Crash in raise

Similar reports
Problem #165328
Component
firefox
Last affected version
0:78.8.0-1.el7.centos
Executable
/usr/lib64/firefox/firefox
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-03-04
Last occurrence
2023-05-25
Unique reports
17
Quality
-23

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 17 / 98
Operating system Count
CentOS 7 98
Architecture Count
x86_64 98
Related packages Count
atk 110
 0:2.28.1-2.el7 102
 0:2.28.1-1.el7 6
 0:2.22.0-3.el7 1
 0:2.14.0-1.el7 1
gtk3 105
 0:3.22.30-6.el7 102
 0:3.22.30-5.el7 1
 0:3.14.13-16.el7 1
 0:3.22.26-3.el7 1
gdk-pixbuf2 104
 0:2.36.12-3.el7 102
 0:2.31.6-3.el7 1
 0:2.36.5-1.el7 1
Show moreā€¦ (179)
glib2 104
 0:2.56.1-8.el7 102
 0:2.56.1-9.el7_9 1
 0:2.54.2-2.el7 1
firefox 101
 0:78.8.0-1.el7.centos 98
 0:78.7.0-2.el7.centos 3
libselinux 101
 0:2.5-15.el7 97
 0:2.5-14.1.el7 3
 0:2.2.2-6.el7 1
libffi 101
 0:3.0.13-19.el7 96
 0:3.0.13-18.el7 4
 0:3.0.13-16.el7 1
libcap 101
 0:2.22-11.el7 96
 0:2.22-10.el7 3
 0:2.22-8.el7 1
 0:2.22-9.el7 1
glibc 100
 0:2.17-323.el7_9 98
 0:2.17-317.el7 2
libblkid 99
 0:2.23.2-65.el7_9.1 93
 0:2.23.2-65.el7 5
 0:2.23.2-52.el7 1
libXcursor 98
 0:1.1.15-1.el7 96
 0:1.1.14-8.el7 1
 0:1.1.14-2.1.el7 1
glibc-common 98
 0:2.17-323.el7_9 96
 0:2.17-317.el7 2
libxcb 98
 0:1.13-1.el7 96
 0:1.12-1.el7 1
 0:1.11-4.el7 1
pango 98
 0:1.42.4-4.el7_7 96
 0:1.40.4-1.el7 1
 0:1.42.4-2.el7_6 1
libXrandr 98
 0:1.5.1-2.el7 97
 0:1.4.2-2.el7 1
libvorbis 98
 1:1.3.3-8.el7.1 96
 1:1.3.3-8.el7 2
libmount 98
 0:2.23.2-65.el7_9.1 92
 0:2.23.2-65.el7 5
 0:2.23.2-52.el7 1
libgcrypt 98
 0:1.5.3-14.el7 97
 0:1.5.3-12.el7_1.1 1
cairo-gobject 98
 0:1.15.12-4.el7 96
 0:1.14.8-2.el7 1
 0:1.15.12-3.el7 1
libXrender 98
 0:0.9.10-1.el7 97
 0:0.9.8-2.1.el7 1
graphite2 98
 0:1.3.10-1.el7_3 97
 0:1.2.2-5.el7 1
libXtst 98
 0:1.2.3-1.el7 97
 0:1.2.2-2.1.el7 1
libxkbcommon 98
 0:0.7.1-3.el7 96
 0:0.7.1-1.el7 2
sqlite 98
 0:3.7.17-8.el7_7.1 96
 0:3.7.17-8.el7 2
at-spi2-atk 98
 0:2.26.2-1.el7 96
 0:2.22.0-2.el7 1
 0:2.8.1-4.el7 1
at-spi2-core 98
 0:2.28.0-1.el7 96
 0:2.22.0-1.el7 1
 0:2.8.0-6.el7 1
systemd-libs 98
 0:219-78.el7_9.3 94
 0:219-78.el7_9.2 3
 0:219-57.el7 1
libICE 98
 0:1.0.9-9.el7 97
 0:1.0.9-2.el7 1
cairo 98
 0:1.15.12-4.el7 96
 0:1.14.8-2.el7 1
 0:1.15.12-3.el7 1
libXt 98
 0:1.1.5-3.el7 97
 0:1.1.4-6.1.el7 1
pcre 98
 0:8.32-17.el7 97
 0:8.32-15.el7 1
p11-kit-trust 98
 0:0.23.5-3.el7 97
 0:0.20.7-3.el7 1
libepoxy 98
 0:1.5.2-1.el7 96
 0:1.2-2.el7 1
 0:1.3.1-1.el7 1
libuuid 98
 0:2.23.2-65.el7_9.1 92
 0:2.23.2-65.el7 5
 0:2.23.2-52.el7 1
libattr 98
 0:2.4.46-13.el7 97
