Crash in _g_log_abort

Similar reports
Problem #488482
Component
gimp
Last affected version
2:2.8.22-1.el7
Executable
/usr/bin/gimp-2.8
Error name
SIGTRAP 5
First occurrence
2022-03-17
Last occurrence
2022-03-17
Unique reports
1
Quality
-102

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 1
Operating system Count
CentOS 7 1
Architecture Count
x86_64 1
Related packages Count
libXext 1
 0:1.3.3-3.el7 1
gegl 1
 0:0.2.0-19.el7_9.1 1
pixman 1
 0:0.34.0-1.el7 1
Show moreā€¦ (65)
libjpeg-turbo 1
 0:1.2.90-8.el7 1
libgcc 1
 0:4.8.5-44.el7 1
expat 1
 0:2.1.0-12.el7 1
libXinerama 1
 0:1.1.3-2.1.el7 1
glib2 1
 0:2.56.1-9.el7_9 1
libXrandr 1
 0:1.5.1-2.el7 1
systemd-libs 1
 0:219-78.el7_9.5 1
dbus-libs 1
 1:1.10.24-15.el7 1
xz-libs 1
 0:5.2.2-1.el7 1
libselinux 1
 0:2.5-15.el7 1
libthai 1
 0:0.1.14-9.el7 1
libX11 1
 0:1.6.7-4.el7_9 1
libopenraw 1
 0:0.0.9-7.el7 1
lz4 1
 0:1.8.3-1.el7 1
libXi 1
 0:1.7.9-1.el7 1
libXcursor 1
 0:1.1.15-1.el7 1
libgpg-error 1
 0:1.12-3.el7 1
bzip2-libs 1
 0:1.0.6-13.el7 1
elfutils-libs 1
 0:0.176-5.el7 1
libglvnd-egl 1
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 1
libglvnd 1
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 1
libffi 1
 0:3.0.13-19.el7 1
ibus-libs 1
 0:1.5.17-12.el7_9 1
pango 1
 0:1.42.4-4.el7_7 1
pcre 1
 0:8.32-17.el7 1
libgcrypt 1
 0:1.5.3-14.el7 1
gvfs-client 1
 0:1.36.2-5.el7_9 1
zlib 1
 0:1.2.7-19.el7_9 1
ibus-gtk2 1
 0:1.5.17-12.el7_9 1
oxygen-icon-theme 1
 0:4.10.5-2.el7 1
fontconfig 1
 0:2.13.0-4.3.el7 1
graphite2 1
 0:1.3.10-1.el7_3 1
gnome-icon-theme 1
 0:3.12.0-1.el7 1
libXfixes 1
 0:5.0.3-1.el7 1
libmount 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
atk 1
 0:2.28.1-2.el7 1
libglvnd-glx 1
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 1
libblkid 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
elfutils-libelf 1
 0:0.176-5.el7 1
libXau 1
 0:1.0.8-2.1.el7 1
libuuid 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
libXrender 1
 0:0.9.10-1.el7 1
gdk-pixbuf2 1
 0:2.36.12-3.el7 1
libcap 1
 0:2.22-11.el7 1
dbus-glib 1
 0:0.100-7.el7 1
libXcomposite 1
 0:0.4.4-4.1.el7 1
gtk2 1
 0:2.24.31-1.el7 1
harfbuzz 1
 0:1.7.5-2.el7 1
libattr 1
 0:2.4.46-13.el7 1
cairo 1
 0:1.15.12-4.el7 1
gimp 1
 2:2.8.22-1.el7 1
lcms2 1
 0:2.6-3.el7 1
hicolor-icon-theme 1
 0:0.12-7.el7 1
dejavu-sans-fonts 1
 0:2.33-6.el7 1
fribidi 1
 0:1.0.2-1.el7_7.1 1
libstdc++ 1
 0:4.8.5-44.el7 1
libpng 1
 2:1.5.13-8.el7 1
freetype 1
 0:2.8-14.el7_9.1 1
babl 1
 0:0.1.10-10.el7 1
libXdamage 1
 0:1.1.4-4.1.el7 1
oxygen-gtk2 1
 0:1.3.4-3.el7 1
glibc 1
 0:2.17-325.el7_9 1
libxcb 1
 0:1.13-1.el7 1
gimp-libs 1
 2:2.8.22-1.el7 1
glibc-common 1
 0:2.17-325.el7_9 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51be1
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
2
g_log_default_handler
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52bf1
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
3
g_logv
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52de1
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
4
g_log
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5306f
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
5
gdk_x_error
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x68c5b
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
6
_XError
/lib64/libX11.so.6 0x453fb
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
7
XGetWindowProperty
/lib64/libX11.so.6 0x29406
Build id: f25c28bd5bce03ac2b33d03a6325eed3eeb38ae5
-
8
gdk_selection_property_get
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x6eb8a
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
9
_gtk_selection_notify
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x1b7eb7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
10
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXED
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x146bdc
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21ebb
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29d7c
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
14
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
15
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x276dc4
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
16
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x14539b
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
17
gdk_event_dispatch
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x60a0c
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
18
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
19
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
20
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
21
gtk_clipboard_wait_for_contents
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x291823
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
22
gimp_clipboard_get_buffer
/usr/bin/gimp-2.8 0x19c746
Build id: 9159778258def3d0139530d2ca0cd66ec74195cf
-
23
edit_paste
/usr/bin/gimp-2.8 0xcc7a9
Build id: 9159778258def3d0139530d2ca0cd66ec74195cf
-
24
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
25
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
26
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a091
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
27
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
28
_gtk_action_emit_activate
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x74630
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
29
closure_accel_activate
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x74e64
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
30
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
31
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
32
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29d7c
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
33
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
34
gtk_accel_group_activate
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x6f50e
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
35
gtk_accel_groups_activate
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x7088d
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
36
gtk_window_activate_key
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x28f37d
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
37
gimp_window_key_press_event
/usr/bin/gimp-2.8 0x2319eb
Build id: 9159778258def3d0139530d2ca0cd66ec74195cf
-
38
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXED
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x146bdc
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
39
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
40
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x21ebb
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
41
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29d7c
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
42
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
43
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x276dc4
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
44
gtk_propagate_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x144ed7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
45
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x1451fb
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
46
gdk_event_dispatch
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x60a0c
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
47
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
48
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
49
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
50
app_run
/usr/bin/gimp-2.8 0xb7ebc
Build id: 9159778258def3d0139530d2ca0cd66ec74195cf
-
51
main
/usr/bin/gimp-2.8 0xb794e
Build id: 9159778258def3d0139530d2ca0cd66ec74195cf
-