Crash in raise

Similar reports
Problem #20615
Component
gnome-settings-daemon
Last affected version
0:3.28.1-2.el7
Executable
/usr/libexec/gsd-keyboard
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2020-11-03
Last occurrence
2021-02-21
Unique reports
4
Quality
-26

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 4 / 15
Operating system Count
CentOS 7 15
Architecture Count
x86_64 15
Related packages Count
glib2 17
 0:2.56.1-2.el7 13
 0:2.56.1-5.el7 4
atk 17
 0:2.28.1-1.el7 13
 0:2.28.1-2.el7 4
glibc 15
 0:2.17-157.el7_3.5 9
 0:2.17-260.el7 3
 0:2.17-307.el7.1 2
 0:2.17-317.el7 1
Show moreā€¦ (75)
libuuid 15
 0:2.23.2-33.el7_3.2 9
 0:2.23.2-59.el7 3
 0:2.23.2-63.el7 2
 0:2.23.2-65.el7 1
libmount 15
 0:2.23.2-33.el7_3.2 9
 0:2.23.2-59.el7 3
 0:2.23.2-63.el7 2
 0:2.23.2-65.el7 1
libthai 15
 0:0.1.14-9.el7 15
zlib 15
 0:1.2.7-18.el7 15
pango 15
 0:1.40.4-1.el7 9
 0:1.42.4-1.el7 3
 0:1.42.4-4.el7_7 2
 0:1.42.4-2.el7_6 1
pixman 15
 0:0.34.0-1.el7 15
graphite2 15
 0:1.3.10-1.el7_3 15
libblkid 15
 0:2.23.2-33.el7_3.2 9
 0:2.23.2-59.el7 3
 0:2.23.2-63.el7 2
 0:2.23.2-65.el7 1
libcap 15
 0:2.22-8.el7 9
 0:2.22-9.el7 6
elfutils-libelf 15
 0:0.172-2.el7 13
 0:0.176-4.el7 2
systemd-libs 15
 0:219-62.el7_6.5 9
 0:219-62.el7_6.6 3
 0:219-62.el7 3
libwayland-cursor 15
 0:1.15.0-1.el7 15
expat 15
 0:2.1.0-10.el7_3 12
 0:2.1.0-11.el7 2
 0:2.1.0-12.el7 1
libXcomposite 15
 0:0.4.4-4.1.el7 15
libgcc 15
 0:4.8.5-39.el7 9
 0:4.8.5-36.el7 3
 0:4.8.5-44.el7 3
libXcursor 15
 0:1.1.14-8.el7 9
 0:1.1.15-1.el7 6
bzip2-libs 15
 0:1.0.6-13.1.alios7 9
 0:1.0.6-13.el7 6
gtk3 15
 0:3.22.30-3.el7 13
 0:3.22.30-5.el7 2
libepoxy 15
 0:1.5.2-1.el7 15
libXdamage 15
 0:1.1.4-4.1.el7 15
libXinerama 15
 0:1.1.3-2.1.el7 15
dbus-libs 15
 1:1.10.24-12.el7 12
 1:1.10.24-13.el7_6 3
libXrender 15
 0:0.9.10-1.el7 15
freetype 15
 0:2.8-12.el7_6.1 9
 0:2.8-12.el7 3
 0:2.8-14.el7 2
 0:2.8-14.el7_9.1 1
libXrandr 15
 0:1.5.1-2.el7 15
libselinux 15
 0:2.5-14.1.el7 12
 0:2.5-15.el7 3
elfutils-libs 15
 0:0.172-2.el7 13
 0:0.176-4.el7 2
dconf 15
 0:0.28.0-4.el7 15
libffi 15
 0:3.0.13-18.el7 12
 0:3.0.13-19.el7 3
libXfixes 15
 0:5.0.3-1.el7 15
pcre 15
 0:8.32-15.el7_2.1 9
 0:8.32-17.el7 6
libX11 15
 0:1.6.5-2.el7 13
 0:1.6.7-2.el7 2
fontconfig 15
 0:2.13.0-4.3.el7 15
libpng 15
 2:1.5.13-7.1.alios7 9
 2:1.5.13-7.el7_2 5
 2:1.5.13-8.el7 1
libxkbcommon 15
 0:0.7.1-1.el7 13
 0:0.7.1-3.el7 2
cairo-gobject 15
 0:1.15.12-3.el7 13
 0:1.15.12-4.el7 2
xz-libs 15
 0:5.2.2-1.el7 15
cairo 15
 0:1.15.12-3.el7 13
 0:1.15.12-4.el7 2
glibc-common 15
 0:2.17-157.el7_3.5 9
 0:2.17-260.el7 3
 0:2.17-307.el7.1 2
 0:2.17-317.el7 1
gdk-pixbuf2 15
 0:2.36.5-1.el7 9
 0:2.36.12-3.el7 6
libwayland-client 15
 0:1.15.0-1.el7 15
libgcrypt 15
 0:1.5.3-13.el7_3.1 9
 0:1.5.3-14.el7 6
libXi 15
 0:1.7.9-1.el7 15
libxcb 15
 0:1.13-1.el7 15
libgpg-error 15
 0:1.12-3.el7 15
at-spi2-core 15
 0:2.28.0-1.el7 15
lz4 15
 0:1.7.5-2.el7 15
harfbuzz 15
