Crash in gtk_widget_get_allocation

Similar reports
Problem #179133
Component
evince
Last affected version
0:3.28.2-9.el7
Executable
/usr/bin/evince
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2020-09-25
Last occurrence
2021-02-09
Unique reports
5
Quality
-26

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 5 / 5
Operating system Count
CentOS 7 5
Architecture Count
x86_64 5
Related packages Count
atk 6
 0:2.28.1-2.el7 6
glib2 6
 0:2.56.1-8.el7 3
 0:2.56.1-7.el7 2
 0:2.56.1-5.el7 1
gdk-pixbuf2 6
 0:2.36.12-3.el7 6
Show moreā€¦ (88)
sssd-client 5
 0:1.16.5-10.el7_9.5 4
 0:1.16.4-37.el7 1
libblkid 5
 0:2.23.2-65.el7 4
 0:2.23.2-63.el7 1
glibc-common 5
 0:2.17-317.el7 4
 0:2.17-307.el7.1 1
bzip2-libs 5
 0:1.0.6-13.el7 5
nss-softokn-freebl 5
 0:3.53.1-6.el7_9 4
 0:3.44.0-8.el7_7 1
gtk3 5
 0:3.22.30-6.el7 3
 0:3.22.30-5.el7 2
libxkbcommon 5
 0:0.7.1-3.el7 5
libuuid 5
 0:2.23.2-65.el7 4
 0:2.23.2-63.el7 1
libwayland-cursor 5
 0:1.15.0-1.el7 5
libcap 5
 0:2.22-11.el7 5
lz4 5
 0:1.8.3-1.el7 4
 0:1.7.5-3.el7 1
libseccomp 5
 0:2.3.1-4.el7 5
elfutils-libelf 5
 0:0.176-5.el7 4
 0:0.176-4.el7 1
dconf 5
 0:0.28.0-4.el7 5
libXext 5
 0:1.3.3-3.el7 5
libgpg-error 5
 0:1.12-3.el7 5
xz-libs 5
 0:5.2.2-1.el7 5
at-spi2-atk 5
 0:2.26.2-1.el7 5
poppler-glib 5
 0:0.26.5-43.el7.1 3
 0:0.26.5-43.el7 1
 0:0.26.5-42.el7 1
libcanberra-gtk3 5
 0:0.30-9.el7 5
libwayland-client 5
 0:1.15.0-1.el7 5
lcms2 5
 0:2.6-3.el7 5
libXdamage 5
 0:1.1.4-4.1.el7 5
freetype 5
 0:2.8-14.el7_9.1 4
 0:2.8-14.el7 1
libwayland-egl 5
 0:1.15.0-1.el7 5
cairo-gobject 5
 0:1.15.12-4.el7 5
libgcc 5
 0:4.8.5-44.el7 4
 0:4.8.5-39.el7 1
libXrandr 5
 0:1.5.1-2.el7 5
libX11 5
 0:1.6.7-3.el7_9 4
 0:1.6.7-2.el7 1
glibc 5
 0:2.17-317.el7 4
 0:2.17-307.el7.1 1
fribidi 5
 0:1.0.2-1.el7_7.1 5
evince 5
 0:3.28.2-10.el7 4
 0:3.28.2-9.el7 1
gnome-icon-theme 5
 0:3.12.0-1.el7 5
evince-libs 5
 0:3.28.2-10.el7 4
 0:3.28.2-9.el7 1
libvorbis 5
 1:1.3.3-8.el7.1 5
libattr 5
 0:2.4.46-13.el7 5
libXcomposite 5
 0:0.4.4-4.1.el7 5
libtdb 5
 0:1.3.18-1.el7 5
libpng 5
 2:1.5.13-8.el7 4
 2:1.5.13-7.el7_2 1
gvfs-client 5
 0:1.36.2-4.el7 4
 0:1.36.2-3.el7 1
libglvnd-egl 5
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 5
expat 5
 0:2.1.0-12.el7 4
 0:2.1.0-11.el7 1
elfutils-libs 5
 0:0.176-5.el7 4
 0:0.176-4.el7 1
pango 5
 0:1.42.4-4.el7_7 5
libstdc++ 5
 0:4.8.5-44.el7 4
 0:4.8.5-39.el7 1
zlib 5
 0:1.2.7-18.el7 5
libthai 5
 0:0.1.14-9.el7 5
libXcursor 5
 0:1.1.15-1.el7 5
adwaita-icon-theme 5
 0:3.28.0-1.el7 5
libtool-ltdl 5
 0:2.4.2-22.el7_3 5
libmount 5
