Crash in raise

Similar reports
Problem #5924
Component
ekiga
Last affected version
0:4.0.1-8.el7
Executable
/usr/bin/ekiga
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2020-11-17
Last occurrence
2021-01-28
Unique reports
3
Quality
-36

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 3 / 9
Operating system Count
CentOS 7 9
Architecture Count
x86_64 9
Related packages Count
glib2 15
 0:2.56.1-8.el7 12
 0:2.56.1-7.el7 3
libXrender 9
 0:0.9.10-1.el7 9
hicolor-icon-theme 9
 0:0.12-7.el7 9
Show moreā€¦ (169)
libXrandr 9
 0:1.5.1-2.el7 9
libXi 9
 0:1.7.9-1.el7 9
libgdata 9
 0:0.17.9-1.el7 9
abattis-cantarell-fonts 9
 0:0.0.25-1.el7 9
libXtst 9
 0:1.2.3-1.el7 9
libglvnd-egl 9
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 9
ptlib 9
 0:2.10.10-6.el7 9
cyrus-sasl-lib 9
 0:2.1.26-23.el7 9
glibc-common 9
 0:2.17-317.el7 9
cyrus-sasl-gssapi 9
 0:2.1.26-23.el7 9
alsa-lib 9
 0:1.1.8-1.el7 9
ibus-gtk2 9
 0:1.5.17-12.el7_9 6
 0:1.5.17-11.el7 3
xz-libs 9
 0:5.2.2-1.el7 9
fontconfig 9
 0:2.13.0-4.3.el7 9
libXau 9
 0:1.0.8-2.1.el7 9
keyutils-libs 9
 0:1.5.8-3.el7 9
pcre 9
 0:8.32-17.el7 9
libical 9
 0:3.0.3-2.el7 9
dconf 9
 0:0.28.0-4.el7 9
json-glib 9
 0:1.4.2-2.el7 9
atk 9
 0:2.28.1-2.el7 9
libtdb 9
 0:1.3.18-1.el7 9
libnotify 9
 0:0.7.7-1.el7 9
GConf2 9
 0:3.2.6-8.el7 9
libXv 9
 0:1.0.11-1.el7 9
gsm 9
 0:1.0.13-11.el7 9
libdb 9
 0:5.3.21-25.el7 9
evolution-data-server 9
 0:3.28.5-5.el7 9
libsoup 9
 0:2.62.2-2.el7 9
liboauth 9
 0:0.9.7-4.el7 9
lz4 9
 0:1.8.3-1.el7 9
libselinux 9
 0:2.5-15.el7 9
libv4l 9
 0:0.9.5-4.el7 9
glibc 9
 0:2.17-317.el7 9
libogg 9
 2:1.3.0-7.el7 9
boost-signals 9
 0:1.53.0-28.el7 9
libcanberra 9
 0:0.30-9.el7 9
nss-util 9
 0:3.53.1-1.el7_9 9
libXext 9
 0:1.3.3-3.el7 9
libvorbis 9
 1:1.3.3-8.el7.1 9
libblkid 9
 0:2.23.2-65.el7 9
libstdc++ 9
 0:4.8.5-44.el7 9
libgcrypt 9
 0:1.5.3-14.el7 9
zlib 9
 0:1.2.7-18.el7 9
ibus-libs 9
 0:1.5.17-12.el7_9 6
 0:1.5.17-11.el7 3
libcurl 9
 0:7.29.0-59.el7_9.1 6
 0:7.29.0-59.el7 3
libsecret 9
 0:0.18.6-1.el7 9
gcr 9
 0:3.28.0-1.el7 9
openldap 9
 0:2.4.44-22.el7 9
libffi 9
 0:3.0.13-19.el7 9
freetype 9
 0:2.8-14.el7_9.1 9
nss-softokn-freebl 9
 0:3.53.1-6.el7_9 9
libXfixes 9
 0:5.0.3-1.el7 9
systemd-libs 9
 0:219-78.el7_9.2 6
 0:219-78.el7 3
harfbuzz 9
 0:1.7.5-2.el7 9
dbus-glib 9
 0:0.100-7.el7 9
fribidi 9
 0:1.0.2-1.el7_7.1 9
libicu 9
 0:50.2-4.el7_7 9
elfutils-libs 9
 0:0.176-5.el7 9
libssh2 9
 0:1.8.0-4.el7 9
p11-kit 9
 0:0.23.5-3.el7 9
pango 9
 0:1.42.4-4.el7_7 9
dbus-libs 9
 1:1.10.24-15.el7 9
adwaita-icon-theme 9
 0:3.28.0-1.el7 9
pulseaudio-libs 9
 0:10.0-5.el7 7
 0:10.0-6.el7_9 2
libuuid 9
 0:2.23.2-65.el7 9
libsndfile 9
 0:1.0.25-12.el7 9
bzip2-libs 9
 0:1.0.6-13.el7 9
libXcomposite 9
 0:0.4.4-4.1.el7 9
libgpg-error 9
 0:1.12-3.el7 9
gnome-online-accounts 9
 0:3.28.2-1.el7 9
libidn 9
 0:1.28-4.el7 9
