Crash in ??

Similar reports
Problem #1308
Component
shotwell
Last affected version
0:0.28.4-2.el7
Executable
/usr/bin/shotwell
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-12-02
Last occurrence
2022-03-22
Unique reports
3
Quality
-97

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 3 / 3
Operating system Count
CentOS 7 3
Architecture Count
x86_64 3
Related packages Count
graphite2 3
 0:1.3.10-1.el7_3 3
freetype 3
 0:2.8-14.el7_9.1 3
keyutils-libs 3
 0:1.5.8-3.el7 3
Show moreā€¦ (131)
enchant 3
 1:1.6.0-8.el7 3
xz-libs 3
 0:5.2.2-1.el7 3
pango 3
 0:1.42.4-4.el7_7 3
fontconfig 3
 0:2.13.0-4.3.el7 3
nspr 3
 0:4.32.0-1.el7_9 3
cairo 3
 0:1.15.12-4.el7 3
libwayland-egl 3
 0:1.15.0-1.el7 3
libblkid 3
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
adwaita-icon-theme 3
 0:3.28.0-1.el7 3
libxcb 3
 0:1.13-1.el7 3
libtool-ltdl 3
 0:2.4.2-22.el7_3 3
libglvnd-gles 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
libgexiv2 3
 0:0.10.8-1.el7 3
gstreamer1 3
 0:1.10.4-2.el7 3
liboauth 3
 0:0.9.7-4.el7 3
cairo-gobject 3
 0:1.15.12-4.el7 3
openssl-libs 3
 1:1.0.2k-22.el7_9 2
 1:1.0.2k-24.el7_9 1
glib2 3
 0:2.56.1-9.el7_9 3
gtk3-devel 3
 0:3.22.30-6.el7 3
harfbuzz 3
 0:1.7.5-2.el7 3
lcms2 3
 0:2.6-3.el7 3
webkitgtk4-jsc 3
 0:2.28.2-2.el7 2
 0:2.28.2-3.el7 1
atk 3
 0:2.28.1-2.el7 3
libuuid 3
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
libicu 3
 0:50.2-4.el7_7 3
libselinux 3
 0:2.5-15.el7 3
libgudev1 3
 0:219-78.el7_9.3 2
 0:219-78.el7_9.5 1
LibRaw 3
 0:0.19.4-1.el7 3
libwayland-cursor 3
 0:1.15.0-1.el7 3
nss 3
 0:3.67.0-4.el7_9 2
 0:3.67.0-3.el7_9 1
libXi 3
 0:1.7.9-1.el7 3
krb5-libs 3
 0:1.15.1-51.el7_9 2
 0:1.15.1-50.el7 1
libssh2 3
 0:1.8.0-4.el7 3
sqlite 3
 0:3.7.17-8.el7_7.1 3
libXrandr 3
 0:1.5.1-2.el7 3
compat-exiv2-026 3
 0:0.26-2.el7 3
libgphoto2 3
 0:2.5.15-3.el7 3
libgcc 3
 0:4.8.5-44.el7 3
gtk3 3
 0:3.22.30-6.el7 3
libstdc++ 3
 0:4.8.5-44.el7 3
libXcursor 3
 0:1.1.15-1.el7 3
libattr 3
 0:2.4.46-13.el7 3
libgomp 3
 0:4.8.5-44.el7 3
zlib 3
 0:1.2.7-19.el7_9 3
json-glib 3
 0:1.4.2-2.el7 3
cyrus-sasl-lib 3
 0:2.1.26-23.el7 2
 0:2.1.26-24.el7_9 1
libxkbcommon 3
 0:0.7.1-3.el7 3
elfutils-libelf 3
 0:0.176-5.el7 3
bzip2-libs 3
 0:1.0.6-13.el7 3
libidn 3
 0:1.28-4.el7 3
hyphen 3
 0:2.8.6-5.el7 3
dejavu-sans-fonts 3
 0:2.33-6.el7 3
nss-util 3
 0:3.67.0-1.el7_9 3
libthai 3
 0:0.1.14-9.el7 3
libXdamage 3
 0:1.1.4-4.1.el7 3
libcroco 3
 0:0.6.12-6.el7_9 3
libsecret 3
 0:0.18.6-1.el7 3
libwayland-client 3
 0:1.15.0-1.el7 3
dbus-libs 3
 1:1.10.24-15.el7 3
libglvnd-glx 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
gstreamer1-plugins-base 3
 0:1.10.4-2.el7 3
pcre 3
 0:8.32-17.el7 3
gstreamer1-plugins-bad-free 3
 0:1.10.4-3.el7 3
orc 3
 0:0.4.26-1.el7 3
libsoup 3
 0:2.62.2-2.el7 3
gcr 3
 0:3.28.0-1.el7 3
expat 3
 0:2.1.0-12.el7 3
libICE 3
 0:1.0.9-9.el7 3
libcap 3
 0:2.22-11.el7 3
glibc 3
 0:2.17-325.el7_9 3
libjpeg-turbo 3
 0:1.2.90-8.el7 3
libepoxy 3
 0:1.5.2-1.el7 3
lz4 3
 0:1.8.3-1.el7 3
openldap 3
 0:2.4.44-24.el7_9 2
 0:2.4.44-25.el7_9 1
gnome-icon-theme 3
 0:3.12.0-1.el7 3
nss-softokn-freebl 3
 0:3.67.0-3.el7_9 3
at-spi2-atk 3
 0:2.26.2-1.el7 3
glibc-common 3
 0:2.17-325.el7_9 3
fribidi 3
 0:1.0.2-1.el7_7.1 3
libxslt 3
 0:1.1.28-6.el7 3
gnome-online-accounts 3
 0:3.28.2-1.el7 3
elfutils-libs 3
 0:0.176-5.el7 3
jasper-libs 3
 0:1.900.1-33.el7 3
p11-kit 3
 0:0.23.5-3.el7 3
systemd-libs 3
 0:219-78.el7_9.3 2
 0:219-78.el7_9.5 1
libSM 3
 0:1.2.2-2.el7 3
libglvnd-egl 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
gdk-pixbuf2 3
 0:2.36.12-3.el7 3
shotwell 3
 0:0.28.4-2.el7 3
pixman 3
 0:0.34.0-1.el7 3
dconf 3
 0:0.28.0-4.el7 3
harfbuzz-icu 3
 0:1.7.5-2.el7 3
webkitgtk4 3
 0:2.28.2-2.el7 2
 0:2.28.2-3.el7 1
libX11 3
 0:1.6.7-4.el7_9 3
libnotify 3
 0:0.7.7-1.el7 3
libXt 3
 0:1.1.5-3.el7 3
libXau 3
 0:1.0.8-2.1.el7 3
hicolor-icon-theme 3
 0:0.12-7.el7 3
libgee 3
 0:0.20.1-1.el7 3
libffi 3
 0:3.0.13-19.el7 3
libXfixes 3
 0:5.0.3-1.el7 3
libXcomposite 3
 0:0.4.4-4.1.el7 3
libpng 3
 2:1.5.13-8.el7 3
libmount 3
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
libXrender 3
 0:0.9.10-1.el7 3
libgcrypt 3
 0:1.5.3-14.el7 3
libgdata 3
 0:0.17.9-1.el7 3
libwebp 3
 0:0.3.0-10.el7_9 3
at-spi2-core 3
 0:2.28.0-1.el7 3
libwayland-server 3
 0:1.15.0-1.el7 3
libXinerama 3
 0:1.1.3-2.1.el7 3
libexif 3
 0:0.6.22-2.el7_9 3
libglvnd 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
libcom_err 3
 0:1.42.9-19.el7 3
libXext 3
 0:1.3.3-3.el7 3
libcurl 3
 0:7.29.0-59.el7_9.1 3
librsvg2 3
 0:2.40.20-1.el7 3
libxml2 3
 0:2.9.1-6.el7_9.6 3
gvfs-client 2
 0:1.36.2-5.el7_9 2
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
PackageKit-gtk3-module 1
 0:1.1.10-2.el7.centos 1
ibus-gtk3 1
 0:1.5.17-12.el7_9 1
libvorbis 1
 1:1.3.3-8.el7.1 1
google-noto-sans-fonts 1
 0:20141117-5.el7 1
abattis-cantarell-fonts 1
 0:0.0.25-1.el7 1
oxygen-icon-theme 1
 0:4.10.5-2.el7 1
