Crash in _dl_relocate_object

Similar reports
Problem #178071
Component
kde-runtime
Last affected version
0:4.10.5-11.el7
Executable
/usr/bin/kde-open
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2023-11-07
Last occurrence
2024-07-09
Unique reports
7
Quality
-10

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 7 / 181
Operating system Count
CentOS 7 181
Architecture Count
x86_64 181
Related packages Count
glibc 362
 0:2.17-292.el7 362
libgpg-error 181
 0:1.12-3.el7 181
elfutils-libs 181
 0:0.176-2.el7 181
Show moreā€¦ (52)
gamin 181
 0:0.1.10-16.el7 181
libcap 181
 0:2.22-10.el7 181
kde-runtime 181
 0:4.10.5-11.el7 181
lz4 181
 0:1.7.5-3.el7 181
libgcc 181
 0:4.8.5-39.el7 181
xz-libs 181
 0:5.2.2-1.el7 181
libselinux 181
 0:2.5-14.1.el7 181
bzip2-libs 181
 0:1.0.6-13.el7 181
qt 181
 1:4.8.7-8.el7 181
elfutils-libelf 181
 0:0.176-2.el7 181
dbus-libs 181
 1:1.10.24-13.el7_6 181
keyutils-libs 181
 0:1.5.8-3.el7 181
krb5-libs 181
 0:1.15.1-37.el7_7.2 181
zlib 181
 0:1.2.7-18.el7 181
libstdc++ 181
 0:4.8.5-39.el7 181
pcre 181
 0:8.32-17.el7 181
glib2 181
 0:2.56.1-5.el7 181
libcom_err 181
 0:1.42.9-16.el7 181
openssl-libs 181
 1:1.0.2k-19.el7 181
systemd-libs 181
 0:219-67.el7_7.2 181
libattr 181
 0:2.4.46-13.el7 181
kdelibs 181
 6:4.14.8-12.el7 181
libgcrypt 181
 0:1.5.3-14.el7 181
libXi 176
 0:1.7.9-1.el7 176
freetype 176
 0:2.8-14.el7 176
libXfixes 176
 0:5.0.3-1.el7 176
libxcb 176
 0:1.13-1.el7 176
qt-x11 176
 1:4.8.7-8.el7 176
libXtst 176
 0:1.2.3-1.el7 176
libffi 176
 0:3.0.13-18.el7 176
attica 176
 0:0.4.2-1.el7 176
libXrender 176
 0:0.9.10-1.el7 176
dbusmenu-qt 176
 0:0.9.2-7.el7 176
libpng 176
 2:1.5.13-7.el7_2 176
libICE 176
 0:1.0.9-9.el7 176
libuuid 176
 0:2.23.2-61.el7_7.1 176
libXau 176
 0:1.0.8-2.1.el7 176
qca2 176
 0:2.0.3-7.el7 176
libXext 176
 0:1.3.3-3.el7 176
libXinerama 176
 0:1.1.3-2.1.el7 176
libXrandr 176
 0:1.5.1-2.el7 176
libX11 176
 0:1.6.7-2.el7 176
fontconfig 176
 0:2.13.0-4.3.el7 176
soprano 176
 0:2.9.2-3.el7 176
libacl 176
 0:2.2.51-14.el7 176
libXpm 176
 0:3.5.12-1.el7 176
libSM 176
 0:1.2.2-2.el7 176
expat 176
 0:2.1.0-10.el7_3 176
libXft 176
 0:2.3.2-2.el7 176
strigi-libs 176
 0:0.7.7-13.20120626.el7 176
libXcursor 176
 0:1.1.15-1.el7 176
libxml2 176
 0:2.9.1-6.el7_2.3 176

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_dl_relocate_object
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0xba69
Build id: 5cc1a53b747a7e4d21198723c2b633e54f3c06d9
-
2
dl_main
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x496a
Build id: 5cc1a53b747a7e4d21198723c2b633e54f3c06d9
-
3
_dl_sysdep_start
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x17fbe
Build id: 5cc1a53b747a7e4d21198723c2b633e54f3c06d9
-
4
_dl_start
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x1bb1
Build id: 5cc1a53b747a7e4d21198723c2b633e54f3c06d9
-
5
_dl_start_user
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 0x1128
Build id: 5cc1a53b747a7e4d21198723c2b633e54f3c06d9
-