
Quality
-26

Graphs

Statistics

Operating system Count
CentOS 7 14
Fedora 31 10
Fedora 33 4
Architecture Count
x86_64 28
Executable Count
/usr/lib64/firefox/firefox 28
Related packages Count
firefox 28
 0:75.0-1.fc31 6
 0:78.6.0-1.el7.centos 5
 0:78.9.0-1.el7.centos 5
 0:81.0.1-1.fc33 4
 0:79.0-5.fc31 2
 0:78.10.0-1.el7.centos 2
 0:74.0-3.fc31 2
 0:78.7.0-2.el7.centos 1
 0:78.8.0-1.el7.centos 1
dejavu-serif-fonts 26
 0:2.33-6.el7 14
 0:2.37-2.fc31 10
 0:2.37-15.fc33 2
urw-base35-nimbus-sans-fonts 26
 0:20170801-10.el7 13
 0:20170801-13.fc31 10
 0:20170801-16.fc33 3
Show moreā€¦ (210)
nss-softokn 26
 0:3.53.1-6.el7_9 14
 0:3.51.0-1.fc31 5
 0:3.57.0-1.fc33 3
 0:3.55.0-1.fc31 2
 0:3.50.0-2.fc31 2
nss-softokn-freebl 26
 0:3.53.1-6.el7_9 14
 0:3.51.0-1.fc31 5
 0:3.57.0-1.fc33 3
 0:3.55.0-1.fc31 2
 0:3.50.0-2.fc31 2
at-spi2-core 25
 0:2.28.0-1.el7 14
 0:2.34.0-1.fc31 9
 0:2.38.0-2.fc33 2
bzip2-libs 25
 0:1.0.6-13.el7 14
 0:1.0.8-1.fc31 9
 0:1.0.8-4.fc33 2
dbus-glib 25
 0:0.100-7.el7 14
 0:0.110-6.fc31 9
 0:0.110-7.fc32 2
dbus-libs 25
 1:1.10.24-15.el7 14
 1:1.12.16-3.fc31 7
 1:1.12.20-1.fc31 2
 1:1.12.20-2.fc33 2
expat 25
 0:2.1.0-12.el7 14
 0:2.2.8-1.fc31 9
 0:2.2.8-3.fc33 2
graphite2 25
 0:1.3.10-1.el7_3 14
 0:1.3.13-1.fc31 7
 0:1.3.14-1.fc31 2
 0:1.3.14-6.fc33 2
libICE 25
 0:1.0.9-9.el7 14
 0:1.0.10-2.fc31 9
 0:1.0.10-4.fc33 2
libXau 25
 0:1.0.8-2.1.el7 14
 0:1.0.9-2.fc31 9
 0:1.0.9-4.fc33 2
libXrender 25
 0:0.9.10-1.el7 14
 0:0.9.10-10.fc31 9
 0:0.9.10-12.fc33 2
libXt 25
 0:1.1.5-3.el7 14
 0:1.1.5-12.20190424gitba4ec9376.fc31 9
 0:1.2.0-2.fc33 2
libffi 25
 0:3.0.13-19.el7 14
 0:3.1-23.fc31 9
 0:3.1-26.fc33 2
libgcrypt 25
 0:1.5.3-14.el7 14
 0:1.8.5-1.fc31 9
 0:1.8.6-4.fc33 2
libgpg-error 25
 0:1.12-3.el7 14
 0:1.36-2.fc31 9
 0:1.37-2.fc33 2
libselinux 25
 0:2.5-15.el7 14
 0:2.9-5.fc31 9
 0:3.1-2.fc33 2
libthai 25
 0:0.1.14-9.el7 14
 0:0.1.28-3.fc31 9
 0:0.1.28-5.fc33 2
xz-libs 25
 0:5.2.2-1.el7 14
 0:5.2.4-6.fc31 7
 0:5.2.5-1.fc31 2
 0:5.2.5-3.fc33 2
glibc 25
 0:2.17-323.el7_9 7
 0:2.17-317.el7 5
 0:2.30-11.fc31 5
 0:2.30-13.fc31 2
 0:2.32-1.fc33 2
 0:2.17-324.el7_9 2
 0:2.30-10.fc31 2
gtk3 25
 0:3.22.30-6.el7 15
 0:3.24.13-2.fc31 5
 0:3.24.13-1.fc31 4
 0:3.24.23-1.fc33 1
gvfs-client 25
 0:1.36.2-4.el7 14
 0:1.42.2-1.fc31 9
 0:1.46.1-1.fc33 2
libblkid 25
 0:2.34-4.fc31 9
 0:2.23.2-65.el7_9.1 9
 0:2.23.2-65.el7 5
 0:2.36-3.fc33 2
libmount 25
 0:2.34-4.fc31 9
 0:2.23.2-65.el7_9.1 9
 0:2.23.2-65.el7 5
 0:2.36-3.fc33 2
libuuid 25
 0:2.34-4.fc31 9
 0:2.23.2-65.el7_9.1 9
 0:2.23.2-65.el7 5
 0:2.36-3.fc33 2
pcre 25
 0:8.32-17.el7 14
 0:8.44-1.fc31 9
 0:8.44-1.fc33.1 2
systemd-libs 25
 0:219-78.el7_9.3 9
 0:243.8-1.fc31 7
 0:219-78.el7_9.2 5
 0:246.6-3.fc33 2
 0:243.7-1.fc31 2
zlib 25
 0:1.2.11-20.fc31 9
 0:1.2.7-19.el7_9 9
 0:1.2.7-18.el7 5
 0:1.2.11-22.fc33 2
nss 25
 0:3.53.1-3.el7_9 12
 0:3.51.0-1.fc31 5
 0:3.57.0-1.fc33 2
 0:3.55.0-1.fc31 2
 0:3.53.1-7.el7_9 2
 0:3.50.0-2.fc31 2
nss-util 25
 0:3.53.1-1.el7_9 14
 0:3.51.0-1.fc31 5
 0:3.57.0-1.fc33 2
 0:3.55.0-1.fc31 2
 0:3.50.0-2.fc31 2
gdk-pixbuf2 24
 0:2.36.12-3.el7 14
 0:2.40.0-1.fc31 9
 0:2.40.0-3.fc33 1
libSM 24
 0:1.2.2-2.el7 14
 0:1.2.3-4.fc31 9
 0:1.2.3-6.fc33 1
libXcomposite 24
 0:0.4.4-4.1.el7 14
 0:0.4.4-17.fc31 9
 0:0.4.5-3.fc33 1
libXcursor 24
 0:1.1.15-1.el7 14
 0:1.1.15-6.fc31 9
 0:1.2.0-3.fc33 1
libXdamage 24
 0:1.1.4-4.1.el7 14
 0:1.1.4-17.fc31 9
 0:1.1.5-3.fc33 1
libXext 24
 0:1.3.3-3.el7 14
 0:1.3.4-2.fc31 9
 0:1.3.4-4.fc33 1
libXinerama 24
 0:1.1.3-2.1.el7 14
 0:1.1.4-4.fc31 9
 0:1.1.4-6.fc33 1
libXrandr 24
 0:1.5.1-2.el7 14
 0:1.5.2-2.fc31 9
 0:1.5.2-4.fc33 1
libpng 24
 2:1.5.13-8.el7 14
 2:1.6.37-2.fc31 9
 2:1.6.37-5.fc33 1
libwayland-cursor 24
 0:1.15.0-1.el7 14
 0:1.17.0-2.fc31 9
 0:1.18.0-2.fc33 1
libwayland-egl 24
 0:1.15.0-1.el7 14
 0:1.17.0-2.fc31 9
 0:1.18.0-2.fc33 1
libxcb 24
 0:1.13-1.el7 14
 0:1.13.1-3.fc31 9
 0:1.13.1-5.fc33 1
pixman 24
 0:0.34.0-1.el7 14
 0:0.38.4-1.fc31 9
 0:0.40.0-2.fc33 1
glib2 24
 0:2.56.1-8.el7 14
 0:2.62.6-1.fc31 5
 0:2.62.6-2.fc31 2
 0:2.62.5-1.fc31 2
 0:2.66.1-3.fc33 1
