Crash in bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)

Similar reports
Problem #18207
Component
firefox
Last affected version
0:78.9.0-1.el7.centos
Executable
/usr/lib64/firefox/firefox
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-03-26
Last occurrence
2021-05-02
Unique reports
3
Quality
-28

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 3 / 6
Operating system Count
CentOS 7 6
Architecture Count
x86_64 6
Related packages Count
gtk3 7
 0:3.22.30-6.el7 7
cairo-gobject 6
 0:1.15.12-4.el7 6
systemd-libs 6
 0:219-78.el7_9.3 5
 0:219-78.el7_9.2 1
Show moreā€¦ (138)
libstdc++ 6
 0:4.8.5-44.el7 6
glibc 6
 0:2.17-323.el7_9 4
 0:2.17-324.el7_9 1
 0:2.17-317.el7 1
expat 6
 0:2.1.0-12.el7 6
libcap 6
 0:2.22-11.el7 6
atk 6
 0:2.28.1-2.el7 6
zlib 6
 0:1.2.7-19.el7_9 5
 0:1.2.7-18.el7 1
pixman 6
 0:0.34.0-1.el7 6
gdk-pixbuf2 6
 0:2.36.12-3.el7 6
libglvnd-egl 6
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 6
harfbuzz 6
 0:1.7.5-2.el7 6
libXfixes 6
 0:5.0.3-1.el7 6
libwayland-client 6
 0:1.15.0-1.el7 6
nss-softokn-freebl 6
 0:3.53.1-6.el7_9 6
libgcrypt 6
 0:1.5.3-14.el7 6
libSM 6
 0:1.2.2-2.el7 6
libX11 6
 0:1.6.7-3.el7_9 6
firefox 6
 0:78.9.0-1.el7.centos 3
 0:78.6.0-1.el7.centos 1
 0:78.8.0-1.el7.centos 1
 0:78.10.0-1.el7.centos 1
libblkid 6
 0:2.23.2-65.el7_9.1 5
 0:2.23.2-65.el7 1
glib2 6
 0:2.56.1-8.el7 6
libxkbcommon 6
 0:0.7.1-3.el7 6
nss-util 6
 0:3.53.1-1.el7_9 6
libXcursor 6
 0:1.1.15-1.el7 6
libpng 6
 2:1.5.13-8.el7 6
cairo 6
 0:1.15.12-4.el7 6
graphite2 6
 0:1.3.10-1.el7_3 6
libxcb 6
 0:1.13-1.el7 6
libgpg-error 6
 0:1.12-3.el7 6
libepoxy 6
 0:1.5.2-1.el7 6
nss-softokn 6
 0:3.53.1-6.el7_9 6
xz-libs 6
 0:5.2.2-1.el7 6
libthai 6
 0:0.1.14-9.el7 6
elfutils-libelf 6
 0:0.176-5.el7 6
dbus-glib 6
 0:0.100-7.el7 6
at-spi2-atk 6
 0:2.26.2-1.el7 6
sqlite 6
 0:3.7.17-8.el7_7.1 6
nss 6
 0:3.53.1-3.el7_9 5
 0:3.53.1-7.el7_9 1
libgcc 6
 0:4.8.5-44.el7 6
libwayland-cursor 6
 0:1.15.0-1.el7 6
gvfs-client 6
 0:1.36.2-4.el7 6
libuuid 6
 0:2.23.2-65.el7_9.1 5
 0:2.23.2-65.el7 1
libmount 6
 0:2.23.2-65.el7_9.1 5
 0:2.23.2-65.el7 1
fribidi 6
 0:1.0.2-1.el7_7.1 6
glibc-common 6
 0:2.17-323.el7_9 4
 0:2.17-317.el7 1
 0:2.17-324.el7_9 1
libXau 6
 0:1.0.8-2.1.el7 6
lz4 6
 0:1.8.3-1.el7 6
libwayland-egl 6
 0:1.15.0-1.el7 6
libXt 6
 0:1.1.5-3.el7 6
libXi 6
 0:1.7.9-1.el7 6
elfutils-libs 6
 0:0.176-5.el7 6
libXext 6
 0:1.3.3-3.el7 6
pcre 6
 0:8.32-17.el7 6
libXrandr 6
 0:1.5.1-2.el7 6
libXinerama 6
 0:1.1.3-2.1.el7 6
freetype 6
 0:2.8-14.el7_9.1 6
libglvnd 6
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 6
pango 6
 0:1.42.4-4.el7_7 6
libattr 6
 0:2.4.46-13.el7 6
fontconfig 6
 0:2.13.0-4.3.el7 6
dejavu-serif-fonts 6
 0:2.33-6.el7 6
libglvnd-glx 6
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 6
libffi 6
 0:3.0.13-19.el7 6
nspr 6
 0:4.25.0-2.el7_9 6
libXrender 6
 0:0.9.10-1.el7 6
bzip2-libs 6
 0:1.0.6-13.el7 6
libselinux 6
 0:2.5-15.el7 6
at-spi2-core 6
 0:2.28.0-1.el7 6
libXdamage 6
 0:1.1.4-4.1.el7 6
libICE 6
 0:1.0.9-9.el7 6
dbus-libs 6
 1:1.10.24-15.el7 6
libXcomposite 6
 0:0.4.4-4.1.el7 6
urw-base35-nimbus-roman-fonts 5
 0:20170801-10.el7 5
libvorbis 5
 1:1.3.3-8.el7.1 5
dejavu-sans-fonts 5
 0:2.33-6.el7 5
libogg 5
 2:1.3.0-7.el7 5
liberation-sans-fonts 5
 1:1.07.2-16.el7 5
urw-base35-nimbus-sans-fonts 5
 0:20170801-10.el7 5
stix-fonts 5
 0:1.1.0-5.el7 5
mesa-libglapi 4
 0:18.3.4-12.el7_9 4
paratype-pt-sans-fonts 4
 0:20101909-3.el7 4
urw-base35-gothic-fonts 4
 0:20170801-10.el7 4
mesa-dri-drivers 4
 0:18.3.4-12.el7_9 4
libXxf86vm 4
 0:1.1.4-1.el7 4
libdrm 4
 0:2.4.97-2.el7 4
google-crosextra-carlito-fonts 4
 0:1.103-0.2.20130920.el7 4
libxshmfence 4
 0:1.2-1.el7 4
wqy-zenhei-fonts 4
 0:0.9.46-11.el7 4
mesa-libGL 4
 0:18.3.4-12.el7_9 4
x265-libs 3
 0:1.9-1.el7.nux 3
numactl-libs 3
 0:2.0.12-5.el7 3
liberation-mono-fonts 3
 1:1.07.2-16.el7 3
x264-libs 3
 0:0.142-11.20141221git6a301b6.el7.nux 3
PackageKit-gtk3-module 3
 0:1.1.10-2.el7.centos 3
