Crash in dbus_watch_handle

Similar reports
Problem #386
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.2-13.el7
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_nss
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-03-19
Last occurrence
2022-10-06
Unique reports
8
Quality
-18

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 8 / 50
Operating system Count
CentOS 7 50
Architecture Count
x86_64 50
Related packages Count
libsss_idmap 50
 0:1.13.0-40.el7 44
 0:1.16.2-13.el7 3
 0:1.11.2-68.el7_0.6 3
glibc 50
 0:2.17-157.el7_3.5 44
 0:2.17-260.el7 3
 0:2.17-55.el7_0.5 3
nss-softokn-freebl 50
 0:3.16.2.3-14.4.el7 44
 0:3.16.2.3-1.el7_0 3
 0:3.16.2.3-14.2.el7_2 3
Show moreā€¦ (36)
libcollection 50
 0:0.6.2-25.el7 47
 0:0.6.2-22.el7 3
glib2 50
 0:2.42.2-5.el7 47
 0:2.36.3-5.el7 3
sssd-common 50
 0:1.13.0-40.el7 44
 0:1.16.2-13.el7 3
 0:1.11.2-68.el7_0.6 3
nss 50
 0:3.28.2-1.6.el7_3 44
 0:3.21.0-9.el7_2 3
 0:3.16.2.3-2.el7_0 3
libtdb 50
 0:1.3.6-2.el7 44
 0:1.3.15-1.el7 3
 0:1.2.12-3.el7 3
libdhash 50
 0:0.4.3-25.el7 47
 0:0.4.3-22.el7 3
libtevent 50
 0:0.9.25-1.el7 44
 0:0.9.18-6.el7 3
 0:0.9.36-1.el7 3
nss-util 50
 0:3.28.2-1.1.el7_3 44
 0:3.21.0-2.2.el7_2 3
 0:3.16.2.3-1.el7_0 3
libref_array 50
 0:0.1.5-25.el7 47
 0:0.1.3-22.el7 3
zlib 50
 0:1.2.7-15.el7 47
 0:1.2.7-13.el7 3
pcre 50
 0:8.32-15.el7 44
 0:8.32-12.el7 3
 0:8.32-15.el7_2.1 3
libini_config 50
 0:1.2.0-25.el7 44
 0:1.3.1-32.el7 3
 0:1.0.0.1-22.el7 3
libtalloc 50
 0:2.1.2-1.el7 44
 0:2.1.13-1.el7 3
 0:2.0.8-4.el7 3
popt 50
 0:1.13-16.el7 50
libbasicobjects 50
 0:0.1.1-25.el7 47
 0:0.1.0-22.el7 3
dbus-libs 50
 1:1.6.12-13.el7 44
 1:1.6.12-8.el7 3
 1:1.10.24-12.el7 3
nspr 50
 0:4.13.1-1.0.el7_3 44
 0:4.11.0-1.el7_2 3
 0:4.10.6-1.el7_0 3
libldb 50
 0:1.1.20-1.el7 44
 0:1.1.16-4.el7 3
 0:1.3.4-1.el7 3
glibc-common 50
 0:2.17-157.el7_3.5 44
 0:2.17-55.el7_0.5 3
 0:2.17-260.el7 3
libpath_utils 50
 0:0.2.1-25.el7 47
 0:0.2.1-22.el7 3
libattr 47
 0:2.4.46-12.el7 47
libselinux 47
 0:2.5-6.el7 44
 0:2.5-14.1.el7 3
systemd-libs 47
 0:219-30.el7_3.7 44
 0:219-62.el7 3
cyrus-sasl-lib 47
 0:2.1.26-19.2.el7 44
 0:2.1.26-17.el7 3
xz-libs 47
 0:5.1.2-12alpha.el7 47
openldap 47
 0:2.4.40-8.el7 44
 0:2.4.39-3.el7 3
libgcc 47
 0:4.8.5-11.el7 44
 0:4.8.5-36.el7 3
libcap 47
 0:2.22-8.el7 47
elfutils-libelf 47
 0:0.163-3.el7 47
libgpg-error 47
 0:1.12-3.el7 47
libgcrypt 47
 0:1.5.3-12.el7_1.1 47
elfutils-libs 47
 0:0.163-3.el7 47
bzip2-libs 47
 0:1.0.6-13.el7 47
libsss_certmap 3
 0:1.16.2-13.el7 3
lz4 3
 0:1.7.5-2.el7 3
sssd-client 3
 0:1.16.2-13.el7 3

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
dbus_watch_handle
/lib64/libdbus-1.so.3 0x265d1
Build id: d27a60ac6a1d99ef34c20bf852debe4c5af04efb
-
2
sbus_watch_handler
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x369f8
Build id: 0a9e19ad5a07b8b06040cd00b3b70d174e37fd61
-
3
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x946b
Build id: cfc2ccaf3291f905ab4177105441c1b7043a1d06
-
4
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x7937
Build id: cfc2ccaf3291f905ab4177105441c1b7043a1d06
-
5
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x40fd
Build id: cfc2ccaf3291f905ab4177105441c1b7043a1d06
-
6
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x429b
Build id: cfc2ccaf3291f905ab4177105441c1b7043a1d06
-
7
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x78d7
Build id: cfc2ccaf3291f905ab4177105441c1b7043a1d06
-
8
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x41593
Build id: 0a9e19ad5a07b8b06040cd00b3b70d174e37fd61
-
9
main
/usr/libexec/sssd/sssd_nss 0x5fa7
Build id: 6eb6cec75843e899d7289fbc23b737335dfa12f8
-