Crash in __strlen_sse2_pminub

Similar reports
Problem #542781
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.12
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2023-07-21
Last occurrence
2023-12-17
Unique reports
4
Quality
-56

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 4 / 8
Operating system Count
CentOS 7 8
Architecture Count
x86_64 8
Related packages Count
libdb 8
 0:5.3.21-25.el7 8
nss-util 8
 0:3.67.0-1.el7_9 8
libffi 8
 0:3.0.13-19.el7 8
Show moreā€¦ (62)
libcollection 8
 0:0.7.0-32.el7 8
sssd-common 8
 0:1.16.5-10.el7_9.11 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
openssl-libs 8
 1:1.0.2k-24.el7_9 7
 1:1.0.2k-26.el7_9 1
cyrus-sasl-lib 8
 0:2.1.26-23.el7 5
 0:2.1.26-24.el7_9 3
audit-libs 8
 0:2.8.5-4.el7 8
libgcc 8
 0:4.8.5-44.el7 8
cups-libs 8
 1:1.6.3-51.el7 8
libcap 8
 0:2.22-11.el7 8
samba-common-libs 8
 0:4.10.16-17.el7_9 5
 0:4.10.16-18.el7_9 3
libsss_idmap 8
 0:1.16.5-10.el7_9.11 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
libgcrypt 8
 0:1.5.3-14.el7 8
krb5-libs 8
 0:1.15.1-51.el7_9 7
 0:1.15.1-55.el7_9 1
libselinux 8
 0:2.5-15.el7 8
glib2 8
 0:2.56.1-9.el7_9 8
gmp 8
 1:6.0.0-15.el7 8
libtdb 8
 0:1.3.18-1.el7 8
libpath_utils 8
 0:0.2.1-32.el7 8
elfutils-libelf 8
 0:0.176-5.el7 8
p11-kit 8
 0:0.23.5-3.el7 8
cyrus-sasl-plain 8
 0:2.1.26-23.el7 5
 0:2.1.26-24.el7_9 3
zlib 8
 0:1.2.7-19.el7_9 8
libsss_certmap 8
 0:1.16.5-10.el7_9.11 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
glibc-common 8
 0:2.17-325.el7_9 8
popt 8
 0:1.13-16.el7 8
gnutls 8
 0:3.3.29-9.el7_6 8
libgpg-error 8
 0:1.12-3.el7 8
libbasicobjects 8
 0:0.1.1-32.el7 8
lz4 8
 0:1.8.3-1.el7 8
xz-libs 8
 0:5.2.2-1.el7 8
jansson 8
 0:2.10-1.el7 8
cyrus-sasl-gssapi 8
 0:2.1.26-23.el7 5
 0:2.1.26-24.el7_9 3
sssd-client 8
 0:1.16.5-10.el7_9.11 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
keyutils-libs 8
 0:1.5.8-3.el7 8
libsmbclient 8
 0:4.10.16-17.el7_9 5
 0:4.10.16-18.el7_9 3
libtevent 8
 0:0.9.39-1.el7 8
nss 8
 0:3.67.0-4.el7_9 8
elfutils-libs 8
 0:0.176-5.el7 8
nss-softokn-freebl 8
 0:3.67.0-3.el7_9 8
libdhash 8
 0:0.5.0-32.el7 8
dbus-libs 8
 1:1.10.24-15.el7 8
gssproxy 8
 0:0.7.0-30.el7_9 8
bzip2-libs 8
 0:1.0.6-13.el7 8
openldap 8
 0:2.4.44-24.el7_9 5
 0:2.4.44-25.el7_9 3
samba-client-libs 8
 0:4.10.16-17.el7_9 5
 0:4.10.16-18.el7_9 3
libtalloc 8
 0:2.1.16-1.el7 8
libattr 8
 0:2.4.46-13.el7 8
pam 8
 0:1.1.8-23.el7 8
libcom_err 8
 0:1.42.9-19.el7 8
systemd-libs 8
 0:219-78.el7_9.5 8
nettle 8
 0:2.7.1-9.el7_9 8
sssd-ad 8
 0:1.16.5-10.el7_9.11 5
 0:1.16.5-10.el7_9.12 3
nspr 8
 0:4.32.0-1.el7_9 8
glibc 8
 0:2.17-325.el7_9 8
avahi-libs 8
 0:0.6.31-20.el7 8
libcap-ng 8
 0:0.7.5-4.el7 8
pcre 8
 0:8.32-17.el7 8
libldb 8
 0:1.5.4-2.el7 8
libini_config 8
 0:1.3.1-32.el7 8
libref_array 8
 0:0.1.5-32.el7 8
c-ares 8
 0:1.10.0-3.el7 8
libwbclient 8
 0:4.10.16-17.el7_9 5
 0:4.10.16-18.el7_9 3
libtasn1 8
 0:4.10-1.el7 8

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
__strlen_sse2_pminub
/lib64/libc.so.6 0x16f8c1
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
2
_dbus_string_init_const
/lib64/libdbus-1.so.3 0x31614
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
3
_dbus_check_is_valid_utf8
/lib64/libdbus-1.so.3 0x1eba5
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
4
dbus_message_iter_append_basic
/lib64/libdbus-1.so.3 0x2112e
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
5
dbus_message_append_args_valist
/lib64/libdbus-1.so.3 0x21a03
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
6
dbus_message_append_args
/lib64/libdbus-1.so.3 0x21d69
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
7
dp_req_initgr_pp
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x18e84
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
8
dp_req_with_reply_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x17496
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
9
ad_account_info_handler_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x1451d
Build id: 6d4d73d90ac108ac3ecf780eca2216e82658f529
-
10
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
11
ad_handle_acct_info_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x1205a
Build id: 6d4d73d90ac108ac3ecf780eca2216e82658f529
-
12
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
13
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
14
groups_by_user_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x13e6a
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
15
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
16
sdap_get_initgr_user
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x3cf93
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
17
generic_ext_search_handler.isra.4
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x27be9
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
18
sdap_get_generic_op_finished
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x2a1a4
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
19
sdap_process_result
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x28c3d
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
20
tevent_common_invoke_timer_handler
/lib64/libtevent.so.0 0xbabf
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
21
tevent_common_loop_timer_delay
/lib64/libtevent.so.0 0xbc39
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
22
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce49
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
23
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
24
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
25
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
26
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
27
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x566a3
Build id: 4b44ca108e29138db0dddd6d446b7df753a53bef
-
28
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-