Crash in _dl_relocate_object

Similar reports
Problem #178071
Component
control-center
Last affected version
1:3.28.1-7.el7
Executable
/usr/bin/gnome-control-center
Error name
SIGBUS 7
First occurrence
2021-04-19
Last occurrence
2021-11-01
Unique reports
4
Quality
-10

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 4 / 13
Operating system Count
CentOS 7 13
Architecture Count
x86_64 13
Related packages Count
glibc 16
 0:2.17-323.el7_9 14
 0:2.17-222.el7 1
 0:2.17-260.el7 1
libldb 13
 0:1.5.4-2.el7 8
 0:1.5.4-1.el7 3
 0:1.3.4-1.el7 1
 0:1.2.2-1.el7 1
libxml2 13
 0:2.9.1-6.el7.5 11
 0:2.9.1-6.el7_2.3 2
Show moreā€¦ (161)
mesa-libgbm 13
 0:18.3.4-12.el7_9 11
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
libgtop2 13
 0:2.38.0-3.el7 12
 0:2.34.2-2.el7 1
libgpg-error 13
 0:1.12-3.el7 13
libepoxy 13
 0:1.5.2-1.el7 12
 0:1.3.1-2.el7_5 1
cheese-libs 13
 2:3.28.0-1.el7 12
 2:3.22.1-2.el7 1
libinput 13
 0:1.10.7-2.el7 12
 0:1.8.4-2.el7 1
openssl-libs 13
 1:1.0.2k-21.el7_9 11
 1:1.0.2k-12.el7 1
 1:1.0.2k-16.el7 1
libblkid 13
 0:2.23.2-65.el7_9.1 11
 0:2.23.2-52.el7_5.1 1
 0:2.23.2-59.el7 1
dbus-libs 13
 1:1.10.24-15.el7 11
 1:1.10.24-7.el7 1
 1:1.10.24-12.el7 1
libX11 13
 0:1.6.7-3.el7_9 11
 0:1.6.5-1.el7 1
 0:1.6.5-2.el7 1
cairo-gobject 13
 0:1.15.12-4.el7 11
 0:1.14.8-2.el7 1
 0:1.15.12-3.el7 1
libthai 13
 0:0.1.14-9.el7 13
libtalloc 13
 0:2.1.16-1.el7 11
 0:2.1.10-1.el7 1
 0:2.1.13-1.el7 1
rest 13
 0:0.8.1-2.el7 12
 0:0.8.0-2.el7 1
libsndfile 13
 0:1.0.25-12.el7 11
 0:1.0.25-10.el7 2
libevdev 13
 0:1.5.6-1.el7 13
fontconfig 13
 0:2.13.0-4.3.el7 12
 0:2.10.95-11.el7 1
NetworkManager-libnm 13
 1:1.18.8-2.el7_9 11
 1:1.10.2-16.el7_5 1
 1:1.12.0-6.el7 1
libmount 13
 0:2.23.2-65.el7_9.1 11
 0:2.23.2-59.el7 1
 0:2.23.2-52.el7_5.1 1
freetype 13
 0:2.8-14.el7_9.1 11
 0:2.8-12.el7 1
 0:2.4.11-15.el7 1
elfutils-libelf 13
 0:0.176-5.el7 11
 0:0.172-2.el7 1
 0:0.170-4.el7 1
libtool-ltdl 13
 0:2.4.2-22.el7_3 13
libgudev1 13
 0:219-78.el7_9.3 11
 0:219-57.el7_5.3 1
 0:219-62.el7 1
libdrm 13
 0:2.4.97-2.el7 11
 0:2.4.83-2.el7 1
 0:2.4.91-3.el7 1
pixman 13
 0:0.34.0-1.el7 13
libwbclient 13
 0:4.10.16-13.el7_9 8
 0:4.10.16-9.el7_9 3
 0:4.8.3-4.el7 1
 0:4.7.1-9.el7_5 1
samba-common-libs 13
 0:4.10.16-13.el7_9 8
 0:4.10.16-9.el7_9 3
 0:4.7.1-9.el7_5 1
 0:4.8.3-4.el7 1
libicu 13
 0:50.2-4.el7_7 11
 0:50.1.2-15.el7 1
 0:50.1.2-17.el7 1
