Crash in raise

Similar reports
Problem #20615
Component
gnome-settings-daemon
Last affected version
0:3.14.4-12.el7
Executable
/usr/libexec/gnome-settings-daemon
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-09-22
Last occurrence
2021-09-27
Unique reports
1
Quality
-26

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
libX11 2
 0:1.6.3-3.el7 2
krb5-libs 2
 0:1.14.1-26.el7 2
libcap 2
 0:2.22-10.el7 2
Show moreā€¦ (111)
nss-softokn-freebl 2
 0:3.16.2.3-14.4.el7 2
openssl-libs 2
 1:1.0.2k-19.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.176-2.el7 2
coolkey 2
 0:1.1.0-35.el7 2
libXtst 2
 0:1.2.2-2.1.el7 2
libXcursor 2
 0:1.1.14-2.1.el7 2
cairo-gobject 2
 0:1.14.2-1.el7 2
polkit 2
 0:0.112-9.el7 2
NetworkManager-glib 2
 1:1.4.0-12.el7 2
libmount 2
 0:2.23.2-33.el7_3.2 2
PackageKit-gtk3-module 2
 0:1.0.7-6.el7.centos 2
libtool-ltdl 2
 0:2.4.2-21.el7_2 2
libSM 2
 0:1.2.2-2.el7 2
libXxf86vm 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
libdrm 2
 0:2.4.67-3.el7 2
gtk3 2
 0:3.14.13-20.el7 2
json-c 2
 0:0.11-4.el7_0 2
graphite2 2
 0:1.3.6-1.el7_2 2
gdk-pixbuf2 2
 0:2.31.6-3.el7 2
libXext 2
 0:1.3.3-3.el7 2
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
colord-libs 2
 0:1.2.7-2.el7 2
dbus-glib 2
 0:0.100-7.el7 2
libpng 2
 2:1.5.13-7.el7_2 2
cairo 2
 0:1.14.2-1.el7 2
tcp_wrappers-libs 2
 0:7.6-77.el7 2
pcsc-lite-libs 2
 0:1.8.8-6.el7 2
atk 2
 0:2.14.0-1.el7 2
libblkid 2
 0:2.23.2-33.el7_3.2 2
libXi 2
 0:1.7.4-2.el7 2
glibc 2
 0:2.17-157.el7_3.5 2
libcanberra 2
 0:0.30-5.el7 2
zlib 2
 0:1.2.7-17.el7 2
nspr 2
 0:4.11.0-1.el7_2 2
lcms2 2
 0:2.6-3.el7 2
libtdb 2
 0:1.3.8-1.el7_2 2
libogg 2
 2:1.3.0-7.el7 2
libgcc 2
 0:4.8.5-39.el7 2
libgweather 2
 0:3.14.1-3.el7 2
mesa-libEGL 2
 0:11.2.2-2.20160614.el7 2
mesa-libglapi 2
 0:11.2.2-2.20160614.el7 2
expat 2
 0:2.1.0-10.el7_3 2
softhsm 2
 0:2.1.0-2.el7 2
gnome-settings-daemon 2
 0:3.14.4-12.el7 2
glib2 2
 0:2.56.1-5.el7 2
libxshmfence 2
 0:1.2-1.el7 2
pcre 2
 0:8.32-17.el7 2
gsm 2
 0:1.0.13-11.el7 2
systemd-libs 2
 0:219-67.el7_7.3 2
sqlite 2
 0:3.7.17-8.el7 2
libxml2 2
 0:2.9.1-6.el7_2.3 2
xz-libs 2
 0:5.2.2-1.el7 2
glibc-common 2
 0:2.17-157.el7_3.5 2
freetype 2
 0:2.4.11-12.el7 2
libgudev1 2
 0:219-67.el7_7.3 2
libXfixes 2
 0:5.0.1-2.1.el7 2
dbus-libs 2
 1:1.10.24-13.el7_6 2
libudisks2 2
 0:2.1.2-6.el7 2
pango 2
 0:1.36.8-2.el7 2
at-spi2-atk 2
