Crash in KJS::PropertyMap::getPropertyNames(KJS::PropertyNameArray&, KJS::PropertyMap::PropertyMode) const

Similar reports
Problem #18795
Component
kdelibs
Last affected version
6:4.14.8-6.el7_3
Executable
/usr/bin/kdeinit4
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-04-23
Last occurrence
2021-07-02
Unique reports
2
Quality
-108

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 2 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
libX11 2
 0:1.6.7-3.el7_9 1
 0:1.6.5-1.el7 1
libXdmcp 2
 0:1.1.1-6.1.el7 1
 0:1.1.2-6.el7 1
kde-baseapps-libs 2
 0:4.10.5-4.el7 1
 0:4.10.5-6.el7 1
Show moreā€¦ (110)
libtiff 2
 0:4.0.3-25.el7_2 1
 0:4.0.3-27.el7_3 1
libacl 2
 0:2.2.51-14.el7 1
 0:2.2.51-12.el7 1
kde-runtime-libs 2
 0:4.10.5-8.el7 1
 0:4.10.5-11.el7 1
libcom_err 2
 0:1.42.9-19.el7 1
 0:1.42.9-11.el7 1
systemd-libs 2
 0:219-57.el7 1
 0:219-30.el7 1
giflib 2
 0:4.1.6-9.el7 2
libXi 2
 0:1.7.9-1.el7 1
 0:1.7.4-2.el7 1
xz-libs 2
 0:5.2.2-1.el7 2
tcp_wrappers-libs 2
 0:7.6-77.el7 2
libcap 2
 0:2.22-8.el7 1
 0:2.22-9.el7 1
libXv 2
 0:1.0.10-2.el7 1
 0:1.0.11-1.el7 1
pulseaudio-libs 2
 0:10.0-5.el7 1
 0:6.0-8.el7 1
freetype 2
 0:2.4.11-12.el7 1
 0:2.4.11-15.el7 1
expat 2
 0:2.1.0-10.el7_3 1
 0:2.1.0-8.el7 1
dbus-libs 2
 1:1.10.24-7.el7 1
 1:1.10.24-15.el7 1
gsm 2
 0:1.0.13-11.el7 2
libasyncns 2
 0:0.8-7.el7 2
liberation-sans-fonts 2
 1:1.07.2-15.el7 1
 1:1.07.2-16.el7 1
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
libXpm 2
 0:3.5.11-3.el7 1
 0:3.5.12-1.el7 1
qca2 2
 0:2.0.3-7.el7 2
kdelibs-ktexteditor 2
 6:4.14.8-6.el7_3 1
 6:4.14.8-5.el7_2 1
ilmbase 2
 0:1.0.3-7.el7 2
orc 2
 0:0.4.22-5.el7 1
 0:0.4.26-1.el7 1
strigi-libs 2
 0:0.7.7-12.20120626.el7 1
 0:0.7.7-13.20120626.el7 1
libXtst 2
 0:1.2.3-1.el7 1
 0:1.2.2-2.1.el7 1
kdelibs 2
 6:4.14.8-5.el7_2 1
 6:4.14.8-6.el7_3 1
elfutils-libelf 2
 0:0.176-5.el7 1
 0:0.170-4.el7 1
gstreamer-plugins-base 2
 0:0.10.36-10.el7 2
openssl-libs 2
 1:1.0.2k-21.el7_9 1
 1:1.0.2k-12.el7 1
libXScrnSaver 2
 0:1.2.2-6.1.el7 2
libXft 2
 0:2.3.2-2.el7 2
ibus-qt 2
 0:1.3.2-4.el7 2
libgcc 2
 0:4.8.5-11.el7 1
 0:4.8.5-28.el7 1
qt-x11 2
 1:4.8.7-2.el7 1
 1:4.8.5-13.el7 1
libXrender 2
 0:0.9.8-2.1.el7 1
 0:0.9.10-1.el7 1
libXext 2
 0:1.3.3-3.el7 2
libsndfile 2
 0:1.0.25-10.el7 2
libicu 2
 0:50.1.2-15.el7 2
gstreamer-plugins-good 2
 0:0.10.31-11.el7 1
 0:0.10.31-13.el7 1
jasper-libs 2
 0:1.900.1-29.el7 1
 0:1.900.1-31.el7 1
glibc-common 2
 0:2.17-222.el7 1
 0:2.17-157.el7 1
glibc 2
 0:2.17-222.el7 1
 0:2.17-157.el7 1
phonon-backend-gstreamer 2
 2:4.6.3-3.el7 2
zlib 2
 0:1.2.7-17.el7 1
 0:1.2.7-19.el7_9 1
libSM 2
 0:1.2.2-2.el7 2
glib2 2
 0:2.46.2-4.el7 1
 0:2.54.2-2.el7 1
qt 2
 1:4.8.7-2.el7 1
 1:4.8.5-13.el7 1
libXinerama 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
kde-workspace-libs 2
 0:4.11.19-12.el7 1
 0:4.11.19-8.el7 1
libogg 2
 2:1.3.0-7.el7 2
kde-style-oxygen 2
 0:4.11.19-12.el7 1
 0:4.11.19-8.el7 1
libjpeg-turbo 2
 0:1.2.90-5.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.176-5.el7 1
 0:0.170-4.el7 1
krb5-libs 2
 0:1.15.1-18.el7 1
 0:1.15.1-50.el7 1
libuuid 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-33.el7 1
libgcrypt 2
 0:1.5.3-12.el7_1.1 1
 0:1.5.3-14.el7 1
libICE 2
 0:1.0.9-2.el7 1
 0:1.0.9-9.el7 1
pulseaudio-libs-glib2 2
 0:6.0-8.el7 1
 0:10.0-5.el7 1
wqy-zenhei-fonts 2
 0:0.9.46-11.el7 2
libXrandr 2
 0:1.4.2-2.el7 1
 0:1.5.1-2.el7 1
kde-baseapps 2