libgcc 13
 0:4.8.5-44.el7 11
 0:4.8.5-36.el7 1
 0:4.8.5-28.el7_5.1 1
libsoup 13
 0:2.62.2-2.el7 12
 0:2.56.0-6.el7 1
avahi-libs 13
 0:0.6.31-20.el7 11
 0:0.6.31-19.el7 2
telepathy-glib 13
 0:0.24.1-1.el7 13
gtk3 13
 0:3.22.30-6.el7 11
 0:3.22.26-4.el7_5 1
 0:3.22.30-3.el7 1
pango 13
 0:1.42.4-4.el7_7 11
 0:1.40.4-1.el7 1
 0:1.42.4-1.el7 1
libjpeg-turbo 13
 0:1.2.90-8.el7 11
 0:1.2.90-6.el7 1
 0:1.2.90-5.el7 1
libsmbclient 13
 0:4.10.16-13.el7_9 8
 0:4.10.16-9.el7_9 3
 0:4.8.3-4.el7 1
 0:4.7.1-9.el7_5 1
cups-libs 13
 1:1.6.3-51.el7 11
 1:1.6.3-35.el7 2
libgcrypt 13
 0:1.5.3-14.el7 13
webkitgtk4-jsc 13
 0:2.28.2-2.el7 11
 0:2.16.6-6.el7 1
 0:2.20.5-1.el7 1
systemd-libs 13
 0:219-78.el7_9.3 11
 0:219-57.el7_5.3 1
 0:219-62.el7 1
nss-softokn-freebl 13
 0:3.53.1-6.el7_9 11
 0:3.36.0-5.el7_5 2
pulseaudio-libs 13
 0:10.0-6.el7_9 11
 0:10.0-5.el7 2
libstdc++ 13
 0:4.8.5-44.el7 11
 0:4.8.5-28.el7_5.1 1
 0:4.8.5-36.el7 1
elfutils-libs 13
 0:0.176-5.el7 11
 0:0.170-4.el7 1
 0:0.172-2.el7 1
pcre 13
 0:8.32-17.el7 13
libwayland-client 13
 0:1.15.0-1.el7 12
 0:1.14.0-2.el7 1
libselinux 13
 0:2.5-15.el7 11
 0:2.5-14.1.el7 1
 0:2.5-12.el7 1
expat 13
 0:2.1.0-12.el7 11
 0:2.1.0-10.el7_3 2
nss-util 13
 0:3.53.1-1.el7_9 11
 0:3.36.0-1.el7_5 2
libsecret 13
 0:0.18.6-1.el7 12
 0:0.18.5-2.el7 1
openldap 13
 0:2.4.44-22.el7 11
 0:2.4.44-15.el7_5 1
 0:2.4.44-20.el7 1
webkitgtk4 13
 0:2.28.2-2.el7 11
 0:2.20.5-1.el7 1
 0:2.16.6-6.el7 1
libffi 13
 0:3.0.13-19.el7 11
 0:3.0.13-18.el7 2
polkit 13
 0:0.112-26.el7 11
 0:0.112-14.el7 1
 0:0.112-18.el7 1
libuuid 13
 0:2.23.2-65.el7_9.1 11
 0:2.23.2-52.el7_5.1 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libwebp 13
 0:0.3.0-7.el7 13
cogl 13
 0:1.22.2-2.el7 13
clutter-gst3 13
 0:3.0.26-1.el7 12
 0:3.0.22-1.el7 1
libtdb 13
 0:1.3.18-1.el7 11
 0:1.3.15-1.el7 2
zlib 13
 0:1.2.7-19.el7_9 11
 0:1.2.7-17.el7 1
 0:1.2.7-18.el7 1
libXt 13
 0:1.1.5-3.el7 13
libXau 13
 0:1.0.8-2.1.el7 13
graphite2 13
 0:1.3.10-1.el7_3 13
compat-libcolord1 13
 0:1.0.4-1.el7 13
libXcursor 13
 0:1.1.15-1.el7 12
 0:1.1.14-8.el7 1
cairo 13
 0:1.15.12-4.el7 11
 0:1.15.12-3.el7 1
 0:1.14.8-2.el7 1
at-spi2-atk 13
 0:2.26.2-1.el7 12
 0:2.22.0-2.el7 1
gnome-desktop3 13
 0:3.28.2-2.el7 12
 0:3.22.2-2.el7 1
libxkbcommon 13
 0:0.7.1-3.el7 11
 0:0.7.1-1.el7 2
grilo 13
 0:0.3.6-1.el7 12
 0:0.3.3-1.el7 1
gcr 13
 0:3.28.0-1.el7 12
