Crash in g_logv

Similar reports
Problem #95126
Component
gnome-shell
Last affected version
0:3.14.4-37.el7
Executable
/usr/bin/gnome-shell
Error name
SIGTRAP 5
First occurrence
2021-07-11
Last occurrence
2021-07-11
Unique reports
1
Quality
-141

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 1
Operating system Count
CentOS 7 1
Architecture Count
x86_64 1
Related packages Count
systemd-libs 2
 0:219-19.el7 1
 0:219-78.el7 1
libgudev1 2
 0:219-78.el7 1
 0:219-19.el7 1
mesa-libGL 1
 0:10.6.5-3.20150824.el7 1
Show moreā€¦ (136)
sqlite 1
 0:3.7.17-8.el7 1
dbus-glib 1
 0:0.100-7.el7 1
gdk-pixbuf2 1
 0:2.31.6-3.el7 1
mesa-libEGL 1
 0:10.6.5-3.20150824.el7 1
ibus-libs 1
 0:1.5.3-13.el7 1
libXtst 1
 0:1.2.2-2.1.el7 1
libXau 1
 0:1.0.8-2.1.el7 1
libXinerama 1
 0:1.1.3-2.1.el7 1
fontconfig 1
 0:2.10.95-7.el7 1
pcre 1
 0:8.32-15.el7 1
krb5-libs 1
 0:1.13.2-10.el7 1
librsvg2 1
 0:2.39.0-1.el7 1
libtasn1 1
 0:3.8-2.el7 1
gstreamer1 1
 0:1.4.5-1.el7 1
libsndfile 1
 0:1.0.25-10.el7 1
gsettings-desktop-schemas 1
 0:3.14.2-1.el7 1
bzip2-libs 1
 0:1.0.6-13.el7 1
telepathy-logger 1
 0:0.8.0-5.el7 1
gnome-shell 1
 0:3.14.4-37.el7 1
accountsservice-libs 1
 0:0.6.35-9.el7 1
libuuid 1
 0:2.23.2-26.el7 1
libcanberra-gtk3 1
 0:0.30-5.el7 1
pango 1
 0:1.36.8-2.el7 1
libXext 1
 0:1.3.3-3.el7 1
libXi 1
 0:1.7.4-2.el7 1
PackageKit-gtk3-module 1
 0:1.0.7-5.el7.centos 1
gtk3 1
 0:3.14.13-16.el7 1
libX11 1
 0:1.6.7-2.el7 1
mesa-dri-drivers 1
 0:10.6.5-3.20150824.el7 1
harfbuzz 1
 0:0.9.36-1.el7 1
hicolor-icon-theme 1
 0:0.12-7.el7 1
xz-libs 1
 0:5.1.2-12alpha.el7 1
readline 1
 0:6.2-9.el7 1
libstdc++ 1
 0:4.8.5-44.el7 1
dejavu-sans-mono-fonts 1
 0:2.33-6.el7 1
abattis-cantarell-fonts 1
 0:0.0.16-3.el7 1
pixman 1
 0:0.32.6-3.el7 1
caribou 1
 0:0.4.16-1.el7 1
cairo 1
 0:1.14.2-1.el7 1
libcap 1
 0:2.22-8.el7 1
xcb-util 1
 0:0.4.0-2.el7 1
shared-mime-info 1
 0:1.1-9.el7 1
tcp_wrappers-libs 1
 0:7.6-77.el7 1
dconf 1
 0:0.22.0-2.el7 1
libpng 1
 2:1.5.13-5.el7 1
lz4 1
 0:1.8.3-1.el7 1
libxcb 1
 0:1.13-1.el7 1
libjpeg-turbo 1
 0:1.2.90-5.el7 1
libcom_err 1
 0:1.42.9-7.el7 1
libffi 1
 0:3.0.13-16.el7 1
trousers 1
 0:0.3.13-1.el7 1
glib-networking 1
 0:2.42.0-1.el7 1
cogl 1
 0:1.18.2-10.el7 1
libSM 1
 0:1.2.2-2.el7 1
gdm 1
 1:3.14.2-12.el7 1
p11-kit 1
 0:0.20.7-3.el7 1
libXcomposite 1
 0:0.4.4-4.1.el7 1
telepathy-glib 1
 0:0.24.0-1.el7 1
gcr 1
 0:3.14.0-1.el7 1
libxkbfile 1
 0:1.0.8-5.el7 1
libasyncns 1
 0:0.8-7.el7 1
nspr 1
 0:4.10.8-2.el7_1 1
elfutils-libelf 1
 0:0.176-5.el7 1
graphite2 1
 0:1.2.2-5.el7 1
libcroco 1
 0:0.6.8-5.el7 1
pulseaudio-libs 1
 0:6.0-7.el7 1
libICE 1
 0:1.0.9-2.el7 1
pulseaudio-libs-glib2 1
 0:6.0-7.el7 1
NetworkManager-glib 1
 1:1.0.6-27.el7 1
libogg 1
 2:1.3.0-7.el7 1
json-glib 1
 0:1.0.2-1.el7 1
elfutils-libs 1
 0:0.176-5.el7 1
adwaita-icon-theme 1
 0:3.14.1-1.el7 1
zlib 1
 0:1.2.7-18.el7 1
json-c 1
 0:0.11-4.el7_0 1
libxshmfence 1
 0:1.2-1.el7 1
libgcc 1
 0:4.8.5-44.el7 1
keyutils-libs 1
 0:1.5.8-3.el7 1
at-spi2-core 1
 0:2.8.0-6.el7 1
startup-notification 1
 0:0.12-8.el7 1
gtk3-devel 1
 0:3.14.13-16.el7 1
libcanberra 1
 0:0.30-5.el7 1
libXcursor 1
 0:1.1.14-2.1.el7 1
libtool-ltdl 1
 0:2.4.2-20.el7 1
flac-libs 1
 0:1.3.0-5.el7_1 1
glib2 1
 0:2.42.2-5.el7 1
libXrender 1
 0:0.9.8-2.1.el7 1
libbluray 1
 0:0.2.3-5.el7 1
nss-softokn 1
 0:3.16.2.3-13.el7_1 1
libselinux 1
 0:2.2.2-6.el7 1
mesa-libgbm 1
 0:10.6.5-3.20150824.el7 1
