Crash in rb_shell_load_uri

Similar reports
Problem #18326
Component
rhythmbox
Last affected version
0:3.4.2-2.el7
Executable
/usr/bin/rhythmbox
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-05-28
Last occurrence
2021-08-26
Unique reports
3
Quality
-80

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 3 / 3
Operating system Count
CentOS 7 3
Architecture Count
x86_64 3
Related packages Count
gtk3 5
 0:3.22.30-6.el7 4
 0:3.22.30-5.el7 1
atk 4
 0:2.28.1-2.el7 4
gdk-pixbuf2 4
 0:2.36.12-3.el7 4
Show moreā€¦ (124)
glib2 4
 0:2.56.1-8.el7 3
 0:2.56.1-9.el7_9 1
pixman 3
 0:0.34.0-1.el7 3
libxkbcommon 3
 0:0.7.1-3.el7 3
gobject-introspection 3
 0:1.56.1-1.el7 3
pcre 3
 0:8.32-17.el7 3
libcap 3
 0:2.22-11.el7 3
lz4 3
 0:1.8.3-1.el7 3
libpeas 3
 0:1.22.0-1.el7 3
libuuid 3
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
 0:2.23.2-65.el7 1
libwayland-cursor 3
 0:1.15.0-1.el7 3
libusbx 3
 0:1.0.21-1.el7 3
avahi-libs 3
 0:0.6.31-20.el7 3
libxcb 3
 0:1.13-1.el7 3
libepoxy 3
 0:1.5.2-1.el7 3
libffi 3
 0:3.0.13-19.el7 3
libsecret 3
 0:0.18.6-1.el7 3
libgudev1 3
 0:219-78.el7_9.3 2
 0:219-78.el7_9.2 1
pango 3
 0:1.42.4-4.el7_7 3
libblkid 3
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
 0:2.23.2-65.el7 1
zlib 3
 0:1.2.7-19.el7_9 2
 0:1.2.7-18.el7 1
glibc 3
 0:2.17-324.el7_9 1
 0:2.17-323.el7_9 1
 0:2.17-317.el7 1
brasero-libs 3
 0:3.12.2-5.el7 3
libgcc 3
 0:4.8.5-44.el7 3
harfbuzz 3
 0:1.7.5-2.el7 3
hicolor-icon-theme 3
 0:0.12-7.el7 3
at-spi2-atk 3
 0:2.26.2-1.el7 3
libglvnd 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
libusbmuxd 3
 0:1.0.10-5.el7 3
adwaita-icon-theme 3
 0:3.28.0-1.el7 3
libXcomposite 3
 0:0.4.4-4.1.el7 3
libproxy 3
 0:0.4.11-11.el7 3
libXcursor 3
 0:1.1.15-1.el7 3
libselinux 3
 0:2.5-15.el7 3
cairo 3
 0:1.15.12-4.el7 3
dbus-libs 3
 1:1.10.24-15.el7 3
glibc-common 3
 0:2.17-323.el7_9 1
 0:2.17-317.el7 1
 0:2.17-324.el7_9 1
libXrender 3
 0:0.9.10-1.el7 3
libwayland-client 3
 0:1.15.0-1.el7 3
librsvg2 3
 0:2.40.20-1.el7 3
libimobiledevice 3
 0:1.2.0-1.el7 3
graphite2 3
 0:1.3.10-1.el7_3 3
libmodman 3
 0:2.0.1-8.el7 3
totem-pl-parser 3
 0:3.26.1-1.el7 3
gstreamer1 3
 0:1.10.4-2.el7 3
libcom_err 3
 0:1.42.9-19.el7 3
at-spi2-core 3
 0:2.28.0-1.el7 3
libtasn1 3
 0:4.10-1.el7 3
libmount 3
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
 0:2.23.2-65.el7 1
elfutils-libelf 3
 0:0.176-5.el7 3
freetype 3
 0:2.8-14.el7_9.1 3
dconf 3
 0:0.28.0-4.el7 3
libcroco 3
 0:0.6.12-6.el7_9 3
libXrandr 3
 0:1.5.1-2.el7 3
cairo-gobject 3
 0:1.15.12-4.el7 3
expat 3
 0:2.1.0-12.el7 3
libplist 3
 0:1.12-3.el7 3
libpeas-gtk 3
 0:1.22.0-1.el7 3
openssl-libs 3
 1:1.0.2k-21.el7_9 2
 1:1.0.2k-19.el7 1
libxml2 3
 0:2.9.1-6.el7.5 3
nss-softokn-freebl 3
 0:3.53.1-6.el7_9 3
libstdc++ 3
 0:4.8.5-44.el7 3
libpng 3
 2:1.5.13-8.el7 3
libsoup 3
 0:2.62.2-2.el7 3
orc 3
 0:0.4.26-1.el7 3
libglvnd-egl 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
gstreamer1-plugins-base 3
 0:1.10.4-2.el7 3
libtdb 3
 0:1.3.18-1.el7 3
elfutils-libs 3
 0:0.176-5.el7 3
libwayland-egl 3
 0:1.15.0-1.el7 3
libglvnd-glx 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
libX11 3
 0:1.6.7-3.el7_9 3
rhythmbox 3
 0:3.4.2-2.el7 3
libXinerama 3
 0:1.1.3-2.1.el7 3
libXi 3
 0:1.7.9-1.el7 3
libattr 3
 0:2.4.46-13.el7 3
lzo 3
 0:2.06-8.el7 3
xz-libs 3
 0:5.2.2-1.el7 3
gnome-icon-theme 3
 0:3.12.0-1.el7 3
libthai 3
 0:0.1.14-9.el7 3
libgpod 3
 0:0.8.2-12.el7 3
avahi-glib 3
 0:0.6.31-20.el7 3
libarchive 3
 0:3.1.2-14.el7_7 3
bzip2-libs 3
 0:1.0.6-13.el7 3
libdmapsharing 3
 0:2.9.37-1.el7 3
libnotify 3
 0:0.7.7-1.el7 3
libXfixes 3
 0:5.0.3-1.el7 3
libXdamage 3
 0:1.1.4-4.1.el7 3
nettle 3
 0:2.7.1-8.el7 2
 0:2.7.1-9.el7_9 1
libXext 3
 0:1.3.3-3.el7 3
libacl 3
 0:2.2.51-15.el7 3
libXau 3
 0:1.0.8-2.1.el7 3
glib-networking 3
 0:2.56.1-1.el7 3
systemd-libs 3
 0:219-78.el7_9.3 2
 0:219-78.el7_9.2 1
libgpg-error 3
 0:1.12-3.el7 3
gvfs-client 3
 0:1.36.2-4.el7 3
json-glib 3
 0:1.4.2-2.el7 3
libmtp 3
 0:1.1.14-1.el7 3
libgcrypt 3
 0:1.5.3-14.el7 3
sqlite 3
 0:3.7.17-8.el7_7.1 3
fribidi 3
 0:1.0.2-1.el7_7.1 3
fontconfig 3
 0:2.13.0-4.3.el7 3
keyutils-libs 3
 0:1.5.8-3.el7 3
krb5-libs 3
 0:1.15.1-50.el7 3
p11-kit 3
 0:0.23.5-3.el7 3
gnutls 3
 0:3.3.29-9.el7_6 3
gmp 3
 1:6.0.0-15.el7 3
ibus-libs 2
 0:1.5.17-12.el7_9 2
libproxy-mozjs 2