libxkbcommon 24
 0:0.7.1-3.el7 14
 0:0.9.1-3.fc31 9
 0:1.0.1-1.fc33 1
atk 23
 0:2.28.1-2.el7 14
 0:2.34.1-1.fc31 9
cairo 23
 0:1.15.12-4.el7 14
 0:1.16.0-6.fc31 7
 0:1.16.0-7.fc31 2
cairo-gobject 23
 0:1.15.12-4.el7 14
 0:1.16.0-6.fc31 7
 0:1.16.0-7.fc31 2
dejavu-sans-fonts 23
 0:2.33-6.el7 13
 0:2.37-2.fc31 7
 0:2.37-15.fc33 3
fontconfig 23
 0:2.13.0-4.3.el7 14
 0:2.13.92-3.fc31 9
freetype 23
 0:2.8-14.el7_9.1 14
 0:2.10.0-3.fc31 9
harfbuzz 23
 0:1.7.5-2.el7 14
 0:2.6.1-2.fc31 9
libXfixes 23
 0:5.0.3-1.el7 14
 0:5.0.3-10.fc31 9
libXi 23
 0:1.7.9-1.el7 14
 0:1.7.10-2.fc31 9
libepoxy 23
 0:1.5.2-1.el7 14
 0:1.5.3-4.fc31 9
libgcc 23
 0:4.8.5-44.el7 14
 0:9.3.1-2.fc31 5
 0:9.2.1-1.fc31 2
 0:9.3.1-1.fc31 2
libstdc++ 23
 0:4.8.5-44.el7 14
 0:9.3.1-2.fc31 5
 0:9.2.1-1.fc31 2
 0:9.3.1-1.fc31 2
libwayland-client 23
 0:1.15.0-1.el7 14
 0:1.17.0-2.fc31 9
at-spi2-atk 23
 0:2.26.2-1.el7 14
 0:2.34.2-1.fc31 9
fribidi 23
 0:1.0.2-1.el7_7.1 14
 0:1.0.5-5.fc31 9
pango 23
 0:1.42.4-4.el7_7 14
 0:1.44.7-1.fc31 9
libX11 23
 0:1.6.7-3.el7_9 14
 0:1.6.9-2.fc31 9
nspr 23
 0:4.25.0-2.el7_9 14
 0:4.25.0-1.fc31 7
 0:4.26.0-1.fc31 2
abattis-cantarell-fonts 21
 0:0.0.25-1.el7 11
 0:0.111-3.fc31 7
 0:0.201-4.fc33 3
libogg 20
 2:1.3.0-7.el7 13
 2:1.3.3-3.fc31 6
 2:1.3.4-3.fc33 1
libvorbis 20
 1:1.3.3-8.el7.1 13
 1:1.3.6-5.fc31 6
 1:1.3.7-2.fc33 1
liberation-sans-fonts 19
 1:1.07.2-16.el7 10
 1:2.00.5-6.fc31 7
 1:2.1.0-2.fc33 2
libglvnd 19
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 14
 1:1.1.1-5.fc31 5
libglvnd-egl 18
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 14
 1:1.1.1-5.fc31 4
stix-fonts 17
 0:1.1.0-5.el7 13
 0:1.1.0-15.fc31 4
libdrm 17
 0:2.4.97-2.el7 9
 0:2.4.100-1.fc31 6
 0:2.4.102-2.fc33 2
elfutils-libelf 17
 0:0.176-5.el7 14
 0:0.178-7.fc31 2
 0:0.181-1.fc33 1
dejavu-sans-mono-fonts 16
 0:2.33-6.el7 11
 0:2.37-2.fc31 5
libcanberra 15
 0:0.30-9.el7 11
 0:0.30-19.fc30 3
 0:0.30-23.fc33 1
libcanberra-gtk3 15
 0:0.30-9.el7 11
 0:0.30-19.fc30 3
 0:0.30-23.fc33 1
libglvnd-glx 15
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 14
 1:1.1.1-5.fc31 1
libtdb 15
 0:1.3.18-1.el7 11
 0:1.4.2-1.fc31 3
 0:1.4.3-5.fc33 1
libtool-ltdl 15
 0:2.4.2-22.el7_3 11
 0:2.4.6-31.fc31 3
 0:2.4.6-36.fc33 1
libxml2 15
 0:2.9.1-6.el7.5 8
 0:2.9.10-3.fc31 5
 0:2.9.10-7.fc33 2
mesa-dri-drivers 15
 0:18.3.4-12.el7_9 8
 0:19.2.8-1.fc31 4
 0:20.2.0-2.fc33 2
 0:19.2.8-2.fc31 1
mesa-libglapi 15
 0:18.3.4-12.el7_9 8
 0:19.2.8-1.fc31 4
 0:20.2.0-2.fc33 2
 0:19.2.8-2.fc31 1
PackageKit-gtk3-module 15
 0:1.1.10-2.el7.centos 11
 0:1.1.12-14.fc31 3
 0:1.2.1-1.fc33 1
librsvg2 14
 0:2.40.20-1.el7 8
 0:2.46.4-1.fc31 5
 0:2.50.1-1.fc33 1
elfutils-libs 14
 0:0.176-5.el7 14
glibc-common 14
 0:2.17-323.el7_9 7
 0:2.17-317.el7 5
 0:2.17-324.el7_9 2
libattr 14
 0:2.4.46-13.el7 14
libcap 14
 0:2.22-11.el7 14
lz4 14
 0:1.8.3-1.el7 14
sqlite 14
 0:3.7.17-8.el7_7.1 14
libcroco 13
 0:0.6.12-6.el7_9 8
 0:0.6.13-2.fc31 5
libxshmfence 13
 0:1.2-1.el7 8
 0:1.3-5.fc31 5
urw-base35-nimbus-roman-fonts 13
 0:20170801-10.el7 11
 0:20170801-13.fc31 1
 0:20170801-16.fc33 1
gtk3-devel 13
 0:3.22.30-6.el7 11
 0:3.24.13-2.fc31 2
libtasn1 12
 0:4.14-2.fc31 9
 0:4.16.0-3.fc33 3
sqlite-libs 12
 0:3.30.0-1.fc31 9
 0:3.33.0-1.fc33 3
p11-kit 12
 0:0.23.20-1.fc31 9
 0:0.23.21-2.fc33 3
p11-kit-trust 12
 0:0.23.20-1.fc31 9
 0:0.23.21-2.fc33 3
gsm 11
 0:1.0.13-11.el7 8
 0:1.0.18-5.fc31 3
lame-libs 11
 0:3.100-1.el7 8
 0:3.100-6.fc31 3
libdatrie 11
 0:0.2.9-10.fc31 9
 0:0.2.9-12.fc33 2
libgomp 11
 0:4.8.5-44.el7 8
 0:9.3.1-2.fc31 2
 0:9.2.1-1.fc31 1
libtheora 11
 1:1.1.1-8.el7 8
 1:1.1.1-24.fc31 3
libva 11
 0:1.8.3-1.el7 8
 0:2.6.1-1.fc31 2
 0:2.6.0-0.1.fc31 1
lz4-libs 11
 0:1.9.1-1.fc31 9
 0:1.9.1-3.fc33 2
numactl-libs 11
 0:2.0.12-5.el7 8
 0:2.0.12-3.fc31 3
opus 11
 0:1.0.2-6.el7 8
 0:1.3.1-2.fc31 3
soxr 11
 0:0.1.2-1.el7 8
 0:0.1.3-4.fc31 3
speex 11
 0:1.2-0.19.rc1.el7 8
 0:1.2.0-4.fc31 3
glibc-all-langpacks 11
 0:2.30-11.fc31 5
 0:2.30-13.fc31 2
 0:2.32-1.fc33 2
 0:2.30-10.fc31 2
pcre2 11
 0:10.34-9.fc31 3
 0:10.35-4.fc31 2
 0:10.35-7.fc33 2
