Crash in _g_log_abort

Similar reports
Problem #142
Component
gnome-settings-daemon
Last affected version
0:3.28.1-8.el7
Executable
/usr/libexec/gnome-settings-daemon
Error name
SIGTRAP 5
First occurrence
2021-03-03
Last occurrence
2021-09-18
Unique reports
7
Quality
-48

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 7 / 948
Operating system Count
CentOS 7 948
Architecture Count
x86_64 948
Related packages Count
gnome-settings-daemon 1,896
 0:3.14.4-9.el7 854
 0:3.28.1-8.el7 376
 0:3.28.1-5.el7 285
 0:3.28.1-10.el7_9 277
 0:3.14.4-12.el7 62
 0:3.22.2-5.el7 32
 0:3.28.1-11.el7_9 10
libXcursor 1,887
 0:1.1.15-1.el7 948
 0:1.1.14-2.1.el7 905
 0:1.1.14-8.el7 34
dconf 1,887
 0:0.28.0-4.el7 948
 0:0.22.0-2.el7 907
 0:0.26.0-2.el7 32
Show moreā€¦ (77)
at-spi2-core 1,887
 0:2.28.0-1.el7 948
 0:2.8.0-6.el7 854
 0:2.14.1-2.el7 53
 0:2.22.0-1.el7 32
at-spi2-atk 1,887
 0:2.26.2-1.el7 948
 0:2.8.1-4.el7 854
 0:2.14.1-1.el7 53
 0:2.22.0-2.el7 32
libattr 1,885
 0:2.4.46-13.el7 948
 0:2.4.46-12.el7 937
zlib 1,883
 0:1.2.7-15.el7 851
 0:1.2.7-18.el7 667
 0:1.2.7-19.el7_9 283
 0:1.2.7-17.el7 82
libxcb 1,883
 0:1.13-1.el7 948
 0:1.11-4.el7 903
 0:1.12-1.el7 32
gtk3 1,864
 0:3.14.13-16.el7 854
 0:3.22.30-5.el7 374
 0:3.22.30-6.el7 289
 0:3.22.30-3.el7 285
 0:3.22.10-5.el7_4 26
 0:3.14.13-20.el7 20
 0:3.14.13-20.el7_3.1 10
 0:3.22.10-4.el7 6
libcap 1,859
 0:2.22-8.el7 877
 0:2.22-11.el7 691
 0:2.22-10.el7 257
 0:2.22-9.el7 34
libepoxy 1,855
 0:1.5.2-1.el7 948
 0:1.2-2.el7 875
 0:1.3.1-1.el7 32
libnotify 1,855
 0:0.7.7-1.el7 948
 0:0.7.5-8.el7 907
libXfixes 1,853
 0:5.0.3-1.el7 948
 0:5.0.1-2.1.el7 905
libXi 1,853
 0:1.7.9-1.el7 948
 0:1.7.4-2.el7 905
libgcrypt 1,853
 0:1.5.3-14.el7 948
 0:1.5.3-12.el7_1.1 867
 0:1.5.3-13.el7_3.1 38
libXrender 1,853
 0:0.9.10-1.el7 948
 0:0.9.8-2.1.el7 905
pcre 1,851
 0:8.32-17.el7 948
 0:8.32-15.el7 844
 0:8.32-15.el7_2.1 59
graphite2 1,821
 0:1.3.10-1.el7_3 948
 0:1.2.2-5.el7 845
 0:1.3.6-1.el7_2 28
libXrandr 1,821
 0:1.5.1-2.el7 948
 0:1.4.2-2.el7 873
expat 1,801
 0:2.1.0-8.el7 838
 0:2.1.0-11.el7 402
 0:2.1.0-12.el7 289
 0:2.1.0-10.el7_3 272
libffi 1,801
 0:3.0.13-16.el7 826
 0:3.0.13-19.el7 691
 0:3.0.13-18.el7 284
libselinux 1,793
 0:2.2.2-6.el7 818
 0:2.5-15.el7 691
 0:2.5-14.1.el7 266
 0:2.5-6.el7 10
 0:2.5-11.el7 6
 0:2.5-12.el7 2
libX11 1,520
 0:1.6.7-3.el7_9 645
 0:1.6.3-2.el7 486
 0:1.6.7-2.el7 293
 0:1.6.3-3.el7 51
 0:1.6.5-1.el7 32
 0:1.6.7-4.el7_9 10
 0:1.6.5-2.el7 3
libgcc 1,513
 0:4.8.5-44.el7 655
 0:4.8.5-4.el7 480
 0:4.8.5-39.el7 293
 0:4.8.5-36.el7 33
 0:4.8.5-16.el7_4.2 26
 0:4.8.5-11.el7 18
 0:4.8.5-16.el7 6
 0:4.8.5-28.el7_5.1 2
atk 1,507
 0:2.28.1-2.el7 691
 0:2.14.0-1.el7 533
 0:2.28.1-1.el7 257
 0:2.22.0-3.el7 26
glibc 1,483
 0:2.17-317.el7 372
 0:2.17-292.el7 257
 0:2.17-105.el7 249
 0:2.17-324.el7_9 219
 0:2.17-106.el7_2.1 193
 0:2.17-323.el7_9 64
 0:2.17-157.el7_3.1 37
 0:2.17-307.el7.1 36
 0:2.17-196.el7_4.2 26
 0:2.17-157.el7 12
 0:2.17-106.el7_2.8 7
 0:2.17-196.el7 5
 0:2.17-106.el7_2.6 2
 0:2.17-222.el7 2
 0:2.17-157.el7_3.4 1
 0:2.17-106.el7_2.4 1
glibc-common 1,483
 0:2.17-317.el7 372
 0:2.17-292.el7 257
 0:2.17-105.el7 249
 0:2.17-324.el7_9 219
 0:2.17-106.el7_2.1 193
 0:2.17-323.el7_9 64
 0:2.17-157.el7_3.1 37
 0:2.17-307.el7.1 36
 0:2.17-196.el7_4.2 26
 0:2.17-157.el7 12
 0:2.17-106.el7_2.8 7
 0:2.17-196.el7 5
 0:2.17-222.el7 2
 0:2.17-106.el7_2.6 2
