Crash in raise

Similar reports
Problem #396054
Component
qsstv
Last affected version
0:9.5.3-1.fc32
Executable
/usr/bin/qsstv
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-10-20
Last occurrence
2021-10-20
Unique reports
1
Quality
-41

Statistics

Operating system Unique / Total count
Fedora 32 1 / 1
Operating system Count
Fedora 32 1
Architecture Count
x86_64 1
Related packages Count
pixman 1
 0:0.40.0-1.fc32 1
libSM 1
 0:1.2.3-5.fc32 1
sssd-common 1
 0:2.4.0-1.fc32 1
Show moreā€¦ (119)
libxshmfence 1
 0:1.3-6.fc32 1
libblkid 1
 0:2.35.2-1.fc32 1
qt5-qtbase-gui 1
 0:5.14.2-6.fc32 1
libpng 1
 2:1.6.37-3.fc32 1
cairo 1
 0:1.16.0-8.fc32 1
fontconfig 1
 0:2.13.92-9.fc32 1
libgcrypt 1
 0:1.8.5-3.fc32 1
libXrandr 1
 0:1.5.2-3.fc32 1
opus 1
 0:1.3.1-3.fc32 1
libglvnd-egl 1
 1:1.3.2-1.fc32 1
libXau 1
 0:1.0.9-3.fc32 1
libXext 1
 0:1.3.4-3.fc32 1
libgcc 1
 0:10.3.1-1.fc32 1
hamlib 1
 0:4.1-1.fc32 1
pcre2-utf16 1
 0:10.36-4.fc32 1
libXfixes 1
 0:5.0.3-11.fc32 1
libXinerama 1
 0:1.1.4-5.fc32 1
openjpeg2 1
 0:2.3.1-10.fc32 1
ncurses-libs 1
 0:6.1-15.20191109.fc32 1
gtk3 1
 0:3.24.28-2.fc32 1
pango 1
 0:1.44.7-2.fc32 1
libtiff 1
 0:4.1.0-3.fc32 1
harfbuzz 1
 0:2.6.4-3.fc32 1
libXrender 1
 0:0.9.10-11.fc32 1
libcom_err 1
 0:1.45.5-3.fc32 1
gsm 1
 0:1.0.18-6.fc32 1
libglvnd-glx 1
 1:1.3.2-1.fc32 1
libmount 1
 0:2.35.2-1.fc32 1
qt5-qtwebengine 1
 0:5.15.2-7.fc32 1
libwayland-cursor 1
 0:1.18.0-1.fc32 1
cairo-gobject 1
 0:1.16.0-8.fc32 1
alsa-lib 1
 0:1.2.3.2-1.fc32 1
mesa-dri-drivers 1
 0:20.2.3-1.fc32 1
pcre2 1
 0:10.36-4.fc32 1
at-spi2-atk 1
 0:2.34.2-1.fc32 1
libXdamage 1
 0:1.1.5-2.fc32 1
libX11-xcb 1
 0:1.6.12-1.fc32 1
glibc-all-langpacks 1
 0:2.31-6.fc32 1
zlib 1
 0:1.2.11-21.fc32 1
qt5-qtimageformats 1
 0:5.14.2-1.fc32 1
libXcomposite 1
 0:0.4.5-2.fc32 1
jasper-libs 1
 0:2.0.26-2.fc32 1
libxcb 1
 0:1.13.1-4.fc32 1
libthai 1
 0:0.1.28-4.fc32 1
libglvnd 1
 1:1.3.2-1.fc32 1
elfutils-libelf 1
 0:0.183-1.fc32 1
sssd-client 1
 0:2.4.0-1.fc32 1
libwayland-client 1
 0:1.18.0-1.fc32 1
jbigkit-libs 1
 0:2.1-18.fc32 1
libuuid 1
 0:2.35.2-1.fc32 1
pcre 1
 0:8.44-2.fc32 1
libwayland-egl 1
 0:1.18.0-1.fc32 1
abattis-cantarell-fonts 1
 0:0.201-2.fc32 1
libcap 1
 0:2.26-7.fc32 1
graphite2 1
 0:1.3.14-1.fc32 1
libzstd 1
 0:1.4.9-1.fc32 1
libXtst 1
 0:1.2.3-11.fc32 1
libstdc++ 1
 0:10.3.1-1.fc32 1
at-spi2-core 1
 0:2.36.1-1.fc32 1
libsndfile 1
 0:1.0.31-3.fc32 1
expat 1
 0:2.2.8-2.fc32 1
qt5-qtsvg 1
 0:5.14.2-1.fc32 1
libv4l 1
 0:1.18.0-4.fc32 1
breeze-icon-theme 1
 0:5.75.0-1.fc32 1
libwebp 1
 0:1.2.0-1.fc32 1
libadwaita-qt5 1
 0:1.2.0-1.fc32 1
bzip2-libs 1
 0:1.0.8-2.fc32 1
libasyncns 1
 0:0.8-18.fc32 1
glibc 1
 0:2.31-6.fc32 1
libXcursor 1
 0:1.2.0-2.fc32 1
systemd-libs 1
 0:245.9-1.fc32 1
libgpg-error 1
 0:1.36-3.fc32 1
libdrm 1
 0:2.4.102-1.fc32 1
libffi 1
 0:3.1-24.fc32 1
krb5-libs 1
 0:1.18.2-29.fc32 1
glib2 1
 0:2.64.6-1.fc32 1
liberation-sans-fonts 1
 1:2.1.3-1.fc32 1
qwt-qt5 1
 0:6.1.4-2.fc32 1
mesa-libglapi 1
 0:20.2.3-1.fc32 1
llvm-libs 1
 0:10.0.1-4.fc32 1
dconf 1
 0:0.36.0-1.fc32 1
lz4-libs 1
 0:1.9.1-2.fc32 1
libmng 1
 0:2.0.3-11.fc32 1
gvfs-client 1
 0:1.44.1-1.fc32 1
openssl-libs 1
 1:1.1.1k-1.fc32 1
qsstv 1
 0:9.5.3-1.fc32 1
lcms2 1
 0:2.9-7.fc32 1
pulseaudio-libs 1
 0:14.0-1.fc32 1
libjpeg-turbo 1
 0:2.0.4-3.fc32 1
libwayland-server 1
 0:1.18.0-1.fc32 1
libusbx 1
 0:1.0.24-2.fc32 1
libedit 1
 0:3.1-32.20191231cvs.fc32 1
