Crash in settings_backend_path_changed

Similar reports
Problem #24193
Component
gnome-shell
Last affected version
0:3.28.3-34.el7_9
Executable
/usr/bin/gnome-shell
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-04-10
Last occurrence
2022-06-09
Unique reports
15
Quality
-16

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 15 / 32
Operating system Count
CentOS 7 32
Architecture Count
x86_64 32
Related packages Count
glib2 36
 0:2.56.1-9.el7_9 29
 0:2.56.1-8.el7 7
gdk-pixbuf2 35
 0:2.36.12-3.el7 35
readline 33
 0:6.2-11.el7 32
 0:6.2-10.el7 1
Show moreā€¦ (166)
cairo-gobject 33
 0:1.15.12-4.el7 32
 0:1.15.12-3.el7 1
atk 33
 0:2.28.1-2.el7 32
 0:2.28.1-1.el7 1
libcap 33
 0:2.22-11.el7 32
 0:2.22-10.el7 1
libxkbcommon-x11 33
 0:0.7.1-3.el7 32
 0:0.7.1-1.el7 1
accountsservice-libs 33
 0:0.6.50-7.el7 32
 0:0.6.50-6.el7_7 1
libvorbis 33
 1:1.3.3-8.el7.1 32
 1:1.3.3-8.el7 1
libseccomp 33
 0:2.3.1-4.el7 32
 0:2.3.1-3.el7 1
telepathy-glib 33
 0:0.24.1-1.el7 32
 0:0.24.0-1.el7 1
libcanberra 33
 0:0.30-9.el7 32
 0:0.30-5.el7 1
cairo 33
 0:1.15.12-4.el7 32
 0:1.15.12-3.el7 1
libattr 33
 0:2.4.46-13.el7 32
 0:2.4.46-12.el7 1
polkit 33
 0:0.112-26.el7 25
 0:0.112-26.el7_9.1 7
 0:0.112-22.el7_7.1 1
fribidi 33
 0:1.0.2-1.el7_7.1 32
 0:1.0.2-1.el7 1
pango 33
 0:1.42.4-4.el7_7 32
 0:1.42.4-2.el7_6 1
libselinux 33
 0:2.5-15.el7 32
 0:2.5-14.1.el7 1
gsettings-desktop-schemas 33
 0:3.28.0-3.el7 32
 0:3.28.0-2.el7 1
libdrm 33
 0:2.4.97-2.el7 32
 0:2.4.91-3.el7 1
libffi 33
 0:3.0.13-19.el7 32
 0:3.0.13-18.el7 1
libcanberra-gtk3 33
 0:0.30-9.el7 32
 0:0.30-5.el7 1
libxkbcommon 33
 0:0.7.1-3.el7 32
 0:0.7.1-1.el7 1
libgweather 32
 0:3.28.2-4.el7_9 31
 0:3.28.2-3.el7 1
nss 32
 0:3.53.1-7.el7_9 16
 0:3.67.0-4.el7_9 10
 0:3.67.0-3.el7_9 5
 0:3.53.1-3.el7_9 1
libXau 32
 0:1.0.8-2.1.el7 32
libpng 32
 2:1.5.13-8.el7 32
libxshmfence 32
 0:1.2-1.el7 32
libnma 32
 0:1.8.6-2.el7 32
dconf 32
 0:0.28.0-4.el7 32
nettle 32
 0:2.7.1-9.el7_9 31
 0:2.7.1-8.el7 1
libXrandr 32
 0:1.5.1-2.el7 32
libcroco 32
 0:0.6.12-6.el7_9 32
gnome-shell 32
 0:3.28.3-34.el7_9 20
 0:3.28.3-33.el7 12
gvfs-client 32
 0:1.36.2-5.el7_9 20
 0:1.36.2-4.el7 12
pixman 32
 0:0.34.0-1.el7 32
graphite2 32
 0:1.3.10-1.el7_3 32
xcb-util 32
 0:0.4.0-2.el7 32
nss-softokn-freebl 32
 0:3.53.1-6.el7_9 17
 0:3.67.0-3.el7_9 15
librsvg2 32
 0:2.40.20-1.el7 32
flac-libs 32
 0:1.3.0-5.el7_1 32
libxcb 32
 0:1.13-1.el7 32
sqlite 32
 0:3.7.17-8.el7_7.1 32
glibc 32
 0:2.17-324.el7_9 16
 0:2.17-325.el7_9 13
 0:2.17-326.el7_9 2
 0:2.17-323.el7_9 1
gobject-introspection 32
 0:1.56.1-1.el7 32
libglvnd 32
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 32
expat 32
 0:2.1.0-12.el7 30
