Crash in sysdb_user_base_dn

Similar reports
Problem #28559
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.15
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2023-08-23
Last occurrence
2024-01-24
Unique reports
3
Quality
-50

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 3 / 17
Operating system Count
CentOS 7 17
Architecture Count
x86_64 17
Related packages Count
samba-common-libs 17
 0:4.10.16-17.el7_9 10
 0:4.10.16-20.el7_9 5
 0:4.10.16-25.el7_9 2
openssl-libs 17
 1:1.0.2k-24.el7_9 12
 1:1.0.2k-25.el7_9 5
libgcc 17
 0:4.8.5-44.el7 17
Show moreā€¦ (64)
libsss_certmap 17
 0:1.16.5-10.el7_9.11 10
 0:1.16.5-10.el7_9.15 6
 0:1.16.5-10.el7_9.14 1
libattr 17
 0:2.4.46-13.el7 17
libcollection 17
 0:0.7.0-32.el7 17
sssd-common 17
 0:1.16.5-10.el7_9.11 10
 0:1.16.5-10.el7_9.15 6
 0:1.16.5-10.el7_9.14 1
glibc-common 17
 0:2.17-325.el7_9 12
 0:2.17-326.el7_9 5
bzip2-libs 17
 0:1.0.6-13.el7 17
libref_array 17
 0:0.1.5-32.el7 17
libpath_utils 17
 0:0.2.1-32.el7 17
dbus-libs 17
 1:1.10.24-15.el7 17
audit-libs 17
 0:2.8.5-4.el7 17
cyrus-sasl-lib 17
 0:2.1.26-23.el7 10
 0:2.1.26-24.el7_9 7
libdb 17
 0:5.3.21-25.el7 17
sssd-client 17
 0:1.16.5-10.el7_9.11 10
 0:1.16.5-10.el7_9.15 6
 0:1.16.5-10.el7_9.14 1
libldb 17
 0:1.5.4-2.el7 17
avahi-libs 17
 0:0.6.31-20.el7 17
libsss_idmap 17
 0:1.16.5-10.el7_9.11 10
 0:1.16.5-10.el7_9.15 6
 0:1.16.5-10.el7_9.14 1
nss-softokn-freebl 17
 0:3.67.0-3.el7_9 12
 0:3.79.0-4.el7_9 5
samba-client-libs 17
 0:4.10.16-17.el7_9 10
 0:4.10.16-20.el7_9 5
 0:4.10.16-25.el7_9 2
nss 17
 0:3.67.0-4.el7_9 12
 0:3.79.0-4.el7_9 5
libwbclient 17
 0:4.10.16-17.el7_9 10
 0:4.10.16-20.el7_9 5
 0:4.10.16-25.el7_9 2
p11-kit 17
 0:0.23.5-3.el7 17
cyrus-sasl-gssapi 17
 0:2.1.26-23.el7 10
 0:2.1.26-24.el7_9 7
libcom_err 17
 0:1.42.9-19.el7 17
nss-util 17
 0:3.67.0-1.el7_9 12
 0:3.79.0-1.el7_9 5
openldap 17
 0:2.4.44-24.el7_9 12
 0:2.4.44-25.el7_9 5
libtalloc 17
 0:2.1.16-1.el7 17
popt 17
 0:1.13-16.el7 17
zlib 17
 0:1.2.7-19.el7_9 12
 0:1.2.7-20.el7_9 5
sssd-ad 17
 0:1.16.5-10.el7_9.11 10
 0:1.16.5-10.el7_9.15 6
 0:1.16.5-10.el7_9.14 1
c-ares 17
 0:1.10.0-3.el7 17
cyrus-sasl-plain 17
 0:2.1.26-23.el7 10
 0:2.1.26-24.el7_9 7
libtevent 17
 0:0.9.39-1.el7 17
libgcrypt 17
 0:1.5.3-14.el7 17
libcap 17
 0:2.22-11.el7 17
systemd-libs 17
 0:219-78.el7_9.5 12
 0:219-78.el7_9.7 5
xz-libs 17
 0:5.2.2-1.el7 12
 0:5.2.2-2.el7_9 5
libtasn1 17
 0:4.10-1.el7 17
libcap-ng 17
 0:0.7.5-4.el7 17
pam 17
 0:1.1.8-23.el7 17
gssproxy 17
 0:0.7.0-30.el7_9 17
jansson 17
 0:2.10-1.el7 17
nettle 17
 0:2.7.1-9.el7_9 17
glibc 17
 0:2.17-325.el7_9 12
 0:2.17-326.el7_9 5
glib2 17
 0:2.56.1-9.el7_9 17
libtdb 17
 0:1.3.18-1.el7 17
libselinux 17
 0:2.5-15.el7 17
libgpg-error 17
 0:1.12-3.el7 17
gnutls 17
 0:3.3.29-9.el7_6 17
krb5-libs 17
 0:1.15.1-51.el7_9 12
 0:1.15.1-55.el7_9 5
keyutils-libs 17
 0:1.5.8-3.el7 17
libini_config 17
 0:1.3.1-32.el7 17
elfutils-libelf 17
 0:0.176-5.el7 17
cups-libs 17
 1:1.6.3-51.el7 17
libsmbclient 17
 0:4.10.16-17.el7_9 10
 0:4.10.16-20.el7_9 5
 0:4.10.16-25.el7_9 2
libdhash 17
 0:0.5.0-32.el7 17
libffi 17
 0:3.0.13-19.el7 17
gmp 17
 1:6.0.0-15.el7 17
libbasicobjects 17
 0:0.1.1-32.el7 17
nspr 17
 0:4.32.0-1.el7_9 12
 0:4.34.0-3.1.el7_9 5
lz4 17
 0:1.8.3-1.el7 17