freetype 1
 0:2.10.4-1.fc32 1
gdk-pixbuf2 1
 0:2.40.0-2.fc32 1
libdatrie 1
 0:0.2.9-11.fc32 1
libicu 1
 0:65.1-2.fc32 1
xz-libs 1
 0:5.2.5-1.fc32 1
libX11 1
 0:1.6.12-1.fc32 1
libXi 1
 0:1.7.10-3.fc32 1
libogg 1
 2:1.3.4-2.fc32 1
libxkbcommon 1
 0:0.10.0-2.fc32 1
keyutils-libs 1
 0:1.6.1-1.fc32 1
dbus-libs 1
 1:1.12.20-1.fc32 1
flac-libs 1
 0:1.3.3-2.fc32 1
qt5-qtx11extras 1
 0:5.14.2-1.fc32 1
libepoxy 1
 0:1.5.4-2.fc32 1
libICE 1
 0:1.0.10-3.fc32 1
qt5-qtbase 1
 0:5.14.2-6.fc32 1
qt5-qtwayland 1
 0:5.14.2-4.fc32 1
fribidi 1
 0:1.0.9-1.fc32 1
libvorbis 1
 1:1.3.6-6.fc32 1
atk 1
 0:2.36.0-1.fc32 1
mesa-libgbm 1
 0:20.2.3-1.fc32 1
adwaita-qt5 1
 0:1.2.0-1.fc32 1
gtk3-devel 1
 0:3.24.28-2.fc32 1
qgnomeplatform 1
 0:0.7.1-2.fc32 1
dejavu-sans-fonts 1
 0:2.37-8.fc32 1
libselinux 1
 0:3.0-5.fc32 1
mesa-libEGL 1
 0:20.2.3-1.fc32 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3c7d5
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x25895
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
3
qt_message_output(QtMsgType, QMessageLogContext const&, QString const&) [clone .cold]
/lib64/libQt5Core.so.5 0x91a7f
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
4
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x5b8c9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
5
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::resize(QSize const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x610f9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
6
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x6135d
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
7
QBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5Gui.so.5 0x28cddd
Build id: edea91e168b95f30e50e0173474858ed854a3c7b
-
8
QWidgetRepaintManager::paintAndFlush()
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x182e0e
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
9
QWidget::event(QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x1b3a97
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
10
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x172063
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
11
QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25aee0
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
12
QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25db67
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
13
postEventSourceDispatch(_GSource*, int (*)(void*), void*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6fd7
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
14
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5278f
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
15
g_main_context_iterate.constprop.0
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52b18
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
16
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52be3
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
17
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6aa3
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
18
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25983b
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
19
QCoreApplication::exec()
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2614c6
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
20
main
/usr/bin/qsstv 0x534b2
Build id: 6e2042be961bb06d5ad2625cf927af8216698b5f
-