 0:10.34-8.fc31 2
 0:10.34-7.fc31 2
pipewire-libs 11
 0:0.2.7-2.fc31 9
 0:0.3.13-4.fc33 2
ffmpeg-libs 11
 0:3.4.8-1.el7 5
 0:2.8.15-2.el7.nux 3
 0:4.2.4-1.fc31 2
 0:4.2.2-2.fc31 1
opencore-amr 11
 0:0.1.5-6.el7 5
 0:0.1.5-8.fc31 3
 0:0.1.3-3.el7.nux 3
vo-amrwbenc 11
 0:0.1.3-1.el7 5
 0:0.1.3-10.fc31 3
 0:0.1.2-1.el7.nux 3
x264-libs 11
 0:0.148-24.20170521gitaaa9aa8.el7 5
 0:0.157-13.20190717git34c06d1.fc31 3
 0:0.142-11.20141221git6a301b6.el7.nux 3
x265-libs 11
 0:2.9-3.el7 5
 0:3.1.2-2.fc31 3
 0:1.9-1.el7.nux 3
xvidcore 11
 0:1.3.4-2.el7 5
 0:1.3.7-3.fc31 3
 0:1.3.2-5.el7.nux 3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts 10
 0:20170801-10.el7 8
 0:20170801-13.fc31 2
libXxf86vm 9
 0:1.1.4-1.el7 8
 0:1.1.4-12.fc31 1
mesa-libGL 9
 0:18.3.4-12.el7_9 8
 0:19.2.8-2.fc31 1
libX11-xcb 9
 0:1.6.9-2.fc31 9
liberation-mono-fonts 8
 1:1.07.2-16.el7 6
 1:2.00.5-6.fc31 2
libvdpau 8
 0:1.1.1-3.el7 5
 0:1.4-2.fc31 2
 0:1.3-1.fc31 1
ocl-icd 8
 0:2.2.12-1.el7 5
 0:2.2.12-6.fc31 3
zvbi 8
 0:0.2.35-1.el7 5
 0:0.2.35-9.fc31 3
libvpx 8
 0:1.3.0-8.el7 5
 0:1.8.2-1.fc31 3
openjpeg2 8
 0:2.3.1-3.el7_7 5
 0:2.3.1-6.fc31 3
google-crosextra-carlito-fonts 7
 0:1.103-0.2.20130920.el7 6
 0:1.103-0.11.20130920.fc31 1
llvm-private 7
 0:7.0.1-1.el7 7
paratype-pt-sans-fonts 7
 0:20101909-3.el7 7
urw-base35-gothic-fonts 7
 0:20170801-10.el7 7
wqy-zenhei-fonts 7
 0:0.9.46-11.el7 7
dconf 6
 0:0.34.0-1.fc31 4
 0:0.38.0-1.fc33 1
 0:0.28.0-4.el7 1
libwayland-server 6
 0:1.17.0-2.fc31 4
 0:1.18.0-2.fc33 2
thai-scalable-waree-fonts 6
 0:0.6.5-6.fc31 3
 0:0.5.0-7.el7 3
glibc-langpack-fr 6
 0:2.30-13.fc31 2
 0:2.30-11.fc31 2
 0:2.30-10.fc31 2
mesa-libgbm 6
 0:19.2.8-1.fc31 4
 0:20.2.0-2.fc33 2
gnu-free-serif-fonts 5
 0:20120503-21.fc31 3
 0:20120503-8.el7 2
libpciaccess 5
 0:0.15-2.fc31 3
 0:0.16-3.fc33 1
 0:0.14-1.el7 1
opensc 5
 0:0.20.0-7.fc33 3
 0:0.20.0-3.fc31 2
openssl-libs 5
 1:1.1.1g-15.fc33 3
 1:1.1.1g-1.fc31 2
pcsc-lite-libs 5
 0:1.9.0-2.fc33 3
 0:1.8.26-1.fc31 2
liberation-narrow-fonts 5
 1:1.07.2-16.el7 5
libmfx 5
 0:1.21-2.el7 5
libglvnd-gles 4
 1:1.1.1-5.fc31 4
smc-meera-fonts 4
 0:6.0-7.el7 3
 0:7.0.1-5.fc31 1
vlgothic-fonts 4
 0:20130607-2.el7 3
 0:20141206-15.fc31 1
google-crosextra-caladea-fonts 4
 0:1.002-0.4.20130214.el7 4
liberation-serif-fonts 4
 1:1.07.2-16.el7 4
mesa-libEGL 4
 0:19.2.8-1.fc31 4
adobe-source-han-sans-cn-fonts 3
 0:2.001-2.fc31 3
gdouros-symbola-fonts 3
 0:10.24-5.fc31 2
 0:10.24-7.fc33 1
libaom 3
 0:1.0.0-8.20190810git9666276.fc31 3
naver-nanum-gothic-fonts 3
 0:3.020-26.20140930.fc31 3
ncurses-libs 3
 0:6.1-12.20190803.fc31 2
 0:6.2-3.20200222.fc33 1
intel-mediasdk 3
 0:19.3.0-2.fc31 3
libdav1d 3
 0:0.5.2-1.fc31 3
libedit 3
 0:3.1-30.20191211cvs.fc31 2
 0:3.1-33.20191231cvs.fc33 1
urw-base35-bookman-fonts 3
 0:20170801-10.el7 2
 0:20170801-16.fc33 1
llvm-libs 3
 0:9.0.1-5.fc31 2
 0:11.0.0-0.3.rc1.fc33 1
libxcrypt 3
 0:4.4.16-1.fc31 3
fdk-aac 3
 0:0.1.4-1 3
lohit-marathi-fonts 3
 0:2.5.3-2.el7 3
openjpeg-libs 3
 0:1.5.1-18.el7 3
orc 3
 0:0.4.26-1.el7 3
schroedinger 3
 0:1.0.11-4.el7 3
google-droid-sans-fonts 2
 0:20120715-16.fc31 2
google-noto-sans-fonts 2
 0:20181223-6.fc31 2
google-roboto-fonts 2
 0:2.138-5.fc31 2
lohit-devanagari-fonts 2
 0:2.95.4-9.fc31 2
lohit-tamil-fonts 2
 0:2.91.3-8.fc31 2
lohit-telugu-fonts 2
 0:2.5.5-7.fc31 2
libbrotli 2
 0:1.0.7-14.fc33 2
libzstd 2
 0:1.4.5-5.fc33 2
pt-sans-fonts 2
 0:20141121-18.fc33 2
nhn-nanum-gothic-fonts 2
 0:3.020-9.el7 2
xorg-x11-fonts-Type1 2
 0:7.5-9.el7 2
urw-base35-c059-fonts 2
 0:20170801-10.el7 2
urw-base35-p052-fonts 2
 0:20170801-10.el7 2
google-noto-sans-sinhala-fonts 1
 0:20181223-6.fc31 1
google-noto-sans-sinhala-vf-fonts 1
 0:20181223-6.fc31 1
google-noto-sans-tai-tham-fonts 1
 0:20181223-6.fc31 1
julietaula-montserrat-fonts 1
 1:7.200-7.fc31 1
khmeros-base-fonts 1
 0:5.0-28.fc31 1
lohit-bengali-fonts 1
 0:2.91.5-8.fc31 1
lohit-gujarati-fonts 1
 0:2.92.4-8.fc31 1
lohit-kannada-fonts 1
 0:2.5.4-7.fc31 1
mathjax-ams-fonts 1
 0:2.7.4-5.fc31 1
mathjax-caligraphic-fonts 1
 0:2.7.4-5.fc31 1
mathjax-main-fonts 1
