Crash in ??

Similar reports
Problem #1001
Component
totem
Last affected version
1:3.26.2-1.el7
Executable
/usr/bin/totem
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-07-01
Last occurrence
2022-02-09
Unique reports
2
Quality
-25

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 2 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
atk 3
 0:2.28.1-1.el7 3
gdk-pixbuf2 3
 0:2.36.12-3.el7 3
glib2 3
 0:2.56.1-5.el7 3
Show moreā€¦ (109)
libwayland-cursor 2
 0:1.15.0-1.el7 2
json-glib 2
 0:1.4.2-2.el7 2
libevdev 2
 0:1.5.6-1.el7 2
libgudev1 2
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-67.el7_7.1 1
libblkid 2
 0:2.23.2-61.el7 1
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
libffi 2
 0:3.0.13-18.el7 2
gstreamer1 2
 0:1.10.4-2.el7 2
hicolor-icon-theme 2
 0:0.12-7.el7 2
expat 2
 0:2.1.0-10.el7_3 2
xz-libs 2
 0:5.2.2-1.el7 2
libxml2 2
 0:2.9.1-6.el7_2.3 2
cairo-gobject 2
 0:1.15.12-4.el7 2
libcap 2
 0:2.22-10.el7 2
systemd-libs 2
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-67.el7_7.1 1
nss-softokn-freebl 2
 0:3.53.1-6.el7_9 1
 0:3.44.0-5.el7 1
clutter-gst3 2
 0:3.0.26-1.el7 2
gtk3 2
 0:3.22.30-3.el7 2
libXfixes 2
 0:5.0.3-1.el7 2
libglvnd 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
pcre 2
 0:8.32-17.el7 2
libvorbis 2
 1:1.3.3-8.el7.1 2
libattr 2
 0:2.4.46-13.el7 2
libgcrypt 2
 0:1.5.3-14.el7 2
totem-pl-parser 2
 0:3.26.1-1.el7 2
libthai 2
 0:0.1.14-9.el7 2
libcanberra 2
 0:0.30-5.el7 2
PackageKit-gtk3-module 2
 0:1.1.10-1.el7.centos 2
openssl-libs 2
 1:1.0.2k-19.el7 2
libXdamage 2
 0:1.1.4-4.1.el7 2
dconf 2
 0:0.28.0-4.el7 2
libglvnd-egl 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
gobject-introspection 2
 0:1.56.1-1.el7 2
fontconfig 2
 0:2.13.0-4.3.el7 2
gstreamer1-plugins-base 2
 0:1.10.4-2.el7 2
clutter-gtk 2
 0:1.8.4-1.el7 2
libxcb 2
 0:1.13-1.el7 2
libXi 2
 0:1.7.9-1.el7 2
dbus-libs 2
 1:1.10.24-13.el7_6 2
gstreamer1-plugins-good 2
 0:1.10.4-2.el7 2
glibc 2
 0:2.17-292.el7 2
cairo 2
 0:1.15.12-4.el7 2
libuuid 2
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
 0:2.23.2-61.el7 1
libinput 2
 0:1.10.7-2.el7 2
libcanberra-gtk3 2
 0:0.30-5.el7 2
clutter 2
 0:1.26.2-2.el7 2
libogg 2
 2:1.3.0-7.el7 2
libacl 2
 0:2.2.51-14.el7 2
libdrm 2
 0:2.4.97-2.el7 2
graphite2 2
 0:1.3.10-1.el7_3 2
at-spi2-core 2
 0:2.28.0-1.el7 2
zlib 2
 0:1.2.7-18.el7 2
libglvnd-glx 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
libXext 2
 0:1.3.3-3.el7 2
pixman 2
 0:0.34.0-1.el7 2
libwacom 2
 0:0.30-1.el7 2
lzo 2
 0:2.06-8.el7 2
libX11 2
 0:1.6.7-2.el7 2
elfutils-libelf 2
 0:0.176-2.el7 2
libgcc 2
 0:4.8.5-39.el7 2
glibc-common 2
 0:2.17-292.el7 2
mtdev 2
 0:1.1.5-5.el7 2
libxkbcommon 2
 0:0.7.1-3.el7 2
libepoxy 2
 0:1.5.2-1.el7 2
freetype 2
 0:2.8-14.el7 2
at-spi2-atk 2
 0:2.26.2-1.el7 2
mesa-libgbm 2
 0:18.3.4-5.el7 2
libXcursor 2
 0:1.1.15-1.el7 2
libXau 2
 0:1.0.8-2.1.el7 2