 0:2.14.1-1.el7 2
libXrandr 2
 0:1.4.2-2.el7 2
libXinerama 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
libvorbis 2
 1:1.3.3-8.el7 2
avahi-libs 2
 0:0.6.31-17.el7 2
pulseaudio-libs 2
 0:6.0-8.el7 2
gtk3-devel 2
 0:3.14.13-20.el7 2
libxcb 2
 0:1.11-4.el7 2
gnome-disk-utility 2
 0:3.14.0-2.el7 2
keyutils-libs 2
 0:1.5.8-3.el7 2
fontconfig 2
 0:2.10.95-10.el7 2
harfbuzz 2
 0:0.9.36-1.el7 2
lz4 2
 0:1.7.5-3.el7 2
librsvg2 2
 0:2.39.0-1.el7 2
libasyncns 2
 0:0.8-7.el7 2
gnome-desktop3 2
 0:3.14.2-2.el7 2
libselinux 2
 0:2.5-14.1.el7 2
elfutils-libelf 2
 0:0.176-2.el7 2
upower 2
 0:0.99.2-1.el7 2
libgcrypt 2
 0:1.5.3-14.el7 2
gvfs 2
 0:1.22.4-8.el7 2
cups-libs 2
 1:1.6.3-26.el7 2
libcroco 2
 0:0.6.8-5.el7 2
libXrender 2
 0:0.9.8-2.1.el7 2
at-spi2-core 2
 0:2.14.1-2.el7 2
libattr 2
 0:2.4.46-13.el7 2
libuuid 2
 0:2.23.2-33.el7_3.2 2
libcom_err 2
 0:1.42.9-9.el7 2
libbluray 2
 0:0.2.3-5.el7 2
libXcomposite 2
 0:0.4.4-4.1.el7 2
libXau 2
 0:1.0.8-2.1.el7 2
nss-softokn 2
 0:3.16.2.3-14.4.el7 2
nss 2
 0:3.21.0-17.el7 2
mesa-libGL 2
 0:11.2.2-2.20160614.el7 2
libffi 2
 0:3.0.13-18.el7 2
json-glib 2
 0:1.0.2-1.el7 2
libICE 2
 0:1.0.9-2.el7 2
libsndfile 2
 0:1.0.25-10.el7 2
libcanberra-gtk3 2
 0:0.30-5.el7 2
libnotify 2
 0:0.7.5-8.el7 2
pulseaudio-libs-glib2 2
 0:6.0-8.el7 2
pixman 2
 0:0.34.0-1.el7 2
nss-util 2
 0:3.21.0-2.2.el7_2 2
mesa-libgbm 2
 0:11.2.2-2.20160614.el7 2
libstdc++ 2
 0:4.8.5-39.el7 2
geocode-glib 2
 0:3.14.0-2.el7 2
flac-libs 2
 0:1.3.0-5.el7_1 2
libsoup 2
 0:2.48.1-6.el7 2
libXdamage 2
 0:1.1.4-4.1.el7 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
dconf 2
 0:0.22.0-2.el7 2
libwacom 2
 0:0.12-1.el7 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/usr/lib64/libc-2.17.so 0x351d7
Build id: 1cc0e171fd5e7e28a6bb49667afbd730cdbf22a0
-
2
abort
/usr/lib64/libc-2.17.so 0x368c8
Build id: 1cc0e171fd5e7e28a6bb49667afbd730cdbf22a0
-
3
g_assertion_message
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.1 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.1 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/usr/lib64/libgio-2.0.so.0.5600.1 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
gtk_main
/usr/lib64/libgtk-3.so.0.1400.13 0x1ed045
Build id: c50ebf970b5409a057e70d520d4ff723c6233c64
-
13
main
/usr/libexec/gnome-settings-daemon 0x37c1
Build id: 052cfcfe58348d517de1b55f678bb4986db6776d
-