Crash in resolv_get_string_address_index

Similar reports
Problem #4414
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.12
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2023-01-28
Last occurrence
2023-12-07
Unique reports
10
Quality
-26

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 10 / 58
Operating system Count
CentOS 7 58
Architecture Count
x86_64 58
Related packages Count
gmp 58
 1:6.0.0-15.el7 58
pam 58
 0:1.1.8-23.el7 58
nss 58
 0:3.67.0-4.el7_9 58
Show moreā€¦ (62)
c-ares 58
 0:1.10.0-3.el7 58
glibc 58
 0:2.17-325.el7_9 58
libgcrypt 58
 0:1.5.3-14.el7 58
libtevent 58
 0:0.9.39-1.el7 58
nettle 58
 0:2.7.1-9.el7_9 58
libsss_certmap 58
 0:1.16.5-10.el7_9.12 58
libcap-ng 58
 0:0.7.5-4.el7 58
cyrus-sasl-plain 58
 0:2.1.26-24.el7_9 58
libgcc 58
 0:4.8.5-44.el7 58
libtalloc 58
 0:2.1.16-1.el7 58
glib2 58
 0:2.56.1-9.el7_9 58
libcom_err 58
 0:1.42.9-19.el7 58
keyutils-libs 58
 0:1.5.8-3.el7 58
glibc-common 58
 0:2.17-325.el7_9 58
libdb 58
 0:5.3.21-25.el7 58
nspr 58
 0:4.32.0-1.el7_9 58
libref_array 58
 0:0.1.5-32.el7 58
libsss_idmap 58
 0:1.16.5-10.el7_9.12 58
libwbclient 58
 0:4.10.16-18.el7_9 58
lz4 58
 0:1.8.3-1.el7 58
libsmbclient 58
 0:4.10.16-18.el7_9 58
libcollection 58
 0:0.7.0-32.el7 58
elfutils-libelf 58
 0:0.176-5.el7 58
audit-libs 58
 0:2.8.5-4.el7 58
openldap 58
 0:2.4.44-25.el7_9 58
sssd-common 58
 0:1.16.5-10.el7_9.12 58
libtasn1 58
 0:4.10-1.el7 58
pcre 58
 0:8.32-17.el7 58
p11-kit 58
 0:0.23.5-3.el7 58
libselinux 58
 0:2.5-15.el7 58
cyrus-sasl-lib 58
 0:2.1.26-24.el7_9 58
bzip2-libs 58
 0:1.0.6-13.el7 58
libffi 58
 0:3.0.13-19.el7 58
cups-libs 58
 1:1.6.3-51.el7 58
xz-libs 58
 0:5.2.2-1.el7 58
nss-softokn-freebl 58
 0:3.67.0-3.el7_9 58
systemd-libs 58
 0:219-78.el7_9.5 58
krb5-libs 58
 0:1.15.1-51.el7_9 58
libldb 58
 0:1.5.4-2.el7 58
samba-common-libs 58
 0:4.10.16-18.el7_9 58
libtdb 58
 0:1.3.18-1.el7 58
libdhash 58
 0:0.5.0-32.el7 58
libcap 58
 0:2.22-11.el7 58
cyrus-sasl-gssapi 58
 0:2.1.26-24.el7_9 58
sssd-client 58
 0:1.16.5-10.el7_9.12 58
popt 58
 0:1.13-16.el7 58
avahi-libs 58
 0:0.6.31-20.el7 58
libbasicobjects 58
 0:0.1.1-32.el7 58
samba-client-libs 58
 0:4.10.16-18.el7_9 58
dbus-libs 58
 1:1.10.24-15.el7 58
openssl-libs 58
 1:1.0.2k-24.el7_9 58
jansson 58
 0:2.10-1.el7 58
elfutils-libs 58
 0:0.176-5.el7 58
libpath_utils 58
 0:0.2.1-32.el7 58
libattr 58
 0:2.4.46-13.el7 58
zlib 58
 0:1.2.7-19.el7_9 58
libini_config 58
 0:1.3.1-32.el7 58
gnutls 58
 0:3.3.29-9.el7_6 58
libgpg-error 58
 0:1.12-3.el7 58
sssd-ad 58
 0:1.16.5-10.el7_9.12 58
nss-util 58
 0:3.67.0-1.el7_9 58
gssproxy 12
 0:0.7.0-30.el7_9 12

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
resolv_get_string_address_index
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x21f7f
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
2
ad_resolve_callback
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0xc1fc
Build id: 0ef7293c0e3b2cad8b4c650aa388a92c9f9edfb3
-
3
be_resolve_server_process
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xbdf3
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
4
be_resolve_server_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xc0fe
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
5
tevent_common_invoke_immediate_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6f69
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
6
tevent_common_loop_immediate
/lib64/libtevent.so.0 0x6f90
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
7
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce3d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
8
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
9
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
10
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
11
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
12
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x566b3
Build id: b78fdc54e0a66e3ec0843be40f9ac3327912f353
-
13
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-