 0:2.4.46-12.el7 1
libogg 98
 2:1.3.0-7.el7 98
libXi 98
 0:1.7.9-1.el7 97
 0:1.7.4-2.el7 1
libXfixes 98
 0:5.0.3-1.el7 97
 0:5.0.1-2.1.el7 1
fontconfig 97
 0:2.13.0-4.3.el7 96
 0:2.10.95-11.el7 1
libpng 97
 2:1.5.13-8.el7 96
 2:1.5.13-7.el7_2 1
xz-libs 97
 0:5.2.2-1.el7 97
libsndfile 97
 0:1.0.25-12.el7 96
 0:1.0.25-10.el7 1
libwayland-client 97
 0:1.15.0-1.el7 96
 0:1.14.0-2.el7 1
libXcomposite 97
 0:0.4.4-4.1.el7 97
libasyncns 97
 0:0.8-7.el7 97
libXext 97
 0:1.3.3-3.el7 97
zlib 97
 0:1.2.7-19.el7_9 95
 0:1.2.7-17.el7 1
 0:1.2.7-18.el7 1
tcp_wrappers-libs 97
 0:7.6-77.el7 97
lz4 97
 0:1.8.3-1.el7 96
 0:1.7.5-2.el7 1
libXinerama 97
 0:1.1.3-2.1.el7 97
gsm 97
 0:1.0.13-11.el7 97
dbus-libs 97
 1:1.10.24-15.el7 96
 1:1.10.24-7.el7 1
elfutils-libs 97
 0:0.176-5.el7 96
 0:0.170-4.el7 1
libSM 97
 0:1.2.2-2.el7 97
elfutils-libelf 97
 0:0.176-5.el7 96
 0:0.170-4.el7 1
nss-softokn-freebl 97
 0:3.53.1-6.el7_9 97
nspr 97
 0:4.25.0-2.el7_9 97
harfbuzz 97
 0:1.7.5-2.el7 96
 0:1.3.2-1.el7 1
pixman 97
 0:0.34.0-1.el7 97
libthai 97
 0:0.1.14-9.el7 97
nss-util 97
 0:3.53.1-1.el7_9 97
flac-libs 97
 0:1.3.0-5.el7_1 97
dbus-glib 97
 0:0.100-7.el7 97
libgpg-error 97
 0:1.12-3.el7 96
 0:1.13-1.el7.centos 1
nss-softokn 97
 0:3.53.1-6.el7_9 97
pulseaudio-libs 97
 0:10.0-6.el7_9 96
 0:10.0-5.el7 1
libXdamage 97
 0:1.1.4-4.1.el7 97
libwayland-cursor 97
 0:1.15.0-1.el7 96
 0:1.14.0-2.el7 1
libtasn1 97
 0:4.10-1.el7 97
nss 97
 0:3.53.1-3.el7_9 97
libX11 97
 0:1.6.7-3.el7_9 96
 0:1.6.5-1.el7 1
libXau 97
 0:1.0.8-2.1.el7 97
bzip2-libs 97
 0:1.0.6-13.el7 97
adwaita-icon-theme 96
 0:3.28.0-1.el7 95
 0:3.26.0-1.el7 1
dconf 96
 0:0.28.0-4.el7 94
 0:0.22.0-2.el7 1
 0:0.26.0-2.el7 1
libwayland-egl 96
 0:1.15.0-1.el7 96
expat 96
 0:2.1.0-12.el7 95
 0:2.1.0-10.el7_3 1
freetype 96
 0:2.8-14.el7_9.1 95
 0:2.4.11-15.el7 1
fribidi 96
 0:1.0.2-1.el7_7.1 96
libgcc 95
 0:4.8.5-44.el7 93
 0:4.8.5-28.el7 1
 0:4.8.5-39.el7 1
hicolor-icon-theme 94
 0:0.12-7.el7 94
libstdc++ 93
 0:4.8.5-44.el7 92
 0:4.8.5-28.el7 1
libglvnd-glx 92
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 92
libglvnd 92
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 92
libglvnd-egl 92
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 92
gvfs-client 90
 0:1.36.2-4.el7 89
 0:1.30.4-5.el7 1
libcanberra 87
 0:0.30-9.el7 82
 0:0.30-5.el7 5
gnome-icon-theme 84
 0:3.12.0-1.el7 84
libtdb 83
 0:1.3.18-1.el7 82
 0:1.3.15-1.el7 1
libtool-ltdl 83
 0:2.4.2-22.el7_3 82
 0:2.4.2-20.el7 1
libcanberra-gtk3 83
 0:0.30-9.el7 78
 0:0.30-5.el7 5
PackageKit-gtk3-module 82
 0:1.1.10-2.el7.centos 78
 0:1.1.10-1.el7.centos 3