 0:2.23.2-65.el7 4
 0:2.23.2-63.el7 1
systemd-libs 5
 0:219-78.el7_9.2 3
 0:219-78.el7 1
 0:219-73.el7_8.5 1
libffi 5
 0:3.0.13-19.el7 5
libjpeg-turbo 5
 0:1.2.90-8.el7 5
libXrender 5
 0:0.9.10-1.el7 5
pixman 5
 0:0.34.0-1.el7 5
libXinerama 5
 0:1.1.3-2.1.el7 5
dbus-libs 5
 1:1.10.24-15.el7 4
 1:1.10.24-13.el7_6 1
abattis-cantarell-fonts 5
 0:0.0.25-1.el7 5
libcanberra 5
 0:0.30-9.el7 5
cairo 5
 0:1.15.12-4.el7 5
jbigkit-libs 5
 0:2.0-11.el7 5
graphite2 5
 0:1.3.10-1.el7_3 5
libgcrypt 5
 0:1.5.3-14.el7 5
libepoxy 5
 0:1.5.2-1.el7 5
gnome-desktop3 5
 0:3.28.2-2.el7 5
libselinux 5
 0:2.5-15.el7 5
PackageKit-gtk3-module 5
 0:1.1.10-2.el7.centos 5
poppler 5
 0:0.26.5-43.el7.1 3
 0:0.26.5-42.el7 1
 0:0.26.5-43.el7 1
libtiff 5
 0:4.0.3-35.el7 4
 0:4.0.3-32.el7 1
libxml2 5
 0:2.9.1-6.el7.5 4
 0:2.9.1-6.el7.4 1
libglvnd-glx 5
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 5
pcre 5
 0:8.32-17.el7 5
openjpeg-libs 5
 0:1.5.1-18.el7 5
libXi 5
 0:1.7.9-1.el7 5
libogg 5
 2:1.3.0-7.el7 5
libglvnd 5
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 5
fontconfig 5
 0:2.13.0-4.3.el7 5
libXfixes 5
 0:5.0.3-1.el7 5
at-spi2-core 5
 0:2.28.0-1.el7 5
libxcb 5
 0:1.13-1.el7 5
harfbuzz 5
 0:1.7.5-2.el7 5
libXau 5
 0:1.0.8-2.1.el7 5
hicolor-icon-theme 5
 0:0.12-7.el7 5
libsecret 5
 0:0.18.6-1.el7 5
libcroco 1
 0:0.6.12-6.el7_9 1
sssd-common 1
 0:1.16.4-37.el7 1
librsvg2 1
 0:2.40.20-1.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
gtk_widget_get_allocation
/lib64/libgtk-3.so.0 0x3846be
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
2
gtk_widget_accessible_get_extents
/lib64/libgtk-3.so.0 0xa7e47
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
3
atk_component_get_extents
/lib64/libatk-1.0.so.0 0xbb8d
Build id: e01bf260f55676dfee51152db1bb3286631f681d
-
4
impl_GetExtents
/lib64/libatk-bridge-2.0.so.0 0x17f9e
Build id: 2f1a2aa02a1e47fc44a80cedffaabb186dd31b08
-
5
handle_message
/lib64/libatk-bridge-2.0.so.0 0x124e4
Build id: 2f1a2aa02a1e47fc44a80cedffaabb186dd31b08
-
6
_dbus_object_tree_dispatch_and_unlock
/lib64/libdbus-1.so.3 0x25276
Build id: 30792517e184ccfb412163421cd78d2ff3281be1
-
7
dbus_connection_dispatch
/lib64/libdbus-1.so.3 0x16b29
Build id: 30792517e184ccfb412163421cd78d2ff3281be1
-
8
message_queue_dispatch
/lib64/libatspi.so.0 0x168c5
Build id: 03525f73613b97a72cd2a8cacac55a8b90babfbe
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36c2
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
13
main
/usr/bin/evince 0x1da16
Build id: 71b5cbf96277379e73f0e1d87e14f76ea1128739
-