Crash in before_reattach_stream.isra.5

Similar reports
An owning problem doesn't exist yet.
Component
qemu-kvm
Last affected version
10:1.5.3-175.el7_9.4
Executable
/usr/libexec/qemu-kvm
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-09-04
Last occurrence
2021-09-04
Unique reports
1
Quality
-24

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 1
Operating system Count
CentOS 7 1
Architecture Count
x86_64 1
Related packages Count
libasyncns 1
 0:0.8-7.el7 1
openldap 1
 0:2.4.44-24.el7_9 1
alsa-lib 1
 0:1.1.8-1.el7 1
Show moreā€¦ (83)
libuuid 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
libidn 1
 0:1.28-4.el7 1
openssl-libs 1
 1:1.0.2k-21.el7_9 1
xz-libs 1
 0:5.2.2-1.el7 1
libseccomp 1
 0:2.3.1-4.el7 1
usbredir 1
 0:0.7.1-3.el7 1
lz4 1
 0:1.8.3-1.el7 1
libvorbis 1
 1:1.3.3-8.el7.1 1
flac-libs 1
 0:1.3.0-5.el7_1 1
gperftools-libs 1
 0:2.6.1-1.el7 1
p11-kit 1
 0:0.23.5-3.el7 1
elfutils-libs 1
 0:0.176-5.el7 1
elfutils-libelf 1
 0:0.176-5.el7 1
spice-server 1
 0:0.14.0-9.el7_9.1 1
libssh2 1
 0:1.8.0-4.el7 1
libusbx 1
 0:1.0.21-1.el7 1
librados2 1
 1:10.2.5-4.el7 1
libffi 1
 0:3.0.13-19.el7 1
glib2 1
 0:2.56.1-9.el7_9 1
libogg 1
 2:1.3.0-7.el7 1
boost-system 1
 0:1.53.0-28.el7 1
nss 1
 0:3.53.1-7.el7_9 1
libmount 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
libjpeg-turbo 1
 0:1.2.90-8.el7 1
libgpg-error 1
 0:1.12-3.el7 1
zlib 1
 0:1.2.7-19.el7_9 1
celt051 1
 0:0.5.1.3-8.el7 1
cyrus-sasl-lib 1
 0:2.1.26-23.el7 1
libgcc 1
 0:4.8.5-44.el7 1
bzip2-libs 1
 0:1.0.6-13.el7 1
opus 1
 0:1.0.2-6.el7 1
libiscsi 1
 0:1.9.0-7.el7 1
nspr 1
 0:4.25.0-2.el7_9 1
boost-iostreams 1
 0:1.53.0-28.el7 1
librdmacm 1
 0:22.4-6.el7_9 1
snappy 1
 0:1.1.0-3.el7 1
libICE 1
 0:1.0.9-9.el7 1
libblkid 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
gnutls 1
 0:3.3.29-9.el7_6 1
krb5-libs 1
 0:1.15.1-50.el7 1
libXext 1
 0:1.3.3-3.el7 1
libcom_err 1
 0:1.42.9-19.el7 1
libcap 1
 0:2.22-11.el7 1
glusterfs-api 1
 0:6.0-49.1.el7 1
gmp 1
 1:6.0.0-15.el7 1
pcre 1
 0:8.32-17.el7 1
boost-random 1
 0:1.53.0-28.el7 1
libX11 1
 0:1.6.7-4.el7_9 1
libattr 1
 0:2.4.46-13.el7 1
libXi 1
 0:1.7.9-1.el7 1
pulseaudio-libs 1
 0:10.0-6.el7_9 1
libgcrypt 1
 0:1.5.3-14.el7 1
libxcb 1
 0:1.13-1.el7 1
dbus-libs 1
 1:1.10.24-15.el7 1
libXau 1
 0:1.0.8-2.1.el7 1
nettle 1
 0:2.7.1-9.el7_9 1
libdb 1
 0:5.3.21-25.el7 1
nss-util 1
 0:3.53.1-1.el7_9 1
libpng 1
 2:1.5.13-8.el7 1
qemu-kvm 1
 10:1.5.3-175.el7_9.4 1
libsndfile 1
 0:1.0.25-12.el7_9.1 1
glusterfs-libs 1
 0:6.0-49.1.el7 1
libselinux 1
 0:2.5-15.el7 1
lzo 1
 0:2.06-8.el7 1
systemd-libs 1
 0:219-78.el7_9.3 1
keyutils-libs 1
 0:1.5.8-3.el7 1
nss-softokn-freebl 1
 0:3.53.1-6.el7_9 1
libstdc++ 1
 0:4.8.5-44.el7 1
libacl 1
 0:2.2.51-15.el7 1
libtasn1 1
 0:4.10-1.el7 1
librbd1 1
 1:10.2.5-4.el7 1
cyrus-sasl-gssapi 1
 0:2.1.26-23.el7 1
boost-thread 1
 0:1.53.0-28.el7 1
tcp_wrappers-libs 1
 0:7.6-77.el7 1
libaio 1
 0:0.3.109-13.el7 1
libibverbs 1
 0:22.4-6.el7_9 1
libSM 1
 0:1.2.2-2.el7 1
libnl3 1
 0:3.2.28-4.el7 1
glibc 1
 0:2.17-324.el7_9 1
pixman 1
 0:0.34.0-1.el7 1
libcurl 1
 0:7.29.0-59.el7_9.1 1
gsm 1
 0:1.0.13-11.el7 1
libXtst 1
 0:1.2.3-1.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
before_reattach_stream.isra.5
/lib64/libspice-server.so.1 0x5a794
Build id: 52510bef785ca99779b2ad0e30dec03708df3341
-
2
stream_maintenance
/lib64/libspice-server.so.1 0x5c386
Build id: 52510bef785ca99779b2ad0e30dec03708df3341
-
3
exclude_region
/lib64/libspice-server.so.1 0x214a2
Build id: 52510bef785ca99779b2ad0e30dec03708df3341
-
4
display_channel_process_draw
/lib64/libspice-server.so.1 0x23f61
Build id: 52510bef785ca99779b2ad0e30dec03708df3341
-
5
red_process_display
/lib64/libspice-server.so.1 0x54142
Build id: 52510bef785ca99779b2ad0e30dec03708df3341
-
6
worker_source_dispatch
/lib64/libspice-server.so.1 0x541fb
Build id: 52510bef785ca99779b2ad0e30dec03708df3341
-
7
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
8
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
9
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
10
red_worker_main
/lib64/libspice-server.so.1 0x5366a
Build id: 52510bef785ca99779b2ad0e30dec03708df3341
-
11
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
12
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe9fd
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-