Crash in dict_dealloc

Similar reports
Problem #179025
Component
PackageKit
Last affected version
0:1.1.10-2.el7.centos
Executable
/usr/bin/python2.7
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-04-12
Last occurrence
2022-08-07
Unique reports
13
Quality
-68

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 13 / 23
Operating system Count
CentOS 7 23
Architecture Count
x86_64 23
Related packages Count
elfutils-libelf 23
 0:0.176-5.el7 19
 0:0.176-4.el7 3
 0:0.176-2.el7 1
expat 23
 0:2.1.0-12.el7 18
 0:2.1.0-11.el7 3
 0:2.1.0-14.el7_9 1
 0:2.1.0-10.el7_3 1
libattr 23
 0:2.4.46-13.el7 23
Show moreā€¦ (75)
libssh2 23
 0:1.8.0-4.el7 19
 0:1.8.0-3.el7 4
openssl-libs 23
 1:1.0.2k-21.el7_9 14
 1:1.0.2k-19.el7 4
 1:1.0.2k-24.el7_9 2
 1:1.0.2k-22.el7_9 2
 1:1.0.2k-25.el7_9 1
glibc 23
 0:2.17-324.el7_9 9
 0:2.17-323.el7_9 5
 0:2.17-325.el7_9 4
 0:2.17-307.el7.1 3
 0:2.17-326.el7_9 1
 0:2.17-292.el7 1
libassuan 23
 0:2.1.0-3.el7 23
openldap 23
 0:2.4.44-24.el7_9 7
 0:2.4.44-22.el7 5
 0:2.4.44-23.el7_9 4
 0:2.4.44-21.el7_6 4
 0:2.4.44-25.el7_9 3
rpm-build-libs 23
 0:4.11.3-45.el7 14
 0:4.11.3-48.el7_9 4
 0:4.11.3-43.el7 3
 0:4.11.3-40.el7 1
 0:4.11.3-46.el7_9 1
libxml2 23
 0:2.9.1-6.el7.5 14
 0:2.9.1-6.el7_9.6 5
 0:2.9.1-6.el7.4 3
 0:2.9.1-6.el7_2.3 1
lua 23
 0:5.1.4-15.el7 23
glibc-common 23
 0:2.17-324.el7_9 9
 0:2.17-323.el7_9 5
 0:2.17-325.el7_9 4
 0:2.17-307.el7.1 3
 0:2.17-292.el7 1
 0:2.17-326.el7_9 1
libffi 23
 0:3.0.13-19.el7 22
 0:3.0.13-18.el7 1
libcurl 23
 0:7.29.0-59.el7_9.1 20
 0:7.29.0-57.el7 2
 0:7.29.0-54.el7_7.2 1
libacl 23
 0:2.2.51-15.el7 22
 0:2.2.51-14.el7 1
libselinux 23
 0:2.5-15.el7 22
 0:2.5-14.1.el7 1
rpm-python 23
 0:4.11.3-45.el7 14
 0:4.11.3-48.el7_9 4
 0:4.11.3-43.el7 3
 0:4.11.3-46.el7_9 1
 0:4.11.3-40.el7 1
libblkid 23
 0:2.23.2-65.el7_9.1 19
 0:2.23.2-63.el7 3
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
nss-util 23
 0:3.53.1-1.el7_9 13
 0:3.67.0-1.el7_9 6
 0:3.44.0-4.el7_7 4
python-libs 23
 0:2.7.5-90.el7 19
 0:2.7.5-88.el7 3
 0:2.7.5-86.el7 1
nspr 23
 0:4.25.0-2.el7_9 13
 0:4.32.0-1.el7_9 6
 0:4.21.0-1.el7 4
libcom_err 23
 0:1.42.9-19.el7 19
 0:1.42.9-17.el7 3
 0:1.42.9-16.el7 1
keyutils-libs 23
 0:1.5.8-3.el7 23
zlib 23
 0:1.2.7-19.el7_9 18
 0:1.2.7-18.el7 4
 0:1.2.7-20.el7_9 1
python 23
 0:2.7.5-90.el7 19
 0:2.7.5-88.el7 3
 0:2.7.5-86.el7 1
glib2 23
 0:2.56.1-9.el7_9 11
 0:2.56.1-8.el7 8
 0:2.56.1-5.el7 4
libcap-ng 23
 0:0.7.5-4.el7 23
krb5-libs 23
 0:1.15.1-50.el7 15
 0:1.15.1-51.el7_9 4
 0:1.15.1-46.el7 3
 0:1.15.1-37.el7_7.2 1
nss-softokn-freebl 23
 0:3.53.1-6.el7_9 13
 0:3.67.0-3.el7_9 6
 0:3.44.0-8.el7_7 4
libdb 23
 0:5.3.21-25.el7 23
libmount 23
 0:2.23.2-65.el7_9.1 19
 0:2.23.2-63.el7 3
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
xz-libs 23
 0:5.2.2-1.el7 22
 0:5.2.2-2.el7_9 1
libuuid 23
 0:2.23.2-65.el7_9.1 19
 0:2.23.2-63.el7 3
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
file-libs 23
 0:5.11-37.el7 19
 0:5.11-36.el7 3
 0:5.11-35.el7 1
nss-softokn 23
 0:3.53.1-6.el7_9 13
 0:3.67.0-3.el7_9 6
 0:3.44.0-8.el7_7 4
bzip2-libs 23
 0:1.0.6-13.el7 23
PackageKit-yum 23
 0:1.1.10-2.el7.centos 22
 0:1.1.10-1.el7.centos 1
pygpgme 23
 0:0.3-9.el7 23
audit-libs 23
 0:2.8.5-4.el7 23
rpm-libs 23
 0:4.11.3-45.el7 14
 0:4.11.3-48.el7_9 4
 0:4.11.3-43.el7 3
 0:4.11.3-46.el7_9 1
 0:4.11.3-40.el7 1
pyliblzma 23
 0:0.5.3-11.el7 23
popt 23
 0:1.13-16.el7 23
gpgme 23
 0:1.3.2-5.el7 23
sqlite 23
 0:3.7.17-8.el7_7.1 23
pyxattr 23
 0:0.5.1-5.el7 23
nss 23
 0:3.53.1-7.el7_9 8
 0:3.53.1-3.el7_9 5
 0:3.67.0-4.el7_9 4
 0:3.44.0-7.el7_7 4
 0:3.67.0-3.el7_9 2
python-pycurl 23
 0:7.19.0-19.el7 23
cyrus-sasl-lib 23
 0:2.1.26-23.el7 20
 0:2.1.26-24.el7_9 3
yum-metadata-parser 23
 0:1.1.4-10.el7 23
pygobject2 23
 0:2.28.6-11.el7 23
libcap 23
 0:2.22-11.el7 22
 0:2.22-10.el7 1
pcre 23
 0:8.32-17.el7 23
libidn 23
 0:1.28-4.el7 23
libgpg-error 23
 0:1.12-3.el7 23
libgcc 22
 0:4.8.5-44.el7 19
 0:4.8.5-39.el7 3
elfutils-libs 7
 0:0.176-5.el7 5
 0:0.176-4.el7 1
 0:0.176-2.el7 1
systemd-libs 7
 0:219-78.el7_9.3 3
 0:219-78.el7_9.5 2
 0:219-67.el7_7.4 1
 0:219-73.el7_8.9 1
nss-pem 7
 0:1.0.3-7.el7 7
nss-sysinit 7
 0:3.53.1-7.el7_9 5
 0:3.67.0-4.el7_9 1
 0:3.44.0-7.el7_7 1
python-ethtool 3
 0:0.8-8.el7 3
lvm2-libs 3
 7:2.02.187-6.el7_9.5 1
 7:2.02.187-6.el7_9.4 1
 7:2.02.185-2.el7_7.2 1
dbus-glib 3
 0:0.100-7.el7 3
libaio 3
 0:0.3.109-13.el7 3
subscription-manager-rhsm 3
 0:1.24.48-1.el7.centos 2
 0:1.24.45-1.el7.centos 1
device-mapper-libs 3
 7:1.02.170-6.el7_9.4 1
 7:1.02.158-2.el7_7.2 1
 7:1.02.170-6.el7_9.5 1
device-mapper-event-libs 3
 7:1.02.158-2.el7_7.2 1
 7:1.02.170-6.el7_9.4 1
 7:1.02.170-6.el7_9.5 1
libnl 3
 0:1.1.4-3.el7 3
dbus-libs 3
 1:1.10.24-15.el7 2
 1:1.10.24-14.el7_8 1
libsepol 3
 0:2.5-10.el7 3
libgcrypt 3
 0:1.5.3-14.el7 3
lvm2-python-libs 3
 7:2.02.187-6.el7_9.5 1
 7:2.02.187-6.el7_9.4 1
 7:2.02.185-2.el7_7.2 1
