Crash in _g_log_abort

Similar reports
Problem #142
Component
gnome-settings-daemon
Last affected version
0:3.28.1-8.el7
Executable
/usr/libexec/gnome-settings-daemon
Error name
SIGTRAP 5
First occurrence
2021-03-03
Last occurrence
2021-04-20
Unique reports
2
Quality
-48

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 2 / 237
Operating system Count
CentOS 7 237
Architecture Count
x86_64 237
Related packages Count
gnome-settings-daemon 474
 0:3.14.4-9.el7 213
 0:3.28.1-8.el7 120
 0:3.28.1-5.el7 73
 0:3.28.1-10.el7_9 44
 0:3.14.4-12.el7 22
 0:3.22.2-5.el7 2
zlib 465
 0:1.2.7-15.el7 213
 0:1.2.7-18.el7 193
 0:1.2.7-19.el7_9 44
 0:1.2.7-17.el7 15
at-spi2-core 465
 0:2.28.0-1.el7 237
 0:2.8.0-6.el7 213
 0:2.14.1-2.el7 13
 0:2.22.0-1.el7 2
Show moreā€¦ (73)
libxcb 465
 0:1.13-1.el7 237
 0:1.11-4.el7 226
 0:1.12-1.el7 2
libXcursor 465
 0:1.1.15-1.el7 237
 0:1.1.14-2.1.el7 226
 0:1.1.14-8.el7 2
at-spi2-atk 465
 0:2.26.2-1.el7 237
 0:2.8.1-4.el7 213
 0:2.14.1-1.el7 13
 0:2.22.0-2.el7 2
dconf 465
 0:0.28.0-4.el7 237
 0:0.22.0-2.el7 226
 0:0.26.0-2.el7 2
libattr 465
 0:2.4.46-13.el7 237
 0:2.4.46-12.el7 228
libXfixes 463
 0:5.0.3-1.el7 237
 0:5.0.1-2.1.el7 226
libXi 463
 0:1.7.9-1.el7 237
 0:1.7.4-2.el7 226
libgcrypt 463
 0:1.5.3-14.el7 237
 0:1.5.3-12.el7_1.1 215
 0:1.5.3-13.el7_3.1 11
gtk3 463
 0:3.14.13-16.el7 213
 0:3.22.30-5.el7 118
 0:3.22.30-3.el7 73
 0:3.22.30-6.el7 46
 0:3.14.13-20.el7_3.1 9
 0:3.14.13-20.el7 2
 0:3.22.10-5.el7_4 2
libnotify 463
 0:0.7.7-1.el7 237
 0:0.7.5-8.el7 226
libXrender 463
 0:0.9.10-1.el7 237
 0:0.9.8-2.1.el7 226
pcre 463
 0:8.32-17.el7 237
 0:8.32-15.el7 206
 0:8.32-15.el7_2.1 20
libcap 454
 0:2.22-8.el7 215
 0:2.22-11.el7 175
 0:2.22-10.el7 62
 0:2.22-9.el7 2
libepoxy 454
 0:1.5.2-1.el7 237
 0:1.2-2.el7 215
 0:1.3.1-1.el7 2
libXrandr 452
 0:1.5.1-2.el7 237
 0:1.4.2-2.el7 215
graphite2 452
 0:1.3.10-1.el7_3 237
 0:1.2.2-5.el7 206
 0:1.3.6-1.el7_2 9
libffi 441
 0:3.0.13-16.el7 202
 0:3.0.13-19.el7 175
 0:3.0.13-18.el7 64
expat 441
 0:2.1.0-8.el7 204
 0:2.1.0-11.el7 129
 0:2.1.0-10.el7_3 62
 0:2.1.0-12.el7 46
libselinux 441
 0:2.2.2-6.el7 202
 0:2.5-15.el7 175
 0:2.5-14.1.el7 62
 0:2.5-6.el7 2
atk 385
 0:2.28.1-2.el7 175
 0:2.14.0-1.el7 146
 0:2.28.1-1.el7 62
 0:2.22.0-3.el7 2
libgcc 348
 0:4.8.5-44.el7 163
 0:4.8.5-4.el7 96
 0:4.8.5-39.el7 74
 0:4.8.5-36.el7 11
 0:4.8.5-16.el7_4.2 2
 0:4.8.5-11.el7 2
libX11 348
 0:1.6.7-3.el7_9 163
 0:1.6.3-2.el7 96
 0:1.6.7-2.el7 74
 0:1.6.3-3.el7 13
 0:1.6.5-1.el7 2
systemd-libs 344
 0:219-78.el7_9.2 119
 0:219-19.el7 77
 0:219-67.el7_7.2 49
 0:219-78.el7_9.3 44
 0:219-67.el7_7.3 11
 0:219-30.el7_3.6 11
 0:219-73.el7_8.6 11
 0:219-30.el7_3.9 9
 0:219-19.el7_2.13 7
 0:219-30.el7 2
 0:219-67.el7_7.4 2
 0:219-73.el7_8.9 1
 0:219-19.el7_2.4 1
glibc-common 337
 0:2.17-317.el7 119
 0:2.17-292.el7 62
 0:2.17-106.el7_2.1 47
 0:2.17-323.el7_9 44
 0:2.17-105.el7 30
 0:2.17-307.el7.1 12
 0:2.17-157.el7_3.1 11
 0:2.17-106.el7_2.8 7
 0:2.17-196.el7_4.2 2
 0:2.17-157.el7 2
 0:2.17-106.el7_2.4 1
glibc 337
