Crash in raise

Similar reports
Problem #396054
Component
qmmp
Last affected version
0:1.3.6-2.fc32
Executable
/usr/bin/qmmp
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-05-18
Last occurrence
2021-06-17
Unique reports
2
Quality
-41

Statistics

Operating system Unique / Total count
Fedora 32 2 / 3
Operating system Count
Fedora 32 3
Architecture Count
x86_64 3
Related packages Count
glib2 4
 0:2.64.5-1.fc32 4
libcurl 3
 0:7.69.1-5.fc32 3
mesa-libgbm 3
 0:20.1.6-1.fc32 3
Show moreā€¦ (132)
gtk3 3
 0:3.24.22-1.fc32 3
pcre2 3
 0:10.35-4.fc32 3
libssh 3
 0:0.9.4-3.fc32 3
mesa-libEGL 3
 0:20.1.6-1.fc32 3
krb5-libs 3
 0:1.18.2-20.fc32 3
pcre2-utf16 3
 0:10.35-4.fc32 3
pango 2
 0:1.44.7-2.fc32 2
libunistring 2
 0:0.9.10-7.fc32 2
libsidplayfp 2
 0:2.0.2-1.fc32 2
libwayland-cursor 2
 0:1.18.0-1.fc32 2
libdatrie 2
 0:0.2.9-11.fc32 2
openssl-libs 2
 1:1.1.1g-1.fc32 2
libXfixes 2
 0:5.0.3-11.fc32 2
libpng 2
 2:1.6.37-3.fc32 2
pixman 2
 0:0.40.0-1.fc32 2
libmad 2
 0:0.15.1b-29.fc32 2
libcdio-paranoia 2
 0:10.2+2.0.0-4.fc32 2
libattr 2
 0:2.4.48-8.fc32 2
adwaita-icon-theme 2
 0:3.36.1-1.fc32 2
mesa-libglapi 2
 0:20.1.8-1.fc32 2
flac-libs 2
 0:1.3.3-2.fc32 2
adwaita-qt5 2
 0:1.1.3-2.fc32 2
sssd-common 2
 0:2.3.1-2.fc32 2
libcom_err 2
 0:1.45.5-3.fc32 2
fribidi 2
 0:1.0.9-1.fc32 2
zlib 2
 0:1.2.11-21.fc32 2
qt5-qtbase-gui 2
 0:5.14.2-5.fc32 2
libthai 2
 0:0.1.28-4.fc32 2
qmmp 2
 0:1.3.6-2.fc32 2
libarchive 2
 0:3.4.3-1.fc32 2
gnucash 2
 0:4.1-1.fc32 2
libXrandr 2
 0:1.5.2-3.fc32 2
qgnomeplatform 2
 0:0.6.1-2.fc32 2
cairo 2
 0:1.16.0-8.fc32 2
libmodplug 2
 1:0.8.9.0-10.fc32 2
libICE 2
 0:1.0.10-3.fc32 2
xz-libs 2
 0:5.2.5-1.fc32 2
opusfile 2
 0:0.12-1.fc32 2
qt5-qtx11extras 2
 0:5.14.2-1.fc32 2
libvorbis 2
 1:1.3.6-6.fc32 2
wavpack 2
 0:5.3.0-1.fc32 2
wildmidi-libs 2
 0:0.4.3-4.fc32 2
libXrender 2
 0:0.9.10-11.fc32 2
game-music-emu 2
 0:0.6.2-3.fc31 2
libcdio 2
 0:2.0.0-6.fc32 2
mpg123-libs 2
 0:1.25.12-2.fc32 2
libdrm 2
 0:2.4.102-1.fc32 2
libXinerama 2
 0:1.1.4-5.fc32 2
libXi 2
 0:1.7.10-3.fc32 2
libxcrypt 2
 0:4.4.17-1.fc32 2
libuuid 2
 0:2.35.2-1.fc32 2
gvfs-client 2
 0:1.44.1-1.fc32 2
libxmp 2
 0:4.4.1-10.fc32 2
glibc-langpack-bg 2
 0:2.31-4.fc32 2
pulseaudio-libs 2
 0:13.99.1-4.fc32 2
glibc-all-langpacks 2
 0:2.31-4.fc32 2
pcre 2
 0:8.44-1.fc32 2
libwayland-egl 2
 0:1.18.0-1.fc32 2
libidn2 2
 0:2.3.0-2.fc32 2
libicu 2
 0:65.1-2.fc32 2
libgcrypt 2
 0:1.8.5-3.fc32 2
libXtst 2
 0:1.2.3-11.fc32 2
libglvnd-egl 2
 1:1.3.1-1.fc32 2
libjpeg-turbo 2
 0:2.0.4-3.fc32 2
libepoxy 2
 0:1.5.4-2.fc32 2
graphite2 2
 0:1.3.14-1.fc32 2
sssd-client 2
 0:2.3.1-2.fc32 2
gnome-icon-theme 2
 0:3.12.0-13.fc32 2
libXau 2
 0:1.0.9-3.fc32 2
libglvnd-glx 2
 1:1.3.1-1.fc32 2
libgcc 2
 0:10.2.1-1.fc32 2
libpciaccess 2
 0:0.16-2.fc32 2
glibc 2
 0:2.31-4.fc32 2
mesa-dri-drivers 2
 0:20.1.8-1.fc32 2
harfbuzz 2
 0:2.6.4-3.fc32 2
qmmp-plugin-pack 2
 0:1.3.1-2.fc32 2
libstdc++ 2
 0:10.2.1-1.fc32 2
libblkid 2
 0:2.35.2-1.fc32 2
libX11-xcb 2
 0:1.6.12-1.fc32 2
libX11 2
 0:1.6.12-1.fc32 2
gdk-pixbuf2 2
 0:2.40.0-2.fc32 2
libSM 2
 0:1.2.3-5.fc32 2
dbus-libs 2
 1:1.12.20-1.fc32 2
gsm 2
 0:1.0.18-6.fc32 2
libwayland-server 2
 0:1.18.0-1.fc32 2
libselinux 2
 0:3.0-5.fc32 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.8-2.fc32 2
libacl 2
 0:2.2.53-5.fc32 2
libgpg-error 2
 0:1.36-3.fc32 2
cyrus-sasl-lib 2
 0:2.1.27-4.fc32 2
libffi 2
 0:3.1-24.fc32 2
libxcb 2
 0:1.13.1-4.fc32 2
libXcomposite 2
 0:0.4.5-2.fc32 2
at-spi2-core 2
 0:2.36.0-1.fc32 2
qt5-qtwayland 2
 0:5.14.2-4.fc32 2
libbrotli 2
 0:1.0.7-10.fc32 2
atk 2
 0:2.36.0-1.fc32 2
cairo-gobject 2
 0:1.16.0-8.fc32 2
libmount 2
