Crash in __strlen_sse2_pminub

Similar reports
Problem #542781
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.15
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2023-08-30
Last occurrence
2023-08-31
Unique reports
1
Quality
-56

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
nettle 2
 0:2.7.1-9.el7_9 2
p11-kit 2
 0:0.23.5-3.el7 2
openldap 2
 0:2.4.44-25.el7_9 2
Show moreā€¦ (62)
samba-common-libs 2
 0:4.10.16-20.el7_9 2
lz4 2
 0:1.8.3-1.el7 2
popt 2
 0:1.13-16.el7 2
glibc 2
 0:2.17-326.el7_9 2
libtevent 2
 0:0.9.39-1.el7 2
libsss_idmap 2
 0:1.16.5-10.el7_9.15 2
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.176-5.el7 2
libcollection 2
 0:0.7.0-32.el7 2
libbasicobjects 2
 0:0.1.1-32.el7 2
avahi-libs 2
 0:0.6.31-20.el7 2
sssd-ad 2
 0:1.16.5-10.el7_9.15 2
libcom_err 2
 0:1.42.9-19.el7 2
nspr 2
 0:4.34.0-3.1.el7_9 2
glib2 2
 0:2.56.1-9.el7_9 2
libtdb 2
 0:1.3.18-1.el7 2
systemd-libs 2
 0:219-78.el7_9.7 2
sssd-client 2
 0:1.16.5-10.el7_9.15 2
libref_array 2
 0:0.1.5-32.el7 2
zlib 2
 0:1.2.7-20.el7_9 2
pcre 2
 0:8.32-17.el7 2
libsmbclient 2
 0:4.10.16-20.el7_9 2
gmp 2
 1:6.0.0-15.el7 2
cyrus-sasl-lib 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
cups-libs 2
 1:1.6.3-51.el7 2
jansson 2
 0:2.10-1.el7 2
audit-libs 2
 0:2.8.5-4.el7 2
cyrus-sasl-plain 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
libtasn1 2
 0:4.10-1.el7 2
nss-util 2
 0:3.79.0-1.el7_9 2
libini_config 2
 0:1.3.1-32.el7 2
xz-libs 2
 0:5.2.2-2.el7_9 2
libselinux 2
 0:2.5-15.el7 2
samba-client-libs 2
 0:4.10.16-20.el7_9 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
libgcc 2
 0:4.8.5-44.el7 2
libtalloc 2
 0:2.1.16-1.el7 2
libsss_certmap 2
 0:1.16.5-10.el7_9.15 2
openssl-libs 2
 1:1.0.2k-25.el7_9 2
gssproxy 2
 0:0.7.0-30.el7_9 2
libpath_utils 2
 0:0.2.1-32.el7 2
libdb 2
 0:5.3.21-25.el7 2
gnutls 2
 0:3.3.29-9.el7_6 2
libwbclient 2
 0:4.10.16-20.el7_9 2
c-ares 2
 0:1.10.0-3.el7 2
elfutils-libelf 2
 0:0.176-5.el7 2
libldb 2
 0:1.5.4-2.el7 2
libattr 2
 0:2.4.46-13.el7 2
sssd-common 2
 0:1.16.5-10.el7_9.15 2
keyutils-libs 2
 0:1.5.8-3.el7 2
glibc-common 2
 0:2.17-326.el7_9 2
libgcrypt 2
 0:1.5.3-14.el7 2
cyrus-sasl-gssapi 2
 0:2.1.26-24.el7_9 2
libffi 2
 0:3.0.13-19.el7 2
libcap 2
 0:2.22-11.el7 2
libcap-ng 2
 0:0.7.5-4.el7 2
nss-softokn-freebl 2
 0:3.79.0-4.el7_9 2
pam 2
 0:1.1.8-23.el7 2
krb5-libs 2
 0:1.15.1-55.el7_9 2
libdhash 2
 0:0.5.0-32.el7 2
nss 2
 0:3.79.0-4.el7_9 2
dbus-libs 2
 1:1.10.24-15.el7 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
__strlen_sse2_pminub
/lib64/libc.so.6 0x16f8c1
Build id: 9470e279388f7f9cb2ed3b2872d0c2095b191ff4
-
2
_dbus_string_init_const
/lib64/libdbus-1.so.3 0x31614
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
3
_dbus_check_is_valid_utf8
/lib64/libdbus-1.so.3 0x1eba5
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
4
dbus_message_iter_append_basic
/lib64/libdbus-1.so.3 0x2112e
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
5
dbus_message_append_args_valist
/lib64/libdbus-1.so.3 0x21a03
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
6
dbus_message_append_args
/lib64/libdbus-1.so.3 0x21d69
Build id: fac907b1e2871093600ea4f2f0307e775d4ae41b
-
7
dp_req_initgr_pp
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x18ed4
Build id: 2ba81de06ed8a46107170b8880036fc3f3db8189
-
8
dp_req_with_reply_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x174e6
Build id: 2ba81de06ed8a46107170b8880036fc3f3db8189
-
9
ad_account_info_handler_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x1474d
Build id: 44d73d70f7d43e19c2ab7f2a21180bc79c2c0555
-
10
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
11
ad_handle_acct_info_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ad.so 0x1228a
Build id: 44d73d70f7d43e19c2ab7f2a21180bc79c2c0555
-
12
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
13
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
14
groups_by_user_connect_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x13c75
Build id: 376f3eac7551598f13ea8ebcc9275986e586eecd
-
15
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
16
sdap_id_op_connect_done
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x52958
Build id: 376f3eac7551598f13ea8ebcc9275986e586eecd
-
17
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
18
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
19
be_resolve_server_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xc19c
Build id: 2ba81de06ed8a46107170b8880036fc3f3db8189
-
20
tevent_common_invoke_immediate_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6f69
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
21
tevent_common_loop_immediate
/lib64/libtevent.so.0 0x6f90
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
22
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xce3d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
23
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
24
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
25
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
26
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
27
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x56703
Build id: c0323780071849d7d52d0dea560214a044078f69
-
28
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 2ba81de06ed8a46107170b8880036fc3f3db8189
-