dbus-python 3
 0:1.1.1-9.el7 3
lz4 3
 0:1.8.3-1.el7 2
 0:1.7.5-3.el7 1
rpm 2
 0:4.11.3-43.el7 1
 0:4.11.3-45.el7 1
libstdc++ 2
 0:4.8.5-44.el7 2
nss-mdns 2
 0:0.14.1-9.el7 2
coolkey 2
 0:1.1.0-40.el7 2
pcsc-lite-libs 2
 0:1.8.8-8.el7 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
dict_dealloc
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x811ca
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
2
element_dealloc_extra.isra.5
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x42f5
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
3
element_dealloc
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x43e4
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
4
element_dealloc_extra.isra.5
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x42bb
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
5
element_dealloc
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x43e4
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
6
element_dealloc_extra.isra.5
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x42bb
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
7
element_dealloc
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x43e4
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
8
element_dealloc_extra.isra.5
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x42bb
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
9
element_dealloc
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x43e4
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
10
element_dealloc_extra.isra.5
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x42bb
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
11
element_dealloc
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x43e4
Build id: 6675d30be15b63198f598ed64579c252c4831754
-
12
frame_dealloc
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x6f3f2
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
13
PyEval_EvalCodeEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe6e62
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
14
PyEval_EvalFrameEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe458c
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
15
PyEval_EvalCodeEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe708d
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
16
function_call
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x709c8
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
17
PyObject_Call
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x4bab3
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
18
call_function_tail
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x4bb95
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
19
PyObject_CallFunction
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x4bc7e
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
20
instance_getattr2
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x57b0a
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
21
instance_getattr
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x57b78
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
22
PyEval_EvalFrameEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe2240
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
23
PyEval_EvalFrameEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe470d
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
24
PyEval_EvalCodeEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe708d
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
25
PyEval_EvalFrameEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe458c
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
26
PyEval_EvalCodeEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe708d
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
27
PyEval_EvalFrameEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe458c
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
28
PyEval_EvalFrameEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe470d
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
29
PyEval_EvalCodeEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe708d
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
30
PyEval_EvalCode
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe7192
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
31
run_mod
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x1005cf
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
32
PyRun_FileExFlags
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x10179e
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
33
PyRun_SimpleFileExFlags
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x102a29
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-
34
Py_Main
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x113bdf
Build id: d342d6d218d544063569f939181ae3236b4b6232
-