glibc-common 1
 0:2.17-317.el7 1
expat 1
 0:2.1.0-8.el7 1
clutter 1
 0:1.20.0-4.el7 1
nss-softokn-freebl 1
 0:3.16.2.3-13.el7_1 1
libgpg-error 1
 0:1.12-3.el7 1
ncurses-libs 1
 0:5.9-13.20130511.el7 1
mesa-private-llvm 1
 0:3.6.2-2.el7 1
libXdamage 1
 0:1.1.4-4.1.el7 1
cairo-gobject 1
 0:1.14.2-1.el7 1
libsecret 1
 0:0.18.2-2.el7 1
upower 1
 0:0.99.2-1.el7 1
libxml2 1
 0:2.9.1-5.el7_1.2 1
mutter 1
 0:3.14.4-17.el7 1
nss 1
 0:3.19.1-18.el7 1
mozjs24 1
 0:24.2.0-6.el7 1
gnutls 1
 0:3.3.8-12.el7_1.1 1
gnome-desktop3 1
 0:3.14.2-2.el7 1
nettle 1
 0:2.7.1-4.el7 1
gmp 1
 1:6.0.0-11.el7 1
gjs 1
 0:1.42.0-1.el7 1
openssl-libs 1
 1:1.0.1e-42.el7.9 1
glibc 1
 0:2.17-317.el7 1
libtdb 1
 0:1.3.6-2.el7 1
libvorbis 1
 1:1.3.3-8.el7 1
freetype 1
 0:2.4.11-11.el7 1
libnm-gtk 1
 0:1.0.6-2.el7 1
libattr 1
 0:2.4.46-12.el7 1
gnome-icon-theme 1
 0:3.12.0-1.el7 1
libgcrypt 1
 0:1.5.3-12.el7_1.1 1
gvfs 1
 0:1.22.4-6.el7 1
gnome-bluetooth-libs 1
 1:3.14.1-1.el7 1
gsm 1
 0:1.0.13-11.el7 1
polkit 1
 0:0.112-5.el7 1
gnome-menus 1
 0:3.13.3-3.el7 1
atk 1
 0:2.14.0-1.el7 1
gobject-introspection 1
 0:1.42.0-1.el7 1
libsoup 1
 0:2.48.1-3.el7 1
nss-util 1
 0:3.19.1-4.el7_1 1
libXfixes 1
 0:5.0.1-2.1.el7 1
mesa-libglapi 1
 0:10.6.5-3.20150824.el7 1
dbus-libs 1
 1:1.6.12-13.el7 1
libdrm 1
 0:2.4.60-3.el7 1
libXrandr 1
 0:1.4.2-2.el7 1
at-spi2-atk 1
 0:2.8.1-4.el7 1
libXxf86vm 1
 0:1.1.3-2.1.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
g_logv
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x508d3
Build id: e6df88f3dd1db2f82a68e269838ea67f48a7ca78
-
2
g_log
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x50a4f
Build id: e6df88f3dd1db2f82a68e269838ea67f48a7ca78
-
3
g_wakeup_new
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x8b8a2
Build id: e6df88f3dd1db2f82a68e269838ea67f48a7ca78
-
4
g_main_context_new
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x47066
Build id: e6df88f3dd1db2f82a68e269838ea67f48a7ca78
-
5
g_dbus_connection_send_message_with_reply_sync
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xce502
Build id: 200a550d2f0757492b5fca2acb069be40da52063
-
6
g_dbus_connection_call_sync_internal
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xce9c3
Build id: 200a550d2f0757492b5fca2acb069be40da52063
-
7
g_dbus_connection_call_sync
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xd0758
Build id: 200a550d2f0757492b5fca2acb069be40da52063
-
8
ffi_call_unix64
/lib64/libffi.so.6 0x5dac
Build id: 4d7e2c7d3cfb908d6e0887be357d2caca4e99579
-
9
ffi_call
/lib64/libffi.so.6 0x56d5
Build id: 4d7e2c7d3cfb908d6e0887be357d2caca4e99579
-
10
/lib64/libgjs.so.0 0x2f19e
Build id: 72ce1cea5e297a045275b344ea12d54fcc7dac1e
-
11
/lib64/libgjs.so.0 0x3065b
Build id: 72ce1cea5e297a045275b344ea12d54fcc7dac1e
-
12
js::Invoke(JSContext*, JS::CallArgs, js::MaybeConstruct)
/lib64/libmozjs-24.so 0xec482
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
13
js::Invoke(JSContext*, JS::Value const&, JS::Value const&, unsigned int, JS::Value*, JS::Value*)
/lib64/libmozjs-24.so 0xfbc13
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
14
js::jit::DoCallFallback(JSContext*, js::jit::BaselineFrame*, js::jit::ICCall_Fallback*, unsigned int, JS::Value*, JS::MutableHandle<JS::Value>)
/lib64/libmozjs-24.so 0x356fc0
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
15
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x19baa2
