Crash in raise

Similar reports
Problem #719
Component
firefox
Last affected version
0:91.7.0-3.el7.centos
Executable
/usr/lib64/firefox/firefox
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2022-04-03
Last occurrence
2022-05-19
Unique reports
2
Quality
-15

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 2 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
atk 3
 0:2.28.1-2.el7 3
glib2 3
 0:2.56.1-9.el7_9 3
gdk-pixbuf2 3
 0:2.36.12-3.el7 3
Show moreā€¦ (111)
libglvnd-egl 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
libXext 2
 0:1.3.3-3.el7 2
glibc 2
 0:2.17-325.el7_9 2
libXdamage 2
 0:1.1.4-4.1.el7 2
freetype 2
 0:2.8-14.el7_9.1 2
libglvnd-glx 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
expat 2
 0:2.1.0-12.el7 1
 0:2.1.0-14.el7_9 1
libXScrnSaver 2
 0:1.2.2-6.1.el7 2
systemd-libs 2
 0:219-78.el7_9.5 2
libxshmfence 2
 0:1.2-1.el7 2
libgcrypt 2
 0:1.5.3-14.el7 2
gsm 2
 0:1.0.13-11.el7 2
elfutils-libelf 2
 0:0.176-5.el7 2
libXrandr 2
 0:1.5.1-2.el7 2
hicolor-icon-theme 2
 0:0.12-7.el7 2
libSM 2
 0:1.2.2-2.el7 2
tcp_wrappers-libs 2
 0:7.6-77.el7 2
libX11 2
 0:1.6.7-4.el7_9 2
zlib 2
 0:1.2.7-19.el7_9 2
gtk3-devel 2
 0:3.22.30-6.el7 2
fribidi 2
 0:1.0.2-1.el7_7.1 2
libXinerama 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
libffi 2
 0:3.0.13-19.el7 2
libXfixes 2
 0:5.0.3-1.el7 2
libXcursor 2
 0:1.1.15-1.el7 2
libmount 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
at-spi2-atk 2
 0:2.26.2-1.el7 2
pulseaudio-libs 2
 0:10.0-6.el7_9 2
xz-libs 2
 0:5.2.2-1.el7 2
p11-kit-trust 2
 0:0.23.5-3.el7 2
libblkid 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
glibc-common 2
 0:2.17-325.el7_9 2
cairo-gobject 2
 0:1.15.12-4.el7 2
libXrender 2
 0:0.9.10-1.el7 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
libtasn1 2
 0:4.10-1.el7 2
mesa-libGL 2
 0:18.3.4-12.el7_9 2
dbus-libs 2
 1:1.10.24-15.el7 2
gnome-icon-theme 2
 0:3.12.0-1.el7 2
libuuid 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
libsndfile 2
 0:1.0.25-12.el7_9.1 2
libwayland-client 2
 0:1.15.0-1.el7 2
libXi 2
 0:1.7.9-1.el7 2
libXt 2
 0:1.1.5-3.el7 2
libwayland-egl 2
 0:1.15.0-1.el7 2
adwaita-icon-theme 2
 0:3.28.0-1.el7 2
libXau 2
 0:1.0.8-2.1.el7 2
libXcomposite 2
 0:0.4.4-4.1.el7 2
libdrm 2
 0:2.4.97-2.el7 2
nss-softokn 2
 0:3.67.0-3.el7_9 2
libwayland-cursor 2
 0:1.15.0-1.el7 2
flac-libs 2
 0:1.3.0-5.el7_1 2
pixman 2
 0:0.34.0-1.el7 2
dbus-glib 2
 0:0.100-7.el7 2
nss 2
 0:3.67.0-4.el7_9 2
libxcb 2
 0:1.13-1.el7 2
harfbuzz 2
 0:1.7.5-2.el7 2
libxkbcommon 2
 0:0.7.1-3.el7 2
libpng 2
 2:1.5.13-8.el7 2
pango 2
 0:1.42.4-4.el7_7 2
mesa-dri-drivers 2
 0:18.3.4-12.el7_9 2
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
nspr 2
 0:4.32.0-1.el7_9 2
gvfs-client 2
 0:1.36.2-5.el7_9 2
firefox 2
 0:91.7.0-3.el7.centos 2
gtk3 2
 0:3.22.30-6.el7 2
libXxf86vm 2
 0:1.1.4-1.el7 2
libselinux 2
 0:2.5-15.el7 2
pcre 2
 0:8.32-17.el7 2
libepoxy 2
 0:1.5.2-1.el7 2
fontconfig 2
 0:2.13.0-4.3.el7 2
nss-util 2
 0:3.67.0-1.el7_9 2
libasyncns 2
 0:0.8-7.el7 2
libthai 2
 0:0.1.14-9.el7 2
mesa-libglapi 2
 0:18.3.4-12.el7_9 2
lz4 2
 0:1.8.3-1.el7 2
libICE 2
 0:1.0.9-9.el7 2
libogg 2
 2:1.3.0-7.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.176-5.el7 2
cairo 2
 0:1.15.12-4.el7 2
libglvnd 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
libXtst 2
 0:1.2.3-1.el7 2
libvorbis 2
 1:1.3.3-8.el7.1 2
graphite2 2
 0:1.3.10-1.el7_3 2
nss-softokn-freebl 2
 0:3.67.0-3.el7_9 2
libstdc++ 2
 0:4.8.5-44.el7 2
libcap 2
 0:2.22-11.el7 2
libattr 2
 0:2.4.46-13.el7 2
libgcc 2
 0:4.8.5-44.el7 2
at-spi2-core 2
 0:2.28.0-1.el7 2
sqlite 2
 0:3.7.17-8.el7_7.1 2
libcanberra 1
 0:0.30-9.el7 1
libcroco 1
 0:0.6.12-6.el7_9 1
google-noto-sans-fonts 1
 0:20141117-5.el7 1
abattis-cantarell-fonts 1
 0:0.0.25-1.el7 1
libcanberra-gtk3 1
 0:0.30-9.el7 1
ibus-gtk3 1
 0:1.5.17-12.el7_9 1
speech-dispatcher 1
 0:0.7.1-15.el7 1
liberation-serif-fonts 1
 1:1.07.2-16.el7 1
libtool-ltdl 1
 0:2.4.2-22.el7_3 1
librsvg2 1
 0:2.40.20-1.el7 1
PackageKit-gtk3-module 1
 0:1.1.10-2.el7.centos 1
dejavu-serif-fonts 1
 0:2.33-6.el7 1
sssd-common 1
 0:1.16.5-10.el7_9.12 1
libtdb 1
 0:1.3.18-1.el7 1
libpciaccess 1
 0:0.14-1.el7 1
libxml2 1
 0:2.9.1-6.el7_9.6 1
ibus-libs 1
 0:1.5.17-12.el7_9 1
dconf 1
 0:0.28.0-4.el7 1
sssd-client 1
 0:1.16.5-10.el7_9.12 1
llvm-private 1
 0:7.0.1-1.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libpthread.so.0 0xf4fb
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
2
nsProfileLock::FatalSignalHandler(int, siginfo_t*, void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x43ed068
Build id: ba0634f13952fb1a272853a784fbdc81fa4d8848
-
3
/lib64/libpthread.so.0 0xf630
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
4
mozilla::(anonymous namespace)::RunWatchdog(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x43e29b4
Build id: ba0634f13952fb1a272853a784fbdc81fa4d8848
-
5
_pt_root
/lib64/libnspr4.so 0x28cbb
Build id: a15549f680d934bf3e011eb8d3c74c180284c0b4
-
6
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
7
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfeb0d
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-