Crash in gdk_x11_device_manager_xi2_translate_event

Similar reports
Problem #31151
Component
virt-manager
Last affected version
0:1.5.0-7.el7
Executable
/usr/bin/python2.7
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2022-03-01
Last occurrence
2022-03-04
Unique reports
1
Quality
-50

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
libthai 2
 0:0.1.14-9.el7 2
libXdamage 2
 0:1.1.4-4.1.el7 2
libsepol 2
 0:2.5-10.el7 2
Show moreā€¦ (141)
libgcc 2
 0:4.8.5-44.el7 2
libxml2 2
 0:2.9.1-6.el7.5 1
 0:2.9.1-6.el7_9.6 1
libappindicator-gtk3 2
 0:12.10.0-13.el7 2
libwayland-client 2
 0:1.15.0-1.el7 2
nss-util 2
 0:3.67.0-1.el7_9 2
libxml2-python 2
 0:2.9.1-6.el7_9.6 1
 0:2.9.1-6.el7.5 1
elfutils-libelf 2
 0:0.176-5.el7 2
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
libXfixes 2
 0:5.0.3-1.el7 2
python-libs 2
 0:2.7.5-90.el7 2
openldap 2
 0:2.4.44-23.el7_9 1
 0:2.4.44-24.el7_9 1
libattr 2
 0:2.4.46-13.el7 2
libcap-ng 2
 0:0.7.5-4.el7 2
cairo 2
 0:1.15.12-4.el7 2
device-mapper-libs 2
 7:1.02.170-6.el7_9.5 2
libtdb 2
 0:1.3.18-1.el7 2
keyutils-libs 2
 0:1.5.8-3.el7 2
libtool-ltdl 2
 0:2.4.2-22.el7_3 2
glib2 2
 0:2.56.1-9.el7_9 2
vte291 2
 0:0.52.4-1.el7 2
glibc-common 2
 0:2.17-325.el7_9 1
 0:2.17-324.el7_9 1
dbus-libs 2
 1:1.10.24-15.el7 2
libselinux 2
 0:2.5-15.el7 2
libosinfo 2
 0:1.1.0-5.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.176-5.el7 2
cairo-gobject 2
 0:1.15.12-4.el7 2
pcre 2
 0:8.32-17.el7 2
libgcrypt 2
 0:1.5.3-14.el7 2
cyrus-sasl-lib 2
 0:2.1.26-23.el7 2
gvfs-client 2
 0:1.36.2-4.el7 1
 0:1.36.2-5.el7_9 1
libglvnd 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
graphite2 2
 0:1.3.10-1.el7_3 2
lz4 2
 0:1.8.3-1.el7 2
libXrandr 2
 0:1.5.1-2.el7 2
openssl-libs 2
 1:1.0.2k-24.el7_9 1
 1:1.0.2k-21.el7_9 1
libcom_err 2
 0:1.42.9-19.el7 2
libblkid 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
fribidi 2
 0:1.0.2-1.el7_7.1 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
libacl 2
 0:2.2.51-15.el7 2
pango 2
 0:1.42.4-4.el7_7 2
libcroco 2
 0:0.6.12-6.el7_9 2
libffi 2
 0:3.0.13-19.el7 2
virt-manager 2
 0:1.5.0-7.el7 2
libepoxy 2
 0:1.5.2-1.el7 2
libcanberra 2
 0:0.30-9.el7 2
at-spi2-core 2
 0:2.28.0-1.el7 2
freetype 2
 0:2.8-14.el7_9.1 2
libXcursor 2
 0:1.1.15-1.el7 2
fontconfig 2
 0:2.13.0-4.3.el7 2
libwayland-egl 2
 0:1.15.0-1.el7 2
numactl-libs 2
 0:2.0.12-5.el7 2
libvirt-python 2
 0:4.5.0-1.el7 2
glibc 2
 0:2.17-325.el7_9 1
 0:2.17-324.el7_9 1
libtasn1 2
 0:4.10-1.el7 2
systemd-libs 2
 0:219-78.el7_9.5 1
 0:219-78.el7_9.3 1
libnl3 2
 0:3.2.28-4.el7 2
dconf 2
 0:0.28.0-4.el7 2
p11-kit 2
 0:0.23.5-3.el7 2
libXinerama 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
libuuid 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
gnome-icon-theme 2
 0:3.12.0-1.el7 2
libxkbcommon 2
 0:0.7.1-3.el7 2
nss 2
 0:3.67.0-3.el7_9 1
 0:3.67.0-4.el7_9 1
libXrender 2
 0:0.9.10-1.el7 2
zlib 2
 0:1.2.7-19.el7_9 2
libXi 2
 0:1.7.9-1.el7 2
libglvnd-glx 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
gobject-introspection 2
 0:1.56.1-1.el7 2
hicolor-icon-theme 2
 0:0.12-7.el7 2
libcanberra-gtk3 2
 0:0.30-9.el7 2
libglvnd-egl 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
libcap 2
 0:2.22-11.el7 2
libxcb 2
 0:1.13-1.el7 2
gdk-pixbuf2 2
 0:2.36.12-3.el7 2
pixman 2
 0:0.34.0-1.el7 2
harfbuzz 2
 0:1.7.5-2.el7 2
abattis-cantarell-fonts 2
 0:0.0.25-1.el7 2
PackageKit-gtk3-module 2
 0:1.1.10-2.el7.centos 2
libXau 2
 0:1.0.8-2.1.el7 2
libvirt-libs 2
 0:4.5.0-36.el7_9.5 2
libmount 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
expat 2
 0:2.1.0-12.el7 2
pycairo 2
 0:1.8.10-8.el7 2
nss-softokn-freebl 2
 0:3.67.0-3.el7_9 2
libX11 2
 0:1.6.7-3.el7_9 1
 0:1.6.7-4.el7_9 1
gtk3 2
 0:3.22.30-6.el7 2
at-spi2-atk 2
 0:2.26.2-1.el7 2
nspr 2
 0:4.32.0-1.el7_9 2
libwayland-cursor 2
 0:1.15.0-1.el7 2
libvorbis 2
 1:1.3.3-8.el7.1 2
gmp 2
 1:6.0.0-15.el7 2
libpng 2
 2:1.5.13-8.el7 2
libXcomposite 2
 0:0.4.4-4.1.el7 2
python-gobject-base 2
 0:3.22.0-1.el7_4.1 2
libXext 2
 0:1.3.3-3.el7 2
krb5-libs 2
 0:1.15.1-50.el7 1
 0:1.15.1-51.el7_9 1
libogg 2
 2:1.3.0-7.el7 2
libvirt-glib 2
 0:1.0.0-1.el7 2
gnutls 2
 0:3.3.29-9.el7_6 2
avahi-libs 2
 0:0.6.31-20.el7 2
nettle 2
 0:2.7.1-9.el7_9 2