libselinux 2
 0:2.5-14.1.el7 2
gvfs-client 2
 0:1.36.2-3.el7 2
fribidi 2
 0:1.0.2-1.el7 2
totem 2
 1:3.26.2-1.el7 2
libwayland-server 2
 0:1.15.0-1.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.176-2.el7 2
librsvg2 2
 0:2.40.20-1.el7 2
libpeas-gtk 2
 0:1.22.0-1.el7 2
libcroco 2
 0:0.6.12-4.el7 2
abattis-cantarell-fonts 2
 0:0.0.25-1.el7 2
gnome-desktop3 2
 0:3.28.2-2.el7 2
orc 2
 0:0.4.26-1.el7 2
lz4 2
 0:1.7.5-3.el7 2
libpng 2
 2:1.5.13-7.el7_2 2
harfbuzz 2
 0:1.7.5-2.el7 2
libtool-ltdl 2
 0:2.4.2-22.el7_3 2
libmount 2
 0:2.23.2-61.el7 1
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
libXrender 2
 0:0.9.10-1.el7 2
libseccomp 2
 0:2.3.1-3.el7 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
libXinerama 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
libtdb 2
 0:1.3.16-1.el7 2
grilo 2
 0:0.3.6-1.el7 2
libXrandr 2
 0:1.5.1-2.el7 2
libarchive 2
 0:3.1.2-12.el7 2
pango 2
 0:1.42.4-4.el7_7 2
libpeas 2
 0:1.22.0-1.el7 2
cogl 2
 0:1.22.2-2.el7 2
libwayland-egl 2
 0:1.15.0-1.el7 2
libwayland-client 2
 0:1.15.0-1.el7 2
libXcomposite 2
 0:0.4.4-4.1.el7 2
mesa-libglapi 1
 0:18.3.4-5.el7 1
adwaita-icon-theme 1
 0:3.28.0-1.el7 1
gtk3-devel 1
 0:3.22.30-3.el7 1
libxshmfence 1
 0:1.2-1.el7 1
libstdc++ 1
 0:4.8.5-39.el7 1
mesa-libGL 1
 0:18.3.4-5.el7 1
libXxf86vm 1
 0:1.1.4-1.el7 1
libpciaccess 1
 0:0.14-1.el7 1
mesa-dri-drivers 1
 0:18.3.4-5.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x3bae0
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
2
g_hash_table_lookup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x3b024
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
3
_g_daemon_vfs_mountspec_get_uri_scheme
/usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so 0xd514
Build id: a158de4c8b332a632f69c84675a00a919b7ccf18
-
4
g_daemon_file_get_uri_scheme
/usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so 0x1318d
Build id: a158de4c8b332a632f69c84675a00a919b7ccf18
-
5
totem_pl_parser_scheme_is_ignored
/lib64/libtotem-plparser.so.18 0xa9af
Build id: 822540935cad6b0321b49adbd9c8527e9c699eee
-
6
totem_pl_parser_parse_with_base
/lib64/libtotem-plparser.so.18 0xbdff
Build id: 822540935cad6b0321b49adbd9c8527e9c699eee
-
7
parse_thread
/lib64/libtotem-plparser.so.18 0xbf83
Build id: 822540935cad6b0321b49adbd9c8527e9c699eee
-
8
g_task_thread_pool_thread
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8df4d
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
9
g_thread_pool_thread_proxy
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x73edc
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_thread_proxy
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x73540
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7e65
Build id: 8b33f7f8c86f8d544c63c5541a8e42b3ddfef8b1
-
12
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe88d
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-