 0:2.7.4-5.fc31 1
mathjax-math-fonts 1
 0:2.7.4-5.fc31 1
mathjax-size1-fonts 1
 0:2.7.4-5.fc31 1
mathjax-size2-fonts 1
 0:2.7.4-5.fc31 1
mathjax-size3-fonts 1
 0:2.7.4-5.fc31 1
mathjax-size4-fonts 1
 0:2.7.4-5.fc31 1
sil-abyssinica-fonts 1
 0:1.200-16.fc31 1
sil-nuosu-fonts 1
 0:2.1.1-17.fc31 1
sil-padauk-fonts 1
 0:3.003-4.fc31 1
smc-rachana-fonts 1
 0:7.0.1-5.fc31 1
powerline-fonts 1
 0:2.8-1.fc31 1
fdk-aac-free 1
 0:2.0.0-5.fc33 1
google-noto-sans-cjk-ttc-fonts 1
 0:20190416-7.fc33 1
blender-fonts 1
 1:2.91.0-2.fc33 1
google-noto-emoji-color-fonts 1
 0:20180508-4.el7 1
open-sans-fonts 1
 0:1.10-1.el7 1
urw-base35-z003-fonts 1
 0:20170801-10.el7 1
cjkuni-uming-fonts 1
 0:0.2.20080216.1-53.el7 1
culmus-simple-clm-fonts 1
 0:0.130-3.el7 1
firefox-noscript 1
 0:11.0.3-3.el7 1
mozilla-ublock-origin 1
 0:1.22.4-1.el7 1
gnu-free-mono-fonts 1
 0:20120503-8.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

Report backtrace


Complete report #130412
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
huge_dalloc(void*, arena_t*)
/usr/lib64/firefox/firefox 0x1bd5e
Build id: f1f0a9df763804b4082862e0c4e4231b104d7561
-
2
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x421e787
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
3
FinalizeArenas(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x421edd4
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
4
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4220bea
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
5
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4222289
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
6
js::gc::GCRuntime::sweepFromBackgroundThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x42223e9
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
7
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x422248b
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
8
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x420c5a3
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
9
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x421af2c
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
10
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ee248d
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
11
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ee59c6
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
12
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ee5ac7
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
13
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ee1a03
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
14
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
15
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe9fd
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
Complete report #125682
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
unsigned long js::gc::Arena::finalize<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::AllocKind, unsigned long)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x472c1fe
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
2
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x472c6b4
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
3
FinalizeArenas(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x472d733
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
4
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x472eb8f
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
5
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&, js::LifoAlloc&) [clone .part.0]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x472f043
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
6
js::gc::GCRuntime::sweepFromBackgroundThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x472f298
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
7
js::GCParallelTaskHelper<js::gc::BackgroundSweepTask>::runTaskTyped(js::GCParallelTask*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x472f6ff
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
8