libcanberra-gtk3 1
 0:0.30-9.el7 1
libcanberra 1
 0:0.30-9.el7 1
ibus-libs 1
 0:1.5.17-12.el7_9 1
libtdb 1
 0:1.3.18-1.el7 1
libogg 1
 2:1.3.0-7.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xac2a0
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
2
gtk_application_window_update_shell_shows_app_menu
/lib64/libgtk-3.so.0 0x112b0d
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
3
gtk_application_window_real_realize
/lib64/libgtk-3.so.0 0x112caa
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
4
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
5
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21927
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
6
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a091
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
7
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
8
gtk_widget_realize
/lib64/libgtk-3.so.0 0x38b1b9
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
9
gtk_widget_realize
/lib64/libgtk-3.so.0 0x38b345
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
10
gtk_widget_realize
/lib64/libgtk-3.so.0 0x38b345
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
11
gtk_widget_realize
/lib64/libgtk-3.so.0 0x38b345
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
12
gtk_widget_realize
/lib64/libgtk-3.so.0 0x38b345
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
13
single_photo_page_set_pixbuf
/usr/bin/shotwell 0x1c3dae
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
14
_editing_host_page_on_pixbuf_fetched_pixbuf_cache_fetched
/usr/bin/shotwell 0x1a6067
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
15
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
16
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
17
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a091
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
18
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
19
_pixbuf_cache_on_fetched_completion_callback
/usr/bin/shotwell 0x218e9f
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
20
_background_job_on_notify_completion_gsource_func
/usr/bin/shotwell 0x813b2
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
21
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48d47
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
22
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
23
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
24
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
25
gtk_dialog_run
/lib64/libgtk-3.so.0 0x19dec0
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
26
app_window_negate_affirm_cancel_question
/usr/bin/shotwell 0x18539c
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
27
direct_photo_page_check_ok_to_close_photo
/usr/bin/shotwell 0xfbf02
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
28
direct_photo_page_check_quit
/usr/bin/shotwell 0xfc0d6
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
29
direct_window_real_on_quit
/usr/bin/shotwell 0xf8543
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
30
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
31
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x22474
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
32
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a091
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
33
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
34
gtk_widget_dispose
/lib64/libgtk-3.so.0 0x38784a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
35
gtk_window_dispose
/lib64/libgtk-3.so.0 0x398cf3
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
36
gtk_application_window_dispose
/lib64/libgtk-3.so.0 0x11237f
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
37
g_object_run_dispose
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x164f9
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
38
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-3.so.0 0x230198
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
39
_gdk_event_emit
/lib64/libgdk-3.so.0 0x37d55
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
40
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x685a2
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
41
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
42
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
43
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c52c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
44
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
45
application_start
/usr/bin/shotwell 0x26c2c6
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
46
editing_exec
/usr/bin/shotwell 0x181ca5
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
47
_vala_main
/usr/bin/shotwell 0x18281e
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-
48
main
/usr/bin/shotwell 0x77ad0
Build id: ebc38975d94357bb07b68a7ee4dfb6ed067726e4
-