 0:2.17-106.el7_2.4 1
 0:2.17-157.el7_3.4 1
libmount 1,469
 0:2.23.2-26.el7 450
 0:2.23.2-65.el7 372
 0:2.23.2-65.el7_9.1 283
 0:2.23.2-61.el7 195
 0:2.23.2-61.el7_7.1 62
 0:2.23.2-63.el7 36
 0:2.23.2-43.el7_4.2 26
 0:2.23.2-33.el7 18
 0:2.23.2-33.el7_3.2 10
 0:2.23.2-26.el7_2.3 7
 0:2.23.2-43.el7 6
 0:2.23.2-26.el7_2.2 2
 0:2.23.2-52.el7 2
libuuid 1,469
 0:2.23.2-26.el7 450
 0:2.23.2-65.el7 372
 0:2.23.2-65.el7_9.1 283
 0:2.23.2-61.el7 195
 0:2.23.2-61.el7_7.1 62
 0:2.23.2-63.el7 36
 0:2.23.2-43.el7_4.2 26
 0:2.23.2-33.el7 18
 0:2.23.2-33.el7_3.2 10
 0:2.23.2-26.el7_2.3 7
 0:2.23.2-43.el7 6
 0:2.23.2-52.el7 2
 0:2.23.2-26.el7_2.2 2
libblkid 1,469
 0:2.23.2-26.el7 450
 0:2.23.2-65.el7 372
 0:2.23.2-65.el7_9.1 283
 0:2.23.2-61.el7 195
 0:2.23.2-61.el7_7.1 62
 0:2.23.2-63.el7 36
 0:2.23.2-43.el7_4.2 26
 0:2.23.2-33.el7 18
 0:2.23.2-33.el7_3.2 10
 0:2.23.2-26.el7_2.3 7
 0:2.23.2-43.el7 6
 0:2.23.2-26.el7_2.2 2
 0:2.23.2-52.el7 2
systemd-libs 1,468
 0:219-19.el7 442
 0:219-78.el7_9.2 372
 0:219-78.el7_9.3 283
 0:219-67.el7_7.2 195
 0:219-30.el7_3.6 37
 0:219-67.el7_7.3 32
 0:219-73.el7_8.6 30
 0:219-67.el7_7.4 30
 0:219-30.el7 13
 0:219-30.el7_3.9 10
 0:219-19.el7_2.13 7
 0:219-73.el7_8.9 6
 0:219-42.el7_4.4 5
 0:219-57.el7 2
 0:219-19.el7_2.9 2
 0:219-19.el7_2.4 1
 0:219-42.el7 1
libpng 1,264
 2:1.5.13-8.el7 655
 2:1.5.13-7.el7_2 325
 2:1.5.13-5.el7 284
glib2 1,140
 0:2.56.1-8.el7 533
 0:2.56.1-5.el7 293
 0:2.42.2-5.el7 149
 0:2.56.1-9.el7_9 122
 0:2.56.1-4.el7_6 26
 0:2.46.2-4.el7 17
gnome-desktop3 980
 0:3.14.2-2.el7 916
 0:3.22.2-2.el7 32
 0:3.28.2-2.el7 32
libxkbcommon 980
 0:0.7.1-3.el7 948
 0:0.7.1-1.el7 32
libvorbis 956
 1:1.3.3-8.el7 478
 1:1.3.3-8.el7.1 478
dbus-libs 951
 1:1.10.24-15.el7 655
 1:1.10.24-13.el7_6 287
 1:1.10.24-14.el7_8 6
 1:1.10.24-7.el7 3
freetype 951
 0:2.8-14.el7_9.1 655
 0:2.8-14.el7 295
 0:2.8-12.el7 1
libtool-ltdl 950
 0:2.4.2-22.el7_3 478
 0:2.4.2-20.el7 437
 0:2.4.2-21.el7_2 35
libwayland-client 950
 0:1.15.0-1.el7 948
 0:1.14.0-2.el7 2
libgpg-error 948
 0:1.12-3.el7 948
fribidi 948
 0:1.0.2-1.el7_7.1 753
 0:1.0.2-1.el7 195
pango 948
 0:1.42.4-4.el7_7 948
harfbuzz 948
 0:1.7.5-2.el7 948
cairo 948
 0:1.15.12-4.el7 948
libwayland-egl 948
 0:1.15.0-1.el7 948
elfutils-libelf 948
 0:0.176-5.el7 655
 0:0.176-2.el7 285
 0:0.176-4.el7 8
elfutils-libs 948
 0:0.176-5.el7 655
 0:0.176-2.el7 285
 0:0.176-4.el7 8
fontconfig 948
 0:2.13.0-4.3.el7 948
libXinerama 948
 0:1.1.3-2.1.el7 948
bzip2-libs 948
 0:1.0.6-13.el7 948
libglvnd-egl 948
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 948
lz4 948
 0:1.8.3-1.el7 655
 0:1.7.5-3.el7 293
libglvnd 948
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 948
libXcomposite 948
 0:0.4.4-4.1.el7 948
libXdamage 948
 0:1.1.4-4.1.el7 948
cairo-gobject 948
 0:1.15.12-4.el7 948
pixman 948
 0:0.34.0-1.el7 948
libthai 948
 0:0.1.14-9.el7 948
gdk-pixbuf2 948
 0:2.36.12-3.el7 948
libXau 948
 0:1.0.8-2.1.el7 948
libXext 948
 0:1.3.3-3.el7 948
libwayland-cursor 948
 0:1.15.0-1.el7 948
libglvnd-glx 948
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 948
xz-libs 948
 0:5.2.2-1.el7 948
libcanberra 899
 0:0.30-5.el7 478
 0:0.30-9.el7 421
libcanberra-gtk3 899
 0:0.30-5.el7 478
 0:0.30-9.el7 421
nss-softokn-freebl 586
 0:3.53.1-6.el7_9 420
 0:3.16.2.3-13.el7_1 68
 0:3.44.0-8.el7_7 54
 0:3.36.0-5.el7_5 34
 0:3.28.3-8.el7_4 5
 0:3.44.0-5.el7 4
 0:3.28.3-6.el7 1