 0:2.1.0-14.el7_9 2
geocode-glib 32
 0:3.26.0-3.el7 32
ibus-libs 32
 0:1.5.17-12.el7_9 32
gnutls 32
 0:3.3.29-9.el7_6 32
nss-util 32
 0:3.53.1-1.el7_9 17
 0:3.67.0-1.el7_9 15
libXfixes 32
 0:5.0.3-1.el7 32
libgcrypt 32
 0:1.5.3-14.el7 32
gstreamer1 32
 0:1.10.4-2.el7 32
elfutils-libs 32
 0:0.176-5.el7 32
adwaita-icon-theme 32
 0:3.28.0-1.el7 32
mutter 32
 0:3.28.3-30.el7 32
geoclue2-libs 32
 0:2.4.8-1.el7 32
gtk3 32
 0:3.22.30-6.el7 30
 0:3.22.30-8.el7_9 2
gmp 32
 1:6.0.0-15.el7 32
mozjs52 32
 0:52.9.0-1.el7 32
libcom_err 32
 0:1.42.9-19.el7 32
libmount 32
 0:2.23.2-65.el7_9.1 32
gnome-bluetooth-libs 32
 1:3.28.2-1.el7 32
libXtst 32
 0:1.2.3-1.el7 32
libevdev 32
 0:1.5.6-1.el7 32
libsndfile 32
 0:1.0.25-12.el7_9.1 20
 0:1.0.25-12.el7 12
tcp_wrappers-libs 32
 0:7.6-77.el7 32
libX11 32
 0:1.6.7-4.el7_9 20
 0:1.6.7-3.el7_9 12
libwayland-client 32
 0:1.15.0-1.el7 32
at-spi2-atk 32
 0:2.26.2-1.el7 32
mesa-libgbm 32
 0:18.3.4-12.el7_9 32
glib-networking 32
 0:2.56.1-1.el7 32
libxkbfile 32
 0:1.0.9-3.el7 32
libSM 32
 0:1.2.2-2.el7 32
freetype 32
 0:2.8-14.el7_9.1 32
NetworkManager-libnm 32
 1:1.18.8-2.el7_9 32
libxml2 32
 0:2.9.1-6.el7.5 17
 0:2.9.1-6.el7_9.6 15
lz4 32
 0:1.8.3-1.el7 32
libXext 32
 0:1.3.3-3.el7 32
krb5-libs 32
 0:1.15.1-50.el7 22
 0:1.15.1-51.el7_9 10
libXcursor 32
 0:1.1.15-1.el7 32
libblkid 32
 0:2.23.2-65.el7_9.1 32
systemd-libs 32
 0:219-78.el7_9.3 25
 0:219-78.el7_9.5 7
mesa-libEGL 32
 0:18.3.4-12.el7_9 32
nspr 32
 0:4.25.0-2.el7_9 17
 0:4.32.0-1.el7_9 15
abattis-cantarell-fonts 32
 0:0.0.25-1.el7 32
ncurses-libs 32
 0:5.9-14.20130511.el7_4 32
mtdev 32
 0:1.1.5-5.el7 32
libthai 32
 0:0.1.14-9.el7 32
libasyncns 32
 0:0.8-7.el7 32
harfbuzz 32
 0:1.7.5-2.el7 32
libglvnd-glx 32
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 32
libwayland-egl 32
 0:1.15.0-1.el7 32
libepoxy 32
 0:1.5.2-1.el7 32
libtdb 32
 0:1.3.18-1.el7 32
libXrender 32
 0:0.9.10-1.el7 32
libXinerama 32
 0:1.1.3-2.1.el7 32
mesa-libglapi 32
 0:18.3.4-12.el7_9 32
libtool-ltdl 32
 0:2.4.2-22.el7_3 32
libXdamage 32
 0:1.1.4-4.1.el7 32
gnome-icon-theme 32
 0:3.12.0-1.el7 32
libXcomposite 32
 0:0.4.4-4.1.el7 32
libnotify 32
 0:0.7.7-1.el7 32
at-spi2-core 32
 0:2.28.0-1.el7 32
dbus-glib 32
 0:0.100-7.el7 32
keyutils-libs 32
 0:1.5.8-3.el7 32
fontconfig 32
 0:2.13.0-4.3.el7 32
p11-kit 32
 0:0.23.5-3.el7 32
libsecret 32
 0:0.18.6-1.el7 32
libgudev1 32
 0:219-78.el7_9.3 25
 0:219-78.el7_9.5 7
json-glib 32
 0:1.4.2-2.el7 32
libwayland-server 32
 0:1.15.0-1.el7 32
libwacom 32
 0:0.30-1.el7 32
dbus-libs 32
 1:1.10.24-15.el7 32
bzip2-libs 32
 0:1.0.6-13.el7 32
gdm 32
 1:3.28.2-26.el7 32
gcr 32
 0:3.28.0-1.el7 32
telepathy-logger 32
