Crash in raise

Similar reports
Problem #2126
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.4-21.el7_7.1
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-03-04
Last occurrence
2023-02-15
Unique reports
11
Quality
-33

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 11 / 44
Operating system Count
CentOS 7 44
Architecture Count
x86_64 44
Related packages Count
bzip2-libs 44
 0:1.0.6-13.el7 44
libgpg-error 44
 0:1.12-3.el7 44
libgcc 44
 0:4.8.5-39.el7 44
Show moreā€¦ (66)
zlib 44
 0:1.2.7-18.el7 44
nss-util 44
 0:3.44.0-4.el7_7 41
 0:3.44.0-3.el7 3
libtevent 44
 0:0.9.37-1.el7 44
libini_config 44
 0:1.3.1-32.el7 44
c-ares 44
 0:1.10.0-3.el7 44
pcre 44
 0:8.32-17.el7 44
libcap-ng 44
 0:0.7.5-4.el7 44
libsss_certmap 44
 0:1.16.4-21.el7_7.1 41
 0:1.16.4-21.el7 3
libbasicobjects 44
 0:0.1.1-32.el7 44
sssd-client 44
 0:1.16.4-21.el7_7.1 41
 0:1.16.4-21.el7 3
libtdb 44
 0:1.3.16-1.el7 44
libcom_err 44
 0:1.42.9-16.el7 44
samba-common-libs 44
 0:4.9.1-10.el7_7 41
 0:4.9.1-6.el7 3
popt 44
 0:1.13-16.el7 44
libgcrypt 44
 0:1.5.3-14.el7 44
glibc-common 44
 0:2.17-292.el7 44
dbus-libs 44
 1:1.10.24-13.el7_6 44
glibc 44
 0:2.17-292.el7 44
krb5-libs 44
 0:1.15.1-37.el7_7.2 44
libcap 44
 0:2.22-10.el7 44
libcollection 44
 0:0.7.0-32.el7 44
elfutils-libelf 44
 0:0.176-2.el7 44
glib2 44
 0:2.56.1-5.el7 44
openldap 44
 0:2.4.44-21.el7_6 44
nss 44
 0:3.44.0-7.el7_7 41
 0:3.44.0-4.el7 3
libref_array 44
 0:0.1.5-32.el7 44
sssd-common 44
 0:1.16.4-21.el7_7.1 41
 0:1.16.4-21.el7 3
xz-libs 44
 0:5.2.2-1.el7 44
nss-softokn-freebl 44
 0:3.44.0-8.el7_7 41
 0:3.44.0-5.el7 3
nspr 44
 0:4.21.0-1.el7 44
pam 44
 0:1.1.8-22.el7 44
libldb 44
 0:1.4.2-1.el7 44
openssl-libs 44
 1:1.0.2k-19.el7 44
libattr 44
 0:2.4.46-13.el7 44
libsss_idmap 44
 0:1.16.4-21.el7_7.1 41
 0:1.16.4-21.el7 3
cyrus-sasl-lib 44
 0:2.1.26-23.el7 44
systemd-libs 44
 0:219-67.el7_7.3 41
 0:219-67.el7_7.1 3
lz4 44
 0:1.7.5-3.el7 44
libdhash 44
 0:0.5.0-32.el7 44
keyutils-libs 44
 0:1.5.8-3.el7 44
libpath_utils 44
 0:0.2.1-32.el7 44
samba-client-libs 44
 0:4.9.1-10.el7_7 41
 0:4.9.1-6.el7 3
audit-libs 44
 0:2.8.5-4.el7 44
libtalloc 44
 0:2.1.14-1.el7 44
libselinux 44
 0:2.5-14.1.el7 44
elfutils-libs 44
 0:0.176-2.el7 44
sssd-ipa 41
 0:1.16.4-21.el7_7.1 41
libipa_hbac 41
 0:1.16.4-21.el7_7.1 41
libsepol 41
 0:2.5-10.el7 41
libsemanage 41
 0:2.5-14.el7 41
ustr 41
 0:1.0.4-16.el7 41
libwbclient 3
 0:4.9.1-6.el7 3
libsmbclient 3
 0:4.9.1-6.el7 3
cyrus-sasl-gssapi 3
 0:2.1.26-23.el7 3
jansson 3
 0:2.10-1.el7 3
libdb 3
 0:5.3.21-25.el7 3
sssd-ad 3
 0:1.16.4-21.el7 3
cyrus-sasl-plain 3
 0:2.1.26-23.el7 3
gssproxy 2
 0:0.7.0-26.el7 2
libstdc++ 1
 0:4.8.5-39.el7 1
cyrus-sasl-md5 1
 0:2.1.26-23.el7 1
samba-winbind-modules 1
 0:4.9.1-6.el7 1
cyrus-sasl-sql 1
 0:2.1.26-23.el7 1
postgresql-libs 1
 0:9.2.24-1.el7_5 1
MariaDB-shared 1
 0:10.1.41-1.el7.centos 1
cyrus-sasl-scram 1
 0:2.1.26-23.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
/lib64/libtalloc.so.2 0x3c9c
Build id: 9004531e01226051c495e3c84cc73c935bee4ae3
-
4
talloc_chunk_from_ptr.part.4
/lib64/libtalloc.so.2 0x279f
Build id: 9004531e01226051c495e3c84cc73c935bee4ae3
-
5
talloc_check_name
/lib64/libtalloc.so.2 0x3f34
Build id: 9004531e01226051c495e3c84cc73c935bee4ae3
-
6
child_callback
/usr/lib64/sssd/libsss_ldap_common.so 0x4f9ca
Build id: d7516f3a4a5b9da348173a31f99fa47e2184ff71
-
7
child_invoke_callback
/usr/lib64/sssd/libsss_child.so 0x1808
Build id: 5157c78f288ef41fd5f2bcd696a48dca3fc985b1
-
8
tevent_common_invoke_immediate_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6879
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
9
tevent_common_loop_immediate
/lib64/libtevent.so.0 0x68a0
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
10
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xc36d
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
11
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xa837
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
12
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x5bdd
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
13
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x5e0b
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
14
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xa7d7
Build id: 613265ddf675e0b2e5ac11ba93454935dd5b3819
-
15
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x53993
Build id: 41deea66070fd3d3808a81221e6540bc94f105fe
-
16
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 30d923232fc31d74dc87da34633f786a3d1a77ab
-