 0:3.20.0-1.el7 1
accountsservice-libs 13
 0:0.6.50-7.el7 11
 0:0.6.45-7.el7 1
 0:0.6.50-2.el7 1
nss 13
 0:3.53.1-3.el7_9 11
 0:3.36.0-7.el7_5 2
gdk-pixbuf2 13
 0:2.36.12-3.el7 12
 0:2.36.5-1.el7 1
libcanberra 13
 0:0.30-9.el7 11
 0:0.30-5.el7 2
libcom_err 13
 0:1.42.9-19.el7 11
 0:1.42.9-12.el7_5 1
 0:1.42.9-13.el7 1
libSM 13
 0:1.2.2-2.el7 13
gsm 13
 0:1.0.13-11.el7 13
krb5-libs 13
 0:1.15.1-50.el7 11
 0:1.15.1-34.el7 1
 0:1.15.1-19.el7 1
control-center 13
 1:3.28.1-7.el7 11
 1:3.26.2-9.el7_5 1
 1:3.28.1-4.el7 1
pulseaudio-libs-glib2 13
 0:10.0-6.el7_9 11
 0:10.0-5.el7 2
at-spi2-core 13
 0:2.28.0-1.el7 12
 0:2.22.0-1.el7 1
libnotify 13
 0:0.7.7-1.el7 13
gstreamer1 13
 0:1.10.4-2.el7 13
ModemManager-glib 13
 0:1.6.10-4.el7 11
 0:1.6.10-1.el7 2
libXrandr 13
 0:1.5.1-2.el7 13
orc 13
 0:0.4.26-1.el7 13
enchant 13
 1:1.6.0-8.el7 13
harfbuzz 13
 0:1.7.5-2.el7 12
 0:1.3.2-1.el7 1
libXcomposite 13
 0:0.4.4-4.1.el7 13
samba-client-libs 13
 0:4.10.16-13.el7_9 8
 0:4.10.16-9.el7_9 3
 0:4.7.1-9.el7_5 1
 0:4.8.3-4.el7 1
libpwquality 13
 0:1.2.3-5.el7 13
gnome-online-accounts 13
 0:3.28.2-1.el7 11
 0:3.26.2-1.el7 1
 0:3.28.0-1.el7 1
libXdamage 13
 0:1.1.4-4.1.el7 13
sqlite 13
 0:3.7.17-8.el7_7.1 11
 0:3.7.17-8.el7 2
libwacom 13
 0:0.30-1.el7 12
 0:0.24-4.el7 1
colord-libs 13
 0:1.3.4-2.el7 11
 0:1.3.4-1.el7 2
libnma 13
 0:1.8.6-2.el7 13
lcms2 13
 0:2.6-3.el7 13
colord-gtk 13
 0:0.1.25-4.el7 13
p11-kit 13
 0:0.23.5-3.el7 13
libXinerama 13
 0:1.1.3-2.1.el7 13
ibus-libs 13
 0:1.5.17-12.el7_9 11
 0:1.5.17-2.el7 2
libcanberra-gtk3 13
 0:0.30-9.el7 11
 0:0.30-5.el7 2
libwayland-server 13
 0:1.15.0-1.el7 12
 0:1.14.0-2.el7 1
libwayland-cursor 13
 0:1.15.0-1.el7 12
 0:1.14.0-2.el7 1
libtevent 13
 0:0.9.39-1.el7 11
 0:0.9.33-2.el7 1
 0:0.9.36-1.el7 1
atk 13
 0:2.28.1-2.el7 11
 0:2.22.0-3.el7 1
 0:2.28.1-1.el7 1
libxcb 13
 0:1.13-1.el7 12
 0:1.12-1.el7 1
libvorbis 13
 1:1.3.3-8.el7.1 13
glib2 13
 0:2.56.1-8.el7 11
 0:2.54.2-2.el7 1
 0:2.56.1-2.el7 1
libXi 13
 0:1.7.9-1.el7 13
cyrus-sasl-lib 13
 0:2.1.26-23.el7 13
libXext 13
 0:1.3.3-3.el7 13
clutter-gtk 13
 0:1.8.4-1.el7 13
libcap 13
 0:2.22-11.el7 11
 0:2.22-9.el7 2
tcp_wrappers-libs 13
 0:7.6-77.el7 13
libXtst 13
 0:1.2.3-1.el7 13
upower 13
 0:0.99.7-1.el7 12
 0:0.99.4-2.el7 1
lz4 13
 0:1.8.3-1.el7 11
 0:1.7.5-2.el7 2
gstreamer1-plugins-base 13
 0:1.10.4-2.el7 12
 0:1.10.4-1.el7 1
harfbuzz-icu 13
