Crash in __strcmp_sse42

Similar reports
Problem #22443
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.4-37.el7
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-01-27
Last occurrence
2021-03-02
Unique reports
3
Quality
-44

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 3 / 35
Operating system Count
CentOS 7 35
Architecture Count
x86_64 35
Related packages Count
elfutils-libs 35
 0:0.176-4.el7 35
sqlite 35
 0:3.7.17-8.el7_7.1 35
nss 35
 0:3.44.0-7.el7_7 35
Show moreā€¦ (48)
libselinux 35
 0:2.5-15.el7 35
libgcc 35
 0:4.8.5-39.el7 35
libcap 35
 0:2.22-11.el7 35
libldb 35
 0:1.5.4-1.el7 35
nspr 35
 0:4.21.0-1.el7 35
libpath_utils 35
 0:0.2.1-32.el7 35
nss-util 35
 0:3.44.0-4.el7_7 35
libcap-ng 35
 0:0.7.5-4.el7 35
elfutils-libelf 35
 0:0.176-4.el7 35
libtdb 35
 0:1.3.18-1.el7 35
dbus-libs 35
 1:1.10.24-13.el7_6 35
glibc 35
 0:2.17-307.el7.1 35
sssd-client 35
 0:1.16.4-37.el7 35
openssl-libs 35
 1:1.0.2k-19.el7 35
libref_array 35
 0:0.1.5-32.el7 35
xz-libs 35
 0:5.2.2-1.el7 35
glib2 35
 0:2.56.1-5.el7 35
libcollection 35
 0:0.7.0-32.el7 35
libattr 35
 0:2.4.46-13.el7 35
libgcrypt 35
 0:1.5.3-14.el7 35
pcre 35
 0:8.32-17.el7 35
libcom_err 35
 0:1.42.9-17.el7 35
bzip2-libs 35
 0:1.0.6-13.el7 35
libbasicobjects 35
 0:0.1.1-32.el7 35
sssd-common 35
 0:1.16.4-37.el7 35
nss-softokn-freebl 35
 0:3.44.0-8.el7_7 35
popt 35
 0:1.13-16.el7 35
lz4 35
 0:1.7.5-3.el7 35
zlib 35
 0:1.2.7-18.el7 35
libdhash 35
 0:0.5.0-32.el7 35
c-ares 35
 0:1.10.0-3.el7 35
keyutils-libs 35
 0:1.5.8-3.el7 35
openldap 35
 0:2.4.44-21.el7_6 35
pam 35
 0:1.1.8-23.el7 35
audit-libs 35
 0:2.8.5-4.el7 35
sssd-ldap 35
 0:1.16.4-37.el7 35
libsss_certmap 35
 0:1.16.4-37.el7 35
sssd-krb5 35
 0:1.16.4-37.el7 35
libtalloc 35
 0:2.1.16-1.el7 35
libini_config 35
 0:1.3.1-32.el7 35
cyrus-sasl-lib 35
 0:2.1.26-23.el7 35
libtevent 35
 0:0.9.39-1.el7 35
krb5-libs 35
 0:1.15.1-46.el7 35
libgpg-error 35
 0:1.12-3.el7 35
systemd-libs 35
 0:219-73.el7_8.5 35
nss-softokn 35
 0:3.44.0-8.el7_7 35
libsss_idmap 35
 0:1.16.4-37.el7 35
glibc-common 35
 0:2.17-307.el7.1 35

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
__strcmp_sse42
/lib64/libc.so.6 0x13eda6
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
be_resolve_server_process
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xbd43
Build id: 00ef38349246538518278a745dd69ea0277d0648
-
3
be_resolve_server_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xc0ae
Build id: 00ef38349246538518278a745dd69ea0277d0648
-
4
fo_resolve_service_server
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1c24f
Build id: 00ef38349246538518278a745dd69ea0277d0648
-
5
fo_resolve_service_cont
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1c48f
Build id: 00ef38349246538518278a745dd69ea0277d0648
-
6
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
7
resolve_srv_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1d20c
Build id: 00ef38349246538518278a745dd69ea0277d0648
-
8
fo_discover_srv_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1da8c
Build id: 00ef38349246538518278a745dd69ea0277d0648
-
9
resolv_discover_srv_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x22c37
Build id: 00ef38349246538518278a745dd69ea0277d0648
-
10
resolv_getsrv_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1fedd
Build id: 00ef38349246538518278a745dd69ea0277d0648
-
11
qcallback
/lib64/libcares.so.2 0xc1dc
Build id: 491f57b0a076d167575295e1c29dae541b3e03ff
-
12
end_query
/lib64/libcares.so.2 0xa9b5
Build id: 491f57b0a076d167575295e1c29dae541b3e03ff
-
13
process_answer.part.1
/lib64/libcares.so.2 0xb807
Build id: 491f57b0a076d167575295e1c29dae541b3e03ff
-
14
processfds
/lib64/libcares.so.2 0xc027
Build id: 491f57b0a076d167575295e1c29dae541b3e03ff
-
15
tevent_common_invoke_fd_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6b13
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
16
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xd087
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
17
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
18
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
19
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
20
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
21
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x55313
Build id: 7739b8d51f10bfdc652efa59551bb80607c83c5d
-
22
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9819
Build id: 00ef38349246538518278a745dd69ea0277d0648
-