 0:0.4.11-11.el7 2
mozjs17 2
 0:17.0.0-20.el7 2
ibus-gtk3 2
 0:1.5.17-12.el7_9 2
nspr 2
 0:4.25.0-2.el7_9 2
dejavu-sans-fonts 2
 0:2.33-6.el7 2
libogg 1
 2:1.3.0-7.el7 1
gtk3-devel 1
 0:3.22.30-6.el7 1
dejavu-sans-mono-fonts 1
 0:2.33-6.el7 1
webkitgtk3 1
 0:2.4.11-2.el7 1
libcanberra-gtk3 1
 0:0.30-9.el7 1
libtool-ltdl 1
 0:2.4.2-22.el7_3 1
abattis-cantarell-fonts 1
 0:0.0.25-1.el7 1
libvorbis 1
 1:1.3.3-8.el7.1 1
libcanberra 1
 0:0.30-9.el7 1
libicu 1
 0:50.2-4.el7_7 1
PackageKit-gtk3-module 1
 0:1.1.10-2.el7.centos 1
brasero 1
 0:3.12.2-5.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
rb_shell_load_uri
/lib64/librhythmbox-core.so.10 0x52d71
Build id: 89de462d95d2f4e4f2e6ac3be06b6cbf13e171e0
-
2
impl_open
/lib64/librhythmbox-core.so.10 0x42c72
Build id: 89de462d95d2f4e4f2e6ac3be06b6cbf13e171e0
-
3
ffi_call_unix64
/lib64/libffi.so.6 0x5e2c
Build id: 7be2dc09660d2d01f922aa5f2e9bbd01d01e8906
-
4
ffi_call
/lib64/libffi.so.6 0x5755
Build id: 7be2dc09660d2d01f922aa5f2e9bbd01d01e8906
-
5
g_cclosure_marshal_generic_va
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x10705
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
6
_g_closure_invoke_va
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfc97
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
7
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29747
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
8
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
9
load_state_changed_cb
/lib64/librhythmbox-core.so.10 0x41f5a
Build id: 89de462d95d2f4e4f2e6ac3be06b6cbf13e171e0
-
10
ffi_call_unix64
/lib64/libffi.so.6 0x5e2c
Build id: 7be2dc09660d2d01f922aa5f2e9bbd01d01e8906
-
11
ffi_call
/lib64/libffi.so.6 0x5755
Build id: 7be2dc09660d2d01f922aa5f2e9bbd01d01e8906
-
12
g_cclosure_marshal_generic
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x102a8
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
13
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
14
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
15
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
16
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
17
ffi_call_unix64
/lib64/libffi.so.6 0x5e2c
Build id: 7be2dc09660d2d01f922aa5f2e9bbd01d01e8906
-
18
ffi_call
/lib64/libffi.so.6 0x5755
Build id: 7be2dc09660d2d01f922aa5f2e9bbd01d01e8906
-
19
g_cclosure_marshal_generic
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x102a8
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
20
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
21
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
22
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
23
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
24
action_state_notify
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa77f8
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
25
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
26
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
27
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
28
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
29
g_object_dispatch_properties_changed
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x14334
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
30
g_object_notify
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x16749
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
31
g_simple_action_set_state
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xab85d
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
32
g_action_change_state
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xaa0cc
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
33
idle_handle_load_complete
/lib64/librhythmbox-core.so.10 0x4fd2f
Build id: 89de462d95d2f4e4f2e6ac3be06b6cbf13e171e0
-
34
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
35
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
36
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
37
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
38
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa3790
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
39
rb_application_run
/lib64/librhythmbox-core.so.10 0x4315c
Build id: 89de462d95d2f4e4f2e6ac3be06b6cbf13e171e0
-
40
main
/usr/bin/rhythmbox 0xe25
Build id: 5514ec080b6fbba6f0d766c81945650ca0417104
-