Crash in tevent_common_insert_timer

Similar reports
Problem #548990
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.15
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGBUS 7
First occurrence
2023-03-26
Last occurrence
2024-02-22
Unique reports
8
Quality
-44

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 8 / 18
Operating system Count
CentOS 7 18
Architecture Count
x86_64 18
Related packages Count
xz-libs 18
 0:5.2.2-1.el7 17
 0:5.2.2-2.el7_9 1
libgcrypt 18
 0:1.5.3-14.el7 18
libsss_idmap 18
 0:1.16.5-10.el7_9.12 17
 0:1.16.5-10.el7_9.15 1
Show moreā€¦ (63)
krb5-libs 18
 0:1.15.1-51.el7_9 17
 0:1.15.1-55.el7_9 1
nss-util 18
 0:3.67.0-1.el7_9 17
 0:3.79.0-1.el7_9 1
libsss_certmap 18
 0:1.16.5-10.el7_9.12 17
 0:1.16.5-10.el7_9.15 1
cyrus-sasl-plain 18
 0:2.1.26-24.el7_9 18
jansson 18
 0:2.10-1.el7 18
sssd-client 18
 0:1.16.5-10.el7_9.12 17
 0:1.16.5-10.el7_9.15 1
libffi 18
 0:3.0.13-19.el7 18
libwbclient 18
 0:4.10.16-18.el7_9 17
 0:4.10.16-20.el7_9 1
cyrus-sasl-lib 18
 0:2.1.26-24.el7_9 18
lz4 18
 0:1.8.3-1.el7 18
libtevent 18
 0:0.9.39-1.el7 18
pcre 18
 0:8.32-17.el7 18
keyutils-libs 18
 0:1.5.8-3.el7 18
libcom_err 18
 0:1.42.9-19.el7 18
nss-softokn-freebl 18
 0:3.67.0-3.el7_9 17
 0:3.79.0-4.el7_9 1
cyrus-sasl-gssapi 18
 0:2.1.26-24.el7_9 18
c-ares 18
 0:1.10.0-3.el7 18
glibc 18
 0:2.17-325.el7_9 17
 0:2.17-326.el7_9 1
p11-kit 18
 0:0.23.5-3.el7 18
nss 18
 0:3.67.0-4.el7_9 17
 0:3.79.0-4.el7_9 1
libtalloc 18
 0:2.1.16-1.el7 18
libattr 18
 0:2.4.46-13.el7 18
audit-libs 18
 0:2.8.5-4.el7 18
openssl-libs 18
 1:1.0.2k-24.el7_9 17
 1:1.0.2k-25.el7_9 1
sssd-common 18
 0:1.16.5-10.el7_9.12 17
 0:1.16.5-10.el7_9.15 1
samba-client-libs 18
 0:4.10.16-18.el7_9 17
 0:4.10.16-20.el7_9 1
systemd-libs 18
 0:219-78.el7_9.5 17
 0:219-78.el7_9.7 1
gmp 18
 1:6.0.0-15.el7 18
cups-libs 18
 1:1.6.3-51.el7 18
libcollection 18
 0:0.7.0-32.el7 18
dbus-libs 18
 1:1.10.24-15.el7 18
libcap 18
 0:2.22-11.el7 18
zlib 18
 0:1.2.7-19.el7_9 17
 0:1.2.7-20.el7_9 1
nspr 18
 0:4.32.0-1.el7_9 17
 0:4.34.0-3.1.el7_9 1
libselinux 18
 0:2.5-15.el7 18
popt 18
 0:1.13-16.el7 18
samba-common-libs 18
 0:4.10.16-18.el7_9 17
 0:4.10.16-20.el7_9 1
libsmbclient 18
 0:4.10.16-18.el7_9 17
 0:4.10.16-20.el7_9 1
libcap-ng 18
 0:0.7.5-4.el7 18
libini_config 18
 0:1.3.1-32.el7 18
bzip2-libs 18
 0:1.0.6-13.el7 18
libgcc 18
 0:4.8.5-44.el7 18
avahi-libs 18
 0:0.6.31-20.el7 18
libref_array 18
 0:0.1.5-32.el7 18
glib2 18
 0:2.56.1-9.el7_9 18
libdb 18
 0:5.3.21-25.el7 18
nettle 18
 0:2.7.1-9.el7_9 18
libpath_utils 18
 0:0.2.1-32.el7 18
sssd-ad 18
 0:1.16.5-10.el7_9.12 17
 0:1.16.5-10.el7_9.15 1
elfutils-libs 18
 0:0.176-5.el7 18
openldap 18
 0:2.4.44-25.el7_9 18
libldb 18
 0:1.5.4-2.el7 18
libbasicobjects 18
 0:0.1.1-32.el7 18
glibc-common 18
 0:2.17-325.el7_9 17
 0:2.17-326.el7_9 1
libdhash 18
 0:0.5.0-32.el7 18
pam 18
 0:1.1.8-23.el7 18
libtasn1 18
 0:4.10-1.el7 18
gnutls 18
 0:3.3.29-9.el7_6 18
elfutils-libelf 18
 0:0.176-5.el7 18
libgpg-error 18
 0:1.12-3.el7 18
libtdb 18
 0:1.3.18-1.el7 18
cyrus-sasl-md5 1
 0:2.1.26-24.el7_9 1
cyrus-sasl-scram 1
 0:2.1.26-24.el7_9 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
tevent_common_insert_timer
/lib64/libtevent.so.0 0xb649
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
2
tevent_common_add_timer_internal
/lib64/libtevent.so.0 0xb799
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
3
tevent_common_add_timer_v2
/lib64/libtevent.so.0 0xb8e4
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
4
fo_resolve_service_send
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1cb2e
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
5
be_resolve_server_send
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xbb2d
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
6
sdap_cli_resolve_next
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x49312
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
7
sdap_cli_connect_send
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x4c057
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
8
sdap_id_op_connect_step
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x52295
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
9
sdap_id_op_connect_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x5295a
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
10
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
11
sdap_cli_kinit_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x4bc1e
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
12
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
13
sdap_kinit_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x498cb
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
14
read_pipe_handler
/usr/lib64/sssd/libsss_child.so 0x20ca
Build id: a0f9d938845a3c3fb43942a8cce309f052111160
-
15
tevent_common_invoke_fd_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6b13
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
16
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xd087
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
17
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
18
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
19
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
20
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
21
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x566b3
Build id: b78fdc54e0a66e3ec0843be40f9ac3327912f353
-
22
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-