 0:2.17-317.el7 119
 0:2.17-292.el7 62
 0:2.17-106.el7_2.1 47
 0:2.17-323.el7_9 44
 0:2.17-105.el7 30
 0:2.17-307.el7.1 12
 0:2.17-157.el7_3.1 11
 0:2.17-106.el7_2.8 7
 0:2.17-157.el7 2
 0:2.17-196.el7_4.2 2
 0:2.17-106.el7_2.4 1
libuuid 335
 0:2.23.2-65.el7 119
 0:2.23.2-26.el7 78
 0:2.23.2-61.el7 49
 0:2.23.2-65.el7_9.1 44
 0:2.23.2-61.el7_7.1 13
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-33.el7_3.2 9
 0:2.23.2-26.el7_2.3 7
 0:2.23.2-33.el7 2
 0:2.23.2-43.el7_4.2 2
libmount 335
 0:2.23.2-65.el7 119
 0:2.23.2-26.el7 78
 0:2.23.2-61.el7 49
 0:2.23.2-65.el7_9.1 44
 0:2.23.2-61.el7_7.1 13
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-33.el7_3.2 9
 0:2.23.2-26.el7_2.3 7
 0:2.23.2-33.el7 2
 0:2.23.2-43.el7_4.2 2
libblkid 335
 0:2.23.2-65.el7 119
 0:2.23.2-26.el7 78
 0:2.23.2-61.el7 49
 0:2.23.2-65.el7_9.1 44
 0:2.23.2-61.el7_7.1 13
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-33.el7_3.2 9
 0:2.23.2-26.el7_2.3 7
 0:2.23.2-33.el7 2
 0:2.23.2-43.el7_4.2 2
libpng 288
 2:1.5.13-8.el7 163
 2:1.5.13-7.el7_2 84
 2:1.5.13-5.el7 41
libtool-ltdl 280
 0:2.4.2-22.el7_3 140
 0:2.4.2-20.el7 129
 0:2.4.2-21.el7_2 11
libvorbis 280
 1:1.3.3-8.el7 140
 1:1.3.3-8.el7.1 140
glib2 268
 0:2.56.1-8.el7 163
 0:2.56.1-5.el7 74
 0:2.42.2-5.el7 27
 0:2.46.2-4.el7 2
 0:2.56.1-4.el7_6 2
libcanberra-gtk3 262
 0:0.30-5.el7 140
 0:0.30-9.el7 122
libcanberra 262
 0:0.30-5.el7 140
 0:0.30-9.el7 122
gnome-desktop3 239
 0:3.14.2-2.el7 235
 0:3.28.2-2.el7 2
 0:3.22.2-2.el7 2
libxkbcommon 239
 0:0.7.1-3.el7 237
 0:0.7.1-1.el7 2
libthai 237
 0:0.1.14-9.el7 237
fontconfig 237
 0:2.13.0-4.3.el7 237
libXdamage 237
 0:1.1.4-4.1.el7 237
dbus-libs 237
 1:1.10.24-15.el7 163
 1:1.10.24-13.el7_6 73
 1:1.10.24-14.el7_8 1
freetype 237
 0:2.8-14.el7_9.1 163
 0:2.8-14.el7 74
harfbuzz 237
 0:1.7.5-2.el7 237
elfutils-libs 237
 0:0.176-5.el7 163
 0:0.176-2.el7 73
 0:0.176-4.el7 1
elfutils-libelf 237
 0:0.176-5.el7 163
 0:0.176-2.el7 73
 0:0.176-4.el7 1
libXext 237
 0:1.3.3-3.el7 237
lz4 237
 0:1.8.3-1.el7 163
 0:1.7.5-3.el7 74
pixman 237
 0:0.34.0-1.el7 237
libXcomposite 237
 0:0.4.4-4.1.el7 237
libglvnd-glx 237
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 237
libwayland-cursor 237
 0:1.15.0-1.el7 237
bzip2-libs 237
 0:1.0.6-13.el7 237
xz-libs 237
 0:5.2.2-1.el7 237
fribidi 237
 0:1.0.2-1.el7_7.1 188
 0:1.0.2-1.el7 49
pango 237
 0:1.42.4-4.el7_7 237
libwayland-client 237
 0:1.15.0-1.el7 237
cairo 237
 0:1.15.12-4.el7 237
libglvnd 237
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 237
libgpg-error 237
 0:1.12-3.el7 237
gdk-pixbuf2 237
 0:2.36.12-3.el7 237
libXau 237
 0:1.0.8-2.1.el7 237
libwayland-egl 237
 0:1.15.0-1.el7 237
libglvnd-egl 237
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 237
libXinerama 237
 0:1.1.3-2.1.el7 237
cairo-gobject 237
 0:1.15.12-4.el7 237
nss-softokn-freebl 163
 0:3.53.1-6.el7_9 121
 0:3.44.0-8.el7_7 19
 0:3.16.2.3-13.el7_1 12
 0:3.36.0-5.el7_5 11
PackageKit-gtk3-module 151
 0:1.1.10-2.el7.centos 122
 0:1.1.10-1.el7.centos 18
 0:1.0.7-6.el7.centos 11
