Crash in __strlen_sse2_pminub

Similar reports
Problem #542781
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.15
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2023-02-24
Last occurrence
2024-02-28
Unique reports
13
Quality
-46

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 13 / 123
Operating system Count
CentOS 7 123
Architecture Count
x86_64 123
Related packages Count
krb5-libs 149
 0:1.15.1-51.el7_9 80
 0:1.15.1-54.el7_9 52
 0:1.15.1-55.el7_9 17
sssd-client 123
 0:1.16.5-10.el7_9.11 69
 0:1.16.5-10.el7_9.13 26
 0:1.16.5-10.el7_9.15 22
 0:1.16.5-10.el7_9.12 6
audit-libs 123
 0:2.8.5-4.el7 123
Show moreā€¦ (64)
cyrus-sasl-lib 123
 0:2.1.26-23.el7 69
 0:2.1.26-24.el7_9 54
glibc 123
 0:2.17-325.el7_9 81
 0:2.17-326.el7_9 42
openldap 123
 0:2.4.44-24.el7_9 75
 0:2.4.44-25.el7_9 48
libtdb 123
 0:1.3.18-1.el7 123
jansson 123
 0:2.10-1.el7 123
elfutils-libelf 123
 0:0.176-5.el7 123
libattr 123
 0:2.4.46-13.el7 123
sssd-ad 123
 0:1.16.5-10.el7_9.11 69
 0:1.16.5-10.el7_9.13 26
 0:1.16.5-10.el7_9.15 22
 0:1.16.5-10.el7_9.12 6
nettle 123
 0:2.7.1-9.el7_9 123
zlib 123
 0:1.2.7-19.el7_9 81
 0:1.2.7-20.el7_9 40
 0:1.2.7-21.el7_9 2
sssd-common 123
 0:1.16.5-10.el7_9.11 69
 0:1.16.5-10.el7_9.13 26
 0:1.16.5-10.el7_9.15 22
 0:1.16.5-10.el7_9.12 6
libbasicobjects 123
 0:0.1.1-32.el7 123
libgcc 123
 0:4.8.5-44.el7 123
libgcrypt 123
 0:1.5.3-14.el7 123
libsss_idmap 123
 0:1.16.5-10.el7_9.11 69
 0:1.16.5-10.el7_9.13 26
 0:1.16.5-10.el7_9.15 22
 0:1.16.5-10.el7_9.12 6
libsss_certmap 123
 0:1.16.5-10.el7_9.11 69
 0:1.16.5-10.el7_9.13 26
 0:1.16.5-10.el7_9.15 22
 0:1.16.5-10.el7_9.12 6
pam 123
 0:1.1.8-23.el7 123
samba-client-libs 123
 0:4.10.16-17.el7_9 69
 0:4.10.16-20.el7_9 40
 0:4.10.16-18.el7_9 6
 0:4.10.16-25.el7_9 6
 0:4.10.16-24.el7_9 2
openssl-libs 123
 1:1.0.2k-24.el7_9 80
 1:1.0.2k-25.el7_9 40
 1:1.0.2k-26.el7_9 3
libwbclient 123
 0:4.10.16-17.el7_9 69
 0:4.10.16-20.el7_9 40
 0:4.10.16-18.el7_9 6
 0:4.10.16-25.el7_9 6
 0:4.10.16-24.el7_9 2
glibc-common 123
 0:2.17-325.el7_9 81
 0:2.17-326.el7_9 42
cyrus-sasl-plain 123
 0:2.1.26-23.el7 69
 0:2.1.26-24.el7_9 54
c-ares 123
 0:1.10.0-3.el7 123
glib2 123
 0:2.56.1-9.el7_9 123
libffi 123
 0:3.0.13-19.el7 123
nspr 123
 0:4.32.0-1.el7_9 81
 0:4.34.0-3.1.el7_9 42
xz-libs 123
 0:5.2.2-1.el7 81
 0:5.2.2-2.el7_9 42
keyutils-libs 123
 0:1.5.8-3.el7 123
libtevent 123
 0:0.9.39-1.el7 123
nss-util 123
 0:3.67.0-1.el7_9 81
 0:3.79.0-1.el7_9 42
libcap-ng 123
 0:0.7.5-4.el7 123
libsmbclient 123
 0:4.10.16-17.el7_9 69
 0:4.10.16-20.el7_9 40
 0:4.10.16-18.el7_9 6
 0:4.10.16-25.el7_9 6
 0:4.10.16-24.el7_9 2
cyrus-sasl-gssapi 123
 0:2.1.26-23.el7 69
 0:2.1.26-24.el7_9 54
libcollection 123
 0:0.7.0-32.el7 123
gssproxy 123
 0:0.7.0-30.el7_9 123
libtalloc 123
 0:2.1.16-1.el7 123
libref_array 123
 0:0.1.5-32.el7 123
samba-common-libs 123
 0:4.10.16-17.el7_9 69
 0:4.10.16-20.el7_9 40
 0:4.10.16-25.el7_9 6
 0:4.10.16-18.el7_9 6
 0:4.10.16-24.el7_9 2
libtasn1 123
 0:4.10-1.el7 123
systemd-libs 123
 0:219-78.el7_9.5 81
 0:219-78.el7_9.7 42
nss 123
 0:3.67.0-4.el7_9 81
 0:3.79.0-4.el7_9 40
 0:3.79.0-5.el7_9 2
libpath_utils 123
 0:0.2.1-32.el7 123
bzip2-libs 123
 0:1.0.6-13.el7 123
libgpg-error 123
 0:1.12-3.el7 123
lz4 123
 0:1.8.3-1.el7 123
cups-libs 123
 1:1.6.3-51.el7 123
nss-softokn-freebl 123
 0:3.67.0-3.el7_9 81
 0:3.79.0-4.el7_9 42
libselinux 123
 0:2.5-15.el7 123
avahi-libs 123
 0:0.6.31-20.el7 123
gmp 123
 1:6.0.0-15.el7 123
p11-kit 123
 0:0.23.5-3.el7 123
libcom_err 123
 0:1.42.9-19.el7 123
libcap 123
 0:2.22-11.el7 123
gnutls 123
 0:3.3.29-9.el7_6 123
libdhash 123
 0:0.5.0-32.el7 123
popt 123
 0:1.13-16.el7 123
pcre 123
 0:8.32-17.el7 123
libini_config 123
 0:1.3.1-32.el7 123
dbus-libs 123
 1:1.10.24-15.el7 123
elfutils-libs 123
 0:0.176-5.el7 123
libdb 123
 0:5.3.21-25.el7 123
libldb 123
 0:1.5.4-2.el7 123
cyrus-sasl-md5 45
 0:2.1.26-24.el7_9 45
cyrus-sasl-scram 19
 0:2.1.26-24.el7_9 19

