Crash in raise

Similar reports
Problem #396054
Component
okular
Last affected version
0:19.12.3-2.fc32
Executable
/usr/bin/okular
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-03-04
Last occurrence
2023-04-03
Unique reports
127
Quality
-43

Statistics

Operating system Unique / Total count
Fedora 32 127 / 138
Operating system Count
Fedora 32 138
Architecture Count
x86_64 138
Related packages Count
gtk3 72
 0:3.24.28-2.fc32 70
 0:3.24.24-1.fc32 2
glib2 65
 0:2.64.6-1.fc32 65
atk 65
 0:2.36.0-1.fc32 65
Show moreā€¦ (197)
kf5-kio-gui 59
 0:5.75.0-2.fc32 59
libSM 59
 0:1.2.3-5.fc32 59
libthai 59
 0:0.1.28-4.fc32 59
libsndfile 59
 0:1.0.31-3.fc32 58
 0:1.0.31-1.fc32 1
zlib 59
 0:1.2.11-21.fc32 59
pulseaudio-libs-glib2 59
 0:14.0-1.fc32 59
libXrender 59
 0:0.9.10-11.fc32 59
libXi 59
 0:1.7.10-3.fc32 59
gsm 59
 0:1.0.18-6.fc32 59
qt5-qtsvg 59
 0:5.14.2-1.fc32 59
libblkid 59
 0:2.35.2-1.fc32 59
breeze-icon-theme 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-ki18n 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
libasyncns 59
 0:0.8-18.fc32 59
libgpg-error 59
 0:1.36-3.fc32 59
keyutils-libs 59
 0:1.6.1-1.fc32 59
at-spi2-core 59
 0:2.36.1-1.fc32 59
qt5-qtbase-gui 59
 0:5.14.2-6.fc32 59
kf5-kwindowsystem 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-kio-core-libs 59
 0:5.75.0-2.fc32 59
kf5-purpose 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
okular-libs 59
 0:19.12.3-2.fc32 59
lz4-libs 59
 0:1.9.1-2.fc32 59
bzip2-libs 59
 0:1.0.8-2.fc32 59
mesa-libgbm 59
 0:20.2.3-1.fc32 59
pcre2-utf16 59
 0:10.36-4.fc32 58
 0:10.36-3.fc32 1
libuuid 59
 0:2.35.2-1.fc32 59
kf5-threadweaver 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-kconfig-core 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
okular-part 59
 0:19.12.3-2.fc32 59
libX11-xcb 59
 0:1.6.12-1.fc32 59
libglvnd-glx 59
 1:1.3.2-1.fc32 59
kf5-attica 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
freetype 59
 0:2.10.4-1.fc32 59
libffi 59
 0:3.1-24.fc32 59
libXtst 59
 0:1.2.3-11.fc32 59
kf5-kactivities 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
qgnomeplatform 59
 0:0.7.1-2.fc32 57
 0:0.7.0-2.fc32 2
sssd-client 59
 0:2.4.0-1.fc32 59
libcom_err 59
 0:1.45.5-3.fc32 59
mesa-libglapi 59
 0:20.2.3-1.fc32 59
pango 59
 0:1.44.7-2.fc32 59
libXau 59
 0:1.0.9-3.fc32 59
libwayland-egl 59
 0:1.18.0-1.fc32 59
pulseaudio-libs 59
 0:14.0-1.fc32 59
kf5-sonnet-ui 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
dbus-libs 59
 1:1.12.20-1.fc32 59
kf5-kxmlgui 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-kjobwidgets 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-kconfigwidgets 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
graphite2 59
 0:1.3.14-1.fc32 59
qt5-qtspeech 59
 0:5.14.2-1.fc32 59
libicu 59
 0:65.1-2.fc32 59
libselinux 59
 0:3.0-5.fc32 59
libpng 59
 2:1.6.37-3.fc32 59
libadwaita-qt5 59
 0:1.2.0-1.fc32 59
fontconfig 59
 0:2.13.92-9.fc32 59
cairo 59
 0:1.16.0-8.fc32 59
kf5-kwallet-libs 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
okular 59
 0:19.12.3-2.fc32 59
libXfixes 59
 0:5.0.3-11.fc32 59
libXrandr 59
 0:1.5.2-3.fc32 59
libcap 59
 0:2.26-7.fc32 59
xcb-util-keysyms 59
 0:0.4.0-12.fc32 59
libICE 59
 0:1.0.10-3.fc32 59
xz-libs 59
 0:5.2.5-1.fc32 59
libXdamage 59
 0:1.1.5-2.fc32 59
libmount 59
 0:2.35.2-1.fc32 59
cairo-gobject 59
 0:1.16.0-8.fc32 59
kf5-kio-widgets-libs 59
 0:5.75.0-2.fc32 59
pcre 59
 0:8.44-2.fc32 59
phonon-qt5 59
 0:4.11.1-3.fc32 59
libXinerama 59
 0:1.1.4-5.fc32 59
kf5-kdbusaddons 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-kcrash 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-kglobalaccel-libs 59
 0:5.75.0-2.fc32 59
adwaita-qt5 59
 0:1.2.0-1.fc32 59
qt5-qtbase 59
 0:5.14.2-6.fc32 59
openssl-libs 59
