Crash in ??

Similar reports
Problem #1001
Component
totem
Last affected version
1:3.26.2-1.el7
Executable
/usr/bin/totem
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-11-12
Last occurrence
2024-06-16
Unique reports
24
Quality
-25

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 24 / 111
Operating system Count
CentOS 7 111
Architecture Count
x86_64 111
Related packages Count
glib2 112
 0:2.56.1-9.el7_9 112
gdk-pixbuf2 112
 0:2.36.12-3.el7 112
atk 112
 0:2.28.1-2.el7 112
Show moreā€¦ (119)
libXcursor 111
 0:1.1.15-1.el7 111
systemd-libs 111
 0:219-78.el7_9.5 46
 0:219-78.el7_9.7 31
 0:219-78.el7_9.3 30
 0:219-78.el7_9.9 4
libattr 111
 0:2.4.46-13.el7 111
libXfixes 111
 0:5.0.3-1.el7 111
clutter-gst3 111
 0:3.0.26-1.el7 111
libXau 111
 0:1.0.8-2.1.el7 111
libgpg-error 111
 0:1.12-3.el7 111
bzip2-libs 111
 0:1.0.6-13.el7 111
openssl-libs 111
 1:1.0.2k-25.el7_9 55
 1:1.0.2k-22.el7_9 30
 1:1.0.2k-24.el7_9 19
 1:1.0.2k-26.el7_9 7
lz4 111
 0:1.8.3-1.el7 111
libcroco 111
 0:0.6.12-6.el7_9 111
graphite2 111
 0:1.3.10-1.el7_3 111
freetype 111
 0:2.8-14.el7_9.1 111
gvfs-client 111
 0:1.36.2-5.el7_9 72
 0:1.36.2-7.el7_9 39
libarchive 111
 0:3.1.2-14.el7_7 111
zlib 111
 0:1.2.7-19.el7_9 57
 0:1.2.7-20.el7_9 46
 0:1.2.7-21.el7_9 8
expat 111
 0:2.1.0-12.el7 49
 0:2.1.0-15.el7_9 33
 0:2.1.0-14.el7_9 29
mtdev 111
 0:1.1.5-5.el7 111
pixman 111
 0:0.34.0-1.el7 111
libpng 111
 2:1.5.13-8.el7 111
libgudev1 111
 0:219-78.el7_9.5 46
 0:219-78.el7_9.7 31
 0:219-78.el7_9.3 30
 0:219-78.el7_9.9 4
libxml2 111
 0:2.9.1-6.el7_9.6 111
lzo 111
 0:2.06-8.el7 111
libinput 111
 0:1.10.7-2.el7 111
totem-pl-parser 111
 0:3.26.1-1.el7 111
libmount 111
 0:2.23.2-65.el7_9.1 111
dbus-libs 111
 1:1.10.24-15.el7 111
libwayland-server 111
 0:1.15.0-1.el7 111
libX11 111
 0:1.6.7-4.el7_9 108
 0:1.6.7-5.el7_9 3
libglvnd-egl 111
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 111
glibc-common 111
 0:2.17-325.el7_9 57
 0:2.17-326.el7_9 54
adwaita-icon-theme 111
 0:3.28.0-1.el7 111
librsvg2 111
 0:2.40.20-1.el7 111
gtk3 111
 0:3.22.30-8.el7_9 62
 0:3.22.30-6.el7 49
gnome-desktop3 111
 0:3.28.2-2.el7 111
elfutils-libs 111
 0:0.176-5.el7 111
libepoxy 111
 0:1.5.2-1.el7 111
json-glib 111
 0:1.4.2-2.el7 111
libglvnd 111
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 111
libpeas-gtk 111
 0:1.22.0-1.el7 111
libwayland-client 111
 0:1.15.0-1.el7 111
dconf 111
 0:0.28.0-4.el7 111
libuuid 111
 0:2.23.2-65.el7_9.1 111
xz-libs 111
 0:5.2.2-1.el7 63
 0:5.2.2-2.el7_9 48
libxcb 111
 0:1.13-1.el7 111
at-spi2-atk 111
 0:2.26.2-1.el7 111
libacl 111
 0:2.2.51-15.el7 111
pcre 111
 0:8.32-17.el7 111
libgcc 111
 0:4.8.5-44.el7 111
fontconfig 111
 0:2.13.0-4.3.el7 111
clutter-gtk 111
 0:1.8.4-1.el7 111
libcap 111
 0:2.22-11.el7 111
libseccomp 111
 0:2.3.1-4.el7 111
cogl 111
 0:1.22.2-2.el7 111
libXrandr 111
 0:1.5.1-2.el7 111
libXrender 111
 0:0.9.10-1.el7 111
orc 111
 0:0.4.26-1.el7 111
libwayland-egl 111
 0:1.15.0-1.el7 111
gstreamer1 111
 0:1.10.4-2.el7 111
libXdamage 111
 0:1.1.4-4.1.el7 111
mesa-libgbm 111
 0:18.3.4-12.el7_9 111
gstreamer1-plugins-base 111
 0:1.10.4-2.el7 111
totem 111
 1:3.26.2-1.el7 111
libxkbcommon 111
 0:0.7.1-3.el7 111
gnome-icon-theme 111
 0:3.12.0-1.el7 111
pango 111
 0:1.42.4-4.el7_7 111
libXi 111
 0:1.7.9-1.el7 111
libthai 111
 0:0.1.14-9.el7 111
libpeas 111
 0:1.22.0-1.el7 111
libgcrypt 111
 0:1.5.3-14.el7 111
cairo-gobject 111