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4341a40
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
9
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x434ba87
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
10
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x434bb41
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
11
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x434b05c
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
12
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x434b098
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
13
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4341af9
Build id: 6709e014598873c6c94659bf7960a7d96f729fbd
-
14
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x94e2
Build id: d40c8da7371d8adea464ae2b099590b2c4465574
-
15
__clone
/lib64/libc.so.6 0x1016d3
Build id: 675ace3ca07a0b863df01f461a7b0984c65c8b37
-
Complete report #111158
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41fd68a
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
2
FinalizeArenas(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41fe8a7
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
3
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41ffbca
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
4
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4201269
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
5
js::gc::GCRuntime::sweepFromBackgroundThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x42013c9
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
6
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x420146b
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
7
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41eb583
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
8
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41f9f0c
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
9
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ec146d
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
10
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ec49a6
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
11
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ec4aa7
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
12
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ec09e3
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
13
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
14
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe9fd
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
Complete report #99609
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
XPCStringConvert::DynamicAtomExternalString::finalize(char16_t*) const
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x12b55a4
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
2
FinalizeArenas(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d2e38
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
3
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d41af
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
4
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&, js::LifoAlloc&) [clone .part.0]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d58ad
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
5
js::gc::GCRuntime::sweepFromBackgroundThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d5d38
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
6
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d619f
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
7
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47baeb7
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
8
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47ce61d
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
9
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4440081
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
10
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x444346c
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
11
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x44434a8
