Crash in raise

Similar reports
Problem #2126
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.13
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2023-01-15
Last occurrence
2023-10-29
Unique reports
2
Quality
-31

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 2 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
cyrus-sasl-md5 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
nss 2
 0:3.67.0-4.el7_9 1
 0:3.79.0-4.el7_9 1
p11-kit 2
 0:0.23.5-3.el7 2
Show moreā€¦ (64)
libsss_certmap 2
 0:1.16.5-10.el7_9.13 2
dbus-libs 2
 1:1.10.24-15.el7 2
samba-client-libs 2
 0:4.10.16-20.el7_9 1
 0:4.10.16-19.el7_9 1
glibc 2
 0:2.17-326.el7_9 2
libref_array 2
 0:0.1.5-32.el7 2
pcre 2
 0:8.32-17.el7 2
samba-common-libs 2
 0:4.10.16-19.el7_9 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
pam 2
 0:1.1.8-23.el7 2
libcom_err 2
 0:1.42.9-19.el7 2
nss-softokn-freebl 2
 0:3.67.0-3.el7_9 1
 0:3.79.0-4.el7_9 1
lz4 2
 0:1.8.3-1.el7 2
libgcrypt 2
 0:1.5.3-14.el7 2
avahi-libs 2
 0:0.6.31-20.el7 2
popt 2
 0:1.13-16.el7 2
glibc-common 2
 0:2.17-326.el7_9 2
openldap 2
 0:2.4.44-25.el7_9 2
cups-libs 2
 1:1.6.3-51.el7 2
systemd-libs 2
 0:219-78.el7_9.7 2
libcollection 2
 0:0.7.0-32.el7 2
libtasn1 2
 0:4.10-1.el7 2
libselinux 2
 0:2.5-15.el7 2
sssd-client 2
 0:1.16.5-10.el7_9.13 2
libdhash 2
 0:0.5.0-32.el7 2
libbasicobjects 2
 0:0.1.1-32.el7 2
keyutils-libs 2
 0:1.5.8-3.el7 2
c-ares 2
 0:1.10.0-3.el7 2
audit-libs 2
 0:2.8.5-4.el7 2
nspr 2
 0:4.32.0-1.el7_9 1
 0:4.34.0-3.1.el7_9 1
krb5-libs 2
 0:1.15.1-54.el7_9 2
nettle 2
 0:2.7.1-9.el7_9 2
glib2 2
 0:2.56.1-9.el7_9 2
cyrus-sasl-scram 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
jansson 2
 0:2.10-1.el7 2
openssl-libs 2
 1:1.0.2k-25.el7_9 2
libtdb 2
 0:1.3.18-1.el7 2
libdb 2
 0:5.3.21-25.el7 2
libsss_idmap 2
 0:1.16.5-10.el7_9.13 2
libattr 2
 0:2.4.46-13.el7 2
xz-libs 2
 0:5.2.2-2.el7_9 2
libldb 2
 0:1.5.4-2.el7 2
gmp 2
 1:6.0.0-15.el7 2
libwbclient 2
 0:4.10.16-19.el7_9 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
libcap 2
 0:2.22-11.el7 2
nss-util 2
 0:3.67.0-1.el7_9 1
 0:3.79.0-1.el7_9 1
libtevent 2
 0:0.9.39-1.el7 2
libffi 2
 0:3.0.13-19.el7 2
gnutls 2
 0:3.3.29-9.el7_6 2
elfutils-libelf 2
 0:0.176-5.el7 2
zlib 2
 0:1.2.7-20.el7_9 2
libsmbclient 2
 0:4.10.16-19.el7_9 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
libgcc 2
 0:4.8.5-44.el7 2
cyrus-sasl-lib 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
sssd-common 2
 0:1.16.5-10.el7_9.13 2
libpath_utils 2
 0:0.2.1-32.el7 2
libtalloc 2
 0:2.1.16-1.el7 2
libcap-ng 2
 0:0.7.5-4.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.176-5.el7 2
sssd-ad 2
 0:1.16.5-10.el7_9.13 2
libini_config 2
 0:1.3.1-32.el7 2
cyrus-sasl-plain 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
cyrus-sasl-gssapi 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
nss-mdns 1
 0:0.14.1-9.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: 9470e279388f7f9cb2ed3b2872d0c2095b191ff4
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: 9470e279388f7f9cb2ed3b2872d0c2095b191ff4
-
3
/lib64/libtalloc.so.2 0x42cc
Build id: 34fc3e74129b9c0ff45df7178c501d2fc402e282
-
4
talloc_check_name
/lib64/libtalloc.so.2 0x4556
Build id: 34fc3e74129b9c0ff45df7178c501d2fc402e282
-
5
child_callback
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x5078a
Build id: 885b8427949531eb6df5906599dd564281a60c6e
-
6
child_invoke_callback
/usr/lib64/sssd/libsss_child.so 0x1808
Build id: a0f9d938845a3c3fb43942a8cce309f052111160
-
7
tevent_common_invoke_immediate_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6f69
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
8
tevent_common_loop_immediate
/lib64/libtevent.so.0 0x6f90
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
9
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce3d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
10
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
11
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
12
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
13
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
14
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x566b3
Build id: b78fdc54e0a66e3ec0843be40f9ac3327912f353
-
15
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-