 0:1.1.5-1.el7.centos 1
libXScrnSaver 79
 0:1.2.2-6.1.el7 79
abattis-cantarell-fonts 73
 0:0.0.25-1.el7 72
 0:0.0.16-3.el7 1
numactl-libs 55
 0:2.0.12-5.el7 52
 0:2.0.12-3.el7_7.1 3
libxml2 55
 0:2.9.1-6.el7.5 54
 0:2.9.1-6.el7_2.3 1
librsvg2 54
 0:2.40.20-1.el7 52
 0:2.39.0-1.el7 1
 0:2.40.16-1.el7 1
libcroco 53
 0:0.6.12-6.el7_9 52
 0:0.6.11-1.el7 1
x265-libs 52
 0:2.9-3.el7 27
 0:1.9-1.el7.nux 25
lame-libs 52
 0:3.100-1.el7 52
xvidcore 52
 0:1.3.4-2.el7 27
 0:1.3.2-5.el7.nux 25
ffmpeg-libs 52
 0:3.4.8-1.el7 27
 0:2.8.15-2.el7.nux 24
 0:2.8.15-1.el7.nux 1
libva 52
 0:1.8.3-1.el7 52
libtheora 52
 1:1.1.1-8.el7 52
opencore-amr 52
 0:0.1.5-6.el7 27
 0:0.1.3-3.el7.nux 25
soxr 52
 0:0.1.2-1.el7 52
vo-amrwbenc 52
 0:0.1.3-1.el7 27
 0:0.1.2-1.el7.nux 25
x264-libs 52
 0:0.148-24.20170521gitaaa9aa8.el7 27
 0:0.142-11.20141221git6a301b6.el7.nux 25
speex 52
 0:1.2-0.19.rc1.el7 52
opus 51
 0:1.0.2-6.el7 51
libgomp 50
 0:4.8.5-44.el7 50
openjpeg2 30
 0:2.3.1-3.el7_7 25
 0:2.3.1-2.el7_7 3
 0:2.3.1-10.el7 2
libdrm 30
 0:2.4.97-2.el7 27
 0:2.4.83-2.el7 1
 0:2.4.60-3.el7 1
 0:2.4.91-3.el7 1
gtk3-devel 28
 0:3.22.30-6.el7 28
libmfx 27
 0:1.21-2.el7 27
zvbi 27
 0:0.2.35-1.el7 27
libvpx 27
 0:1.3.0-8.el7 27
libvdpau 27
 0:1.1.1-3.el7 27
ocl-icd 26
 0:2.2.12-1.el7 26
openjpeg-libs 25
 0:1.5.1-18.el7 25
orc 25
 0:0.4.26-1.el7 25
schroedinger 25
 0:1.0.11-4.el7 25
flash-plugin 24
 0:32.0.0.465-release 16
 0:32.0.0.414-release 3
 0:11.2.202.577-release 2
 0:32.0.0.101-release 2
 0:32.0.0.445-release 1
fdk-aac 24
 0:0.1.4-1 24
gtk2 24
 0:2.24.31-1.el7 24
nss-mdns 21
 0:0.14.1-9.el7 21
dejavu-sans-fonts 21
 0:2.33-6.el7 21
ibus-gtk3 20
 0:1.5.17-12.el7_9 20
ibus-libs 20
 0:1.5.17-12.el7_9 20
sssd-client 17
 0:1.16.5-10.el7_9.7 16
 0:1.16.5-10.el7_9.6 1
sssd-common 13
 0:1.16.5-10.el7_9.7 12
 0:1.16.5-10.el7_9.6 1
icedtea-web 12
 0:1.7.1-4.el7_9 12
dejavu-sans-mono-fonts 12
 0:2.33-6.el7 12
speech-dispatcher 12
 0:0.7.1-15.el7 12
keyutils-libs 5
 0:1.5.8-3.el7 5
krb5-libs 5
 0:1.15.1-50.el7 4
 0:1.15.1-18.el7 1
libcom_err 5
 0:1.42.9-19.el7 4
 0:1.42.9-11.el7 1
gvfs 4
 0:1.22.4-8.el7 4
libbluray 4
 0:0.2.3-5.el7 4
nvidia-x11-drv-340xx 4
 0:340.107-3.el7_6.elrepo 4
vlgothic-fonts 4
 0:20130607-2.el7 4
json-glib 3
 0:1.4.2-2.el7 2
 0:1.2.6-1.el7 1
cups-libs 3
 1:1.6.3-51.el7 2
 1:1.6.3-35.el7 1
openssl-libs 3
 1:1.0.2k-21.el7_9 2
 1:1.0.2k-12.el7 1
rest 3
 0:0.8.1-2.el7 2
 0:0.8.0-2.el7 1
colord-libs 3
 0:1.3.4-2.el7 2
 0:1.3.4-1.el7 1
avahi-libs 3
 0:0.6.31-20.el7 2
 0:0.6.31-19.el7 1
libjpeg-turbo 3
 0:1.2.90-8.el7 3
lcms2 3
 0:2.6-3.el7 3
ICAClient 3
 0:19.1.0.9-0 3
libsoup 3