Build id: f661f01d5570d658ef1ee970fe90d894b636f15a
-
16
anonymous function
/lib64/libmozjs-24.so 0x324d0c8 -
17
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x193854
Build id: f661f01d5570d658ef1ee970fe90d894b636f15a
-
18
EnterBaseline(JSContext*, js::jit::EnterJitData&) [clone .part.192]
/lib64/libmozjs-24.so 0x35e965
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
19
js::jit::EnterBaselineMethod(JSContext*, js::RunState&)
/lib64/libmozjs-24.so 0x35f1da
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
20
js::RunScript(JSContext*, js::RunState&)
/lib64/libmozjs-24.so 0xf9c37
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
21
js::Invoke(JSContext*, JS::CallArgs, js::MaybeConstruct)
/lib64/libmozjs-24.so 0xec2ba
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
22
js::Invoke(JSContext*, JS::Value const&, JS::Value const&, unsigned int, JS::Value*, JS::Value*)
/lib64/libmozjs-24.so 0xfbc13
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
23
js::jit::DoCallFallback(JSContext*, js::jit::BaselineFrame*, js::jit::ICCall_Fallback*, unsigned int, JS::Value*, JS::MutableHandle<JS::Value>)
/lib64/libmozjs-24.so 0x356fc0
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
24
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x19baa2
Build id: f661f01d5570d658ef1ee970fe90d894b636f15a
-
25
anonymous function
/lib64/libmozjs-24.so 0x345f2c8 -
26
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x193854
Build id: f661f01d5570d658ef1ee970fe90d894b636f15a
-
27
EnterBaseline(JSContext*, js::jit::EnterJitData&) [clone .part.192]
/lib64/libmozjs-24.so 0x35e965
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
28
js::jit::EnterBaselineMethod(JSContext*, js::RunState&)
/lib64/libmozjs-24.so 0x35f1da
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
29
js::RunScript(JSContext*, js::RunState&)
/lib64/libmozjs-24.so 0xf9c37
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
30
js::Invoke(JSContext*, JS::CallArgs, js::MaybeConstruct)
/lib64/libmozjs-24.so 0xec2ba
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
31
js_fun_apply(JSContext*, unsigned int, JS::Value*)
/lib64/libmozjs-24.so 0x2065a5
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
32
js::Invoke(JSContext*, JS::CallArgs, js::MaybeConstruct)
/lib64/libmozjs-24.so 0xec304
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
33
js::Invoke(JSContext*, JS::Value const&, JS::Value const&, unsigned int, JS::Value*, JS::Value*)
/lib64/libmozjs-24.so 0xfbc13
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
34
js::jit::DoCallFallback(JSContext*, js::jit::BaselineFrame*, js::jit::ICCall_Fallback*, unsigned int, JS::Value*, JS::MutableHandle<JS::Value>)
/lib64/libmozjs-24.so 0x356fc0
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
35
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x19baa2
Build id: f661f01d5570d658ef1ee970fe90d894b636f15a
-
36
anonymous function
/lib64/libmozjs-24.so 0x533b620 -
37
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x193854
Build id: f661f01d5570d658ef1ee970fe90d894b636f15a
-
38
EnterBaseline(JSContext*, js::jit::EnterJitData&) [clone .part.192]
/lib64/libmozjs-24.so 0x35e965
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
39
js::jit::EnterBaselineMethod(JSContext*, js::RunState&)
/lib64/libmozjs-24.so 0x35f1da
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
