Crash in visit_decref

Similar reports
Problem #497264
Component
PackageKit
Last affected version
0:1.1.5-2.el7.centos
Executable
/usr/bin/python2.7
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2022-03-10
Last occurrence
2022-03-24
Unique reports
1
Quality
-90

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 4
Operating system Count
CentOS 7 4
Architecture Count
x86_64 4
Related packages Count
libssh2 4
 0:1.4.3-10.el7_2.1 4
libcurl 4
 0:7.29.0-46.el7 4
file-libs 4
 0:5.11-33.el7 4
Show moreā€¦ (53)
sqlite 4
 0:3.7.17-8.el7_7.1 4
libmount 4
 0:2.23.2-52.el7_5.1 4
python 4
 0:2.7.5-69.el7_5 4
glibc-common 4
 0:2.17-222.el7 4
zlib 4
 0:1.2.7-17.el7 4
yum-metadata-parser 4
 0:1.1.4-10.el7 4
nss 4
 0:3.36.0-7.el7_5 4
rpm-libs 4
 0:4.11.3-32.el7 4
nss-softokn-freebl 4
 0:3.36.0-5.el7_5 4
python-pycurl 4
 0:7.19.0-19.el7 4
libcom_err 4
 0:1.42.9-12.el7_5 4
libacl 4
 0:2.2.51-14.el7 4
lua 4
 0:5.1.4-15.el7 4
keyutils-libs 4
 0:1.5.8-3.el7 4
pyxattr 4
 0:0.5.1-5.el7 4
libffi 4
 0:3.0.13-18.el7 4
libidn 4
 0:1.28-4.el7 4
pygobject2 4
 0:2.28.6-11.el7 4
nspr 4
 0:4.19.0-1.el7_5 4
openldap 4
 0:2.4.44-15.el7_5 4
libgcc 4
 0:4.8.5-39.el7 4
gpgme 4
 0:1.3.2-5.el7 4
libcap 4
 0:2.22-9.el7 4
nss-util 4
 0:3.36.0-1.el7_5 4
python-libs 4
 0:2.7.5-69.el7_5 4
libassuan 4
 0:2.1.0-3.el7 4
cyrus-sasl-lib 4
 0:2.1.26-23.el7 4
krb5-libs 4
 0:1.15.1-19.el7 4
elfutils-libelf 4
 0:0.170-4.el7 4
pyliblzma 4
 0:0.5.3-11.el7 4
rpm 4
 0:4.11.3-32.el7 4
xz-libs 4
 0:5.2.2-1.el7 4
glib2 4
 0:2.54.2-2.el7 4
libgpg-error 4
 0:1.12-3.el7 4
pygpgme 4
 0:0.3-9.el7 4
libselinux 4
 0:2.5-12.el7 4
PackageKit-yum 4
 0:1.1.5-2.el7.centos 4
libdb 4
 0:5.3.21-24.el7 4
bzip2-libs 4
 0:1.0.6-13.el7 4
libblkid 4
 0:2.23.2-52.el7_5.1 4
openssl-libs 4
 1:1.0.2k-19.el7 4
rpm-python 4
 0:4.11.3-32.el7 4
pcre 4
 0:8.32-17.el7 4
libuuid 4
 0:2.23.2-52.el7_5.1 4
expat 4
 0:2.1.0-10.el7_3 4
glibc 4
 0:2.17-222.el7 4
rpm-build-libs 4
 0:4.11.3-32.el7 4
nss-softokn 4
 0:3.36.0-5.el7_5 4
popt 4
 0:1.13-16.el7 4
libattr 4
 0:2.4.46-13.el7 4
libxml2 4
 0:2.9.1-6.el7_2.3 4
nss-pem 2
 0:1.0.3-4.el7 2
nss-sysinit 2
 0:3.36.0-7.el7_5 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
visit_decref
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x114231
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
2
dict_traverse
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x831be
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
3
collect
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x1145f7
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
4
_PyObject_GC_Malloc
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x115267
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
5
_PyObject_GC_New
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x1152ad
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
6
PyList_New
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x76f7c
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
7
treebuilder_handle_data
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x3937
Build id: a914103ccb525e0903f47218c02d4e80d412c31c
-
8
expat_data_handler
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x6528
Build id: a914103ccb525e0903f47218c02d4e80d412c31c
-
9
doContent
/usr/lib64/libexpat.so.1.6.0 0xb2fa
Build id: 195e8c35590c02d7bc5abb90232632d174d36fb7
-
10
contentProcessor
/usr/lib64/libexpat.so.1.6.0 0xb9e1
Build id: 195e8c35590c02d7bc5abb90232632d174d36fb7
-
11
XML_ParseBuffer
/usr/lib64/libexpat.so.1.6.0 0xda1f
Build id: 195e8c35590c02d7bc5abb90232632d174d36fb7
-
12
expat_parse.isra.19
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x6c18
Build id: a914103ccb525e0903f47218c02d4e80d412c31c
-
13
xmlparser_feed
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_elementtree.so 0x6f9d
Build id: a914103ccb525e0903f47218c02d4e80d412c31c
-
14
PyEval_EvalFrameEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe4cf0
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
15
PyEval_EvalCodeEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe703d
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
16
function_call
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x70978
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
17
PyObject_Call
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x4ba63
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
18
instancemethod_call
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x5aa55
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
19
PyObject_Call
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x4ba63
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
20
call_method
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xa1f43
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
21
PyEval_EvalFrameEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xdfc41
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
22
gen_send_ex.isra.0
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x662b8
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
23
PyEval_EvalFrameEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xdfc41
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
24
PyEval_EvalCodeEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe703d
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
25
PyEval_EvalFrameEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe453c
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
26
PyEval_EvalCodeEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe703d
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
27
function_call
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x70978
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
28
PyObject_Call
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x4ba63
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
29
call_function_tail
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x4bb45
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
30
PyObject_CallFunction
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x4bc2e
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
31
instance_getattr2
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x57aba
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
32
instance_getattr
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x57b28
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
33
PyEval_EvalFrameEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe21f0
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
34
PyEval_EvalFrameEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe46bd
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
35
PyEval_EvalCodeEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe703d
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
36
PyEval_EvalFrameEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe453c
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
37
PyEval_EvalCodeEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe703d
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
38
PyEval_EvalFrameEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe453c
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
39
PyEval_EvalFrameEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe46bd
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
40
PyEval_EvalCodeEx
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe703d
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
41
PyEval_EvalCode
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0xe7142
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
42
run_mod
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x10057f
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
43
PyRun_FileExFlags
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x10173e
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
44
PyRun_SimpleFileExFlags
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x1029c9
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-
45
Py_Main
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 0x113b7f
Build id: d710949a9e0701df7994f7ead8006cbc696cdd71
-