 0:1.15.12-4.el7 111
libevdev 111
 0:1.5.6-1.el7 111
libwayland-cursor 111
 0:1.15.0-1.el7 111
libXcomposite 111
 0:0.4.4-4.1.el7 111
gobject-introspection 111
 0:1.56.1-1.el7 111
libXext 111
 0:1.3.3-3.el7 111
cairo 111
 0:1.15.12-4.el7 111
glibc 111
 0:2.17-325.el7_9 57
 0:2.17-326.el7_9 54
elfutils-libelf 111
 0:0.176-5.el7 111
libwacom 111
 0:0.30-1.el7 111
libblkid 111
 0:2.23.2-65.el7_9.1 111
libglvnd-glx 111
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 111
libffi 111
 0:3.0.13-19.el7 111
harfbuzz 111
 0:1.7.5-2.el7 111
fribidi 111
 0:1.0.2-1.el7_7.1 111
gstreamer1-plugins-good 111
 0:1.10.4-2.el7 111
grilo 111
 0:0.3.6-1.el7 111
libselinux 111
 0:2.5-15.el7 111
hicolor-icon-theme 111
 0:0.12-7.el7 111
clutter 111
 0:1.26.2-2.el7 111
libdrm 111
 0:2.4.97-2.el7 111
libXinerama 111
 0:1.1.3-2.1.el7 111
at-spi2-core 111
 0:2.28.0-1.el7 111
mesa-libglapi 109
 0:18.3.4-12.el7_9 109
libstdc++ 109
 0:4.8.5-44.el7 109
mesa-libGL 109
 0:18.3.4-12.el7_9 109
libxshmfence 109
 0:1.2-1.el7 109
libXxf86vm 109
 0:1.1.4-1.el7 109
mesa-dri-drivers 109
 0:18.3.4-12.el7_9 109
llvm-private 96
 0:7.0.1-1.el7 96
ibus-libs 93
 0:1.5.17-12.el7_9 91
 0:1.5.17-14.el7_9 2
ibus-gtk3 93
 0:1.5.17-12.el7_9 91
 0:1.5.17-14.el7_9 2
gtk3-devel 93
 0:3.22.30-8.el7_9 47
 0:3.22.30-6.el7 46
dejavu-sans-fonts 91
 0:2.33-6.el7 91
abattis-cantarell-fonts 19
 0:0.0.25-1.el7 19
nss-softokn-freebl 19
 0:3.67.0-3.el7_9 12
 0:3.79.0-4.el7_9 5
 0:3.90.0-6.el7_9 2
libogg 19
 2:1.3.0-7.el7 19
libcanberra-gtk3 19
 0:0.30-9.el7 19
libtdb 19
 0:1.3.18-1.el7 19
PackageKit-gtk3-module 19
 0:1.1.10-2.el7.centos 19
libcanberra 19
 0:0.30-9.el7 19
libtool-ltdl 19
 0:2.4.2-22.el7_3 19
libvorbis 19
 1:1.3.3-8.el7.1 19
libpciaccess 13
 0:0.14-1.el7 13
google-noto-sans-fonts 1
 0:20141117-5.el7 1
nvidia-driver-latest-dkms-libs 1
 3:550.54.15-1.el7 1
libproxy 1
 0:0.4.11-11.el7 1
nvidia-driver-latest-dkms-cuda-libs 1
 3:550.54.15-1.el7 1
libmodman 1
 0:2.0.1-8.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x3bb60
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
2
g_hash_table_lookup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x3b0a4
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
3
_g_daemon_vfs_mountspec_get_uri_scheme
/usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so 0xd514
Build id: 01409c143b301f7d5a92fd3d2eb103c7c570162e
-
4
g_daemon_file_get_uri_scheme
/usr/lib64/gio/modules/libgvfsdbus.so 0x1318d
Build id: 01409c143b301f7d5a92fd3d2eb103c7c570162e
-
5
totem_pl_parser_scheme_is_ignored
/lib64/libtotem-plparser.so.18 0xa9af
Build id: 822540935cad6b0321b49adbd9c8527e9c699eee
-
6
totem_pl_parser_parse_with_base
/lib64/libtotem-plparser.so.18 0xbdff
Build id: 822540935cad6b0321b49adbd9c8527e9c699eee
-
7
parse_thread
/lib64/libtotem-plparser.so.18 0xbf83
Build id: 822540935cad6b0321b49adbd9c8527e9c699eee
-
8
g_task_thread_pool_thread
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8e00d
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
9
g_thread_pool_thread_proxy
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x73f4c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
10
g_thread_proxy
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x735b0
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
12
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfeb0d
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-