Crash in boxes_libvirt_broker_real_add_source_co

Similar reports
Problem #2013
Component
gnome-boxes
Last affected version
0:3.28.5-4.el7
Executable
/usr/bin/gnome-boxes
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2020-10-12
Last occurrence
2020-10-12
Unique reports
1
Quality
-36

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 3
Operating system Count
CentOS 7 3
Architecture Count
x86_64 3
Related packages Count
libxkbcommon 3
 0:0.7.1-3.el7 3
gtk-vnc2 3
 0:0.7.0-3.el7 3
fontconfig 3
 0:2.13.0-4.3.el7 3
Show moreā€¦ (153)
libxslt 3
 0:1.1.28-5.el7 3
librsvg2 3
 0:2.40.20-1.el7 3
libXrender 3
 0:0.9.10-1.el7 3
keyutils-libs 3
 0:1.5.8-3.el7 3
audit-libs 3
 0:2.8.5-4.el7 3
pixman 3
 0:0.34.0-1.el7 3
libwayland-server 3
 0:1.15.0-1.el7 3
bzip2-libs 3
 0:1.0.6-13.el7 3
libarchive 3
 0:3.1.2-14.el7_7 3
harfbuzz 3
 0:1.7.5-2.el7 3
dbus-libs 3
 1:1.10.24-14.el7_8 3
usbredir 3
 0:0.7.1-3.el7 3
glib2 3
 0:2.56.1-5.el7 3
gnome-boxes 3
 0:3.28.5-4.el7 3
libuuid 3
 0:2.23.2-63.el7 3
libvirt-libs 3
 0:4.5.0-33.el7_8.1 3
libcap 3
 0:2.22-11.el7 3
libtasn1 3
 0:4.10-1.el7 3
libXinerama 3
 0:1.1.3-2.1.el7 3
libmount 3
 0:2.23.2-63.el7 3
graphite2 3
 0:1.3.10-1.el7_3 3
libgudev1 3
 0:219-73.el7_8.9 3
libcacard 3
 40:2.7.0-1.el7 3
gsm 3
 0:1.0.13-11.el7 3
libSM 3
 0:1.2.2-2.el7 3
gtk3 3
 0:3.22.30-5.el7 3
libvirt-gconfig 3
 0:1.0.0-1.el7 3
libXfixes 3
 0:5.0.3-1.el7 3
at-spi2-atk 3
 0:2.26.2-1.el7 3
enchant 3
 1:1.6.0-8.el7 3
lz4 3
 0:1.7.5-3.el7 3
libXt 3
 0:1.1.5-3.el7 3
libsepol 3
 0:2.5-10.el7 3
libwayland-cursor 3
 0:1.15.0-1.el7 3
gnutls 3
 0:3.3.29-9.el7_6 3
gmp 3
 1:6.0.0-15.el7 3
libxcb 3
 0:1.13-1.el7 3
libcroco 3
 0:0.6.12-4.el7 3
libgovirt 3
 0:0.3.4-4.el7 3
expat 3
 0:2.1.0-11.el7 3
cyrus-sasl-lib 3
 0:2.1.26-23.el7 3
spice-gtk3 3
 0:0.35-5.el7 3
libacl 3
 0:2.2.51-15.el7 3
libgcrypt 3
 0:1.5.3-14.el7 3
libtdb 3
 0:1.3.18-1.el7 3
libstdc++ 3
 0:4.8.5-39.el7 3
libXtst 3
 0:1.2.3-1.el7 3
libvorbis 3
 1:1.3.3-8.el7.1 3
lzo 3
 0:2.06-8.el7 3
gstreamer1 3
 0:1.10.4-2.el7 3
nss-util 3
 0:3.44.0-4.el7_7 3
orc 3
 0:0.4.26-1.el7 3
harfbuzz-icu 3
 0:1.7.5-2.el7 3
nspr 3
 0:4.21.0-1.el7 3
sqlite 3
 0:3.7.17-8.el7_7.1 3
pulseaudio-libs-glib2 3
 0:10.0-5.el7 3
elfutils-libelf 3
 0:0.176-4.el7 3
libblkid 3
 0:2.23.2-63.el7 3
openssl-libs 3
 1:1.0.2k-19.el7 3
libwayland-egl 3
 0:1.15.0-1.el7 3
nss-softokn-freebl 3
 0:3.44.0-8.el7_7 3
numactl-libs 3
 0:2.0.12-5.el7 3
libXcomposite 3
 0:0.4.4-4.1.el7 3
abattis-cantarell-fonts 3
 0:0.0.25-1.el7 3
libssh2 3
 0:1.8.0-3.el7 3
libosinfo 3
 0:1.1.0-5.el7 3
pulseaudio-libs 3
 0:10.0-5.el7 3
libxml2 3
 0:2.9.1-6.el7.4 3
libsndfile 3
 0:1.0.25-11.el7 3
libpng 3
 2:1.5.13-7.el7_2 3
libgcc 3
 0:4.8.5-39.el7 3
avahi-libs 3
 0:0.6.31-20.el7 3
gvfs-client 3
 0:1.36.2-3.el7 3
tracker 3
 0:1.10.5-8.el7 3
cairo 3
 0:1.15.12-4.el7 3
libcanberra-gtk3 3
 0:0.30-9.el7 3
libselinux 3
 0:2.5-15.el7 3
libusbx 3
 0:1.0.21-1.el7 3
libtool-ltdl 3
 0:2.4.2-22.el7_3 3
openldap 3
 0:2.4.44-21.el7_6 3
nss 3
 0:3.44.0-7.el7_7 3
elfutils-libs 3
 0:0.176-4.el7 3
libXext 3
 0:1.3.3-3.el7 3
libattr 3
 0:2.4.46-13.el7 3
hyphen 3
 0:2.8.6-5.el7 3
gstreamer1-plugins-base 3
 0:1.10.4-2.el7 3
libseccomp 3
 0:2.3.1-4.el7 3
libglvnd-gles 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
libglvnd 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
libglvnd-egl 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
freetype 3
 0:2.8-14.el7 3
libsecret 3
 0:0.18.6-1.el7 3
adwaita-icon-theme 3
 0:3.28.0-1.el7 3
libvirt-gobject 3
 0:1.0.0-1.el7 3
libvirt-glib 3
 0:1.0.0-1.el7 3
libXi 3
 0:1.7.9-1.el7 3
libgpg-error 3
 0:1.12-3.el7 3
libogg 3
 2:1.3.0-7.el7 3
libXdamage 3
 0:1.1.4-4.1.el7 3
webkitgtk4 3
 0:2.22.7-2.el7 3
rest 3
 0:0.8.1-2.el7 3