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
12
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x443f609
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
13
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x94e2
Build id: c884b569c06fe8ef964bc6d508438a1337dc953c
-
14
__clone
/lib64/libc.so.6 0x1016a3
Build id: 7cad4f745bde5c52c2da346d8b5e5b57008d896c
-
Complete report #43130
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
huge_dalloc(void*, arena_t*)
/usr/lib64/firefox/firefox 0x1662e
Build id: 67812682a9570f6feefffe43f77105481e9bab24
-
2
unsigned long js::gc::Arena::finalize<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::AllocKind, unsigned long)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d1d5d
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
3
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d1f34
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
4
FinalizeArenas(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d3590
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
5
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d41af
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
6
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&, js::LifoAlloc&) [clone .part.0]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d58ad
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
7
js::gc::GCRuntime::sweepFromBackgroundThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d5d38
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
8
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47d619f
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
9
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47baeb7
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
10
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x47ce61d
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
11
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4440081
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
12
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x444346c
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
13
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x44434a8
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
14
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x443f609
Build id: a854cd978c95a872e3e9607a8fb8fd1f363b0fc0
-
15
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x94e2
Build id: c884b569c06fe8ef964bc6d508438a1337dc953c
-
16
__clone
/lib64/libc.so.6 0x1016a3
Build id: 7cad4f745bde5c52c2da346d8b5e5b57008d896c
-
Complete report #42815
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
__pthread_mutex_lock
/lib64/libpthread.so.0 0xb684
Build id: 8fe8900d8604c23d9eb0489100d300958e19a76a
-
2
free
/usr/lib64/firefox/firefox 0x19069
Build id: 824569bc2184545e0eda4eb471fd357aa6c13d16
-
3
unsigned long js::gc::Arena::finalize<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::AllocKind, unsigned long)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48dc98c
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
4
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48dcade
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
5
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48df977
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
6
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&) [clone .part.0]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48dfea1
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
7
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48e007a
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
8
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48c76b3
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
9
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48d9c18
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
10
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x44fd4ed
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
11
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4504744