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
__strlen_sse2_pminub
/lib64/libc.so.6 0x16f8c1
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
2
_dbus_string_init_const
/lib64/libdbus-1.so.3 0x31614
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
3
_dbus_check_is_valid_utf8
/lib64/libdbus-1.so.3 0x1eba5
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
4
dbus_message_iter_append_basic
/lib64/libdbus-1.so.3 0x2112e
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
5
dbus_message_append_args_valist
/lib64/libdbus-1.so.3 0x21a03
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
6
dbus_message_append_args
/lib64/libdbus-1.so.3 0x21d69
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
7
dp_req_initgr_pp
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x18e84
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
8
dp_req_with_reply_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x17496
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
9
ad_account_info_handler_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x146ed
Build id: 0ef7293c0e3b2cad8b4c650aa388a92c9f9edfb3
-
10
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
11
ad_handle_acct_info_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x1222a
Build id: 0ef7293c0e3b2cad8b4c650aa388a92c9f9edfb3
-
12
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
13
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
14
groups_by_user_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x13e6a
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
15
tevent_common_invoke_immediate_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6f69
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
16
tevent_common_loop_immediate
/lib64/libtevent.so.0 0x6f90
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
17
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce3d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
18
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
19
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
20
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
21
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
22
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x566b3
Build id: b78fdc54e0a66e3ec0843be40f9ac3327912f353
-
23
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-