PackageKit-gtk3-module 9
 0:1.1.10-2.el7.centos 9
libjpeg-turbo 9
 0:1.2.90-8.el7 9
libSM 9
 0:1.2.2-2.el7 9
libasyncns 9
 0:0.8-7.el7 9
dejavu-sans-mono-fonts 9
 0:2.33-6.el7 9
libcap 9
 0:2.22-11.el7 9
openssl-libs 9
 1:1.0.2k-19.el7 7
 1:1.0.2k-21.el7_9 2
flac-libs 9
 0:1.3.0-5.el7_1 9
pixman 9
 0:0.34.0-1.el7 9
libcanberra-gtk2 9
 0:0.30-9.el7 9
libcom_err 9
 0:1.42.9-19.el7 9
libXcursor 9
 0:1.1.15-1.el7 9
krb5-libs 9
 0:1.15.1-50.el7 9
elfutils-libelf 9
 0:0.176-5.el7 9
libglvnd-glx 9
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 9
libmount 9
 0:2.23.2-65.el7 9
evolution-data-server-langpacks 9
 0:3.28.5-5.el7 9
graphite2 9
 0:1.3.10-1.el7_3 9
libtheora 9
 1:1.1.1-8.el7 9
ekiga 9
 0:4.0.1-8.el7 9
cyrus-sasl-md5 9
 0:2.1.26-23.el7 9
libpng 9
 2:1.5.13-8.el7 9
adwaita-gtk2-theme 9
 0:3.28-2.el7 9
gvfs-client 9
 0:1.36.2-4.el7 9
libxml2 9
 0:2.9.1-6.el7.5 9
gnome-icon-theme 9
 0:3.12.0-1.el7 9
libICE 9
 0:1.0.9-9.el7 9
libglvnd 9
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 9
libXdamage 9
 0:1.1.4-4.1.el7 9
libgcc 9
 0:4.8.5-44.el7 9
speex 9
 0:1.2-0.19.rc1.el7 9
libX11 9
 0:1.6.7-3.el7_9 9
libXinerama 9
 0:1.1.3-2.1.el7 9
nspr 9
 0:4.25.0-2.el7_9 9
libattr 9
 0:2.4.46-13.el7 9
tcp_wrappers-libs 9
 0:7.6-77.el7 9
libtool-ltdl 9
 0:2.4.2-22.el7_3 9
expat 9
 0:2.1.0-12.el7 9
cyrus-sasl-plain 9
 0:2.1.26-23.el7 9
sqlite 9
 0:3.7.17-8.el7_7.1 9
gdk-pixbuf2 9
 0:2.36.12-3.el7 9
cairo 9
 0:1.15.12-4.el7 9
libthai 9
 0:0.1.14-9.el7 9
libxcb 9
 0:1.13-1.el7 9
cyrus-sasl-scram 9
 0:2.1.26-23.el7 9
opal 9
 0:3.10.10-4.el7 9
SDL 9
 0:1.2.15-17.el7 9
gtk2 9
 0:2.24.31-1.el7 9
nss 9
 0:3.53.1-3.el7_9 9
alsa-plugins-pulseaudio 6
 0:1.1.6-1.el7 6
gtk2-devel 6
 0:2.24.31-1.el7 6
libwayland-server 3
 0:1.15.0-1.el7 3
enchant 3
 1:1.6.0-8.el7 3
orc 3
 0:0.4.26-1.el7 3
libwebp 3
 0:0.3.0-7.el7 3
libwayland-egl 3
 0:1.15.0-1.el7 3
libldb 3
 0:1.5.4-1.el7 3
gnutls 3
 0:3.3.29-9.el7_6 3
nettle 3
 0:2.7.1-8.el7 3
libwbclient 3
 0:4.10.16-7.el7_9 3
at-spi2-atk 3
 0:2.26.2-1.el7 3
libtevent 3
 0:0.9.39-1.el7 3
jansson 3
 0:2.10-1.el7 3
libepoxy 3
 0:1.5.2-1.el7 3
harfbuzz-icu 3
 0:1.7.5-2.el7 3
libxslt 3
 0:1.1.28-6.el7 3
evolution-ews-langpacks 3
 0:3.28.5-6.el7 3
webkitgtk4-jsc 3
 0:2.28.2-2.el7 3
samba-client-libs 3
 0:4.10.16-7.el7_9 3
evolution-mapi-langpacks 3
 0:3.28.3-2.el7 3
libtalloc 3
 0:2.1.16-1.el7 3
libwayland-cursor 3
 0:1.15.0-1.el7 3
gtkspell3 3
 0:3.0.3-4.el7 3
openchange 3
 0:2.3-3.el7 3
libwayland-client 3
 0:1.15.0-1.el7 3
avahi-libs 3
 0:0.6.31-20.el7 3
evolution 3
 0:3.28.5-10.el7 3
gstreamer1-plugins-bad-free 3
 0:1.10.4-3.el7 3
libseccomp 3
 0:2.3.1-4.el7 3
samba-common-libs 3
 0:4.10.16-7.el7_9 3
gnome-desktop3 3
 0:3.28.2-2.el7 3
webkitgtk4 3
 0:2.28.2-2.el7 3
libglvnd-gles 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
gstreamer1-plugins-base 3