 0:1.7.5-2.el7 12
 0:1.3.2-1.el7 1
libXfixes 13
 0:5.0.3-1.el7 13
mtdev 13
 0:1.1.5-5.el7 13
cracklib 13
 0:2.9.0-11.el7 13
json-glib 13
 0:1.4.2-2.el7 12
 0:1.2.6-1.el7 1
gnome-bluetooth-libs 13
 1:3.28.2-1.el7 12
 1:3.20.1-1.el7 1
libogg 13
 2:1.3.0-7.el7 13
libICE 13
 0:1.0.9-9.el7 13
xz-libs 13
 0:5.2.2-1.el7 13
dbus-glib 13
 0:0.100-7.el7 13
keyutils-libs 13
 0:1.5.8-3.el7 13
libXrender 13
 0:0.9.10-1.el7 13
libxslt 13
 0:1.1.28-6.el7 11
 0:1.1.28-5.el7 2
libpng 13
 2:1.5.13-8.el7 11
 2:1.5.13-7.el7_2 2
libasyncns 13
 0:0.8-7.el7 13
nspr 13
 0:4.25.0-2.el7_9 11
 0:4.19.0-1.el7_5 2
libattr 13
 0:2.4.46-13.el7 13
hyphen 13
 0:2.8.6-5.el7 13
clutter 13
 0:1.26.2-2.el7 13
bzip2-libs 13
 0:1.0.6-13.el7 13
flac-libs 13
 0:1.3.0-5.el7_1 13
libglvnd 12
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 12
libseccomp 12
 0:2.3.1-4.el7 11
 0:2.3.1-3.el7 1
fribidi 12
 0:1.0.2-1.el7_7.1 11
 0:1.0.2-1.el7 1
libwayland-egl 12
 0:1.15.0-1.el7 12
libglvnd-egl 12
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 12
gstreamer1-plugins-bad-free 12
 0:1.10.4-3.el7 12
libglvnd-gles 12
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 12
libglvnd-glx 12
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 12
libtasn1 11
 0:4.10-1.el7 11
jansson 11
 0:2.10-1.el7 11
gnutls 11
 0:3.3.29-9.el7_6 11
gmp 11
 1:6.0.0-15.el7 11
nettle 11
 0:2.7.1-9.el7_9 8
 0:2.7.1-8.el7 3
libXxf86vm 1
 0:1.1.4-1.el7 1
mesa-libGL 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
mesa-libglapi 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
libxshmfence 1
 0:1.2-1.el7 1
mesa-libEGL 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
mesa-libwayland-egl 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_dl_relocate_object
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0xb9e9
Build id: 5da2d47925497b2f5875a7d8d1799a1227e2fde4
-
2
dl_main
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x496a
Build id: 5da2d47925497b2f5875a7d8d1799a1227e2fde4
-
3
_dl_sysdep_start
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x17f3e
Build id: 5da2d47925497b2f5875a7d8d1799a1227e2fde4
-
4
_dl_start
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x1bb1
Build id: 5da2d47925497b2f5875a7d8d1799a1227e2fde4
-
5
_dl_start_user
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x1128
Build id: 5da2d47925497b2f5875a7d8d1799a1227e2fde4
-