Crash in get_server_status

Similar reports
Problem #477541
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.12
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2023-06-26
Last occurrence
2023-09-19
Unique reports
3
Quality
-36

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 3 / 3
Operating system Count
CentOS 7 3
Architecture Count
x86_64 3
Related packages Count
sssd-client 3
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
libcollection 3
 0:0.7.0-32.el7 3
cups-libs 3
 1:1.6.3-51.el7 3
Show moreā€¦ (61)
pcre 3
 0:8.32-17.el7 3
libtdb 3
 0:1.3.18-1.el7 3
samba-client-libs 3
 0:4.10.16-18.el7_9 3
nss-softokn-freebl 3
 0:3.67.0-3.el7_9 3
cyrus-sasl-gssapi 3
 0:2.1.26-24.el7_9 3
p11-kit 3
 0:0.23.5-3.el7 3
sssd-common 3
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
libini_config 3
 0:1.3.1-32.el7 3
sssd-ad 3
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
libsmbclient 3
 0:4.10.16-18.el7_9 3
popt 3
 0:1.13-16.el7 3
libsss_idmap 3
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
elfutils-libs 3
 0:0.176-5.el7 3
libwbclient 3
 0:4.10.16-18.el7_9 3
jansson 3
 0:2.10-1.el7 3
libcap 3
 0:2.22-11.el7 3
libref_array 3
 0:0.1.5-32.el7 3
glibc 3
 0:2.17-325.el7_9 3
libtasn1 3
 0:4.10-1.el7 3
libcap-ng 3
 0:0.7.5-4.el7 3
libtalloc 3
 0:2.1.16-1.el7 3
nss 3
 0:3.67.0-4.el7_9 3
libselinux 3
 0:2.5-15.el7 3
gnutls 3
 0:3.3.29-9.el7_6 3
avahi-libs 3
 0:0.6.31-20.el7 3
glib2 3
 0:2.56.1-9.el7_9 3
libffi 3
 0:3.0.13-19.el7 3
c-ares 3
 0:1.10.0-3.el7 3
xz-libs 3
 0:5.2.2-1.el7 3
cyrus-sasl-lib 3
 0:2.1.26-24.el7_9 3
libdb 3
 0:5.3.21-25.el7 3
lz4 3
 0:1.8.3-1.el7 3
libpath_utils 3
 0:0.2.1-32.el7 3
zlib 3
 0:1.2.7-19.el7_9 3
openssl-libs 3
 1:1.0.2k-24.el7_9 3
libgcc 3
 0:4.8.5-44.el7 3
audit-libs 3
 0:2.8.5-4.el7 3
libattr 3
 0:2.4.46-13.el7 3
krb5-libs 3
 0:1.15.1-51.el7_9 3
libgpg-error 3
 0:1.12-3.el7 3
libtevent 3
 0:0.9.39-1.el7 3
cyrus-sasl-plain 3
 0:2.1.26-24.el7_9 3
elfutils-libelf 3
 0:0.176-5.el7 3
nspr 3
 0:4.32.0-1.el7_9 3
openldap 3
 0:2.4.44-25.el7_9 3
libcom_err 3
 0:1.42.9-19.el7 3
nettle 3
 0:2.7.1-9.el7_9 3
pam 3
 0:1.1.8-23.el7 3
samba-common-libs 3
 0:4.10.16-18.el7_9 3
gmp 3
 1:6.0.0-15.el7 3
libldb 3
 0:1.5.4-2.el7 3
libsss_certmap 3
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
nss-util 3
 0:3.67.0-1.el7_9 3
glibc-common 3
 0:2.17-325.el7_9 3
bzip2-libs 3
 0:1.0.6-13.el7 3
libbasicobjects 3
 0:0.1.1-32.el7 3
keyutils-libs 3
 0:1.5.8-3.el7 3
dbus-libs 3
 1:1.10.24-15.el7 3
systemd-libs 3
 0:219-78.el7_9.5 3
libdhash 3
 0:0.5.0-32.el7 3
libgcrypt 3
 0:1.5.3-14.el7 3

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
get_server_status
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1c120
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
2
fo_resolve_service_send
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1cef2
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
3
be_resolve_server_send
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xbb2d
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
4
sdap_cli_resolve_next
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x49312
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
5
sdap_cli_connect_send
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x4c057
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
6
sdap_id_op_connect_step
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x52295
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
7
sdap_id_op_connect_send
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x53368
Build id: dbfd197a662685d9ae520b2639d6c816a2446016
-
8
ad_gpo_access_send
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x1c980
Build id: 0ef7293c0e3b2cad8b4c650aa388a92c9f9edfb3
-
9
ad_sdap_access_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x1732f
Build id: 0ef7293c0e3b2cad8b4c650aa388a92c9f9edfb3
-
10
tevent_common_invoke_immediate_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6f69
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
11
tevent_common_loop_immediate
/lib64/libtevent.so.0 0x6f90
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
12
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce3d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
13
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
14
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
15
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
16
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
17
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x566b3
Build id: b78fdc54e0a66e3ec0843be40f9ac3327912f353
-
18
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-