Crash in BlueDevil::Device::isPaired() const

Similar reports
Problem #3612
Component
bluedevil
Last affected version
0:2.1-1.el7
Executable
/usr/bin/bluedevil-wizard
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2023-09-13
Last occurrence
2023-09-13
Unique reports
1
Quality
-54

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 1 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
libXrender 2
 0:0.9.10-1.el7 2
glibc-common 2
 0:2.17-326.el7_9 2
ilmbase 2
 0:1.0.3-7.el7 2
Show moreā€¦ (67)
kdelibs 2
 6:4.14.8-13.el7 2
lz4 2
 0:1.8.3-1.el7 2
jbigkit-libs 2
 0:2.0-11.el7 2
libXtst 2
 0:1.2.3-1.el7 2
libXau 2
 0:1.0.8-2.1.el7 2
libcom_err 2
 0:1.42.9-19.el7 2
qca2 2
 0:2.0.3-7.el7 2
systemd-libs 2
 0:219-78.el7_9.7 2
libXinerama 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
libstdc++ 2
 0:4.8.5-44.el7 2
zlib 2
 0:1.2.7-21.el7_9 2
pcre 2
 0:8.32-17.el7 2
ibus-qt 2
 0:1.3.2-4.el7 2
libgcc 2
 0:4.8.5-44.el7 2
glib2 2
 0:2.56.1-9.el7_9 2
libXft 2
 0:2.3.2-2.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.176-5.el7 2
qt 2
 1:4.8.7-9.el7_9 2
libbluedevil 2
 0:2.1-1.el7 2
libxcb 2
 0:1.13-1.el7 2
libmng 2
 0:1.0.10-14.el7 2
libXdmcp 2
 0:1.1.2-6.el7 2
libattr 2
 0:2.4.46-13.el7 2
glibc 2
 0:2.17-326.el7_9 2
libffi 2
 0:3.0.13-19.el7 2
soprano 2
 0:2.9.2-3.el7 2
libcap 2
 0:2.22-11.el7 2
dejavu-sans-fonts 2
 0:2.33-6.el7 2
fontconfig 2
 0:2.13.0-4.3.el7 2
freetype 2
 0:2.8-14.el7_9.1 2
libSM 2
 0:1.2.2-2.el7 2
libXfixes 2
 0:5.0.3-1.el7 2
libXi 2
 0:1.7.9-1.el7 2
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
dbus-libs 2
 1:1.10.24-15.el7 2
libXpm 2
 0:3.5.12-2.el7_9 2
qt-x11 2
 1:4.8.7-9.el7_9 2
libXext 2
 0:1.3.3-3.el7 2
expat 2
 0:2.1.0-15.el7_9 2
gamin 2
 0:0.1.10-16.el7 2
libXrandr 2
 0:1.5.1-2.el7 2
libicu 2
 0:50.2-4.el7_7 2
attica 2
 0:0.4.2-1.el7 2
libgcrypt 2
 0:1.5.3-14.el7 2
libpng 2
 2:1.5.13-8.el7 2
libuuid 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 2
libX11 2
 0:1.6.7-4.el7_9 2
libICE 2
 0:1.0.9-9.el7 2
elfutils-libelf 2
 0:0.176-5.el7 2
libacl 2
 0:2.2.51-15.el7 2
kde-style-oxygen 2
 0:4.11.19-16.el7_9 2
krb5-libs 2
 0:1.15.1-55.el7_9 2
xz-libs 2
 0:5.2.2-2.el7_9 2
keyutils-libs 2
 0:1.5.8-3.el7 2
libxml2 2
 0:2.9.1-6.el7_9.6 2
libselinux 2
 0:2.5-15.el7 2
dbusmenu-qt 2
 0:0.9.2-7.el7 2
openssl-libs 2
 1:1.0.2k-26.el7_9 2
strigi-libs 2
 0:0.7.7-13.20120626.el7 2
libjpeg-turbo 2
 0:1.2.90-8.el7 2
OpenEXR-libs 2
 0:1.7.1-8.el7 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
libXcursor 2
 0:1.1.15-1.el7 2
jasper-libs 2
 0:1.900.1-33.el7 2
kde-workspace-libs 2
 0:4.11.19-16.el7_9 2
libtiff 2
 0:4.0.3-35.el7 2
bluedevil 2
 0:2.1-1.el7 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
BlueDevil::Device::isPaired() const
/lib64/libbluedevil.so.2 0x16289
Build id: 987d6c5d94df93db7289f7fefaa330499102cf70
-
2
DiscoverPage::nextId() const [clone .part.18]
/usr/bin/bluedevil-wizard 0xd7fe
Build id: 8303e16137c7a5f685e19ae0c485f098acf50f68
-
3
DiscoverPage::nextId() const
/usr/bin/bluedevil-wizard 0xded6