 1:1.1.1k-1.fc32 57
 1:1.1.1i-1.fc32 2
mesa-dri-drivers 59
 0:20.2.3-1.fc32 59
libstdc++ 59
 0:10.3.1-1.fc32 54
 0:10.2.1-9.fc32 5
libdrm 59
 0:2.4.102-1.fc32 59
systemd-libs 59
 0:245.9-1.fc32 59
glibc 59
 0:2.31-6.fc32 59
krb5-libs 59
 0:1.18.2-29.fc32 59
harfbuzz 59
 0:2.6.4-3.fc32 59
libxkbcommon 59
 0:0.10.0-2.fc32 59
kf5-kjs 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-kguiaddons 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
gvfs-client 59
 0:1.44.1-1.fc32 59
pcre2 59
 0:10.36-4.fc32 58
 0:10.36-3.fc32 1
kf5-kcodecs 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
glibc-all-langpacks 59
 0:2.31-6.fc32 59
libattr 59
 0:2.4.48-8.fc32 59
libwayland-server 59
 0:1.18.0-1.fc32 59
kf5-kparts 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
expat 59
 0:2.2.8-2.fc32 59
qt5-qtx11extras 59
 0:5.14.2-1.fc32 59
at-spi2-atk 59
 0:2.34.2-1.fc32 59
libepoxy 59
 0:1.5.4-2.fc32 59
kf5-kbookmarks 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
libglvnd 59
 1:1.3.2-1.fc32 59
libgcc 59
 0:10.3.1-1.fc32 54
 0:10.2.1-9.fc32 5
kf5-kservice 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
pixman 59
 0:0.40.0-1.fc32 59
gdk-pixbuf2 59
 0:2.40.0-2.fc32 59
libjpeg-turbo 59
 0:2.0.4-3.fc32 59
kf5-kconfig-gui 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
qt5-qtdeclarative 59
 0:5.14.2-1.fc32 59
libgcrypt 59
 0:1.8.5-3.fc32 59
libacl 59
 0:2.2.53-5.fc32 59
mesa-libEGL 59
 0:20.2.3-1.fc32 59
kf5-karchive 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
libxshmfence 59
 0:1.3-6.fc32 59
kf5-kcoreaddons 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-sonnet-core 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-kauth 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
libxcb 59
 0:1.13.1-4.fc32 59
libXcomposite 59
 0:0.4.5-2.fc32 59
libXcursor 59
 0:1.2.0-2.fc32 59
libX11 59
 0:1.6.12-1.fc32 59
libdatrie 59
 0:0.2.9-11.fc32 59
libglvnd-egl 59
 1:1.3.2-1.fc32 59
kf5-ktextwidgets 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
qt5-qtwayland 59
 0:5.14.2-4.fc32 59
kf5-kitemviews 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
libwayland-cursor 59
 0:1.18.0-1.fc32 59
dconf 59
 0:0.36.0-1.fc32 59
fribidi 59
 0:1.0.9-1.fc32 59
kf5-kcompletion 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
libwayland-client 59
 0:1.18.0-1.fc32 59
kf5-kiconthemes 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
kf5-kwidgetsaddons 59
 0:5.75.0-1.fc32 59
libXext 59
 0:1.3.4-3.fc32 59
adwaita-icon-theme 58
 0:3.36.1-1.fc32 58
opus 58
 0:1.3.1-3.fc32 58
abattis-cantarell-fonts 58
 0:0.201-2.fc32 58
libvorbis 58
 1:1.3.6-6.fc32 58
flac-libs 58
 0:1.3.3-2.fc32 58
libogg 58
 2:1.3.4-2.fc32 58
libedit 55
 0:3.1-32.20191231cvs.fc32 55
llvm-libs 55
 0:10.0.1-4.fc32 55
elfutils-libelf 55
 0:0.183-1.fc32 55
ncurses-libs 55
 0:6.1-15.20191109.fc32 55
sssd-common 52
 0:2.4.0-1.fc32 52
libzstd 50
 0:1.4.9-1.fc32 50
libtiff 50
 0:4.1.0-3.fc32 50
jbigkit-libs 50
 0:2.1-18.fc32 50
libwebp 50
 0:1.2.0-1.fc32 50
lcms2 50
 0:2.9-7.fc32 50
dejavu-sans-fonts 48
 0:2.37-8.fc32 48
poppler-qt5 43
 0:0.84.0-2.fc32 43
nss-util 43
 0:3.63.0-1.fc32 42
 0:3.62.0-1.fc32 1
nss 43
 0:3.63.0-1.fc32 42
 0:3.62.0-1.fc32 1
openjpeg2 43
 0:2.3.1-10.fc32 43
nspr 43
 0:4.30.0-1.fc32 42
 0:4.29.0-1.fc32 1
poppler 43
 0:0.84.0-2.fc32 43
kf5-kglobalaccel 25
 0:5.75.0-2.fc32 25
qt5-qtwebengine 21
 0:5.15.2-7.fc32 21
jasper-libs 15
 0:2.0.26-2.fc32 15
qt5-qtimageformats 15
 0:5.14.2-1.fc32 15
libmng 15
 0:2.0.3-11.fc32 15
gtk3-devel 10
 0:3.24.28-2.fc32 10
libmarkdown 5
 0:2.2.4-4.fc32 5
glibc-langpack-es 5
 0:2.31-6.fc32 5
google-noto-sans-cjk-ttc-fonts 5
 0:20190416-6.fc32 5
blender-fonts 5
 1:2.83.13-2.fc32 5
glibc-langpack-zh 5
 0:2.31-6.fc32 5
libzip 4