 0:4.10.5-6.el7 1
 0:4.10.5-4.el7 1
libXfixes 2
 0:5.0.3-1.el7 2
alsa-lib 2
 0:1.1.1-1.el7 1
 0:1.1.4.1-2.el7 1
gamin 2
 0:0.1.10-16.el7 2
libstdc++ 2
 0:4.8.5-11.el7 1
 0:4.8.5-28.el7 1
libv4l 2
 0:0.9.5-4.el7 2
jbigkit-libs 2
 0:2.0-11.el7 2
libattr 2
 0:2.4.46-13.el7 1
 0:2.4.46-12.el7 1
attica 2
 0:0.4.2-1.el7 2
keyutils-libs 2
 0:1.5.8-3.el7 2
dejavu-sans-fonts 2
 0:2.33-6.el7 2
dbusmenu-qt 2
 0:0.9.2-7.el7 2
phonon 2
 0:4.6.0-10.el7 2
libxml2 2
 0:2.9.1-6.el7_2.3 2
libffi 2
 0:3.0.13-18.el7 2
OpenEXR-libs 2
 0:1.7.1-7.el7 2
kdenetwork-kget 2
 7:4.10.5-8.el7_0 2
libpng 2
 2:1.5.13-7.el7_2 2
libmng 2
 0:1.0.10-14.el7 2
soprano 2
 0:2.9.2-3.el7 2
kactivities 2
 0:4.10.5-3.el7 2
pcre 2
 0:8.32-17.el7 2
libvorbis 2
 1:1.3.3-8.el7 2
libXcursor 2
 0:1.1.14-2.1.el7 1
 0:1.1.14-8.el7 1
libselinux 2
 0:2.5-12.el7 1
 0:2.5-15.el7 1
libxcb 2
 0:1.13-1.el7 1
 0:1.12-1.el7 1
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
gstreamer 2
 0:0.10.36-7.el7 2
libXau 2
 0:1.0.8-2.1.el7 2
flac-libs 2
 0:1.3.0-5.el7_1 2
mesa-libGL 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
kde-l10n-Korean 1
 0:4.10.5-2.el7 1
paratype-pt-sans-fonts 1
 0:20101909-3.el7 1
google-crosextra-carlito-fonts 1
 0:1.103-0.2.20130920.el7 1
thai-scalable-waree-fonts 1
 0:0.5.0-7.el7 1
fontconfig 1
 0:2.10.95-10.el7 1
libglvnd 1
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 1
urw-fonts 1
 0:2.4-16.el7 1
libXdamage 1
 0:1.1.4-4.1.el7 1
libdrm 1
 0:2.4.83-2.el7 1
nhn-nanum-gothic-fonts 1
 0:3.020-9.el7 1
kde-l10n-Chinese 1
 0:4.10.5-2.el7 1
lz4 1
 0:1.7.5-2.el7 1
libglvnd-glx 1
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 1
libxshmfence 1
 0:1.2-1.el7 1
mesa-libglapi 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
json-c 1
 0:0.11-4.el7_0 1
libXxf86vm 1
 0:1.1.4-1.el7 1
liberation-mono-fonts 1
 1:1.07.2-15.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
KJS::PropertyMap::getPropertyNames(KJS::PropertyNameArray&, KJS::PropertyMap::PropertyMode) const
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x72bd8
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
2
KJS::JSObject::getOwnPropertyNames(KJS::ExecState*, KJS::PropertyNameArray&, KJS::PropertyMap::PropertyMode)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x6bec0
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
3
KJS::ObjectObjectFuncImp::callAsFunction(KJS::ExecState*, KJS::JSObject*, KJS::List const&)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x62649
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
4
KJS::Machine::runBlock(KJS::ExecState*, WTF::Vector<unsigned char, 0ul> const&, KJS::ExecState*)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x839e5
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
5
KJS::FunctionImp::callAsFunction(KJS::ExecState*, KJS::JSObject*, KJS::List const&)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x681ee
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
6
KJS::Machine::runBlock(KJS::ExecState*, WTF::Vector<unsigned char, 0ul> const&, KJS::ExecState*)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x839e5
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
7
KJS::FunctionImp::callAsFunction(KJS::ExecState*, KJS::JSObject*, KJS::List const&)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x681ee
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
8