 0:2.62.2-2.el7 2
 0:2.56.0-6.el7 1
wqy-zenhei-fonts 3
 0:0.9.46-11.el7 3
gamin 2
 0:0.1.10-16.el7 2
google-noto-sans-fonts 2
 0:20141117-5.el7 2
glib2-fam 2
 0:2.56.1-8.el7 2
libnotify 2
 0:0.7.7-1.el7 2
gssproxy 2
 0:0.7.0-29.el7 2
cjkuni-uming-fonts 2
 0:0.2.20080216.1-53.el7 2
libopus 1
 0:1.1-1.el6 1
dejavu-serif-fonts 1
 0:2.33-6.el7 1
glib-networking 1
 0:2.56.1-1.el7 1
samba-client-libs 1
 0:4.10.16-9.el7_9 1
libXxf86vm 1
 0:1.1.4-1.el7 1
mesa-libwayland-egl 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
mesa-libEGL 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
samba-winbind-modules 1
 0:4.10.16-9.el7_9 1
libwayland-server 1
 0:1.14.0-2.el7 1
google-noto-emoji-color-fonts 1
 0:20180508-4.el7 1
fcitx-gtk3 1
 0:4.2.9.6-1.el7 1
nhn-nanum-gothic-fonts 1
 0:3.020-9.el7 1
mesa-libglapi 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
rhythmbox 1
 0:3.4.2-2.el7 1
shared-mime-info 1
 0:1.1-9.el7 1
pbis-open 1
 0:9.1.0-551 1
google-noto-emoji-fonts 1
 0:20180508-4.el7 1
gtk3-immodule-xim 1
 0:3.22.30-6.el7 1
libwbclient 1
 0:4.10.16-9.el7_9 1
libxshmfence 1
 0:1.2-1.el7 1
mesa-libgbm 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
cuda-cudart-dev-10-1 1
 0:10.1.243-1 1
fcitx-libs 1
 0:4.2.9.6-1.el7 1
mesa-libGL 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libpthread.so.0 0xf4fb
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
2
nsProfileLock::FatalSignalHandler(int, siginfo_t*, void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3d0f968
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
3
WasmTrapHandler(int, siginfo_t*, void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x44cc8b2
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
4
/lib64/libpthread.so.0 0xf630
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
5
mozilla::detail::MutexImpl::lock()
/usr/lib64/firefox/firefox 0x57892
Build id: c5a2a506ce6a8535c82f557ee1414c20a5df5bf1
-
6
PSMutex::Lock()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3ac7530
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
7
profiler_unregister_thread()
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0x3af39ff
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
8
nsProcess::Monitor(void*)
/usr/lib64/firefox/libxul.so 0xa198d4
Build id: ea01101933ee3e0009faec639ff93bd780204321
-
9
_pt_root
/lib64/libnspr4.so 0x28c5b
Build id: 051956498509e67f79215b76781c1aa0504eb5d5
-
10
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
11
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe9fd
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-