Crash in sysdb_user_base_dn

Similar reports
Problem #28559
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.2-13.el7_6.8
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-02-11
Last occurrence
2021-02-11
Unique reports
1
Quality
-54

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 1
Operating system Count
CentOS 7 1
Architecture Count
x86_64 1
Related packages Count
sssd-ad 1
 0:1.16.2-13.el7_6.8 1
sssd-common 1
 0:1.16.2-13.el7_6.8 1
sssd-client 1
 0:1.16.2-13.el7_6.8 1
Show moreā€¦ (55)
libpath_utils 1
 0:0.2.1-32.el7 1
bzip2-libs 1
 0:1.0.6-13.el7 1
xz-libs 1
 0:5.2.2-1.el7 1
libcap 1
 0:2.22-11.el7 1
c-ares 1
 0:1.10.0-3.el7 1
keyutils-libs 1
 0:1.5.8-3.el7 1
libdb 1
 0:5.3.21-25.el7 1
libgcrypt 1
 0:1.5.3-14.el7 1
cyrus-sasl-gssapi 1
 0:2.1.26-23.el7 1
systemd-libs 1
 0:219-62.el7_6.9 1
nscd 1
 0:2.17-307.el7.1 1
nss-softokn 1
 0:3.36.0-5.el7_5 1
libsmbclient 1
 0:4.8.3-6.el7_6 1
libini_config 1
 0:1.3.1-32.el7 1
sqlite 1
 0:3.7.17-8.el7_7.1 1
nspr 1
 0:4.21.0-1.el7 1
nss-softokn-freebl 1
 0:3.36.0-5.el7_5 1
audit-libs 1
 0:2.8.5-4.el7 1
glibc 1
 0:2.17-307.el7.1 1
dbus-libs 1
 1:1.10.24-14.el7_8 1
samba-common-libs 1
 0:4.8.3-6.el7_6 1
pcre 1
 0:8.32-17.el7 1
libsss_certmap 1
 0:1.16.2-13.el7_6.8 1
openldap 1
 0:2.4.44-21.el7_6 1
libtevent 1
 0:0.9.39-1.el7 1
libcom_err 1
 0:1.42.9-17.el7 1
pam 1
 0:1.1.8-23.el7 1
libbasicobjects 1
 0:0.1.1-32.el7 1
lz4 1
 0:1.7.5-2.el7 1
libwbclient 1
 0:4.8.3-6.el7_6 1
openssl-libs 1
 1:1.0.2k-19.el7 1
libsss_idmap 1
 0:1.16.2-13.el7_6.8 1
cyrus-sasl-plain 1
 0:2.1.26-23.el7 1
libref_array 1
 0:0.1.5-32.el7 1
libgcc 1
 0:4.8.5-39.el7 1
libtalloc 1
 0:2.1.16-1.el7 1
elfutils-libelf 1
 0:0.176-4.el7 1
nss-util 1
 0:3.44.0-4.el7_7 1
glibc-common 1
 0:2.17-307.el7.1 1
libattr 1
 0:2.4.46-13.el7 1
cyrus-sasl-lib 1
 0:2.1.26-23.el7 1
libselinux 1
 0:2.5-15.el7 1
libdhash 1
 0:0.5.0-32.el7 1
libtdb 1
 0:1.3.18-1.el7 1
elfutils-libs 1
 0:0.176-4.el7 1
libcap-ng 1
 0:0.7.5-4.el7 1
zlib 1
 0:1.2.7-18.el7 1
libldb 1
 0:1.5.4-1.el7 1
nss 1
 0:3.36.0-7.1.el7_6 1
libcollection 1
 0:0.7.0-32.el7 1
libgpg-error 1
 0:1.12-3.el7 1
krb5-libs 1
 0:1.15.1-46.el7 1
glib2 1
 0:2.56.1-5.el7 1
popt 1
 0:1.13-16.el7 1
samba-client-libs 1
 0:4.8.3-6.el7_6 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
sysdb_user_base_dn
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x1c902
Build id: d1d45bda98037a129b05ad254b757cd7134411a0
-
2
sysdb_getpwnam
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x2bb78
Build id: d1d45bda98037a129b05ad254b757cd7134411a0
-
3
sysdb_get_real_name
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x2f0d2
Build id: d1d45bda98037a129b05ad254b757cd7134411a0
-
4
dp_req_initgr_pp
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x18133
Build id: a237bd670b1eebb03aff12f000e5fcd6deae3b0b
-
5
dp_req_with_reply_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x16696
Build id: a237bd670b1eebb03aff12f000e5fcd6deae3b0b
-
6
ad_account_info_handler_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x12c95
Build id: cba24a5ef4d4ced81b92099837e98bac7e6815be
-
7
ad_handle_acct_info_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x10cef
Build id: cba24a5ef4d4ced81b92099837e98bac7e6815be
-
8
groups_by_user_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x1393f
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
9
sdap_get_initgr_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x3dbe5
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
10
sdap_ad_tokengroups_initgroups_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x416a2
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
11
sdap_ad_tokengroups_initgr_posix_sids_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x4491f
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
12
sdap_ad_resolve_sids_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x41a80
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
13
groups_get_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x145e3
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
14
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
15
sdap_get_groups_process
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x32684
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
16
generic_ext_search_handler.isra.3
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x26769
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
17
sdap_get_generic_op_finished
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x28b04
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
18
sdap_process_result
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x277bd
Build id: 798ac1f76155293c9824ff4157e787690b30ba42
-
19
tevent_common_invoke_timer_handler
/lib64/libtevent.so.0 0xbabf
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
20
tevent_common_loop_timer_delay
/lib64/libtevent.so.0 0xbc39
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
21
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce49
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
22
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
23
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
24
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
25
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
26
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x52ff3
Build id: d1d45bda98037a129b05ad254b757cd7134411a0
-
27
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9769
Build id: a237bd670b1eebb03aff12f000e5fcd6deae3b0b
-