KJS::Machine::runBlock(KJS::ExecState*, WTF::Vector<unsigned char, 0ul> const&, KJS::ExecState*)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x839e5
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
9
KJS::FunctionImp::callAsFunction(KJS::ExecState*, KJS::JSObject*, KJS::List const&)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x681ee
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
10
KJS::FunctionProtoFunc::callAsFunction(KJS::ExecState*, KJS::JSObject*, KJS::List const&)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x4e2f5
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
11
KJS::Machine::runBlock(KJS::ExecState*, WTF::Vector<unsigned char, 0ul> const&, KJS::ExecState*)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x839e5
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
12
KJS::FunctionImp::callAsFunction(KJS::ExecState*, KJS::JSObject*, KJS::List const&)
/usr/lib64/libkjs.so.4.14.8 0x681ee
Build id: 6b9c85c190c692034775b0b3c6507a553ef473c8
-
13
KJS::JSEventListener::handleEvent(DOM::Event&)
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x497533
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
14
DOM::EventTargetImpl::handleLocalEvents(DOM::EventImpl*, bool)
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x2d078d
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
15
DOM::NodeImpl::dispatchGenericEvent(DOM::EventImpl*, int&)
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x2abec9
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
16
DOM::NodeImpl::dispatchWindowEvent(DOM::EventImpl*)
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x2abfab
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
17
DOM::HTMLDocumentImpl::close()
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x303efe
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
18
KHTMLPart::checkEmitLoadEvent()
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x21d2f3
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
19
KHTMLPart::checkCompleted()
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x226ee2
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
20
KHTMLPart::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**)
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x24de18
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
21
QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x19b33a
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
22
khtml::Loader::requestDone(khtml::DocLoader*, khtml::CachedObject*)
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x3fe07b
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
23
khtml::Loader::slotFinished(KJob*)
/usr/lib64/libkhtml.so.5.14.8 0x405139
Build id: 5e189055ce9e55bed2a588c373d782a17b168f6d
-
24
QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x19b33a
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
25
KJob::result(KJob*)
/usr/lib64/libkdecore.so.5.14.8 0x132282
Build id: b07201beda2bae0df6317c65ae39c9c2a0c7b2ec
-
26
KJob::emitResult()
/usr/lib64/libkdecore.so.5.14.8 0x1322c0
Build id: b07201beda2bae0df6317c65ae39c9c2a0c7b2ec
-
27
KIO::SimpleJob::slotFinished()
/usr/lib64/libkio.so.5.14.8 0xfe5ea
Build id: 4b5f7fd42f10c21dcee19f54923918153de0b22d
-
28
KIO::TransferJob::slotFinished()
/usr/lib64/libkio.so.5.14.8 0xff74e
Build id: 4b5f7fd42f10c21dcee19f54923918153de0b22d
-
29
QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x19b33a