 0:1.7.5-2.el7 15
libXau 15
 0:1.0.8-2.1.1.alios7 9
 0:1.0.8-2.1.el7 6
libwayland-egl 15
 0:1.15.0-1.el7 15
libXext 15
 0:1.3.3-3.el7 15
libattr 15
 0:2.4.46-13.el7 15
at-spi2-atk 15
 0:2.26.2-1.el7 15
gnome-settings-daemon 15
 0:3.28.1-2.el7 15
libogg 14
 2:1.3.0-7.1.alios7 9
 2:1.3.0-7.el7 5
nss-softokn-freebl 14
 0:3.44.0-8.1.alios7 8
 0:3.36.0-5.el7_5 4
 0:3.44.0-8.el7_7 2
libcanberra 14
 0:0.30-5.1.alios7 9
 0:0.30-5.el7 5
libcanberra-gtk3 14
 0:0.30-5.1.alios7 9
 0:0.30-5.el7 5
libtdb 14
 0:1.3.15-1.el7 12
 0:1.3.18-1.el7 2
libvorbis 14
 1:1.3.3-8.1.alios7 9
 1:1.3.3-8.el7.1 5
PackageKit-gtk3-module 14
 0:1.1.10-1.el7.centos 14
libtool-ltdl 14
 0:2.4.2-22.el7_3 14
gvfs-client 14
 0:1.36.2-1.el7 14
mesa-libEGL 9
 0:17.0.1-6.20170307.el7 9
libXxf86vm 9
 0:1.1.4-1.el7 9
libdrm 9
 0:2.4.91-3.el7 9
mesa-libgbm 9
 0:17.0.1-6.20170307.el7 9
libxshmfence 9
 0:1.2-1.el7 9
mesa-libglapi 9
 0:17.0.1-6.20170307.el7 9
mesa-libGL 9
 0:17.0.1-6.20170307.el7 9
libglvnd 6
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 6
fribidi 6
 0:1.0.2-1.el7 4
 0:1.0.2-1.el7_7.1 2
libglvnd-glx 6
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 6
libglvnd-egl 6
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 6
gtk3-devel 4
 0:3.22.30-5.el7 2
 0:3.22.30-3.el7 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/usr/lib64/libc-2.17.so 0x351d7
Build id: 1cc0e171fd5e7e28a6bb49667afbd730cdbf22a0
-
2
abort
/usr/lib64/libc-2.17.so 0x368c8
Build id: 1cc0e171fd5e7e28a6bb49667afbd730cdbf22a0
-
3
g_assertion_message
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x72665
Build id: 61c2ff89232b4746987bf679fda8bd047758de60
-
4
g_assertion_message_expr
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x726ca
Build id: 61c2ff89232b4746987bf679fda8bd047758de60
-
5
g_weak_ref_set
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.1 0x1a856
Build id: 0392fc7570a0124a94b517e1e8b2d8aa0af344dd
-
6
g_weak_ref_clear
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.1 0x1a8ab
Build id: 0392fc7570a0124a94b517e1e8b2d8aa0af344dd
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/usr/lib64/libgio-2.0.so.0.5600.1 0x10c647
Build id: 1764c56864853cb642ae1cf1d9db0c5ccd9b29c7
-
8
g_idle_dispatch
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x48c77
Build id: 61c2ff89232b4746987bf679fda8bd047758de60
-
9
g_main_context_dispatch
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x4c049
Build id: 61c2ff89232b4746987bf679fda8bd047758de60
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x4c3a8
Build id: 61c2ff89232b4746987bf679fda8bd047758de60
-
11
g_main_loop_run
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x4c67a
Build id: 61c2ff89232b4746987bf679fda8bd047758de60
-
12
gtk_main
/usr/lib64/libgtk-3.so.0.2200.30 0x236b55
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
13
main
/usr/libexec/gsd-keyboard 0x2de5
Build id: 15dd19307c7c15c522cc4ce68bcd8444be8f5416
-