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
12
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4504774
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
13
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x44fcb05
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
14
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x93f9
Build id: 8fe8900d8604c23d9eb0489100d300958e19a76a
-
15
__clone
/lib64/libc.so.6 0x101b03
Build id: 2602cd2de6dc672a5ec4378ace0b4a68ea5b13ea
-
Complete report #39047
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
arena_t::DallocSmall(arena_chunk_t*, void*, arena_chunk_map_t*) [clone .isra.0] [clone .cold]
/usr/lib64/firefox/firefox 0xead7
Build id: 824569bc2184545e0eda4eb471fd357aa6c13d16
-
2
free
/usr/lib64/firefox/firefox 0x190e2
Build id: 824569bc2184545e0eda4eb471fd357aa6c13d16
-
3
unsigned long js::gc::Arena::finalize<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::AllocKind, unsigned long)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48dc92d
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
4
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48dcade
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
5
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48df977
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
6
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&) [clone .part.0]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48dfea1
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
7
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48e007a
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
8
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48c76b3
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
9
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48d9c18
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
10
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x44fd4ed
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
11
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4504744
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
12
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4504774
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
13
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x44fcb05
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
14
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x93f9
Build id: 8fe8900d8604c23d9eb0489100d300958e19a76a
-
15
__clone
/lib64/libc.so.6 0x101b03
Build id: 2602cd2de6dc672a5ec4378ace0b4a68ea5b13ea
-
Complete report #23290
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
huge_dalloc(void*, arena_t*)
/usr/lib64/firefox/firefox 0x1bd5e
Build id: d61e7e7d05095b646645d82485ac91e09562fd11
-
2
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41f7b37
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
3
FinalizeArenas(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41f8027
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
4
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41f9f9a
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
5
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41fb639
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
6
js::gc::GCRuntime::sweepFromBackgroundThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41fb799
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
7
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41fb83b
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
8
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41e5a03
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
9
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41f42dc
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
10
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ebbadd
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
11
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ebf016
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
12
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ebf117
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