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
30
KIO::SlaveInterface::dispatch(int, QByteArray const&)
/usr/lib64/libkio.so.5.14.8 0x19cd36
Build id: 4b5f7fd42f10c21dcee19f54923918153de0b22d
-
31
KIO::SlaveInterface::dispatch()
/usr/lib64/libkio.so.5.14.8 0x19a85e
Build id: 4b5f7fd42f10c21dcee19f54923918153de0b22d
-
32
KIO::Slave::gotInput()
/usr/lib64/libkio.so.5.14.8 0x18f576
Build id: 4b5f7fd42f10c21dcee19f54923918153de0b22d
-
33
QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x19b33a
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
34
KIO::ConnectionPrivate::dequeue() [clone .part.13]
/usr/lib64/libkio.so.5.14.8 0xcc8b1
Build id: 4b5f7fd42f10c21dcee19f54923918153de0b22d
-
35
QObject::event(QEvent*)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x19f8ce
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
36
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
/usr/lib64/libQtGui.so.4.8.7 0x1ca10c
Build id: 7b87a1bc4b919e338cd301dc7fe6bb41af9fa9fc
-
37
QApplication::notify(QObject*, QEvent*)
/usr/lib64/libQtGui.so.4.8.7 0x1d09e5
Build id: 7b87a1bc4b919e338cd301dc7fe6bb41af9fa9fc
-
38
KApplication::notify(QObject*, QEvent*)
/usr/lib64/libkdeui.so.5.14.8 0x23fa9a
Build id: d827f812bd16fbc34f5926785e2ed8804dedce3b
-
39
QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x1868ad
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
40
QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x189a95
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
41
postEventSourceDispatch(_GSource*, int (*)(void*), void*)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x1b5c5e
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
42
g_main_context_dispatch
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5400.2 0x4a969
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
43
g_main_context_iterate.isra.22
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5400.2 0x4acc8
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
44
g_main_context_iteration
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5400.2 0x4ad7c
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
45
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x1b53de
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
46
QGuiEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/usr/lib64/libQtGui.so.4.8.7 0x26f0d6
Build id: 7b87a1bc4b919e338cd301dc7fe6bb41af9fa9fc
-
47
QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x18533f
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
48
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x18568d
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
49
QCoreApplication::exec()
/usr/lib64/libQtCore.so.4.8.7 0x18ad59
Build id: 75818494501688708d32f7f2a67fb82c388456f0
-
50
kdemain
/usr/lib64/libkdeinit4_konqueror.so 0xb6ff6
Build id: 134d343ec9300ef681b5455cc521d1239ea7496c
-
51
launch(int, char const*, char const*, char const*, int, char const*, bool, char const*, bool, char const*)
/usr/bin/kdeinit4 0x7fa0
Build id: 94102b06b0213451987d901b82ac7936d7c93c1c
-
52
handle_launcher_request(int, char const*) [clone .isra.14]
/usr/bin/kdeinit4 0x8deb
Build id: 94102b06b0213451987d901b82ac7936d7c93c1c
-
53
handle_requests(int)
/usr/bin/kdeinit4 0x9457
Build id: 94102b06b0213451987d901b82ac7936d7c93c1c
-
54
main
/usr/bin/kdeinit4 0x5148
Build id: 94102b06b0213451987d901b82ac7936d7c93c1c
-