Crash in raise

Similar reports
Problem #396054
Component
texstudio
Last affected version
0:3.1.1-1.fc32
Executable
/usr/bin/texstudio
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-03-04
Last occurrence
2023-03-13
Unique reports
21
Quality
-41

Statistics

Operating system Unique / Total count
Fedora 32 21 / 21
Operating system Count
Fedora 32 21
Architecture Count
x86_64 21
Related packages Count
glib2 8
 0:2.64.6-1.fc32 8
atk 8
 0:2.36.0-1.fc32 8
libgpg-error 6
 0:1.36-3.fc32 6
Show moreā€¦ (121)
pcre2 6
 0:10.36-4.fc32 6
gdk-pixbuf2 6
 0:2.40.0-2.fc32 6
dbus-libs 6
 1:1.12.20-1.fc32 6
lz4-libs 6
 0:1.9.1-2.fc32 6
qgnomeplatform 6
 0:0.7.1-2.fc32 4
 0:0.7.0-2.fc32 2
elfutils-libelf 6
 0:0.183-1.fc32 6
glibc-all-langpacks 6
 0:2.31-6.fc32 6
libedit 6
 0:3.1-32.20191231cvs.fc32 6
qt5-qtwayland 6
 0:5.14.2-4.fc32 6
libxshmfence 6
 0:1.3-6.fc32 6
dconf 6
 0:0.36.0-1.fc32 6
libXdamage 6
 0:1.1.5-2.fc32 6
libwayland-cursor 6
 0:1.18.0-1.fc32 6
libwayland-server 6
 0:1.18.0-1.fc32 6
mesa-libglapi 6
 0:20.2.3-1.fc32 6
libXinerama 6
 0:1.1.4-5.fc32 6
expat 6
 0:2.2.8-2.fc32 6
nspr 6
 0:4.30.0-1.fc32 4
 0:4.29.0-1.fc32 2
libdatrie 6
 0:0.2.9-11.fc32 6
nss 6
 0:3.63.0-1.fc32 4
 0:3.62.0-1.fc32 2
pcre 6
 0:8.44-2.fc32 6
libdrm 6
 0:2.4.102-1.fc32 6
krb5-libs 6
 0:1.18.2-29.fc32 6
keyutils-libs 6
 0:1.6.1-1.fc32 6
qtlockedfile-qt5 6
 0:2.4-31.20150629git5a07df5.fc32 6
libXrandr 6
 0:1.5.2-3.fc32 6
qt5-qtscript 6
 0:5.14.2-1.fc32 6
qt5-qtbase 6
 0:5.14.2-6.fc32 6
mesa-libgbm 6
 0:20.2.3-1.fc32 6
openssl-libs 6
 1:1.1.1k-1.fc32 4
 1:1.1.1i-1.fc32 2
libX11-xcb 6
 0:1.6.12-1.fc32 6
systemd-libs 6
 0:245.9-1.fc32 6
quazip-qt5 6
 0:0.7.6-6.fc32 6
libxcb 6
 0:1.13.1-4.fc32 6
sssd-common 6
 0:2.4.0-1.fc32 6
poppler 6
 0:0.84.0-2.fc32 6
llvm-libs 6
 0:10.0.1-4.fc32 6
adwaita-icon-theme 6
 0:3.36.1-1.fc32 6
zlib 6
 0:1.2.11-21.fc32 6
libXcomposite 6
 0:0.4.5-2.fc32 6
libXrender 6
 0:0.9.10-11.fc32 6
dejavu-sans-fonts 6
 0:2.37-8.fc32 6
fribidi 6
 0:1.0.9-1.fc32 6
libselinux 6
 0:3.0-5.fc32 6
libicu 6
 0:65.1-2.fc32 6
libglvnd 6
 1:1.3.2-1.fc32 6
dejavu-sans-mono-fonts 6
 0:2.37-8.fc32 6
libzstd 6
 0:1.4.9-1.fc32 6
gtk3 6
 0:3.24.28-2.fc32 4
 0:3.24.27-1.fc32 2
freetype 6
 0:2.10.4-1.fc32 6
libXext 6
 0:1.3.4-3.fc32 6
cairo 6
 0:1.16.0-8.fc32 6
libXcursor 6
 0:1.2.0-2.fc32 6
libX11 6
 0:1.6.12-1.fc32 6
libgcc 6
 0:10.3.1-1.fc32 4
 0:10.2.1-9.fc32 2
libgcrypt 6
 0:1.8.5-3.fc32 6
glibc 6
 0:2.31-6.fc32 6
lcms2 6
 0:2.9-7.fc32 6
libpng 6
 2:1.6.37-3.fc32 6
libglvnd-glx 6
 1:1.3.2-1.fc32 6
sssd-client 6
 0:2.4.0-1.fc32 6
hunspell 6
 0:1.7.0-5.fc32 6
qtsingleapplication-qt5 6
 0:2.6.1-38.fc32 6
qtermwidget 6
 0:0.14.1-4.fc32 6
libxkbcommon 6
 0:0.10.0-2.fc32 6
qt5-qtx11extras 6
 0:5.14.2-1.fc32 6
openjpeg2 6
 0:2.3.1-10.fc32 6
pcre2-utf16 6
 0:10.36-4.fc32 6
pango 6
 0:1.44.7-2.fc32 6
libXau 6
 0:1.0.9-3.fc32 6
libstdc++ 6
 0:10.3.1-1.fc32 4
 0:10.2.1-9.fc32 2
fontconfig 6
 0:2.13.92-9.fc32 6
qt5-qtbase-gui 6
 0:5.14.2-6.fc32 6
pixman 6
 0:0.40.0-1.fc32 6
xz-libs 6
 0:5.2.5-1.fc32 6
mesa-libEGL 6
 0:20.2.3-1.fc32 6
bzip2-libs 6
 0:1.0.8-2.fc32 6
mesa-dri-drivers 6
 0:20.2.3-1.fc32 6
libcom_err 6
 0:1.45.5-3.fc32 6
gvfs-client 6
 0:1.44.1-1.fc32 6
libjpeg-turbo 6
 0:2.0.4-3.fc32 6
libXfixes 6
 0:5.0.3-11.fc32 6
libthai 6
 0:0.1.28-4.fc32 6
at-spi2-core 6
 0:2.36.1-1.fc32 6
nss-util 6
 0:3.63.0-1.fc32 4
 0:3.62.0-1.fc32 2
qt5-qtsvg 6
 0:5.14.2-1.fc32 6
libwayland-egl 6
 0:1.18.0-1.fc32 6
abattis-cantarell-fonts 6
 0:0.201-2.fc32 6
libXi 6
 0:1.7.10-3.fc32 6
libtiff 6
 0:4.1.0-3.fc32 6
libglvnd-egl 6
 1:1.3.2-1.fc32 6