pango 3
 0:1.42.4-4.el7_7 3
device-mapper-libs 3
 7:1.02.164-7.el7_8.2 3
atk 3
 0:2.28.1-2.el7 3
libX11 3
 0:1.6.7-2.el7 3
p11-kit 3
 0:0.23.5-3.el7 3
libthai 3
 0:0.1.14-9.el7 3
at-spi2-core 3
 0:2.28.0-1.el7 3
libglvnd-glx 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
libXcursor 3
 0:1.1.15-1.el7 3
flac-libs 3
 0:1.3.0-5.el7_1 3
celt051 3
 0:0.5.1.3-8.el7 3
yajl 3
 0:2.0.4-4.el7 3
libcom_err 3
 0:1.42.9-17.el7 3
libnotify 3
 0:0.7.7-1.el7 3
glibc 3
 0:2.17-307.el7.1 3
fribidi 3
 0:1.0.2-1.el7_7.1 3
tcp_wrappers-libs 3
 0:7.6-77.el7 3
libXau 3
 0:1.0.8-2.1.el7 3
libjpeg-turbo 3
 0:1.2.90-8.el7 3
krb5-libs 3
 0:1.15.1-46.el7 3
libwayland-client 3
 0:1.15.0-1.el7 3
glibc-common 3
 0:2.17-307.el7.1 3
pcre 3
 0:8.32-17.el7 3
libcanberra 3
 0:0.30-9.el7 3
libXrandr 3
 0:1.5.1-2.el7 3
dconf 3
 0:0.28.0-4.el7 3
systemd-libs 3
 0:219-73.el7_8.9 3
PackageKit-gtk3-module 3
 0:1.1.10-2.el7.centos 3
gdk-pixbuf2 3
 0:2.36.12-3.el7 3
spice-glib 3
 0:0.35-5.el7 3
zlib 3
 0:1.2.7-18.el7 3
libepoxy 3
 0:1.5.2-1.el7 3
libcurl 3
 0:7.29.0-57.el7_8.1 3
cairo-gobject 3
 0:1.15.12-4.el7 3
xz-libs 3
 0:5.2.2-1.el7 3
libsoup 3
 0:2.62.2-2.el7 3
libffi 3
 0:3.0.13-19.el7 3
libicu 3
 0:50.2-4.el7_7 3
libwebp 3
 0:0.3.0-7.el7 3
libICE 3
 0:1.0.9-9.el7 3
libasyncns 3
 0:0.8-7.el7 3
webkitgtk4-jsc 3
 0:2.22.7-2.el7 3
opus 3
 0:1.0.2-6.el7 3
gstreamer1-plugins-bad-free 3
 0:1.10.4-3.el7 3
libnl3 3
 0:3.2.28-4.el7 3
nettle 3
 0:2.7.1-8.el7 3
libcap-ng 3
 0:0.7.5-4.el7 3
gvnc 3
 0:0.7.0-3.el7 3
libidn 3
 0:1.28-4.el7 3
hicolor-icon-theme 2
 0:0.12-7.el7 2
gnome-icon-theme 2
 0:3.12.0-1.el7 2
gtk3-devel 1
 0:3.22.30-5.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
boxes_libvirt_broker_real_add_source_co
/usr/bin/gnome-boxes 0x54d5e
Build id: 79572849251307d35de415aa177afbb7be73bcc8
-
2
boxes_libvirt_broker_try_add_existing_domain_async_ready_wrapper
/usr/bin/gnome-boxes 0x53082
Build id: 79572849251307d35de415aa177afbb7be73bcc8
-
3
g_task_return_now
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d374
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
4
g_task_return
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8de2e
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
5
boxes_libvirt_broker_try_add_existing_domain_co
/usr/bin/gnome-boxes 0x54434
Build id: 79572849251307d35de415aa177afbb7be73bcc8
-
6
boxes_libvirt_broker_add_domain_async_ready_wrapper
/usr/bin/gnome-boxes 0x52f62
Build id: 79572849251307d35de415aa177afbb7be73bcc8
-
7
g_task_return_now
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d374
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_task_return
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8de2e
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
9
boxes_libvirt_broker_add_domain_co
/usr/bin/gnome-boxes 0x539f6
Build id: 79572849251307d35de415aa177afbb7be73bcc8
-
10
boxes_vm_configurator_update_existing_domain_async_ready_wrapper
/usr/bin/gnome-boxes 0x9d052
Build id: 79572849251307d35de415aa177afbb7be73bcc8
-
11
g_task_return_now
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d374
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
12
complete_in_idle_cb
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d3a9
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
13
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
14
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
15
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
16
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
17
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa35e5
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
18
_vala_main
/usr/bin/gnome-boxes 0x6fc79
Build id: 79572849251307d35de415aa177afbb7be73bcc8
-