gvfs-client 140
 0:1.36.2-3.el7 136
 0:1.36.2-4.el7 4
libogg 140
 2:1.3.0-7.el7 140
libtdb 140
 0:1.3.18-1.el7 129
 0:1.3.16-1.el7 11
gvfs 136
 0:1.22.4-6.el7 125
 0:1.22.4-8.el7 11
gtk3-devel 11
 0:3.22.30-3.el7 11
gdm 9
 1:3.14.2-20.el7_3 9
systemd 2
 0:219-67.el7_7.4 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51b61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
2
g_log_default_handler
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52b71
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
3
g_logv
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52d61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_log
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52fef
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
g_settings_schema_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10eac9
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
6
g_settings_schema_key_init
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10f0dd
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
7
g_settings_get_value
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x112c7b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
g_settings_get_boolean
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x113d0b
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
9
gnome_settings_plugin_info_set_settings_prefix
/usr/libexec/gnome-settings-daemon 0x539b
Build id: 921cbd0ad8c495eb1d87eace25657b1d0f114d82
-
10
gnome_settings_manager_start
/usr/libexec/gnome-settings-daemon 0x4a55
Build id: 921cbd0ad8c495eb1d87eace25657b1d0f114d82
-
11
name_acquired_handler
/usr/libexec/gnome-settings-daemon 0x3f4b
Build id: 921cbd0ad8c495eb1d87eace25657b1d0f114d82
-
12
do_call
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xc9e56
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
13
request_name_cb
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xca088
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
14
g_task_return_now
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d434
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
15
g_task_return
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8deee
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
16
g_dbus_connection_call_done
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xc1cb2
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
17
g_task_return_now
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d434
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
18
complete_in_idle_cb
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8d469
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
19
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
20
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
21
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
22
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
23
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
24
main
/usr/libexec/gnome-settings-daemon 0x37c1
Build id: 921cbd0ad8c495eb1d87eace25657b1d0f114d82
-