Crash in g_type_check_instance_is_fundamentally_a

Similar reports
Problem #4648
Component
totem
Last affected version
1:3.26.2-1.el7
Executable
/usr/bin/totem
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-03-21
Last occurrence
2022-11-22
Unique reports
4
Quality
-72

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 4 / 4
Operating system Count
CentOS 7 4
Architecture Count
x86_64 4
Related packages Count
pulseaudio-libs 5
 0:10.0-6.el7_9 4
 0:10.0-5.el7 1
clutter-gst3 4
 0:3.0.26-1.el7 4
openssl-libs 4
 1:1.0.2k-25.el7_9 2
 1:1.0.2k-21.el7_9 1
 1:1.0.2k-19.el7 1
Show moreā€¦ (157)
libgdata 4
 0:0.17.9-1.el7 4
gdk-pixbuf2 4
 0:2.36.12-3.el7 4
nettle 4
 0:2.7.1-9.el7_9 3
 0:2.7.1-8.el7 1
glibc 4
 0:2.17-326.el7_9 2
 0:2.17-307.el7.1 1
 0:2.17-324.el7_9 1
at-spi2-core 4
 0:2.28.0-1.el7 4
libXcursor 4
 0:1.1.15-1.el7 4
libX11 4
 0:1.6.7-4.el7_9 2
 0:1.6.7-2.el7 1
 0:1.6.7-3.el7_9 1
freetype 4
 0:2.8-14.el7_9.1 3
 0:2.8-14.el7 1
mesa-dri-drivers 4
 0:18.3.4-12.el7_9 3
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
libblkid 4
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
 0:2.23.2-63.el7 1
libcroco 4
 0:0.6.12-6.el7_9 3
 0:0.6.12-4.el7 1
elfutils-libelf 4
 0:0.176-5.el7 3
 0:0.176-4.el7 1
mesa-libglapi 4
 0:18.3.4-12.el7_9 3
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
libdvdread 4
 0:5.0.3-3.el7 4
mtdev 4
 0:1.1.5-5.el7 4
expat 4
 0:2.1.0-15.el7_9 1
 0:2.1.0-12.el7 1
 0:2.1.0-11.el7 1
 0:2.1.0-14.el7_9 1
gvfs-client 4
 0:1.36.2-7.el7_9 1
 0:1.36.2-3.el7 1
 0:1.36.2-4.el7 1
 0:1.36.2-5.el7_9 1
libxcb 4
 0:1.13-1.el7 4
libgcrypt 4
 0:1.5.3-14.el7 4
gtk3 4
 0:3.22.30-8.el7_9 2
 0:3.22.30-6.el7 1
 0:3.22.30-5.el7 1
glib2 4
 0:2.56.1-9.el7_9 3
 0:2.56.1-5.el7 1
libevdev 4
 0:1.5.6-1.el7 4
graphite2 4
 0:1.3.10-1.el7_3 4
adwaita-icon-theme 4
 0:3.28.0-1.el7 4
libXau 4
 0:1.0.8-2.1.el7 4
libdmapsharing 4
 0:2.9.37-1.el7 4
nspr 4
 0:4.25.0-2.el7_9 1
 0:4.32.0-1.el7_9 1
 0:4.21.0-1.el7 1
 0:4.34.0-3.1.el7_9 1
libuuid 4
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
 0:2.23.2-63.el7 1
libthai 4
 0:0.1.14-9.el7 4
krb5-libs 4
 0:1.15.1-54.el7_9 1
 0:1.15.1-50.el7 1
 0:1.15.1-51.el7_9 1
 0:1.15.1-46.el7 1
librsvg2 4
 0:2.40.20-1.el7 4
libcurl 4
 0:7.29.0-59.el7_9.1 3
 0:7.29.0-57.el7_8.1 1
libstdc++ 4
 0:4.8.5-44.el7 3
 0:4.8.5-39.el7 1
pango 4
 0:1.42.4-4.el7_7 4
libXdamage 4
 0:1.1.4-4.1.el7 4
harfbuzz 4
 0:1.7.5-2.el7 4
libxshmfence 4
 0:1.2-1.el7 4
libxml2 4
 0:2.9.1-6.el7_9.6 2
 0:2.9.1-6.el7.5 1
 0:2.9.1-6.el7.4 1
libwayland-server 4
 0:1.15.0-1.el7 4
cogl 4
 0:1.22.2-2.el7 4
gom 4
 0:0.4-1.el7 3
 0:0.3.3-1.el7 1
nss 4
 0:3.67.0-4.el7_9 1
 0:3.79.0-4.el7_9 1
 0:3.53.1-7.el7_9 1
 0:3.44.0-7.el7_7 1
cyrus-sasl-lib 4
 0:2.1.26-23.el7 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
libgudev1 4
 0:219-78.el7_9.7 1
 0:219-78.el7_9.3 1
 0:219-78.el7_9.5 1
 0:219-73.el7_8.9 1
sqlite 4
 0:3.7.17-8.el7_7.1 4
dconf 4
 0:0.28.0-4.el7 4
libXcomposite 4