cairo-gobject 6
 0:1.16.0-8.fc32 6
hicolor-icon-theme 6
 0:0.17-8.fc32 6
libblkid 6
 0:2.35.2-1.fc32 6
harfbuzz 6
 0:2.6.4-3.fc32 6
libwayland-client 6
 0:1.18.0-1.fc32 6
texstudio 6
 0:3.1.1-1.fc32 6
libepoxy 6
 0:1.5.4-2.fc32 6
ncurses-libs 6
 0:6.1-15.20191109.fc32 6
jbigkit-libs 6
 0:2.1-18.fc32 6
libffi 6
 0:3.1-24.fc32 6
adwaita-qt5 6
 0:1.2.0-1.fc32 6
graphite2 6
 0:1.3.14-1.fc32 6
libadwaita-qt5 6
 0:1.2.0-1.fc32 6
libmount 6
 0:2.35.2-1.fc32 6
poppler-qt5 6
 0:0.84.0-2.fc32 6
at-spi2-atk 6
 0:2.34.2-1.fc32 6
libwebp 6
 0:1.2.0-1.fc32 6
libmng 4
 0:2.0.3-11.fc32 4
jasper-libs 4
 0:2.0.26-2.fc32 4
qt5-qtimageformats 4
 0:5.14.2-1.fc32 4
qt5-qtwebengine 4
 0:5.15.2-7.fc32 4
ilmbase 2
 0:2.3.0-4.fc32 2
stix-fonts 2
 0:2.0.2-3.fc32 2
nvidia-driver-libs 2
 3:460.67-1.fc32 2
glibc-langpack-it 2
 0:2.31-6.fc32 2
msttcore-fonts-installer 2
 0:2.6-1 2
egl-wayland 2
 0:1.1.6-1.fc32 2
kf5-kimageformats 2
 0:5.75.0-1.fc32 2
OpenEXR-libs 2
 0:2.3.0-5.fc32 2
gdouros-symbola-fonts 2
 0:10.24-6.fc32 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3c7d5
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x25895
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
3
qt_message_output(QtMsgType, QMessageLogContext const&, QString const&) [clone .cold]
/lib64/libQt5Core.so.5 0x91a7f
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
4
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x5b8c9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
5
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::resize(QSize const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x610f9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
6
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x6135d
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
7
QBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5Gui.so.5 0x28cddd
Build id: edea91e168b95f30e50e0173474858ed854a3c7b
-
8
QWidgetRepaintManager::paintAndFlush()
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x182e0e
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
9
QWidget::event(QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x1b3a97
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
10
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x172063
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
11
QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25aee0
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
12
QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25db67
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
13
postEventSourceDispatch(_GSource*, int (*)(void*), void*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6fd7
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
14
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5278f
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
15
g_main_context_iterate.constprop.0
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52b18
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
16
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52be3
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
17
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6aa3
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
18
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25983b
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
19
QCoreApplication::exec()
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2614c6
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
20
main
/usr/bin/texstudio 0xe66f7
Build id: cfb490b31d963ba4c6a89b14a307afb47fc57592
-