 0:0.8.0-5.el7 32
startup-notification 32
 0:0.12-8.el7 32
libogg 32
 2:1.3.0-7.el7 32
hicolor-icon-theme 32
 0:0.12-7.el7 32
libXi 32
 0:1.7.9-1.el7 32
gjs 32
 0:1.52.5-1.el7_6 32
libglvnd-egl 32
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 32
pulseaudio-libs-glib2 32
 0:10.0-6.el7_9 32
libtasn1 32
 0:4.10-1.el7 32
libICE 32
 0:1.0.9-9.el7 32
elfutils-libelf 32
 0:0.176-5.el7 32
libwayland-cursor 32
 0:1.15.0-1.el7 32
pulseaudio-libs 32
 0:10.0-6.el7_9 32
pcre 32
 0:8.32-17.el7 32
libinput 32
 0:1.10.7-2.el7 32
zlib 32
 0:1.2.7-19.el7_9 30
 0:1.2.7-20.el7_9 2
gnome-menus 32
 0:3.13.3-3.el7 32
libsoup 32
 0:2.62.2-2.el7 32
xz-libs 32
 0:5.2.2-1.el7 32
upower 32
 0:0.99.7-1.el7 32
gsm 32
 0:1.0.13-11.el7 32
libuuid 32
 0:2.23.2-65.el7_9.1 32
gnome-desktop3 32
 0:3.28.2-2.el7 32
libXxf86vm 31
 0:1.1.4-1.el7 31
mesa-libGL 31
 0:18.3.4-12.el7_9 31
libgpg-error 31
 0:1.12-3.el7 31
dejavu-sans-fonts 31
 0:2.33-6.el7 31
glibc-common 31
 0:2.17-324.el7_9 15
 0:2.17-325.el7_9 13
 0:2.17-326.el7_9 2
 0:2.17-323.el7_9 1
mesa-dri-drivers 31
 0:18.3.4-12.el7_9 31
libstdc++ 30
 0:4.8.5-44.el7 29
 0:4.8.5-39.el7 1
libgcc 30
 0:4.8.5-44.el7 30
dejavu-sans-mono-fonts 30
 0:2.33-6.el7 30
PackageKit-gtk3-module 28
 0:1.1.10-2.el7.centos 28
libjpeg-turbo 26
 0:1.2.90-8.el7 25
 0:1.2.90-6.el7 1
llvm-private 21
 0:7.0.1-1.el7 21
gnome-shell-extension-common 16
 0:3.28.1-17.el7_9 11
 0:3.28.1-16.el7_9 5
NetworkManager-glib 16
 1:1.18.8-2.el7_9 16
xkeyboard-config 16
 0:2.24-1.el7 16
iso-codes 14
 0:3.46-2.el7 14
libpciaccess 11
 0:0.14-1.el7 10
 0:0.13.4-3.1.el7_4 1
systemd 11
 0:219-78.el7_9.3 9
 0:219-78.el7_9.5 2
nss-mdns 6
 0:0.14.1-9.el7 6
gtk3-devel 6
 0:3.22.30-6.el7 6
wqy-zenhei-fonts 2
 0:0.9.46-11.el7 2
vlgothic-fonts 1
 0:20130607-2.el7 1
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts 1
 0:20170801-10.el7 1
vlgothic-p-fonts 1
 0:20130607-2.el7 1
nscd 1
 0:2.17-324.el7_9 1
oxygen-icon-theme 1
 0:4.10.5-2.el7 1
ibus-kkc 1
 0:1.5.18-7.el7 1
nvidia-x11-drv-390xx-libs 1
 0:390.144-1.el7_9.elrepo 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
settings_backend_path_changed
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x111f4f
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
2
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10cb4f
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
3
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
6
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
7
meta_run
/lib64/libmutter-2.so.0 0xab70c
Build id: 41197349904a0364644c8597b494d41344db2007
-
8
main
/usr/bin/gnome-shell 0x219c
Build id: 19b0fce4fd9c57c707d1d5077e9979e074043b72
-