 0:0.4.4-4.1.el7 4
glibc-common 4
 0:2.17-326.el7_9 2
 0:2.17-324.el7_9 1
 0:2.17-307.el7.1 1
libcanberra-gtk3 4
 0:0.30-9.el7 4
gstreamer1 4
 0:1.10.4-2.el7 4
libvorbis 4
 1:1.3.3-8.el7.1 4
systemd-libs 4
 0:219-78.el7_9.3 1
 0:219-73.el7_8.9 1
 0:219-78.el7_9.5 1
 0:219-78.el7_9.7 1
lzo 4
 0:2.06-8.el7 4
lz4 4
 0:1.8.3-1.el7 3
 0:1.7.5-3.el7 1
zlib 4
 0:1.2.7-20.el7_9 2
 0:1.2.7-18.el7 1
 0:1.2.7-19.el7_9 1
libsndfile 4
 0:1.0.25-12.el7_9.1 2
 0:1.0.25-11.el7 1
 0:1.0.25-12.el7 1
libtool-ltdl 4
 0:2.4.2-22.el7_3 4
nss-util 4
 0:3.67.0-1.el7_9 1
 0:3.44.0-4.el7_7 1
 0:3.53.1-1.el7_9 1
 0:3.79.0-1.el7_9 1
gobject-introspection 4
 0:1.56.1-1.el7 4
nss-softokn-freebl 4
 0:3.44.0-8.el7_7 1
 0:3.67.0-3.el7_9 1
 0:3.79.0-4.el7_9 1
 0:3.53.1-6.el7_9 1
elfutils-libs 4
 0:0.176-5.el7 3
 0:0.176-4.el7 1
gmp 4
 1:6.0.0-15.el7 4
glib-networking 4
 0:2.56.1-1.el7 4
mesa-libGL 4
 0:18.3.4-12.el7_9 3
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
libsoup 4
 0:2.62.2-2.el7 4
libseccomp 4
 0:2.3.1-4.el7 4
libasyncns 4
 0:0.8-7.el7 4
cairo 4
 0:1.15.12-4.el7 4
libgcc 4
 0:4.8.5-44.el7 3
 0:4.8.5-39.el7 1
libglvnd-glx 4
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 4
libcom_err 4
 0:1.42.9-19.el7 3
 0:1.42.9-17.el7 1
gnome-desktop3 4
 0:3.28.2-2.el7 4
cairo-gobject 4
 0:1.15.12-4.el7 4
libmount 4
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
 0:2.23.2-63.el7 1
mesa-libgbm 4
 0:18.3.4-12.el7_9 3
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
fribidi 4
 0:1.0.2-1.el7_7.1 4
libinput 4
 0:1.10.7-2.el7 4
keyutils-libs 4
 0:1.5.8-3.el7 4
libICE 4
 0:1.0.9-9.el7 4
libXfixes 4
 0:5.0.3-1.el7 4
PackageKit-gtk3-module 4
 0:1.1.10-2.el7.centos 4
gsm 4
 0:1.0.13-11.el7 4
libselinux 4
 0:2.5-15.el7 4
libcap 4
 0:2.22-11.el7 4
libwayland-cursor 4
 0:1.15.0-1.el7 4
libtasn1 4
 0:4.10-1.el7 4
libwayland-client 4
 0:1.15.0-1.el7 4
libogg 4
 2:1.3.0-7.el7 4
gstreamer1-plugins-good 4
 0:1.10.4-2.el7 4
libarchive 4
 0:3.1.2-14.el7_7 4
gnutls 4
 0:3.3.29-9.el7_6 4
libssh2 4
 0:1.8.0-4.el7 3
 0:1.8.0-3.el7 1
gnome-online-accounts 4
 0:3.28.2-1.el7 4
atk 4
 0:2.28.1-2.el7 4
xz-libs 4
 0:5.2.2-1.el7 3
 0:5.2.2-2.el7_9 1
gnome-icon-theme 4
 0:3.12.0-1.el7 4
grilo-plugins 4
 0:0.3.7-1.el7 4
libidn 4
 0:1.28-4.el7 4
libXrandr 4
 0:1.5.1-2.el7 4
libSM 4
 0:1.2.2-2.el7 4
libXinerama 4
 0:1.1.3-2.1.el7 4
libwacom 4
 0:0.30-1.el7 4
gstreamer1-plugins-bad-free 4
 0:1.10.4-3.el7 4
libdvdnav 4
 0:5.0.3-1.el7 4
libgpg-error 4
 0:1.12-3.el7 4
pcre 4
 0:8.32-17.el7 4
libpng 4
 2:1.5.13-8.el7 3
 2:1.5.13-7.el7_2 1
libacl 4
 0:2.2.51-15.el7 4
fontconfig 4
 0:2.13.0-4.3.el7 4
json-glib 4
 0:1.4.2-2.el7 4
libcanberra 4
 0:0.30-9.el7 4
openldap 4
 0:2.4.44-25.el7_9 2
 0:2.4.44-21.el7_6 1
 0:2.4.44-23.el7_9 1
tracker 4
 0:1.10.5-8.el7 4
libXi 4
 0:1.7.9-1.el7 4
libglvnd-egl 4
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 4
p11-kit 4
 0:0.23.5-3.el7 4
libffi 4
 0:3.0.13-19.el7 4
tcp_wrappers-libs 4
 0:7.6-77.el7 4