librsvg2 2
 0:2.40.20-1.el7 2
adwaita-icon-theme 2
 0:3.28.0-1.el7 2
libssh2 2
 0:1.8.0-4.el7 2
libcurl 2
 0:7.29.0-59.el7_9.1 2
atk 2
 0:2.28.1-2.el7 2
libidn 2
 0:1.28-4.el7 2
audit-libs 2
 0:2.8.5-4.el7 2
python-gobject 2
 0:3.22.0-1.el7_4.1 2
python 2
 0:2.7.5-90.el7 2
yajl 2
 0:2.0.4-4.el7 2
xz-libs 2
 0:5.2.2-1.el7 2
gstreamer1 1
 0:1.10.4-2.el7 1
gsm 1
 0:1.0.13-11.el7 1
gvnc 1
 0:0.7.0-3.el7 1
pulseaudio-libs 1
 0:10.0-6.el7_9 1
libdbusmenu-gtk3 1
 0:16.04.0-4.el7 1
orc 1
 0:0.4.26-1.el7 1
gstreamer1-plugins-base 1
 0:1.10.4-2.el7 1
virt-manager-common 1
 0:1.5.0-7.el7 1
flac-libs 1
 0:1.3.0-5.el7_1 1
libindicator-gtk3 1
 0:12.10.1-6.el7 1
libusbx 1
 0:1.0.21-1.el7 1
spice-gtk3 1
 0:0.35-5.el7_9.1 1
spice-glib 1
 0:0.35-5.el7_9.1 1
gtk-vnc2 1
 0:0.7.0-3.el7 1
libICE 1
 0:1.0.9-9.el7 1
gtk3-devel 1
 0:3.22.30-6.el7 1
libXtst 1
 0:1.2.3-1.el7 1
pulseaudio-libs-glib2 1
 0:10.0-6.el7_9 1
opus 1
 0:1.0.2-6.el7 1
libjpeg-turbo 1
 0:1.2.90-8.el7 1
usbredir 1
 0:0.7.1-3.el7 1
libcacard 1
 40:2.7.0-1.el7 1
libdbusmenu 1
 0:16.04.0-4.el7 1
celt051 1
 0:0.5.1.3-8.el7 1
libasyncns 1
 0:0.8-7.el7 1
tcp_wrappers-libs 1
 0:7.6-77.el7 1
libsndfile 1
 0:1.0.25-12.el7_9.1 1
libSM 1
 0:1.2.2-2.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
gdk_x11_device_manager_xi2_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x5f313
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
2
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68e42
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
3
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68911
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
4
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x333b9
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
5
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68592
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
6
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
7
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
8
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c52c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
9
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
10
ffi_call_unix64
/lib64/libffi.so.6 0x5e2c
Build id: 7be2dc09660d2d01f922aa5f2e9bbd01d01e8906
-
11
ffi_call
/lib64/libffi.so.6 0x5755
Build id: 7be2dc09660d2d01f922aa5f2e9bbd01d01e8906
-
12
pygi_invoke_c_callable
/usr/lib64/python2.7/site-packages/gi/_gi.so 0x2ca5c
Build id: a80c0d6d86af51dd0abe585661f35e18c95fd74f
-
13
pygi_function_cache_invoke
/usr/lib64/python2.7/site-packages/gi/_gi.so 0x2e428
Build id: a80c0d6d86af51dd0abe585661f35e18c95fd74f
-
14
_callable_info_call
/usr/lib64/python2.7/site-packages/gi/_gi.so 0x2246e
Build id: a80c0d6d86af51dd0abe585661f35e18c95fd74f
-
15
PyObject_Call
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x4c073
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
16
PyEval_EvalFrameEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe0846
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
17
PyEval_EvalFrameEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe4ccd
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
18
PyEval_EvalCodeEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe764d
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
19
PyEval_EvalFrameEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe4b4c
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
20
PyEval_EvalCodeEx
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe764d
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
21
PyEval_EvalCode
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe7752
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
22
run_mod
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x100b8f
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
23
PyRun_FileExFlags
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x101d5e
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
24
PyRun_SimpleFileExFlags
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x102fe9
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-
25
Py_Main
/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x11419f
Build id: b679022e5315d11c0d65e60155fb4c3b5b6ff662
-