lohit-marathi-fonts 3
 0:2.5.3-2.el7 3
vo-amrwbenc 3
 0:0.1.2-1.el7.nux 3
libva 3
 0:1.8.3-1.el7 3
xvidcore 3
 0:1.3.2-5.el7.nux 3
orc 3
 0:0.4.26-1.el7 3
opencore-amr 3
 0:0.1.3-3.el7.nux 3
liberation-narrow-fonts 3
 1:1.07.2-16.el7 3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts 3
 0:20170801-10.el7 3
opus 3
 0:1.0.2-6.el7 3
liberation-serif-fonts 3
 1:1.07.2-16.el7 3
schroedinger 3
 0:1.0.11-4.el7 3
libcanberra 3
 0:0.30-9.el7 3
llvm-private 3
 0:7.0.1-1.el7 3
openjpeg-libs 3
 0:1.5.1-18.el7 3
soxr 3
 0:0.1.2-1.el7 3
fdk-aac 3
 0:0.1.4-1 3
speex 3
 0:1.2-0.19.rc1.el7 3
libtool-ltdl 3
 0:2.4.2-22.el7_3 3
libgomp 3
 0:4.8.5-44.el7 3
gsm 3
 0:1.0.13-11.el7 3
libtdb 3
 0:1.3.18-1.el7 3
libcanberra-gtk3 3
 0:0.30-9.el7 3
ffmpeg-libs 3
 0:2.8.15-2.el7.nux 3
gtk3-devel 3
 0:3.22.30-6.el7 3
dejavu-sans-mono-fonts 3
 0:2.33-6.el7 3
abattis-cantarell-fonts 3
 0:0.0.25-1.el7 3
lame-libs 3
 0:3.100-1.el7 3
libtheora 3
 1:1.1.1-8.el7 3
google-crosextra-caladea-fonts 3
 0:1.002-0.4.20130214.el7 3
smc-meera-fonts 2
 0:6.0-7.el7 2
thai-scalable-waree-fonts 2
 0:0.5.0-7.el7 2
urw-base35-p052-fonts 2
 0:20170801-10.el7 2
urw-base35-c059-fonts 2
 0:20170801-10.el7 2
urw-base35-bookman-fonts 2
 0:20170801-10.el7 2
mozilla-ublock-origin 1
 0:1.22.4-1.el7 1
libxml2 1
 0:2.9.1-6.el7.5 1
vlgothic-fonts 1
 0:20130607-2.el7 1
libcroco 1
 0:0.6.12-6.el7_9 1
libpciaccess 1
 0:0.14-1.el7 1
gnu-free-serif-fonts 1
 0:20120503-8.el7 1
firefox-noscript 1
 0:11.0.3-3.el7 1
dconf 1
 0:0.28.0-4.el7 1
culmus-simple-clm-fonts 1
 0:0.130-3.el7 1
cjkuni-uming-fonts 1
 0:0.2.20080216.1-53.el7 1
xorg-x11-fonts-Type1 1
 0:7.5-9.el7 1
librsvg2 1
 0:2.40.20-1.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
bool FinalizeTypedArenas<JSObject>(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41fd68a
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
2
FinalizeArenas(JSFreeOp*, js::gc::Arena**, js::gc::SortedArenaList&, js::gc::AllocKind, js::SliceBudget&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41fe8a7
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
3
js::gc::ArenaLists::backgroundFinalize(JSFreeOp*, js::gc::Arena*, js::gc::Arena**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41ffbca
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
4
js::gc::GCRuntime::sweepBackgroundThings(js::gc::ZoneList&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x4201269
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
5
js::gc::GCRuntime::sweepFromBackgroundThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x42013c9
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
6
js::gc::BackgroundSweepTask::run()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x420146b
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
7
js::GCParallelTask::runTask()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41eb583
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
8
js::GCParallelTask::runFromHelperThread(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x41f9f0c
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
9
js::HelperThread::handleGCParallelWorkload(js::AutoLockHelperThreadState&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ec146d
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
10
js::HelperThread::threadLoop()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ec49a6
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
11
js::HelperThread::ThreadMain(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ec4aa7
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
12
js::detail::ThreadTrampoline<void (&)(void*), js::HelperThread*>::Start(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ec09e3
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
13
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
14
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe9fd
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-