 0:1.10.4-2.el7 3
libXt 3
 0:1.1.5-3.el7 3
hyphen 3
 0:2.8.6-5.el7 3
libtasn1 3
 0:4.10-1.el7 3
at-spi2-core 3
 0:2.28.0-1.el7 3
cups-libs 3
 1:1.6.3-51.el7 3
libxkbcommon 3
 0:0.7.1-3.el7 3
gtk3 3
 0:3.22.30-5.el7 3
gmp 3
 1:6.0.0-15.el7 3
evolution-ews 3
 0:3.28.5-6.el7 3
libcanberra-gtk3 3
 0:0.30-9.el7 3
gstreamer1 3
 0:1.10.4-2.el7 3
evolution-mapi 3
 0:3.28.3-2.el7 3
cairo-gobject 3
 0:1.15.12-4.el7 3

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
3
__libc_message
/lib64/libc.so.6 0x78ed7
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
4
_int_free
/lib64/libc.so.6 0x81299
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
5
SIPMIMEInfo::SetContact(PString const&)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x942db8
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
6
SIPEndPoint::AdjustToRegistration(SIP_PDU&, OpalTransport const&, SIPConnection const*)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x9149cf
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
7
SIP_PDU::SendResponse(OpalTransport&, SIP_PDU&, SIPEndPoint*) const
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x953b4f
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
8
SIPResponse::Send(OpalTransport&, SIP_PDU const&)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x95a5ea
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
9
SIPEndPoint::OnReceivedOPTIONS(OpalTransport&, SIP_PDU&)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x90c89e
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
10
SIPEndPoint::OnReceivedConnectionlessPDU(OpalTransport&, SIP_PDU*)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x91d3d4
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
11
SIPEndPoint::OnReceivedPDU(OpalTransport&, SIP_PDU*)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x91b03d
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
12
SIPEndPoint::HandlePDU(OpalTransport&)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x90e1c4
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
13
SIPEndPoint::NewIncomingConnection(OpalTransport*)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x91548a
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
14
OpalEndPoint::ListenerCallback(PThread&, long)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x505199
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
15
OpalListener::ListenForConnections(PThread&, long)
/lib64/libopal.so.3.10.10 0x549d4d
Build id: b93e422dc7dc928b7cbed39545eace2c4f739639
-
16
PThread::PX_ThreadStart(void*)
/lib64/libpt.so.2.10.10 0x36f00c
Build id: 9644fa0ab95931ae5bd3f89f4b77d1f2cfd7145c
-
17
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
18
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe96d
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-