Build id: 8303e16137c7a5f685e19ae0c485f098acf50f68
-
4
QWizard::next()
/lib64/libQtGui.so.4 0x6d7d9c
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
5
QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**)
/lib64/libQtCore.so.4 0x19b30a
Build id: 70d7de41e7f2c1b77e4a6a71161a902cf38f09bf
-
6
QAbstractButton::clicked(bool)
/lib64/libQtGui.so.4 0x851282
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
7
QAbstractButtonPrivate::emitClicked()
/lib64/libQtGui.so.4 0x593a83
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
8
QAbstractButton::click()
/lib64/libQtGui.so.4 0x5944fa
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
9
QDialog::keyPressEvent(QKeyEvent*)
/lib64/libQtGui.so.4 0x695886
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
10
QWidget::event(QEvent*)
/lib64/libQtGui.so.4 0x220005
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
11
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQtGui.so.4 0x1ca13c
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
12
QApplication::notify(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQtGui.so.4 0x1d1cc6
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
13
KApplication::notify(QObject*, QEvent*)
/lib64/libkdeui.so.5 0x23fa6a
Build id: 8796df3cb4b3e68d7e764d82ad620cc90c5940ed
-
14
QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQtCore.so.4 0x18687d
Build id: 70d7de41e7f2c1b77e4a6a71161a902cf38f09bf
-
15
QKeyMapper::sendKeyEvent(QWidget*, bool, QEvent::Type, int, QFlags<Qt::KeyboardModifier>, QString const&, bool, int, unsigned int, unsigned int, unsigned int, bool*)
/lib64/libQtGui.so.4 0x26c3fa
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
16
QKeyMapperPrivate::translateKeyEvent(QWidget*, _XEvent const*, bool)
/lib64/libQtGui.so.4 0x26c7b9
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
17
QApplication::x11ProcessEvent(_XEvent*)
/lib64/libQtGui.so.4 0x2478df
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
18
x11EventSourceDispatch(_GSource*, int (*)(void*), void*)
/lib64/libQtGui.so.4 0x26ef74
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
20
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
21
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c52c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
22
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQtCore.so.4 0x1b53ae
Build id: 70d7de41e7f2c1b77e4a6a71161a902cf38f09bf
-
23
QGuiEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQtGui.so.4 0x26f0f6
Build id: 464d3a194ca2db084341d0685de940a81c7b5302
-
24
QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQtCore.so.4 0x18530f
Build id: 70d7de41e7f2c1b77e4a6a71161a902cf38f09bf
-
25
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQtCore.so.4 0x18565d
Build id: 70d7de41e7f2c1b77e4a6a71161a902cf38f09bf
-
26
QCoreApplication::exec()
/lib64/libQtCore.so.4 0x18ad29
Build id: 70d7de41e7f2c1b77e4a6a71161a902cf38f09bf
-
27
main
/usr/bin/bluedevil-wizard 0x8d12
Build id: 8303e16137c7a5f685e19ae0c485f098acf50f68
-