40
js::RunScript(JSContext*, js::RunState&)
/lib64/libmozjs-24.so 0xf9c37
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
41
js::Invoke(JSContext*, JS::CallArgs, js::MaybeConstruct)
/lib64/libmozjs-24.so 0xec2ba
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
42
js::CallOrConstructBoundFunction(JSContext*, unsigned int, JS::Value*)
/lib64/libmozjs-24.so 0x206194
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
43
js::Invoke(JSContext*, JS::CallArgs, js::MaybeConstruct)
/lib64/libmozjs-24.so 0xec304
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
44
js::Invoke(JSContext*, JS::Value const&, JS::Value const&, unsigned int, JS::Value*, JS::Value*)
/lib64/libmozjs-24.so 0xfbc13
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
45
JS_CallFunctionValue(JSContext*, JSObject*, JS::Value, unsigned int, JS::Value*, JS::Value*)
/lib64/libmozjs-24.so 0x1a6964
Build id: 9f11bf3ab59e226817475e5b803d97b52c7e1203
-
46
gjs_call_function_value
/lib64/libgjs.so.0 0x2226e
Build id: 72ce1cea5e297a045275b344ea12d54fcc7dac1e
-
47
gjs_closure_invoke
/lib64/libgjs.so.0 0x2cf50
Build id: 72ce1cea5e297a045275b344ea12d54fcc7dac1e
-
48
/lib64/libgjs.so.0 0x3af00
Build id: 72ce1cea5e297a045275b344ea12d54fcc7dac1e
-
49
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfe38
Build id: 6adafd52fc6444c9ae7046d918e885598b257281
-
50
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2175d
Build id: 6adafd52fc6444c9ae7046d918e885598b257281
-
51
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x294c1
Build id: 6adafd52fc6444c9ae7046d918e885598b257281
-
52
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2977f
Build id: 6adafd52fc6444c9ae7046d918e885598b257281
-
53
g_settings_real_change_event
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xbabfc
Build id: 200a550d2f0757492b5fca2acb069be40da52063
-
54
ffi_call_unix64
/lib64/libffi.so.6 0x5dac
Build id: 4d7e2c7d3cfb908d6e0887be357d2caca4e99579
-
55
ffi_call
/lib64/libffi.so.6 0x56d5
Build id: 4d7e2c7d3cfb908d6e0887be357d2caca4e99579
-
56
g_cclosure_marshal_generic_va
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x10ad5
Build id: 6adafd52fc6444c9ae7046d918e885598b257281
-
57
_g_closure_invoke_va
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x10067
Build id: 6adafd52fc6444c9ae7046d918e885598b257281
-
58
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x28b27
Build id: 6adafd52fc6444c9ae7046d918e885598b257281
-
59
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2977f
Build id: 6adafd52fc6444c9ae7046d918e885598b257281
-
60
settings_backend_path_changed
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xbb388
Build id: 200a550d2f0757492b5fca2acb069be40da52063
-
61
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xb620a
Build id: 200a550d2f0757492b5fca2acb069be40da52063
-
62
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x497aa
Build id: e6df88f3dd1db2f82a68e269838ea67f48a7ca78
-
63
g_main_context_iterate.isra.24
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x49af8
Build id: e6df88f3dd1db2f82a68e269838ea67f48a7ca78
-
64
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x49dca
Build id: e6df88f3dd1db2f82a68e269838ea67f48a7ca78
-
65
meta_run
/lib64/libmutter.so.0 0x6bf78
Build id: 13d81be79abeba52b4276e8a19821d6444deda92
-
66
main
/usr/bin/gnome-shell 0x2455
Build id: 20f8b741d50c7f216d52c2c3f27122f950617880
-