Crash in tevent_common_insert_timer

Similar reports
Problem #4413
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.10
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGBUS 7
First occurrence
2022-04-19
Last occurrence
2023-05-02
Unique reports
4
Quality
-30

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 4 / 4
Operating system Count
CentOS 7 4
Architecture Count
x86_64 4
Related packages Count
sssd-client 4
 0:1.16.5-10.el7_9.10 4
libtalloc 4
 0:2.1.16-1.el7 4
glibc 4
 0:2.17-324.el7_9 4
Show moreā€¦ (65)
libsss_certmap 4
 0:1.16.5-10.el7_9.8 4
openssl-libs 4
 1:1.0.2k-21.el7_9 4
pcre 4
 0:8.32-17.el7 4
nettle 4
 0:2.7.1-9.el7_9 4
openldap 4
 0:2.4.44-23.el7_9 4
libwbclient 4
 0:4.10.16-15.el7_9 4
elfutils-libs 4
 0:0.176-5.el7 4
avahi-libs 4
 0:0.6.31-20.el7 4
audit-libs 4
 0:2.8.5-4.el7 4
glibc-common 4
 0:2.17-324.el7_9 4
gmp 4
 1:6.0.0-15.el7 4
sssd-common 4
 0:1.16.5-10.el7_9.10 4
nspr 4
 0:4.25.0-2.el7_9 4
keyutils-libs 4
 0:1.5.8-3.el7 4
p11-kit 4
 0:0.23.5-3.el7 4
nss-softokn 4
 0:3.53.1-6.el7_9 4
libdb 4
 0:5.3.21-25.el7 4
libtasn1 4
 0:4.10-1.el7 4
libcollection 4
 0:0.7.0-32.el7 4
sqlite 4
 0:3.7.17-8.el7_7.1 4
cyrus-sasl-lib 4
 0:2.1.26-23.el7 4
elfutils-libelf 4
 0:0.176-5.el7 4
cyrus-sasl-gssapi 4
 0:2.1.26-23.el7 4
libcap-ng 4
 0:0.7.5-4.el7 4
libbasicobjects 4
 0:0.1.1-32.el7 4
cyrus-sasl-md5 4
 0:2.1.26-23.el7 4
libtdb 4
 0:1.3.18-1.el7 4
sssd-ad 4
 0:1.16.5-10.el7_9.10 4
cyrus-sasl-plain 4
 0:2.1.26-23.el7 4
glib2 4
 0:2.56.1-9.el7_9 4
libgcrypt 4
 0:1.5.3-14.el7 4
libref_array 4
 0:0.1.5-32.el7 4
libpath_utils 4
 0:0.2.1-32.el7 4
systemd-libs 4
 0:219-78.el7_9.3 4
libffi 4
 0:3.0.13-19.el7 4
libtevent 4
 0:0.9.39-1.el7 4
nss 4
 0:3.53.1-7.el7_9 4
samba-common-libs 4
 0:4.10.16-15.el7_9 4
jansson 4
 0:2.10-1.el7 4
libsmbclient 4
 0:4.10.16-15.el7_9 4
popt 4
 0:1.13-16.el7 4
cyrus-sasl-scram 4
 0:2.1.26-23.el7 4
krb5-libs 4
 0:1.15.1-50.el7 4
gnutls 4
 0:3.3.29-9.el7_6 4
libcap 4
 0:2.22-11.el7 4
libattr 4
 0:2.4.46-13.el7 4
c-ares 4
 0:1.10.0-3.el7 4
nss-util 4
 0:3.53.1-1.el7_9 4
dbus-libs 4
 1:1.10.24-15.el7 4
libini_config 4
 0:1.3.1-32.el7 4
libgpg-error 4
 0:1.12-3.el7 4
libcom_err 4
 0:1.42.9-19.el7 4
zlib 4
 0:1.2.7-19.el7_9 4
nss-softokn-freebl 4
 0:3.53.1-6.el7_9 4
libgcc 4
 0:4.8.5-44.el7 4
samba-client-libs 4
 0:4.10.16-15.el7_9 4
libsss_idmap 4
 0:1.16.5-10.el7_9.10 4
cups-libs 4
 1:1.6.3-51.el7 4
bzip2-libs 4
 0:1.0.6-13.el7 4
xz-libs 4
 0:5.2.2-1.el7 4
libldb 4
 0:1.5.4-2.el7 4
pam 4
 0:1.1.8-23.el7 4
libdhash 4
 0:0.5.0-32.el7 4
libselinux 4
 0:2.5-15.el7 4
lz4 4
 0:1.8.3-1.el7 4

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
tevent_common_insert_timer
/lib64/libtevent.so.0 0xb649
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
2
tevent_common_add_timer_internal
/lib64/libtevent.so.0 0xb799
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
3
tevent_common_add_timer_v2
/lib64/libtevent.so.0 0xb8e4
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
4
add_timeout_timer
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1f47a
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
5
schedule_timeout_watcher
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1f5ec
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
6
resolv_gethostbyname_dns_query
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1f70d
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
7
tevent_common_invoke_timer_handler
/lib64/libtevent.so.0 0xbabf
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
8
tevent_common_loop_timer_delay
/lib64/libtevent.so.0 0xbc39
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
9
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce49
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
10
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
11
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
12
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
13
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
14
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x566a3
Build id: 4b44ca108e29138db0dddd6d446b7df753a53bef
-
15
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-