libwayland-egl 4
 0:1.15.0-1.el7 4
liboauth 4
 0:0.9.7-4.el7 4
hicolor-icon-theme 4
 0:0.12-7.el7 4
dbus-libs 4
 1:1.10.24-15.el7 3
 1:1.10.24-14.el7_8 1
at-spi2-atk 4
 0:2.26.2-1.el7 4
libpciaccess 4
 0:0.14-1.el7 4
libattr 4
 0:2.4.46-13.el7 4
clutter-gtk 4
 0:1.8.4-1.el7 4
avahi-libs 4
 0:0.6.31-20.el7 4
orc 4
 0:0.4.26-1.el7 4
libicu 4
 0:50.2-4.el7_7 4
libXxf86vm 4
 0:1.1.4-1.el7 4
flac-libs 4
 0:1.3.0-5.el7_1 4
libpeas-gtk 4
 0:1.22.0-1.el7 4
grilo 4
 0:0.3.6-1.el7 4
libXext 4
 0:1.3.3-3.el7 4
libXrender 4
 0:0.9.10-1.el7 4
libdrm 4
 0:2.4.97-2.el7 4
libepoxy 4
 0:1.5.2-1.el7 4
libmediaart 4
 0:1.9.4-1.el7 4
avahi-glib 4
 0:0.6.31-20.el7 4
pixman 4
 0:0.34.0-1.el7 4
totem 4
 1:3.26.2-1.el7 4
totem-pl-parser 4
 0:3.26.1-1.el7 4
libpeas 4
 0:1.22.0-1.el7 4
libxkbcommon 4
 0:0.7.1-3.el7 4
gcr 4
 0:3.28.0-1.el7 4
bzip2-libs 4
 0:1.0.6-13.el7 4
clutter 4
 0:1.26.2-2.el7 4
libXtst 4
 0:1.2.3-1.el7 4
libtdb 4
 0:1.3.18-1.el7 4
lua 4
 0:5.1.4-15.el7 4
abattis-cantarell-fonts 4
 0:0.0.25-1.el7 4
libglvnd 4
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 4
gstreamer1-plugins-base 4
 0:1.10.4-2.el7 4
iso-codes 2
 0:3.46-2.el7 2
vlgothic-fonts 1
 0:20130607-2.el7 1
ibus-libs 1
 0:1.5.17-12.el7_9 1
ibus-gtk3 1
 0:1.5.17-12.el7_9 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
g_type_check_instance_is_fundamentally_a
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x32a6c
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
2
g_object_unref
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x14917
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
3
gst_plugin_feature_list_free
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x85280
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
4
gst_auto_convert_dispose
/usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstautoconvert.so 0x4033
Build id: 5b7cf9c11b2b804e58aef61311fe31e9167d6728
-
5
g_object_unref
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x149e2
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
gst_bin_remove_func
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x390a9
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
7
gst_bin_remove
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x37fc4
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
8
rsn_dec_set_child
/usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstresindvd.so 0x13ce3
Build id: 1159c000d5815f8964caafafa0d0be3f62ce3357
-
9
rsn_dec_change_state
/usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstresindvd.so 0x13f0c
Build id: 1159c000d5815f8964caafafa0d0be3f62ce3357
-
10
gst_element_change_state
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x5c4dd
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
11
gst_element_set_state_func
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x5ccec
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
12
remove_elements
/usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstresindvd.so 0x979c
Build id: 1159c000d5815f8964caafafa0d0be3f62ce3357
-
13
rsn_dvdbin_change_state
/usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstresindvd.so 0xa839
Build id: 1159c000d5815f8964caafafa0d0be3f62ce3357
-
14
gst_element_change_state
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x5c4dd
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
15
gst_element_set_state_func
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x5ccec
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
16
gst_bin_change_state_func
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x3af67
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
17
gst_uri_decode_bin_change_state
/usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstplayback.so 0x24cc5
Build id: a239eecd3c80e2088d61c2811ff9ea53b24b0f35
-
18
gst_element_change_state
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x5c4dd
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
19
gst_element_set_state_func
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x5ccec
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
20
gst_bin_change_state_func
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x3af67
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
21
gst_play_bin_change_state
/usr/lib64/gstreamer-1.0/libgstplayback.so 0x3f93f
Build id: a239eecd3c80e2088d61c2811ff9ea53b24b0f35
-
22
gst_element_change_state
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x5c4dd
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
23
gst_element_set_state_func
/lib64/libgstreamer-1.0.so.0 0x5ccec
Build id: dce70a616ed076d3040369267c88696cd8d9e15f
-
24
bacon_video_widget_open
/lib64/libtotem.so.0 0x49717
Build id: 96dddad5cddc5cb411ad38f140264073bec004c7
-
25
totem_object_set_mrl
/lib64/libtotem.so.0 0x33def
Build id: 96dddad5cddc5cb411ad38f140264073bec004c7
-
26
add_to_playlist_and_play_cb
/lib64/libtotem.so.0 0x3428d
Build id: 96dddad5cddc5cb411ad38f140264073bec004c7
-
27
g_simple_async_result_complete
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x7b307
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
28
add_mrl_cb
/lib64/libtotem.so.0 0x3a7a4
Build id: 96dddad5cddc5cb411ad38f140264073bec004c7
-
29
g_task_return_now
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d374
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
30
complete_in_idle_cb
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d3a9
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
31
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
32
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
33
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
34
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
35
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa35e5
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
36
main
/usr/bin/totem 0xef8
Build id: 8ab1acffa3156fd9b684defb2690452b944ae38b
-