Crash in get_server_status

Similar reports
Problem #477541
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.12
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2023-02-01
Last occurrence
2023-05-19
Unique reports
3
Quality
-40

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 3 / 5
Operating system Count
CentOS 7 5
Architecture Count
x86_64 5
Related packages Count
pam 5
 0:1.1.8-23.el7 5
nettle 5
 0:2.7.1-9.el7_9 5
glib2 5
 0:2.56.1-9.el7_9 5
Show moreā€¦ (61)
gnutls 5
 0:3.3.29-9.el7_6 5
libsss_certmap 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 5
openssl-libs 5
 1:1.0.2k-24.el7_9 5
jansson 5
 0:2.10-1.el7 5
dbus-libs 5
 1:1.10.24-15.el7 5
elfutils-libs 5
 0:0.176-5.el7 5
libcap 5
 0:2.22-11.el7 5
c-ares 5
 0:1.10.0-3.el7 5
libpath_utils 5
 0:0.2.1-32.el7 5
glibc 5
 0:2.17-325.el7_9 5
libcollection 5
 0:0.7.0-32.el7 5
nspr 5
 0:4.32.0-1.el7_9 5
systemd-libs 5
 0:219-78.el7_9.5 5
openldap 5
 0:2.4.44-25.el7_9 5
nss-softokn-freebl 5
 0:3.67.0-3.el7_9 5
audit-libs 5
 0:2.8.5-4.el7 5
libwbclient 5
 0:4.10.16-18.el7_9 5
cyrus-sasl-gssapi 5
 0:2.1.26-24.el7_9 5
libgcc 5
 0:4.8.5-44.el7 5
cyrus-sasl-lib 5
 0:2.1.26-24.el7_9 5
libini_config 5
 0:1.3.1-32.el7 5
libgcrypt 5
 0:1.5.3-14.el7 5
libtalloc 5
 0:2.1.16-1.el7 5
libsmbclient 5
 0:4.10.16-18.el7_9 5
libtdb 5
 0:1.3.18-1.el7 5
p11-kit 5
 0:0.23.5-3.el7 5
libref_array 5
 0:0.1.5-32.el7 5
cyrus-sasl-plain 5
 0:2.1.26-24.el7_9 5
libtevent 5
 0:0.9.39-1.el7 5
cups-libs 5
 1:1.6.3-51.el7 5
elfutils-libelf 5
 0:0.176-5.el7 5
sssd-client 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 5
libselinux 5
 0:2.5-15.el7 5
keyutils-libs 5
 0:1.5.8-3.el7 5
libdb 5
 0:5.3.21-25.el7 5
libdhash 5
 0:0.5.0-32.el7 5
pcre 5
 0:8.32-17.el7 5
glibc-common 5
 0:2.17-325.el7_9 5
samba-client-libs 5
 0:4.10.16-18.el7_9 5
libgpg-error 5
 0:1.12-3.el7 5
libcap-ng 5
 0:0.7.5-4.el7 5
krb5-libs 5
 0:1.15.1-51.el7_9 5
libldb 5
 0:1.5.4-2.el7 5
avahi-libs 5
 0:0.6.31-20.el7 5
lz4 5
 0:1.8.3-1.el7 5
zlib 5
 0:1.2.7-19.el7_9 5
libffi 5
 0:3.0.13-19.el7 5
libbasicobjects 5
 0:0.1.1-32.el7 5
libcom_err 5
 0:1.42.9-19.el7 5
sssd-ad 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 5
bzip2-libs 5
 0:1.0.6-13.el7 5
nss 5
 0:3.67.0-4.el7_9 5
gmp 5
 1:6.0.0-15.el7 5
samba-common-libs 5
 0:4.10.16-18.el7_9 5
xz-libs 5
 0:5.2.2-1.el7 5
popt 5
 0:1.13-16.el7 5
libsss_idmap 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 5
nss-util 5
 0:3.67.0-1.el7_9 5
libtasn1 5
 0:4.10-1.el7 5
libattr 5
 0:2.4.46-13.el7 5
sssd-common 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 5

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
get_server_status
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1c0bd
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
2
service_works
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1c240
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
3
fo_resolve_service_send
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1cde0
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
4
be_resolve_server_send
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xbb2d
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
5
sdap_cli_resolve_next
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x49312
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
6
sdap_cli_connect_send
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x4c057
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
7
sdap_id_op_connect_step
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x52295
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
8
sdap_id_op_connect_send
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x53368
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
9
ad_subdomains_refresh_retry
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x22b84
Build id: 0ef7293c0e3b2cad8b4c650aa388a92c9f9edfb3
-
10
ad_subdomains_refresh_send
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x22cbd
Build id: 0ef7293c0e3b2cad8b4c650aa388a92c9f9edfb3
-
11
be_ptask_execute
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x11bd8
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
12
tevent_common_invoke_timer_handler
/lib64/libtevent.so.0 0xbabf
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
13
tevent_common_loop_timer_delay
/lib64/libtevent.so.0 0xbc39
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
14
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce49
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
15
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
16
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
17
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
18
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
19
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x566b3
Build id: b78fdc54e0a66e3ec0843be40f9ac3327912f353
-
20
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-