PackageKit-gtk3-module 522
 0:1.1.10-2.el7.centos 421
 0:1.1.10-1.el7.centos 57
 0:1.0.7-6.el7.centos 32
 0:1.0.7-5.el7.centos 6
 0:1.1.5-1.el7.centos 6
gvfs-client 489
 0:1.36.2-3.el7 429
 0:1.36.2-4.el7 54
 0:1.30.4-3.el7 6
libogg 478
 2:1.3.0-7.el7 478
libtdb 478
 0:1.3.18-1.el7 442
 0:1.3.16-1.el7 36
gvfs 458
 0:1.22.4-6.el7 418
 0:1.22.4-8.el7 40
gtk3-devel 46
 0:3.22.30-3.el7 36
 0:3.22.30-6.el7 5
 0:3.22.10-4.el7 5
systemd 38
 0:219-67.el7_7.4 26
 0:219-78.el7_9.3 6
 0:219-42.el7_4.4 5
 0:219-42.el7 1
libstdc++ 10
 0:4.8.5-39.el7 5
 0:4.8.5-11.el7 5
libproxy 10
 0:0.4.11-11.el7 5
 0:0.4.11-10.el7 5
gdm 10
 1:3.14.2-20.el7_3 9
 1:3.14.2-19.el7 1
libmodman 5
 0:2.0.1-8.el7 5
compat-gnome-desktop314 4
 0:3.14.2-1.el7 4

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51b61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
2
g_log_default_handler
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52b71
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
3
g_logv
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52d61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_log
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52fef
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
g_settings_schema_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10eac9
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
6
g_settings_schema_key_init
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10f0dd
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
7
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x112c7b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113d0b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
9
gnome_settings_plugin_info_set_settings_prefix
/usr/libexec/gnome-settings-daemon 0x539b
Build id: 921cbd0ad8c495eb1d87eace25657b1d0f114d82
-
10
gnome_settings_manager_start
/usr/libexec/gnome-settings-daemon 0x4a55
Build id: 921cbd0ad8c495eb1d87eace25657b1d0f114d82
-
11
name_acquired_handler
/usr/libexec/gnome-settings-daemon 0x3f4b
Build id: 921cbd0ad8c495eb1d87eace25657b1d0f114d82
-
12
do_call
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xc9e56
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
13
request_name_cb
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xca088
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
14
g_task_return_now
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d434
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
15
g_task_return
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8deee
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
16
g_dbus_connection_call_done
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xc1cb2
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
17
g_task_return_now
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d434
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
18
complete_in_idle_cb
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d469
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
19
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
20
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
21
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
22
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
23
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
24
main
/usr/libexec/gnome-settings-daemon 0x37c1
Build id: 921cbd0ad8c495eb1d87eace25657b1d0f114d82
-