Crash in meta_screen_free

Similar reports
Problem #6534
Component
mutter
Last affected version
0:3.14.4-31.el7
Executable
/usr/bin/mutter
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-04-28
Last occurrence
2021-04-28
Unique reports
1
Quality
-10

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
libX11 2
 0:1.6.3-3.el7 2
libXi 2
 0:1.7.4-2.el7 2
libXfixes 2
 0:5.0.1-2.1.el7 2
Show moreā€¦ (77)
libbluray 2
 0:0.2.3-5.el7 2
mesa-libglapi 2
 0:11.2.2-2.20160614.el7 2
libstdc++ 2
 0:4.8.5-11.el7 2
json-glib 2
 0:1.0.2-1.el7 2
glib2 2
 0:2.46.2-4.el7 2
PackageKit-gtk3-module 2
 0:1.0.7-6.el7.centos 2
dconf 2
 0:0.22.0-2.el7 2
xz-libs 2
 0:5.2.2-1.el7 2
libtdb 2
 0:1.3.8-1.el7_2 2
libpng 2
 2:1.5.13-7.el7_2 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
libXcomposite 2
 0:0.4.4-4.1.el7 2
libXxf86vm 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
pcre 2
 0:8.32-15.el7_2.1 2
cogl 2
 0:1.18.2-12.el7 2
mesa-dri-drivers 2
 0:11.2.2-2.20160614.el7 2
libattr 2
 0:2.4.46-12.el7 2
expat 2
 0:2.1.0-10.el7_3 2
libXcursor 2
 0:1.1.14-2.1.el7 2
clutter 2
 0:1.20.0-10.el7 2
libxcb 2
 0:1.11-4.el7 2
mutter 2
 0:3.14.4-31.el7 2
libXrender 2
 0:0.9.8-2.1.el7 2
libcap 2
 0:2.22-8.el7 2
libXau 2
 0:1.0.8-2.1.el7 2
libgcc 2
 0:4.8.5-11.el7 2
fontconfig 2
 0:2.10.95-10.el7 2
libICE 2
 0:1.0.9-2.el7 2
glibc-common 2
 0:2.17-157.el7_3.5 2
libXinerama 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.166-2.el7 2
atk 2
 0:2.14.0-1.el7 2
libSM 2
 0:1.2.2-2.el7 2
libXdamage 2
 0:1.1.4-4.1.el7 2
libuuid 2
 0:2.23.2-33.el7_3.2 2
libdrm 2
 0:2.4.67-3.el7 2
dbus-libs 2
 1:1.10.24-13.el7_6 2
libcanberra-gtk3 2
 0:0.30-5.el7 2
cairo 2
 0:1.14.2-1.el7 2
libXext 2
 0:1.3.3-3.el7 2
libcanberra 2
 0:0.30-5.el7 2
graphite2 2
 0:1.3.10-1.el7_3 2
libxkbfile 2
 0:1.0.8-5.el7 2
elfutils-libelf 2
 0:0.166-2.el7 2
libogg 2
 2:1.3.0-7.el7 2
libselinux 2
 0:2.5-14.1.el7 2
mesa-libgbm 2
 0:11.2.2-2.20160614.el7 2
gtk3 2
 0:3.14.13-20.el7_3.1 2
libvorbis 2
 1:1.3.3-8.el7 2
startup-notification 2
 0:0.12-8.el7 2
libtool-ltdl 2
 0:2.4.2-22.el7_3 2
upower 2
 0:0.99.2-1.el7 2
glibc 2
 0:2.17-157.el7_3.5 2
gdk-pixbuf2 2
 0:2.31.6-3.el7 2
nss-softokn-freebl 2
 0:3.16.2.3-14.4.el7 2
mesa-private-llvm 2
 0:3.8.1-1.el7 2
xcb-util 2
 0:0.4.0-2.el7 2
harfbuzz 2
 0:0.9.36-1.el7 2
zlib 2
 0:1.2.7-17.el7 2
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
pixman 2
 0:0.34.0-1.el7 2
at-spi2-atk 2
 0:2.14.1-1.el7 2
libXrandr 2
 0:1.4.2-2.el7 2
gnome-desktop3 2
 0:3.14.2-2.el7 2
libgcrypt 2
 0:1.5.3-13.el7_3.1 2
pango 2
 0:1.36.8-2.el7 2
gobject-introspection 2
 0:1.42.0-1.el7 2
mesa-libGL 2
 0:11.2.2-2.20160614.el7 2
mesa-libEGL 2
 0:11.2.2-2.20160614.el7 2
cairo-gobject 2
 0:1.14.2-1.el7 2
freetype 2
 0:2.4.11-12.el7 2
gvfs 2
 0:1.22.4-8.el7 2
libffi 2
 0:3.0.13-18.el7 2
at-spi2-core 2
 0:2.14.1-2.el7 2
libxshmfence 2
 0:1.2-1.el7 2
libxml2 2
 0:2.9.1-6.el7_2.3 2
systemd-libs 2
 0:219-30.el7_3.9 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
meta_screen_free
/usr/lib64/libmutter.so.0.0.0 0x71cc7
Build id: 38871f193770c3844899632b9e3dc241d98ed30b
-
2
meta_display_close
/usr/lib64/libmutter.so.0.0.0 0x61ccd
Build id: 38871f193770c3844899632b9e3dc241d98ed30b
-
3
meta_display_open
/usr/lib64/libmutter.so.0.0.0 0x62fb2
Build id: 38871f193770c3844899632b9e3dc241d98ed30b
-
4
meta_run
/usr/lib64/libmutter.so.0.0.0 0x6d4ae
Build id: 38871f193770c3844899632b9e3dc241d98ed30b
-
5
main
/usr/bin/mutter 0xd25
Build id: f6bc1db8b5a0899f1c85b43349cb9ab4d7373c0f
-