 0:2.35.2-1.fc32 2
libzstd 2
 0:1.4.5-4.fc32 2
libpsl 2
 0:0.21.0-4.fc32 2
libasyncns 2
 0:0.8-18.fc32 2
hicolor-icon-theme 2
 0:0.17-8.fc32 2
qt5-qtbase 2
 0:5.14.2-5.fc32 2
freetype 2
 0:2.10.2-1.fc32 2
libwayland-client 2
 0:1.18.0-1.fc32 2
libsndfile 2
 0:1.0.28-12.fc32 2
keyutils-libs 2
 0:1.6-4.fc32 2
libxshmfence 2
 0:1.3-6.fc32 2
libnghttp2 2
 0:1.41.0-1.fc32 2
lz4-libs 2
 0:1.9.1-2.fc32 2
enca 2
 0:1.19-5.fc32 2
opus 2
 0:1.3.1-3.fc32 2
libcddb 2
 0:1.3.2-31.fc32 2
libcap 2
 0:2.26-7.fc32 2
abattis-cantarell-fonts 2
 0:0.201-2.fc32 2
libxml2 2
 0:2.9.10-3.fc32 2
libXext 2
 0:1.3.4-3.fc32 2
fontconfig 2
 0:2.13.92-9.fc32 2
libogg 2
 2:1.3.4-2.fc32 2
systemd-libs 2
 0:245.7-1.fc32 2
at-spi2-atk 2
 0:2.34.2-1.fc32 2
libglvnd 2
 1:1.3.1-1.fc32 2
libxkbcommon 2
 0:0.10.0-2.fc32 2
expat 2
 0:2.2.8-2.fc32 2
qt5-qtsvg 2
 0:5.14.2-1.fc32 2
libXdamage 2
 0:1.1.5-2.fc32 2
libprojectM 2
 0:3.1.3-1.fc32 2
taglib 2
 0:1.11.1-12.fc32 2
libXcursor 2
 0:1.2.0-2.fc32 2
openldap 2
 0:2.4.47-4.fc32 2
dconf 2
 0:0.36.0-1.fc32 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3c9e5
Build id: d278249792061c6b74d1693ca59513be1def13f2
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x25895
Build id: d278249792061c6b74d1693ca59513be1def13f2
-
3
qt_message_output(QtMsgType, QMessageLogContext const&, QString const&) [clone .cold]
/lib64/libQt5Core.so.5 0x91a7f
Build id: db58cf89823065f79edaac19f485efef17e01c9d
-
4
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x5b8c9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
5
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::resize(QSize const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x610f9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
6
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x6135d
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
7
QBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5Gui.so.5 0x28cdad
Build id: 580ca26332a2e9bf5cfc5f2a9a3a69d01ead6f67
-
8
QWidgetRepaintManager::paintAndFlush()
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x182e0e
Build id: a071081ed51b13b252c7d36e42231172bd761741
-
9
QWidget::event(QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x1b3a97
Build id: a071081ed51b13b252c7d36e42231172bd761741
-
10
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x172063
Build id: a071081ed51b13b252c7d36e42231172bd761741
-
11
QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25afc0
Build id: db58cf89823065f79edaac19f485efef17e01c9d
-
12
QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25dc47
Build id: db58cf89823065f79edaac19f485efef17e01c9d
-
13
postEventSourceDispatch(_GSource*, int (*)(void*), void*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a70a7
Build id: db58cf89823065f79edaac19f485efef17e01c9d
-
14
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5278f
Build id: aec0426b7e5e732943938e9bcf67ee3cb8f74ce2
-
15
g_main_context_iterate.constprop.0
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52b18
Build id: aec0426b7e5e732943938e9bcf67ee3cb8f74ce2
-
16
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52be3
Build id: aec0426b7e5e732943938e9bcf67ee3cb8f74ce2
-
17
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6b73
Build id: db58cf89823065f79edaac19f485efef17e01c9d
-
18
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25991b
Build id: db58cf89823065f79edaac19f485efef17e01c9d
-
19
QCoreApplication::exec()
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2615a6
Build id: db58cf89823065f79edaac19f485efef17e01c9d
-
20
main
/usr/bin/qmmp 0x7dbb
Build id: 29415bb288e99b4ef47e0e3ff45670a3f847c1d6
-