Crash in free

Similar reports
An owning problem doesn't exist yet.
Component
firefox
Last affected version
0:78.9.0-1.el7.centos
Executable
/usr/lib64/firefox/firefox
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-03-31
Last occurrence
2021-03-31
Unique reports
1
Quality
-36

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 1
Operating system Count
CentOS 7 1
Architecture Count
x86_64 1
Related packages Count
gtk3 2
 0:3.22.30-6.el7 2
at-spi2-atk 1
 0:2.26.2-1.el7 1
libXi 1
 0:1.7.9-1.el7 1
Show moreā€¦ (75)
gvfs-client 1
 0:1.36.2-4.el7 1
zlib 1
 0:1.2.7-19.el7_9 1
libpng 1
 2:1.5.13-8.el7 1
glib2 1
 0:2.56.1-8.el7 1
graphite2 1
 0:1.3.10-1.el7_3 1
nss 1
 0:3.53.1-3.el7_9 1
libwayland-client 1
 0:1.15.0-1.el7 1
libcap 1
 0:2.22-11.el7 1
libXt 1
 0:1.1.5-3.el7 1
pango 1
 0:1.42.4-4.el7_7 1
glibc-common 1
 0:2.17-323.el7_9 1
libogg 1
 2:1.3.0-7.el7 1
cairo 1
 0:1.15.12-4.el7 1
libgpg-error 1
 0:1.12-3.el7 1
libblkid 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
pixman 1
 0:0.34.0-1.el7 1
cairo-gobject 1
 0:1.15.12-4.el7 1
libtool-ltdl 1
 0:2.4.2-22.el7_3 1
systemd-libs 1
 0:219-78.el7_9.3 1
PackageKit-gtk3-module 1
 0:1.1.10-2.el7.centos 1
libgcc 1
 0:4.8.5-44.el7 1
libffi 1
 0:3.0.13-19.el7 1
bzip2-libs 1
 0:1.0.6-13.el7 1
expat 1
 0:2.1.0-12.el7 1
libX11 1
 0:1.6.7-3.el7_9 1
dbus-libs 1
 1:1.10.24-15.el7 1
freetype 1
 0:2.8-14.el7_9.1 1
glibc 1
 0:2.17-323.el7_9 1
nspr 1
 0:4.25.0-2.el7_9 1
libwayland-cursor 1
 0:1.15.0-1.el7 1
fribidi 1
 0:1.0.2-1.el7_7.1 1
elfutils-libs 1
 0:0.176-5.el7 1
libSM 1
 0:1.2.2-2.el7 1
atk 1
 0:2.28.1-2.el7 1
libglvnd-glx 1
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 1
firefox 1
 0:78.9.0-1.el7.centos 1
nss-util 1
 0:3.53.1-1.el7_9 1
dbus-glib 1
 0:0.100-7.el7 1
libxkbcommon 1
 0:0.7.1-3.el7 1
gdk-pixbuf2 1
 0:2.36.12-3.el7 1
pcre 1
 0:8.32-17.el7 1
xz-libs 1
 0:5.2.2-1.el7 1
libXdamage 1
 0:1.1.4-4.1.el7 1
libXrender 1
 0:0.9.10-1.el7 1
libthai 1
 0:0.1.14-9.el7 1
libxcb 1
 0:1.13-1.el7 1
lz4 1
 0:1.8.3-1.el7 1
libgcrypt 1
 0:1.5.3-14.el7 1
nss-softokn-freebl 1
 0:3.53.1-6.el7_9 1
libtdb 1
 0:1.3.18-1.el7 1
libcanberra 1
 0:0.30-9.el7 1
libmount 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
libXcomposite 1
 0:0.4.4-4.1.el7 1
libselinux 1
 0:2.5-15.el7 1
libattr 1
 0:2.4.46-13.el7 1
libwayland-egl 1
 0:1.15.0-1.el7 1
libuuid 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
libglvnd-egl 1
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 1
fontconfig 1
 0:2.13.0-4.3.el7 1
libXinerama 1
 0:1.1.3-2.1.el7 1
libICE 1
 0:1.0.9-9.el7 1
at-spi2-core 1
 0:2.28.0-1.el7 1
libXext 1
 0:1.3.3-3.el7 1
harfbuzz 1
 0:1.7.5-2.el7 1
gtk3-devel 1
 0:3.22.30-6.el7 1
libepoxy 1
 0:1.5.2-1.el7 1
libXau 1
 0:1.0.8-2.1.el7 1
libXfixes 1
 0:5.0.3-1.el7 1
libXcursor 1
 0:1.1.15-1.el7 1
libXrandr 1
 0:1.5.1-2.el7 1
elfutils-libelf 1
 0:0.176-5.el7 1
libvorbis 1
 1:1.3.3-8.el7.1 1
libstdc++ 1
 0:4.8.5-44.el7 1
libglvnd 1
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 1
libcanberra-gtk3 1
 0:0.30-9.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
free
/usr/lib64/firefox/firefox 0x21c52
Build id: f1f0a9df763804b4082862e0c4e4231b104d7561
-
2
std::_Function_base::_Base_manager<std::function<nsresult (nsIURIMutator*)> const NS_MutatorMethod<nsresult (nsIStandardURLMutator::*)(unsigned int, int, nsTSubstring<char> const&, char const*, nsIURI*, nsIURIMutator**), nsIStandardURL::{unnamed type#1}, int, nsTAutoStringN<char, 64ul>, char const*, nsCOMPtr<nsIURI>, decltype(nullptr)>(nsresult (nsIStandardURLMutator::*)(unsigned int, int, nsTSubstring<char> const&, char const*, nsIURI*, nsIURIMutator**), nsIStandardURL::{unnamed type#1}, int, nsTAutoStringN<char, 64ul>, char const*, nsCOMPtr<nsIURI>, decltype(nullptr))::{lambda(nsIURIMutator*)#1}>::_M_manager(std::_Any_data&, std::function<nsresult (nsIURIMutator*)> const NS_MutatorMethod<nsresult (nsIStandardURLMutator::*)(unsigned int, int, nsTSubstring<char> const&, char const*, nsIURI*, nsIURIMutator**), nsIStandardURL::{unnamed type#1}, int, nsTAutoStringN<char, 64ul>, char const*, nsCOMPtr<nsIURI>, decltype(nullptr)>(nsresult (nsIStandardURLMutator::*)(unsigned int, int, nsTSubstring<char> const&, char const*, nsIURI*, nsIURIMutator**), nsIStandardURL::{unnamed type#1}, int, nsTAutoStringN<char, 64ul>, char const*, nsCOMPtr<nsIURI>, decltype(nullptr))::{lambda(nsIURIMutator*)#1} const&, std::_Manager_operation)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xb0b644
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
3
mozilla::net::SubstitutingProtocolHandler::NewURI(nsTSubstring<char> const&, char const*, nsIURI*, nsIURI**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xe62fb0
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
4
NS_NewURI(nsIURI**, nsTSubstring<char> const&, char const*, nsIURI*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xb340e6
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
5
mozJSComponentLoader::Import(JSContext*, nsTSubstring<char> const&, JS::MutableHandle<JSObject*>, JS::MutableHandle<JSObject*>, bool)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x1277e11
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
6
mozilla::xpcom::ConstructJSMComponent(nsTSubstring<char> const&, char const*, nsISupports**) [clone .part.479]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xa162e5
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
7
mozilla::xpcom::CreateInstanceImpl(mozilla::xpcom::ModuleID, nsISupports*, nsID const&, void**) [clone .part.515]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xa1d71b
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
8
nsComponentManagerImpl::GetServiceLocked((anonymous namespace)::MutexLock&, (anonymous namespace)::EntryWrapper&, nsID const&, void**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xa2a977
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
9
nsComponentManagerImpl::GetServiceByContractID(char const*, nsID const&, void**) [clone .part.275]
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xa2acc6
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
10
nsGetServiceByContractIDWithError::operator()(nsID const&, void**) const
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xa2adf2
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
11
nsCOMPtr_base::assign_from_gs_contractid_with_error(nsGetServiceByContractIDWithError const&, nsID const&)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x9bf6e6
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
12
nsAppStartupNotifier::NotifyObservers(char const*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3d46749
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
13
XRE_InitEmbedding2(nsIFile*, nsIFile*, nsIDirectoryServiceProvider*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3d428cb
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
14
mozilla::ipc::ScopedXREEmbed::Start()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xf77e97
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
15
mozilla::dom::ContentProcess::Init(int, char**)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x2bc1214
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
16
XRE_InitChildProcess(int, char**, XREChildData const*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3d42dff
Build id: 5044bcd47e77ac456e0aa519bdd07ce041a134f1
-
17
content_process_main(mozilla::Bootstrap*, int, char**)
/usr/lib64/firefox/firefox 0x16aa6
Build id: f1f0a9df763804b4082862e0c4e4231b104d7561
-
18
main
/usr/lib64/firefox/firefox 0x16396
Build id: f1f0a9df763804b4082862e0c4e4231b104d7561
-