13
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ebb053
Build id: 72d5c81392c9685f341233f7152375cee2a43f05
-
14
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
15
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe96d
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
Complete report #32275
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
unsigned long js::gc::Arena::finalize<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::AllocKind, unsigned long)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48dc633
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
2
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48dcade
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
3
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48df977
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
4
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&) [clone .part.0]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48dfea1
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
5
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48e007a
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
6
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48c76b3
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
7
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x48d9c18
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
8
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x44fd4ed
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
9
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4504744
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
10
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4504774
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
11
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x44fcb05
Build id: 5658c300462489e1a1bc70539b08aaa2ba2a338d
-
12
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x93f9
Build id: 8fe8900d8604c23d9eb0489100d300958e19a76a
-
13
__clone
/lib64/libc.so.6 0x101b03
Build id: 2602cd2de6dc672a5ec4378ace0b4a68ea5b13ea
-
Complete report #28246
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
free
/usr/lib64/firefox/firefox 0x1c858
Build id: 3c86d9022f4f22986cdb903f6888bde2b774650c
-
2
unsigned long js::gc::Arena::finalize<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::AllocKind, unsigned long)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x497c91d
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
3
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x497cb04
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
4
FinalizeArenas(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x497d301
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
5
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x497f5ff
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
6
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&) [clone .part.0]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x49802bd
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
7
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x49806d2
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
8
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x49662b7
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
9
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4978fcd
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
10
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x459c211
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
11
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x45a00ac
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
12
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x45a00e8
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
13
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x459b699
Build id: 401083aff4363efa174b0831022e607b37272fe6
-
14
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x94e2
Build id: 94569566d4eac7e9c87ba029d43d4e2158f9527e
-
15
__clone
/lib64/libc.so.6 0x1016c3
Build id: 559b9702bebe31c6d132c8dc5cc887673d65d5b5
-