pcre 17
 0:8.32-17.el7 17
elfutils-libs 17
 0:0.176-5.el7 17
cyrus-sasl-md5 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
cyrus-sasl-scram 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
sysdb_user_base_dn
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x1dc52
Build id: 4b44ca108e29138db0dddd6d446b7df753a53bef
-
2
sysdb_getpwnam
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x2d3b8
Build id: 4b44ca108e29138db0dddd6d446b7df753a53bef
-
3
sysdb_get_real_name
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x308a2
Build id: 4b44ca108e29138db0dddd6d446b7df753a53bef
-
4
sysdb_set_initgr_expire_timestamp
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x269f8
Build id: 4b44ca108e29138db0dddd6d446b7df753a53bef
-
5
dp_req_initgr_pp
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x18fad
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
6
dp_req_with_reply_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x17496
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-
7
ad_account_info_handler_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x1451d
Build id: 6d4d73d90ac108ac3ecf780eca2216e82658f529
-
8
ad_handle_acct_info_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x1214f
Build id: 6d4d73d90ac108ac3ecf780eca2216e82658f529
-
9
groups_by_user_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x13dbf
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
10
sdap_get_initgr_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x3f7f5
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
11
sdap_ad_tokengroups_initgroups_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x432cf
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
12
sdap_ad_tokengroups_initgr_mapping_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x45be7
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
13
sdap_get_ad_tokengroups_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x44a01
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
14
generic_ext_search_handler.isra.4
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x27be9
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
15
sdap_get_generic_op_finished
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x2a1a4
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
16
sdap_process_result
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x28c3d
Build id: 68a8435f349d0d6acb19c41626c1e5677d5c0553
-
17
tevent_common_invoke_timer_handler
/lib64/libtevent.so.0 0xbabf
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
18
tevent_common_loop_timer_delay
/lib64/libtevent.so.0 0xbc39
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
19
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce49
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
20
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
21
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
22
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
23
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
24
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x566a3
Build id: 4b44ca108e29138db0dddd6d446b7df753a53bef
-
25
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 25309379f72e2dafcc590f0c7099d33c916e3e0e
-