 0:1.6.1-1.fc32 4
libxml2 4
 0:2.9.10-8.fc32 4
glibc-langpack-en 4
 0:2.31-6.fc32 4
glibc-langpack-fr 4
 0:2.31-6.fc32 4
ebook-tools-libs 4
 0:0.2.2-16.fc32 4
libpciaccess 4
 0:0.16-2.fc32 4
glibc-langpack-de 3
 0:2.31-6.fc32 3
kf5-libkexiv2 3
 0:19.12.2-1.fc32 3
gnucash 3
 0:4.2-1.fc32 3
exiv2-libs 3
 0:0.27.3-3.fc32 3
adobe-source-code-pro-fonts 3
 0:2.030.1.050-8.fc32 3
ilmbase 2
 0:2.3.0-4.fc32 2
glibc-langpack-it 2
 0:2.31-6.fc32 2
hicolor-icon-theme 2
 0:0.17-8.fc32 2
OpenEXR-libs 2
 0:2.3.0-5.fc32 2
kf5-kimageformats 2
 0:5.75.0-1.fc32 2
liberation-sans-fonts 1
 1:2.1.3-1.fc32 1
qt-heif-image-plugin 1
 0:0.3.3-2.fc32 1
liberation-serif-fonts 1
 1:2.1.3-1.fc32 1
google-crosextra-carlito-fonts 1
 0:1.103-0.12.20130920.fc32 1
x265-libs 1
 0:3.3-2.fc32 1
xorg-x11-drv-nvidia-libs 1
 3:460.67-1.fc32 1
djvulibre-libs 1
 0:3.5.27-19.fc32 1
urw-base35-nimbus-roman-fonts 1
 0:20200910-2.fc32 1
glibc-langpack-pt 1
 0:2.31-6.fc32 1
libde265 1
 0:1.0.8-1.fc32 1
glibc-langpack-ru 1
 0:2.31-6.fc32 1
kf5-kpty 1
 0:5.75.0-1.fc32 1
libheif 1
 0:1.7.0-1.fc32 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3c7d5
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x25895
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
3
qt_message_output(QtMsgType, QMessageLogContext const&, QString const&) [clone .cold]
/lib64/libQt5Core.so.5 0x91a7f
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
4
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x5b8c9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
5
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::resize(QSize const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x610f9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
6
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x6135d
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
7
QBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5Gui.so.5 0x28cddd
Build id: edea91e168b95f30e50e0173474858ed854a3c7b
-
8
QWidgetRepaintManager::paintAndFlush()
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x182e0e
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
9
QWidget::event(QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x1b3a97
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
10
KXmlGuiWindow::event(QEvent*)
/lib64/libKF5XmlGui.so.5 0x9b19d
Build id: a0b020bb62b6db5d8cfcec01010ae89e894b976f
-
11
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x172063
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
12
QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25aee0
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
13
QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25db67
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
14
postEventSourceDispatch(_GSource*, int (*)(void*), void*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6fd7
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
15
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5278f
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
16
g_main_context_iterate.constprop.0
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52b18
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
17
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52be3
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
18
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6aa3
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
19
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25983b
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
20
QCoreApplication::exec()
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2614c6
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
21
main
/usr/bin/okular 0xdc7a
Build id: f42130cd079c3659a9c29985dfc25ea723f5ad89
-