Crash in dbus_watch_handle

Similar reports
Problem #386
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.4-21.el7_7.1
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-05-27
Last occurrence
2023-10-11
Unique reports
4
Quality
-20

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 4 / 5
Operating system Count
CentOS 7 5
Architecture Count
x86_64 5
Related packages Count
openldap 5
 0:2.4.44-25.el7_9 2
 0:2.4.40-9.el7_2 1
 0:2.4.44-22.el7 1
 0:2.4.44-21.el7_6 1
libtalloc 5
 0:2.1.16-1.el7 3
 0:2.1.14-1.el7 1
 0:2.1.13-1.el7 1
libsss_idmap 5
 0:1.16.2-13.el7_6.8 3
 0:1.16.4-21.el7_7.1 1
 0:1.16.4-21.el7 1
Show moreā€¦ (48)
krb5-libs 5
 0:1.15.1-55.el7_9 2
 0:1.15.1-37.el7_6 1
 0:1.15.1-50.el7 1
 0:1.15.1-8.el7 1
sssd-ldap 5
 0:1.16.2-13.el7_6.8 3
 0:1.16.4-21.el7_7.1 1
 0:1.16.4-21.el7 1
libcollection 5
 0:0.7.0-32.el7 4
 0:0.6.2-25.el7 1
pam 5
 0:1.1.8-23.el7 3
 0:1.1.8-12.el7_1.1 1
 0:1.1.8-22.el7 1
glibc-common 5
 0:2.17-292.el7 2
 0:2.17-326.el7_9 2
 0:2.17-317.el7 1
libsss_certmap 5
 0:1.16.2-13.el7_6.8 3
 0:1.15.2-50.el7_4.8 1
 0:1.16.4-21.el7 1
nss-util 5
 0:3.79.0-1.el7_9 2
 0:3.36.0-1.el7_5 1
 0:3.53.1-1.el7_9 1
 0:3.44.0-3.el7 1
nspr 5
 0:4.34.0-3.1.el7_9 2
 0:4.19.0-1.el7_5 1
 0:4.21.0-1.el7 1
 0:4.25.0-2.el7_9 1
libcap 5
 0:2.22-11.el7 3
 0:2.22-8.el7 1
 0:2.22-10.el7 1
bzip2-libs 5
 0:1.0.6-13.el7 5
libpath_utils 5
 0:0.2.1-32.el7 4
 0:0.2.1-25.el7 1
libini_config 5
 0:1.3.1-32.el7 4
 0:1.3.0-27.el7 1
libgcc 5
 0:4.8.5-44.el7 3
 0:4.8.5-39.el7 1
 0:4.8.5-4.el7 1
glibc 5
 0:2.17-326.el7_9 2
 0:2.17-292.el7 2
 0:2.17-317.el7 1
glib2 5
 0:2.56.1-9.el7_9 2
 0:2.56.1-8.el7 1
 0:2.56.1-5.el7 1
 0:2.42.2-5.el7 1
libbasicobjects 5
 0:0.1.1-32.el7 4
 0:0.1.1-25.el7 1
audit-libs 5
 0:2.8.5-4.el7 4
 0:2.8.4-4.el7 1
cyrus-sasl-lib 5
 0:2.1.26-24.el7_9 2
 0:2.1.26-23.el7 2
 0:2.1.26-20.el7_2 1
libldb 5
 0:1.5.4-2.el7 2
 0:1.5.4-1.el7 1
 0:1.3.4-1.el7 1
 0:1.4.2-1.el7 1
nss 5
 0:3.79.0-5.el7_9 2
 0:3.53.1-3.el7_9 1
 0:3.44.0-4.el7 1
 0:3.36.0-5.el7_5 1
libtevent 5
 0:0.9.39-1.el7 3
 0:0.9.37-1.el7 2
lz4 5
 0:1.8.3-1.el7 3
 0:1.7.5-2.el7 1
 0:1.7.5-3.el7 1
elfutils-libs 5
 0:0.176-5.el7 3
 0:0.176-2.el7 1
 0:0.163-3.el7 1
nss-softokn-freebl 5
 0:3.79.0-4.el7_9 2
 0:3.44.0-5.el7 1
 0:3.36.0-5.el7_5 1
 0:3.53.1-6.el7_9 1
c-ares 5
 0:1.10.0-3.el7 3
 0:1.10.0-3.el7_9.1 2
systemd-libs 5
 0:219-78.el7_9.7 2
 0:219-67.el7 1
 0:219-78.el7_9.2 1
 0:219-62.el7_6.5 1
xz-libs 5
 0:5.2.2-2.el7_9 2
 0:5.2.2-1.el7 2
 0:5.1.2-12alpha.el7 1
libtdb 5
 0:1.3.18-1.el7 3
 0:1.3.15-1.el7 1
 0:1.3.16-1.el7 1
libattr 5
 0:2.4.46-13.el7 4
 0:2.4.46-12.el7 1
pcre 5
 0:8.32-17.el7 4
 0:8.32-15.el7_2.1 1
sssd-client 5
 0:1.16.2-13.el7_6.8 3
 0:1.16.4-21.el7 1
 0:1.16.4-21.el7_7.1 1
libcom_err 5
 0:1.42.9-19.el7 3
 0:1.42.9-7.el7 1
 0:1.42.9-16.el7 1
popt 5
 0:1.13-16.el7 5
sssd-common 5
 0:1.16.2-13.el7_6.8 3
 0:1.16.4-21.el7_7.1 1
 0:1.16.4-21.el7 1
dbus-libs 5
 1:1.10.24-15.el7 3
 1:1.10.24-13.el7_6 1
 1:1.10.24-7.el7 1
elfutils-libelf 5
 0:0.176-5.el7 3
 0:0.176-2.el7 1
 0:0.163-3.el7 1
libref_array 5
 0:0.1.5-32.el7 4
 0:0.1.5-25.el7 1
openssl-libs 5
 1:1.0.2k-19.el7 3
 1:1.0.2k-26.el7_9 2
libgcrypt 5
 0:1.5.3-14.el7 4
 0:1.5.3-12.el7_1.1 1
libdhash 5
 0:0.5.0-32.el7 4
 0:0.4.3-25.el7 1
libselinux 5
 0:2.5-15.el7 3
 0:2.5-14.1.el7 2
libgpg-error 5
 0:1.12-3.el7 5
libcap-ng 5
 0:0.7.5-4.el7 5
keyutils-libs 5
 0:1.5.8-3.el7 5
sqlite 4
 0:3.7.17-8.el7_7.1 3
 0:3.7.17-8.el7 1
zlib 4
 0:1.2.7-21.el7_9 2
 0:1.2.7-18.el7 1
 0:1.2.7-15.el7 1
nss-softokn 4
 0:3.79.0-4.el7_9 2
 0:3.53.1-6.el7_9 1
 0:3.44.0-5.el7 1
dell-system-update 1
 0:1.4.0-17.02.00 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
dbus_watch_handle
/lib64/libdbus-1.so.3 0x2dd59
Build id: 4da68882743c6e55964532594f9b68eac0757ed9
-
2
sbus_watch_handler
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x47b38
Build id: 41deea66070fd3d3808a81221e6540bc94f105fe
-
3
tevent_common_invoke_fd_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6423
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
4
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xc5a7
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
5
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xa837
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
6
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x5bdd
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
7
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x5e0b
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
8
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xa7d7
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
9
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x53993
Build id: 41deea66070fd3d3808a81221e6540bc94f105fe
-
10
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 30d923232fc31d74dc87da34633f786a3d1a77ab
-